Bibliografia na temat:

 

Alkoholizm

 

1.                  Alkohol i kierowca / oprac. Pracownicy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001, 20 s., 24983.

2.                  Alkohol i kierowca. Warszawa 1994.

3.                  Alkohol, agresja, przestępczość. „Świat Problemów”, 2001, nr 6.

4.                  Alkohol w pracy. „Głos Nauczycielski”, 2006, nr 31-32, s. VI /Wkładka Bliżej Prawa/.

5.                  Alkoholizm. „Świat Problemów”, 2002, nr 11.

6.                  Aranowska Elżbieta, Mieszalski Stefan, Morawski Jacek, Morawska Ewa: Program wychowania w trzeźwości. „Dziękuję, nie”. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1996, nr 4, s. 14-18.

7.                  Basińska – Staruycka Anna i in.: Odstawienie benzodiazepin i leczenie zespołów abstynencyjnych u osób uzależnionych – indywidualizacja postępowania w oparciu o monitoring kliniczny i farmakologiczny. „Alkoholizm i Narkomania”, 2009, nr 1 /tom 22/ s. 75-86.

8.                  Benton Sarah Allen: Piękni pijani 20-letni. „Cogito”, 2009, nr 9, s. 34-39.

9.                  Berndt Dorota, Habrat Bogusław: Flumazenil w leczeniu benzodiazepinowych zespołów abstynencyjnych. Przegląd piśmiennictwa. „Alkoholizm i Narkomania”, 2009, nr 1 /tom 22/ s. 55-64.

10.              Bielecka Elżbieta, Sawicki Krzysztof: „Chyba jestem czegoś wart” – analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym. „Opieka Wychowanie Terapia”, 2000, nr 3, s. 41-45.

11.              Bielecki Stanisław: Abstynencja w kontekście biblijnej symboliki wina. „Problemy Alkoholizmu”, 1993, nr 12, s. 13-14.

12.              Biochemiczne znaczniki predyspozycji do alkoholizmu. „Problemy Alkoholizmu”, 1992, nr 10, s. 17.

13.              Bobrowski Krzysztof: Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych. „Alkoholizm i Narkomania”, 2008, nr 4 (tom 21), s. 342-362

14.              Borowska – Beszta Beata: Samotność po godzinach – o nadużywaniu alkoholu przez osoby niepełnosprawne umysłowo. „Wychowanie na co dzień”, 2006, nr 1, s. 31-34.

15.              Cekiera Czesław: Alkoholizm. „Problemy Alkoholizmu”, 1993, nr 11, s. V-VII /wkładka/.

16.              Cekiera Czesław: Jak zapobiegać nadużywaniu alkoholu oraz innych narkotyków. „Problemy Alkoholizmu”, 1992, nr 10 ,s. I-IV /wkładka/.

17.              Cukiera Czesław: Alkoholik. „Problemy Alkoholizmu”, 1993, nr 12, s. V-VII /wkładka/.

18.              Cicha Joanna: Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym. „Praca Socjalna”, 2008, nr 2, s. 89-95.

19.              Chodkiewicz Jan: Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dzieci Dorosłych Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej. „Alkoholizm i Narkomania”, 2008, nr 2 (tom 21), s. 135-152.

20.              Chojak Małgorzata: Przerwać krąg cierpienia krzywdzonego dziecka. Poradnictwo. „Wychowanie na co dzień”, 2007, nr 12, s. 26-29.

21.              Chrąściel Katarzyna: O prawach dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej. „Praca Socjalna”, 2008, nr 5, s. 18-36.

22.              Cichoż Lach Halina: Nadużywanie alkoholu a choroba wątroby. „Alkoholizm i Narkomania”, 2008, nr 1, s. 55-62.

23.              Co to jest MADD? „Świat Problemów”, 2001, nr 3, s. 27-32.

24.              Dąbrowska Katarzyna: Europejska Konferencja nt. Polityki wobec Alkoholu „Wzmacnianie Kompetencji w Działaniu”. „Alkoholizm i Narkomania”, 2008, nr 2, tom 21, s. 201-205.

