Codzienny czas w szkole. Fenomenograficzne studium doświadczeń nauczycieli

Alicja Korzeniecka-Bondar „Codzienny czas w szkole. Fenomenograficzne studium doświadczeń nauczycieli”
 
Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów.
W rozdziale 1 omówione zostały wybrane zjawiska charakterystyczne dla czasu społecznego w ujęciu globalnym i lokalnym.
W rozdziale 2 dokonano analizy  problematyki czasu w szkole, który traktuje jako „rodzaj konstrukcji społecznej”.
Rozdział 3 poświęcony jest analizie codzienności jako perspektywie oglądu życia szkoły.
W rozdziale 4 ukazano  proces badawczy, jego założenia i realizację.
W rozdziale 5 przeanalizowano szkolny świat życia codziennego z perspektywy badanych.
Rozdział 6 prezentuje wielowymiarowości codziennego czasu szkolnego nauczycieli.
W rozdziale 7 autorka odsłoniła  koncepcje doświadczania codziennego czasu przez nauczycieli, które ujawniła analiza ich wypowiedzi.