Aktualności

Teatr Znak, Gdańska Szkoła Artystyczna oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury zapraszają uczniów szkól podstawowych do wspólnego radosnego celebrowania 100-lecia pobytu generała Józefa Hallera w Gdańsku i na Pomorzu.
kartka świąteczna
Na ten czas oraz na cały Nowy Rok 2020 życzymy wszelkiej pomyślności. Dyrekcja i pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku.
Dnia 4 grudnia 2019 r. na sali konferencyjnej PBW w Słupsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom VI Pomorskiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli oraz seminarium "Pomorskie czyta" z udziałem Michała Ogórka i Daniela Odiji.
logo
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do poszukania, w jaki sposób ich otoczenie łączy się z europejską tradycją i wartościami.
Jubileusz 65-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
Edukacja czytelnicza i medialna jest obszarem poświęconym zagadnieniom związanym z rozwijaniem zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów, promowaniem i wspieraniem rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, oraz z mediami, Internetem, a także odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznych (kształtowanie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, poszukiwania, porządkowania informacji oraz umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów).
Serdecznie zapraszamy na seminarium „Pomorskie czyta” z udziałem Michała Ogórka i Daniela Odiji.
Laureatom gratulujemy. Zapraszamy do lektury nagrodzonych i wyróżnionych tekstów.
Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w „V Wielkiej Lidze Czytelników”
okładka "Anturaż"
Spotkanie z KATARINĄ LAVMEL połączone z promocją książki "Anturaż" odbyło się 20.11.2019 r. w PBW w Słupsku.

Strony