25.              Dąbrowska Katarzyna: Marketing alkoholu w Polsce. „Remedium”, 2006, nr 10, s. 4-5.

26.              Deboa Danuta: Skutki alkoholizmu – z punktu widzenia medycyny sądowej. „Problemy Alkoholizmu”, 1992, nr 10 ,s. 9-10.

27.              Dobrzańska Alina: AIDS – zespół nabytego upośledzenia odpornego. „Szkoła Specjalna”, 1994, nr 2, s. 72-77.

28.              Dodziuk Anna: Samopomoc w kontekście chrześcijańskim. Europejska Konferencja Błękitnego Krzyża w Bielsku – Białej. „Świat Problemów”, 2001, nr 9, s. 47-48.

29.              Dodziuk Anna: Trudna nadzieja. Warszawa 1993.

30.              Dodziuk Anna: Psychoterapia i rozwój. „Świat Problemów”, 2001, nr 11, s. 21-24.

31.              Drozdowska Joanna: Aktywizacja osób obciążonych problemem alkoholowym. „Praca Socjalna”, 2077, nr 6, s. 83-94.

32.              Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Stander. Wyd. 3 popr. Warszawa 1993.

33.              Dziecko w rodzinie alkoholowej. Świat Problemów”, 2001, nr 1, s. 4-30.

34.              Esmund Małgorzata: Realizacja programu NOE. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1998, nr 9, s. 17-24.

35.              Europejska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu. „Świat Problemów”, 2001, nr 5, s. 38-39.

36.              Falewicz Jan Karol: ABC problemów alkoholowych. Wyd. 2 popr., Warszawa 1993.

37.              Fiodor Lucyna: Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sądowej. Aktualne problemy pedagogiczne. „Wychowanie na co dzień”, 2004, nr 10-11, s. 24-27.

38.              Fudała Jagoda: Postawy dorosłych wobec picia alkoholu i zażywania narkotyków. „Świat Problemów”, 2001, nr 12, s. 17-21.

39.              Garniger Joanna: Młodzież i alkohol. „Psychologia w Szkole”, 2005, nr 1, s. 111-118.

40.              Geisler Renata, Winnicka Aldona: Trzeba im pomóc. Alkoholizm w rodzinie. „Gazeta Szkolna”, 2001, nr 48, s. 15

41.              Górski Tomasz: Dylematy profilaktyków. „Świat Problemów”, 2001, nr 1, s. 31-32.

42.              Górski Tomasz: Nietrzeźwość na drogach. „Świat Problemów”, 2001, nr 3, s. 4-9.

43.              Górski Tomasz: Karanie czy leczenie? „Świat Problemów”, 2002, nr 3, s. 44-46.

44.              Grochowski Zbigniew: O znaczeniu słowa. : „Świat Problemów”, 2001, nr 2, s. 16-18.

45.              Guttman Grzegorz: Gminne programy walki z alkoholizmem. „Problemy Alkoholizmu”, 1993, nr 11, s. 6-7.

46.              Guttman Grzegorz: Uzależnienia a choroby nowotworowe. „Problemy Alkoholizmu”, 1993, nr 11, s. 12, 15.

47.              Habrat Bogusław: Organizm w niebezpieczeństwie: zasady postępowania u osób z problemami alkoholowymi. Wyd. 2, Warszawa 1994.

48.              Interwencja wobec osoby uzależnionej / oprac. Wanda Sztander. Wyd. 3 popr. Warszawa 1993.

49.              Ilnicka Renata Małgorzata: Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. „Praca Socjalna”, 2008, nr 5, s. 37-51.

50.              Ilnicka Magdalena: Po co i w czym pomagać tym, którzy od dawna nie piją? „Świat Problemów”, 2001, nr 11, s. 18-20.

51.              Ilnicka Magdalena: One potrafią sobie tego darować. „Świat Problemów”, 2002, nr 3, s. 6-8.

52.              Im lepiej czuję się ze sobą, tym łatwiej mi być córką. „Świat Problemów”, 2002, nr 3, s. 9-14.

53.              Jak klucz do zamka. Rozmowa z dr hab. Przemysławem Bieńkowskim. „Świat Problemów”, 2001, nr 5, s. 10-11.

