Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda

 
 
 
 
 
 
DVD 3061 Alkohol, reż. Marcin Wołkowicz, Multieducatio.pl, 2017 (15’)
DVD 3062 Papierosy i e-papierosy, reż. Marcin Wołkowicz, Multieducatio.pl, 2017 (15’)
DVD 3063 Napoje energetyzujące: nadużywanie, reż. Marcin Wołkowicz, Multieducatio.pl, 2017 (15’)
 
“Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna moda” to pakiet 3 filmów edukacyjnych, adresowanych do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.
 
Ciekawość, “kolekcjonowanie” doświadczeń, a także moda oraz potęga reklamy sprawiają, że młodzi ludzie próbują używek – alkoholu, sięgają po e-papierosy, czy też piją napoje energetyczne. Niewiedza sprawia, że nie znają konsekwencji związanych z korzystaniem z tych produktów,  a w szczególności z ich nadużywaniem. Filmy stanowią próbę dostarczenia wiedzy na temat tych popularnych używek i zagrożeń związanych z nimi.
  • film 1: Alkohol
  • film 2: Papierosy & e-papierosy
  • film 3: Napoje energetyzujące, nadużywanie
Filmy zostały zrealizowane w konwencji filmów popularnonaukowych. Wiedza na temat korzystania  z alkoholu, e-papierosów oraz napojów energetycznych została przekazana w rzetelny i atrakcyjny sposób.  
 
Filmy zawierają:
Część popularnonaukową (trwającą ok. 15 minut), dwie wypowiedzi ekspertów (łącznie ok. 12 minut) oraz scenariusz lekcji.