100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wspomaganie uczniów z autyzmem

Bullock Claire „100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Wspomaganie uczniów z autyzmem”
 
Publikacja ma na celu pomoc nauczycielom we wdrażaniu strategii, które stworzą środowisko nauki zapewniające uczniom z autyzmem odpowiednie wsparcie, podzielona jest na 8 rozdziałów.Dobra praktyka.I.
 
I. Okres przejściowy i zmiana.
II. Wspomaganie w zakresie lęku i zachowania.
III. Zachowanie.
IV. Rozwój umiejętności i relacji społecznych.
V. Środowisko fizyczne i uwarunkowania sensoryczne.
VI. Program nauczania, prace domowe i sprawdziany.
VII. Nadzorowanie, monitorowanie i dokumentowanie.