54.              Jarczyńska Jolanta: Picie alkoholu a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2009, 159 s., 27071.

55.              Jarczyńska Jolanta: Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez dorastające dzieci. „Remedium”, 2006, nr 11, s. 28-29.

56.              Jarosz Ewa: Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci. „Wychowanie na co dzień”, 2005, nr 10-11, s. 11-14.

57.              Jasiński Jerzy: Ruch Trzeźwościowy w Stanach Zjednoczonych. Korzenie amerykańskiej prohibicji. „Alkoholizm i Narkomania”, 2008, nr 1, s. 65-93.

58.              Jastrun Ewa: W Polsce i w Europie. „Świat Problemów”, 2001, nr 3, s. 17-19.

59.              Jastrun Ewa: Badania w gminie Opatów. Dzieciństwo bez przemocy. „Świat Problemów”, 2001, nr 9, s. 41-43.

60.              Jastrun Ewa: W poszukiwaniu nowych dróg. „Świat Problemów”, 2001, nr 12, s. 28-31.

61.              Kamińska Maria: Kieliszek w tornistrze. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 1, s. 13.

62.              Kapler Leszek: Granice terapii uzależnienia i psychoterapii. „Świat Problemów”, 2001, nr 11, s. 15-17.

63.              Karasiewicz Honorata: Pacjent z zespołem zależności alkoholowej. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, 2009, nr 1-2, s. 48-49.

64.              Klaś – Pupar Kinga: Aktywność ruchowa w rozwoju dziecka z problemem alkoholowym. Cz. 1 . „Remedium”, 2006, nr 2, s. 21.

65.              Klaś – Pupar Kinga: Ćwiczenia profilaktyczne, kształtujące i korekcyjne Cz. 2 . „Remedium”, 2006, nr 3, s. 21.

66.              Klaś – Pupar Kinga: Ćwiczenia rozluźniające  Cz. 3 . „Remedium”, 2006, nr 5, s. 21.

67.              Klaś – Pupar Kinga: Odblokowanie emocji  Cz. 5 . „Remedium”, 2006, nr 7-8, s. 41.

68.              Klecka Małgorzata: Raczone alkoholem w łonie matki. Leczenie dzieci z FASD. Ciąża bez alkoholu. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, 2008, nr 7-8, s. 60-61.

69.              Knopiński Andrzej: Każdy jest winny, każdy musi pomóc. Refleksje dyrektora szkoły. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 19, s. 12-13.

70.              Koło Hanna i Mazur Joanna: Poczucie własnej skuteczności a picie alkoholu przez młodzież. „Remedium”, 2007, nr 11, s. 4-5

71.              Koło Hanna, Mazur Joanna: Poczucie własnej skuteczności a picie alkoholu przez  młodzież. „Remedium”, 2007, nr 11, s. 4-5.

72.              Kołodziejczyk Katarzyna: Jakość życia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. „Remedium”, 2006, nr 9, s. 22-23.

73.              Komorowska Marta: Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD. „Remedium”, 2007, nr 12, s. 6-7.

74.              Komorowska Marta: Diagnoza FAS w praktyce. „Remedium”, 2007, nr 11, s. 6-7.

75.              Komorowska Marta: Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD. Kampania „ciąża bez alkoholu”. „Remedium”, 2007, nr 9, s. 24-25.

76.              Kontakt i komunikacja z pacjentem. „Świat Problemów”, 2001, nr 9, s. 4-33.

77.              Kostynowicz Janusz: Profilaktyka – najważniejsze zmiany, problemy, wyzwania. „Świat Problemów”, 2001, nr 1, s. 33-35.

78.              Kowal Anna, Zielińska Daria: „Konar” – program profilaktyki uzależnień alkoholowych. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2000, nr 1, s. 28-30.

79.              Kozdrowicz Ewa: Pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1999, nr 3, s. 41-42.

80.              Krasowska Aleksandra: Rodzicom można pomóc. Świat Problemów”, 2001, nr 1, s. 17-19.

81.              Krasowska Małgorzata: Dziecko z rodziny alkoholowej. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2006, nr 10, s. 34-38.

