Aktualności

plakat Konkursu dla Nauczycieli
Zachęcamy do lektury rozmowy z Małgorzatą Wojtaszek, zdobywczynią nagrody głównej w kategorii poezji. Zapraszamy do pisania - kolejna edycja Pomorskiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli już za rok!
Co w uczeniu się matematyki jest najistotniejsze? Pozwolenie dziecku na myślenie, na poszukiwanie i dochodzenie do rozwiązań… Matematyka w zabawie, to najlepszy sposób na naturalne przyswojenie podstaw z tej dziedziny nauki.
FERIE W PEDAGOGICZNEJ 2020
OFERTA dla nauczycieli – opiekunów grup w ramach organizowanego w placówkach oświatowych regionu słupskiego wypoczynku feryjnego w 2020 r.
okładka książki - "Snuje się mgła"
Dnia 4 stycznia 2020 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku odbyło się na spotkanie autorskie z Magdaleną Rohacką - „Z miłości do gór” połączone z promocją książki „Snuje się mgła".
Teatr Znak, Gdańska Szkoła Artystyczna oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury zapraszają uczniów szkól podstawowych do wspólnego radosnego celebrowania 100-lecia pobytu generała Józefa Hallera w Gdańsku i na Pomorzu.
kartka świąteczna
Na ten czas oraz na cały Nowy Rok 2020 życzymy wszelkiej pomyślności. Dyrekcja i pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku.
Dnia 4 grudnia 2019 r. na sali konferencyjnej PBW w Słupsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom VI Pomorskiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli oraz seminarium "Pomorskie czyta" z udziałem Michała Ogórka i Daniela Odiji.
logo
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do poszukania, w jaki sposób ich otoczenie łączy się z europejską tradycją i wartościami.
Jubileusz 65-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
Edukacja czytelnicza i medialna jest obszarem poświęconym zagadnieniom związanym z rozwijaniem zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów, promowaniem i wspieraniem rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, oraz z mediami, Internetem, a także odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznych (kształtowanie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, poszukiwania, porządkowania informacji oraz umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów).

Strony