ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie - diagnoza, interwencja, pomoc

Jaszczak-Kuźmińska Dorota, Michalska Katarzyna
„ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie - diagnoza, interwencja, pomoc”
 
Lektura dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zawierająca szereg  praktycznych  informacji  oraz  odpowiedzi  na  najczęstsze  pytania  i  problemy,  z którymi spotykają się osoby prowadzące w środowiskach lokalnych działania na rzecz ochrony rodzin przed przemocą.
Autorki wnikliwie opisują mechanizmy przemocy w rodzinie oraz analizują sytuację psychologiczną osób doznających przemocy – zarówno dorosłych, jak i dzieci. Omawiają także sposób funkcjonowania sprawców przemocy. Autorki przy użyciu konkretnych przykładów podpowiadają, w jaki sposób pracować z klientami doświadczającymi przemocy i jak wzmacniać ich motywację do zmiany.