82.              Krawczyk Wioletta: Czy zawsze jest się sobą? „Świat Problemów”, 2001, nr 3, s. 40-42.

83.              Kruszewski Tomasz: Stosunek do książki osób uzależnionych od narkotyków. „Świat Problemów”, 2002, nr 1, s. 42-46.

84.              Kula Izabela: Bibliotekarz wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji – alkoholizm. „Poradnik Bibliotekarza”, 2001, nr 11,s. 13-16.

85.              Kulisiewicz Tadeusz: Alkoholizacja młodzieży. „Oświata i Wychowanie”, 1986, nr 40, s. 21-25.

86.              Kusznierenko Iwona i inni: Sąd nad alkoholem – scenariusz rozprawy. „Wychowanie na co dzień”, 2005, nr 10-11, s. III-V /wkładka/.

87.              Lekcje przestrogi: obietnica . [DVD]. Kraków: Dom Wydawniczy RAFAEL, 2006, 1 DVD, 30 min. DVD – 22

88.              Lew – Starowicz Zbigniew: Alkohol i zachowania seksualne. „Problemy Alkoholizmu”, 1992, nr 10 ,s. 8.

89.              Lewandowicz Jerzy: Alkohol, witamina K i jej rola w organizmie człowieka. „Problemy Alkoholizmu”, 1992, nr 11, s. 12.

90.              Lipski Wiesław Henryk: Zawsze jest się sobą. „Świat Problemów”, 2001, nr 1, s. 36-37.

91.              Lis Kinga: Wpływ spożywania alkoholu etylowego na wyniki badań laboratoryjnych. „Alkoholizm i Narkomania”, 2009, nr 1 /tom 22/ s. 65-73.

92.              Łuczak Elżbieta: Rodzina alkoholowa a rozwój i wychowanie dzieci. „Opieka Wychowanie Terapia”, 2002, nr 2, s. 17-22.

93.              Łukasik Joanna: Współczesna młodzież a używanie alkoholu. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2007, nr 6, s. 19-23.

94.              Maczyńska – Dilis Agnieszka: Potrzebni są „dobrzy dorośli”. „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 6, s. 12-13.

95.              Makowska H., Poprawa R.: Psychologiczne rozważania na temat uzależnienia od alkoholu. „Zdrowie Psychiczne”, 1989, nr 1-2, s. 109-125.

96.              Marchwcaka A. Maria: Stanowisko młodzieży wobec alkoholu – badania empiryczne przeprowadzone wśród uczniów szkół berlińskich i warszawskich. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2008, nr 4, s. 119-134.

97.              Matyjas B.: Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież uczniów szkół podstawowych. „Opieka Wychowanie Terapia”, 1993, nr 2, s. 14-17.

98.              Mazur Joanna: Zamieszkanie, klimat szkoły a upijanie się nastolatków. „Remedium”, 2007, nr 12, s. 4-5.

99.              Mellibruda Jerzy: Tajemnice ETOH czyli alkohol i nasze życie. Warszawa 1993.

100.          Michałowska – Wender Grażyna i inni: Metaloproteanaliza macierzy zewnątrzkomórkowej – 9(MMP-9) w surowicy chorych z polineuropatią alkoholową w odniesieniu do polineuropatii cukrzycowej. „Alkoholizm i Narkomania”, 2008, nr 1, s. 39-44.

101.          Mielecka – Kubień Zofia, Wędzicha Elżbieta: Ocena skutków picia alkoholu przez osoby uzależnione (na podst. Badań ankietowych). „Alkoholizm i Narkomania”, 2008, nr 1, s. 21-38.

102.          Mikuła Joanna: Strategie społeczne przemysłu alkoholowego. „Remedium”, 2006, nr 10, s. 6-7.

103.          Mistarz Alicja: Koalkoholizm jako czynnik etiologiczny zaburzeń nerwicowych u kobiet. „Problemy Alkoholizmu”, 1993, nr 12, s. 11.

104.          Moczydłowski Paweł: Brakujące ogniwo wymiaru sprawiedliwości – Urząd Probacji i Więziennictwa. „Praca Socjalna”, 2009, nr 2, s. 52-73.

