tematyczne zestawienia bibliograficzne

MIŁOSZ CZESŁAW

Wydawnictwa zwarte:

 • Autorzy naszych lektur : szkice o pisarzach współczesnych. Red. Włodzimierz Maciąg. Wyd. 4 zm. Wrocław 1987. ISBN 83-04-01910-8. / Sygn. 22401
 • Chrząstowska B.: Poezje Czesława Miłosza. Warszawa 1982. ISBN 83-02-01812-0. / Sygn. 02341, 02342
 • Fiut A.: Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Kraków 1981. ISBN 83-08-00690-6. / Sygn. 18971
 • Miłosz Cz.: Dolina Issy. Kraków 1981. ISBN 83-08-00685-X. / Sygn. 18972
 • Miłosz Cz.: Mowa wiązana. Warszawa 1986. ISBN 83-06-01162-7. / Sygn. 22432
 • Miłosz Cz.: Poezje. Wyd. 2. Warszawa 1982. ISBN 83-07-00790-9. / Sygn. 19696
 • Miłosz Cz.: Traktat moralny. Traktat poetycki. Warszawa 1982. ISBN 83-07-00748-8. / Sygn. 19089
 • Miłosz Cz.: Wiersze wybrane. Warszawa 1980. ISBN 83-06-00650-X. / Sygn. 18376
 • Miłosz Cz.: Wiersze. Wyd. 2. Warszawa 1983. ISBN 83-205-3460-7. / Sygn. 19777
 • Miłosz Cz.: Ziemia Ulro. Warszawa 1982. ISBN 83-06-00756-5. / Sygn. 19150
 • Pieńkosz K.: Czesław Miłosz "Poezje". Warszawa 1990 / Sygn. 02877/P

Wydawnictwa ciągłe:

 • Bąk Z.: Nad "Campo di Fiori" Miłosza. "Polonistyka". 1984, nr 9-10, s. 576-581.
 • Dębowska-Kępczyk J.: "Unde malum?" - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz (propozycja metodyczna dla klas maturalnych). "Język Polski w Liceum". 2003, nr 4, s. 25-28.
 • Domańska H.: O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie (propozycja metodyczna dla klasy : IV, V i VI). "Język Polski w Szkole IV-VI". 2004, nr 3, s. 37-49.
 • Dorosz B.: Twórczość Czesława Miłosza - zestawienie bibliograficzne. "Poradnik Bibliotekarza". 1980, nr 11-12, s. 268-274.
 • Dymara B.: O kształtowaniu świata wartości w toku poznawania wierszy Czesława Miłosza. "Polonistyka". 1982, nr 4, s. 265-275.
 • Jachimczak B. W.: Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi. "Biblioteka w Szkole". 2006, nr 11, s. 27-29.
 • Janowska K.: To jest we mnie : rozmowa z Czesławem Miłoszem. "Polityka". 2000, nr 41, s. 44-47.
 • Jauksz M.: Odcienie emigracji : Czapski - Miłosz - Cioran. "Polonistyka". 2006, nr 1, s. 28-33.
 • Kowalczyk A.: "Dolina Issy" Miłosza na tle tradycji literackiej. "Polonistyka". 1983, nr 2, s. 94-105.
 • Krawczyk A.: Lekcja z Miłoszem : o wierności mowie ojczystej (szkic metodyczny). "Język Polski w Szkole IV-VI". 2004, nr 3, s. 32-36.
 • Krawczyk A.: O Czesławie Miłoszu - wspomnienie. "Język Polski w Szkole Gimnazjum". 2004, nr 3, s. 7-9.
 • Łukaszewicz M.: Czytanie Miłosza. "Nowe Książki". 1981, nr 5, s.14-17.
 • Machocka A., Sowińska S.: Polska w Europie. [propozycje scenariuszy lekcji poświęconych twórczości C. Miłosza]. "Język Polski w Szkole IV-VI". 2006, nr 3, s. 51-59.
 • Maciejewski T.: Czy tylko poetycki obraz miast Europy? : Czesław Miłosz "Ojciec objaśnia" (szkic interpretacyjny). "Język Polski w Szkole IV-VI". 2004, nr 4, s. 50-60.
 • Maciejewski T.: Miejsce pod słońcem - "Ganek" Czesława Miłosza (szkic interpretacyjny). "Język Polski w Szkole IV-VI". 2003, nr 2, s. 28-35.
 • Matuszewski R.: Powrót nieobecnego poety. [Czesław Miłosz]. "Polonistyka". 1981, nr 1, s. 3-9.
 • Michałowski P.: Miłosza wszechświat poszczególny. [Czesław Miłosz]. "Nowe Książki". 1989, nr 9, s. 37-39.
 • Mrazek H.: "A poezja jest prawda". O cnotach poetyckich Czesława Miłosza (propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej). "Polonistyka". 1993, nr 9, s. 541-545.
 • Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza. "Poradnik Bibliotekarza". 1980, nr 11-12, s. 276-279.
 • Numer Polonistyki poświęcony Czesławowi Miłoszowi. "Polonistyka". 2005, nr 1, s. 4-62.
 • O Czesławie Miłoszu - wspomnienie. "Język Polski w Liceum". 2004, nr 3, s. 7-8.
 • O Czesławie Miłoszu - wspomnienie. "Język Polski w Szkole IV-VI". 2004, nr 3, s. 7-9.
 • Otrębski B.: Miłosza "Ballada o Matce Polce". "Polonistyka". 1982, nr 4, s. 276-280.
 • Pieszczachowicz J.: Dajmonion i historia. [Czesław Miłosz]. "Nowe Książki". 1988, nr 1, s.13-16.
 • Poturała W.: Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie..., czyli o czytaniu Miłosza w Internecie. "Język Polski w Liceum". 2004, nr 1, s. 70-76.
 • Rychlewski M.: Miłosz na ławie oskarżonych. "Polonistyka". 2001, nr 4, s. 216-219.
 • Szewczyk-Haake K.: "Niewesoła metafizyka". [Czesław Miłosz]. "Polonistyka". 2008, nr 7, s.13-17.
 • Wiech A.: Miłosza punkty widzenia (interpretacja wybranych wierszy). [Czesław Miłosz]. "Polonistyka". 1982, nr 4, s. 254-264.
 • Wiersze Czesława Miłosza - "O książce", "Traktat poetycki". "Poradnik Bibliotekarza". 1980, nr 11-12, s. 280.
 • Zagórski J.: Czesław Miłosz. W trzech konstelacjach. "Nowe Książki". 1981, nr 5, s. 1-4.
 • Zieliński M.: Gombrowicz nie byłby zadowolony. [Czesław Miłosz]. "Nowe Książki". 1981, nr 5, s. 8-11.

Powrót do zestawień