105.          Morawski Rajmund: Rola grupy samopomocy w chorobie alkoholowej. „Praca Socjalna”, 2006, nr 2, s. 67-93.

106.          Najważniejszy był mąż. „Świat Problemów”, 2002, nr 3, s. 15-17.

107.          Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg. „Świat Problemów”, 2002, nr 3, s. 39-43.

108.          Naturalnym środowiskiem dziecka jest rodzina: rozmowa z Markiem Licińskim z Podwiślańskiej Fundacji Społecznej. „Świat Problemów”, 2002, nr 3, s. 31-33, 33-34.

109.          Nie umiem być matką. „Świat Problemów”, 2002, nr 3, s. 18-21.

110.          Nie zmieściłem się w zakręt. „Świat Problemów”, 2001, nr 3, s. 20-21.

111.          Nikodemska Sabina: Przemoc wobec bliskich u pacjentów lecznictwa odwykowego. Świat Problemów”, 2001, nr 1, s. 29-30.

112.          O abstynencji i abstynentach. „Świat Problemów”, 2001, nr 10, s. 4-48.

113.          O działaniach policji. „Świat Problemów”, 2001, nr 3, s. 15-16.

114.          Olechowski Marcin: Debata w Ekonomiku, czyli walka z alkoholem. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 24, s. 13.

115.          Osiński Rafał: Jak to jest z tym piciem. „Gazeta Szkolna”, 2006, nr 14, s. 4, 21.

116.          Ostaszewski Krzysztof: Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych. „Alkoholizm i Narkomania”, 2008, nr 4 (tom 21), s. 363-391.

117.          Ostaszewski Krzysztof: Czy specyfikacja zachowań problemów powinna coś wnosić do konstrukcji i realizacji programów profilaktycznych? „Świat Problemów”, 2001, nr 12, s. 4-6.

118.          Ostaszewski Krzysztof: Co się zmienia w zażywaniu? Badania mokotowski 1984-2000. „Świat Problemów”, 2001, nr 12, s. 26-28.

119.          Pacewicz Alicja: Jak pomóc dziecku nie pić. Wyd. 2 popr. Warszawa 1994.

120.          Pałys Andrzej: Gmina miejska Zgorzelec. „Świat Problemów”, 2001, nr 2, s. 35-36.

121.          Pawlęga Janusz: Alkohol – nowotwory. „Problemy Alkoholizmu”, 1992, nr 11, s. 11-12.

122.          Pawłowski Antoni: Wartości rodzą się we współdziałaniu. „Świat Problemów”, 2001, nr 2, s. 30-34.

123.          Piątek Krzysztof: Alkoholizm a zagrożenie wykluczeniem społecznym. „Wychowanie na co dzień”, 2005, nr 10-11, s. 3-6.

124.          Picie a prowadzenie pojazdów. „Świat Problemów”, 2001, nr 3, s. 10-14.

125.          Pietruszka Magdalena: Działania przemysłu alkoholowego w kontekście współczesnej profilaktyki. „Remedium”, 2006, nr 10, s. 14-15.

126.          Pietruszka Magdalena: Profilaktyka problemów alkoholowych. „Remedium”, 2006, nr 4, s. 16-17.

127.          Pietruszka Magdalena: Alkohol i młodzież w Europie i w USA. „Remedium”, 2005, nr 11-12, s. XII-XIII /wkładka/.

128.          Pietruszka Magdalena: Profilaktyka problemów alkoholowych. „Remedium”, 2005, nr 9, s. 4-5.

129.          Piwko Krystyna: Alkoholowy zespół płodowy / strategie postępowania wobec dzieci z FAS/. „Lider”, 2008, nr 1, s. 24-25.

130.          Pluskota Katarzyna: Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. „Wychowanie na co dzień”, 2006, nr 10-11, s. 22-28.

131.          Po kilku latach bez alkoholu. „Świat Problemów”, 2001, nr 11, cały numer.

132.          Podstawowe pytania: „Świat Problemów”, 2001, nr 2, s. 10-15.

133.          Polanowski Jarosław: O pozbawieniu i ograniczeniu władzy rodzicielskiej. „Świat Problemów”, 2002, nr 3, s. 28-30.

134.          Poprawa Ryszard: Używanie i nadużywanie alkoholu przez dorastającą młodzież w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się. „Psychologia Wychowawcza”, 2000, nr 2-3, s. 135-149.

135.          Powiązania na poziomie fizjologicznym. Stres i alkohol. Rozmowa z dr Bogusławem Habratem, kierownikiem Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. „Świat Problemów”, 2001, nr 5, s. 4-9.

136.          Prajsner Bogdan: Elementy polityki wobec alkoholizmu w krajach UE i naświecie. „Remedium”, 2005, nr 7-8, s. XIV-XV /wkładka/.

137.          Prajsner Bogusław: Nakręceni na obojętność. „Remedium”, 2005, nr 6, s. 1-3.

138.          Prajsner Mira: Pozytywne myślenie o profilaktyce. „Remedium”, 2004, nr 5, s. 22-23.

139.          Prajsner Bogusław: Polski eksperyment, czyli trzyletnia megapromocja na ... wódkę. „Remedium”, 2005, nr 11-12, s. 4-7.

140.          Przystałowska Magdalena: Płodowy Zespół Alkoholowy. „Remedium”, 2006, nr 10, s. 31-32.

141.          Pułapka współuzależnienia / oprac. Wanda Sztander. Wyd. 3 popr. Warszawa 1993.

142.          Raczkowska Jadwiga: Nadużywanie alkoholu zagrożeniem rozwoju dzieci i młodzieży. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1994, nr 2, s. 3-10.

143.          Rodzina z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. Wyd. 3 popr. Warszawa 1993.

144.          Rosenberg Harold: Teoretyczne wyjaśnienia picia kontrolowanego. „Alkoholizm i Narkomania”, 2007, nr 1, s. 45-54.

145.          Rudzińska Zofia: Zapobiegajmy! Chrońmy!. „Nowa Szkoła”, 2006, nr 6, s. 41-44.

146.          Rudzińska Zofia: Niebezpieczeństwo – alkohol. „Edukacja i Dialog”, 2002, nr 2, s. 49-54.

147.          Samorządy wobec problemów alkoholowych. „Świat Problemów”, 2002, nr 6, cały.

148.          Samorządy wobec problemów alkoholowych. „Świat Problemów”, 2001, nr 4, cały.

149.          Seweryńska Anna Maria: Terapia dzieci alkoholików. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1998, nr 9, s. 24-27.

150.          Sierosławski Janusz: Szkodliwe picie alkoholu a macierzyństwo. „Świat Problemów”, 2002, nr 3, s. 4-5.

151.          Sikora Ewelina: Akcja „Dziecko też człowiek” w Karpaczu. „Świat Problemów”, 2002, nr 5, s. 43-44.

152.          Skorny Zbigniew: Motywacja nadużywania alkoholu. „Problemy Alkoholizmu”, 1993, nr 4, s. 4-6.

153.          Skrzypczak Witold: O programie „Tak czy Nie”. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1996, nr 5, s. 25-26.

154.          Sobczyk Jolanta: Każde podanie dłoni. „Świat Problemów”, 2002, nr 1, s. 41.

155.          Sobecki Władysław: Dzieci i alkohol. „Nowa Szkoła”, 1998, nr 10, s. 33-34.

156.          Sobolewska Zofia: Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików jako źródło inspiracji do pracy z dziećmi. Świat Problemów”, 2001, nr 1, s. 26-28.

157.          Sochocki Marcin: Profilaktyka a płeć. „Świat Problemów”, 2002, nr 1, s. 38-40.

158.          Sochocki Marcin J.: Warsztaty adaptacyjno-profilaktyczne – ewaluacja odroczona. „Remedium”, 2008, nr 7-8, s. 22-23.

159.          Sochocki Marcin: Zawód profilaktyk. „Świat Problemów”, 2001, nr 12, s. 32-36.

160.          Spisacki Józef: Co można zrobić w terapii podstawowej? „Świat Problemów”, 2002, nr 1, s. 21-23.

161.          Starowicz-Lew Zbigniew: Wychowanie seksualne metodą prewencji w uzależnieniu od alkoholu? „Problemy Alkoholizmu”, 1993, nr 4, s. 7-8.

162.          Szczukiewicz Piotr: Nie wystarczy intuicja. „Świat Problemów”, 2001, nr 12, s. 7-10.

163.          Szydłowska Teresa: Jak to się stało, pani Sędzio. „Świat Problemów”, 2001, nr 3, s. 22-23.

164.          Szymańska Joanna: Co chodzi w szkołach, czyli oferta programów profilaktycznych. „Remedium”, 2005, nr 11-12, s. 8-9.

165.          Szymańska Magdalena: Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2008, nr 4, s. 42-45.

166.          Szwadyn Lubomira: A gdy tata wytrzeźwieje... „Psychologia w Szkole”, 2007, nr 4, s. 33-45.

167.          Śledzianowski Jan: Młodociani: Zagrożenie uzależnieniami i możliwości przeciwdziałania. „Problemy Alkoholizmu”, 1992, nr 10 ,s. 13-14.

168.          Śnieżek Ryszard: Dlaczego nieletni trafiają do izb wytrzeźwień. „Wychowanie na co dzień”, 2004, nr 10-11, s. 28-29.

169.          Śnieżek Ryszard: Dlaczego nieletni trafiają do izby wytrzeźwień. „Wychowanie na co dzień”, 2004, nr 10-11, s. 28-29.

170.          Śusarska Zdzisława: Szkoła nie jest bezradna. „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 24, s. 18.

171.          Szajewski Janusz: Wszczepienie tabletek Disulfiranu – nieskuteczne leczenie odwykowe. „Alkoholizm i Narkomania”, 2008, nr 2, tom 21, s. 207-208.

172.          Szefler Elżbieta: Refleksje po konferencji „Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS”. „Szkoła Specjalna”, 2008, nr 4, s. 304-309.

173.          Szydłowska Teresa: Samopomoc w dzisiejszym świecie. Cele, wartości, światopogląd. „Świat Problemów”, 2001, nr 2, s. 8-9.

174.          Szymańska Bernadeta: Dzieci alkoholików w szkole. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2004, nr 4, s. 49-52.

175.          Tajemnica DDA. „Cogito”, 2008, nr 14, s. 19.

176.          Tatarowicz Jan: Wychowawcze obsesje: najlepiej pozbyć się ze szkoły roznosiciela „zarazy alkoholowej”. „Nowa Szkoła”, 2000, nr 5, s. 51-54.

177.          Teyszerski Romuald: Rośnie grono potencjalnych alkoholików. „Gazeta Szkolna”, 2006, nr 15, s. 14-15.

178.          Tichoruk Anna: Poczucie sensu życia u młodzieży z rodzin alkoholowych. „Świat Problemów”, 2001, nr 7-8, s. 57-59.

179.          Tomaszewska Małgorzata: Alkohol – kluczem do dorosłości? „Wychowanie na co dzień”, 2005, nr 10-11, s. 35-36.

180.          Trzeźwieć w więzieniu. „Świat Problemów”, 2002, nr 5, s. 4-41.

181.          Trzęsiecka Beata: Dzieci z rodzin alkoholowych. „Edukacja i Dialog”, 1996, nr 3, s. 32-40.

182.          Twaróg Paweł: Terapia osób uzależnionych od alkoholu w warunkach izolacji penitencjarnej. „Praca Socjalna”, 2009, nr 2, s. 74-79.

183.          Tyburska Agata: Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1998, nr 9 ,s .15-17.

184.          Vitek Karol: Młodzież nieprzystosowana społecznie i jej stosunek do alkoholu i narkotyków. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1986, nr 1, s. 109-114.

185.          W trosce o trzeźwość Narodu. Tom III: Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku oraz antologię pism. / praca zbiorowa pod red. Mariana P. Romaniuka. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, s. 449, 24979.

186.          Wakacyjne propozycje PARPA: propozycje działań zamniejszających zagrożenie związane z alkoholizmem podczas wypoczynku młodzieży. „Świat Problemów”, 2002, nr 6, s. 42-43.

187.          Wardyńska–Ziołek  Magdalena: Szkolny program profilaktyki w prawie Oświatowym. Prawo Oświatowe. „Remedium”, 2003, nr 1, s. 22-24.

188.          Wasilewska Katarzyna: Trudności z formowaniem poczucia własnej tożsamości u dziecka wychowanego w rodzinie z problemem alkoholowym.. „Wychowanie na co dzień”, 2004, nr 10-11, s. 18-20.

189.          Waszak Danuta: Przepraszam czy tu piją? Otwarta klas. „Gazeta Szkolna”, 2002, nr 6, s. 14.

190.          Werenowicz Bohdan T.: Alkoholizm jako choroba. Wyd. 2 Warszawa 1994.

191.          Węgrzecak –Giluń Janina: Strategie działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozmowa z Joanną Mikułą Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Remedium”, 2005, nr 11-12, s. 1-3.

192.          Wnuk Marcin: Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzależnionych od alkoholu. Medycyna rola Programu DWUNASTU KROKÓW. „Alkoholizm i Narkomania”, 2007, nr 4, s. 395-405.

193.          Wnuk Marcin: Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzależnionych od alkoholu. Medycyna rola Programu DWUNASTU KROKÓW część II. „Alkoholizm i Narkomania”, 2007, nr 4, s. 406-416.

194.          Wnuk Marcin: Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola długości abstynencji i długości pobytu we wspólnocie AA. „Alkoholizm i Narkomania”, 2007, nr 1, s. 31-43.

195.          Wojcieszek Krzysztof: Rodzice, marketing, wpływy kulturowe. „Świat Problemów”, 2001, nr 12, s. 10-16.

196.          Wojcieszek Krzysztof: Program „NOE”. Co to takiego? „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1996, nr 1, s. 11-13.

197.          Wojcieszek Krzysztof: Co to takiego? „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1996, nr 2, s. 11-14.

198.          Wojcieszek Krzysztof: Uniwersalne czynniki kulturowe w profilaktyce problemów alkoholowych młodzieży. „Remedium”, 2006, nr 9, s. 6-7.

199.          Wojnar Marcin i inni: Nawroty w uzależnieniu od alkoholu. Część 3: Społeczeństwo demograficzne i psychologiczne czynniki ryzyka. „Alkoholizm i Narkomania”, 2007, nr 1, s. 81-102.

200.          Wójcik Magdalena: Międzypokoleniowe przenoszenie alkoholizmu. „Remedium”, 2003, nr 9, s. 20. i 2003, nr 10, s. 20-21.

201.          Wójcik Magdalena: Profilaktyka w szkołach ponadgimnazjalnych relacja z seminarium profilaktycznego – Kazimierz 2004. „Remedium”, 2004, nr 7-8, s. 1-3.

202.          Wójcik Magdalena: Strategie terapeutyczne. Dziecko w rodzinie alkoholowej. „Remedium”, 2003, nr 7-8, s. 38-39.

203.          Wójcik Magdalena: Alkohol a rodzina – debata sejmowa. „Remedium”, 2006, nr 4, s. 20.

204.          Wywrzykowski Piotr: Środowisko rodzinne studentów a nadużywanie alkoholu. „Świat Problemów”, 2001, nr 5, s. 43-44.

205.          Zajdel Krzysztof: Im szybciej, tym lepiej. „Gazeta Szkolna”, 2001, nr 48, s. 15.

206.          Zajdel Krzysztof: Corocznie badamy uczniów. „Edukacja i Dialog”, 2002, nr 4, s. 38-39.

207.          Zawadzki Patryk: Eliminacja młodzieży wnioski z badań. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2008, nr 4, s. 37-41.

208.          Zbyrad Teresa: Dorosłe Dzieci Alkoholików – wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2009, nr 3, s. 45-50.

209.          Zińczuk Monika: Ryzyko przegranej młodości. Lektury stare i nowe. „Wychowanie na co dzień”, 2003, nr 10-11, s. 43-44.