Opracowania lektur według tytułów

 

(Zestawienie bibliograficzne)

 

Artykuły z czasopism:

 

„A jak królem, a jak katem będziesz” – Tadeusz Nowak

      1.   Borek Piotr: :”A jak królem, a jak katem będziesz” Tadeusza Nowaka: pomysły lekcji. „Ojczyzna. Polszczyzna”, 1996, nr 3, s. 49-51.

 

„Ania z Zielonego Wzgórza”

 1. Skwara Anna: Lekturomania: turniej znajomości Ani z Zielonego Wzgórza. „Biblioteka w Szkole”, 2005, nr 5, s. 22-23
 2. Gajcy Ewa:Wizyta na Zielonym Wzgórzu: zajęcia czytelnicze dla klasy szkoły podstawowej. „Poradnik Bibliotekarza”, 2007, nr 4, s. 32-33.
 3. Książek, Szczepanikowa Aniela: Dom, czyli od Ani znikąd do Ani z Zielonego Wzgórza. „Język polski w Szkole dla Klas VI-VIII”, 1996-97, nr 1, s. 47-57.

 

„Alicja w Krainie Czarów” – Carroll Lewis

      1.   Gorska Bożena: Trzy Alicje w Krainie Czarów. „Polonistyka”, 1995, nr 7, s. 486-489.

 

„Antygona” - Sofoklesa

 1. Dubis Anna: Nauczyć o Antygonie Sofoklesa. Tradycja w służbie nowej dydaktyki czy na odwrót. „Język Polski w Gimnazjum”, 2007-2008, nr 2 s.72-80.
 2. Gierszal Krzysztof: Wielka dyskusja (cykl lekcji o „Antygonie” Sofoklesa i retoryka) . „Język Polski w Gimnazjum”, 2007-2008, nr 2 s.43-55.
 3. Grodecka Ewa: Jak ojciec z synem, czyli jak? . „Język Polski w Gimnazjum”, 2007-2008, nr 2 s.55-60.
 4. Gołaszewski Grzegorz: „Antygona” z Gombrowiczem i Urygą w tle. . „Język Polski w Gimnazjum”, 2007-2008, nr 2 s. 61-70.
 5. Łaganowska Maria: Wyzyskać Sofoklesa w gimnazjum. . „Język Polski w Gimnazjum”, 2007-2008, nr 2 s. 81.
 6. Łopata Andrzej: Projekt „Antygona” – jak wyjść poza konwencję i uczyć potomstwo. . „Język Polski w Gimnazjum”, 2007-2008, nr 2 s. 20-42.
 7. Przybyła Wiesław: „Antygona” w nowej szkole. „Język Polski w Gimnazjum”, 2007-2008, nr 2 s. 7-17.
 8. Jagieła Dorota: Wykorzystanie prezentacji multimedialnej w cyklu lekcji o „Antygonie” Sofoklesa. Wokół komunikacji /nie tylko/ medialnej. „Język Polski w Gimnazjum”, 2004-2005, nr 2 s. 70-80.
 9. Legeżyńska Anna: „Antygona” a sprawa polska. „Polonistyka”, 2003, nr 9, s. 565-567.

 

Apokalipsa św. Jana

 1. Tomaszewska Grażyna: Między hukiem a ciszą Apokalipsy – barwa, akustyka, koncepcja proroka – cykl lekcji. „Język Polski w Liceum”, 2004-2005, nr 3 s. 9-41.

 

 

 

 

 

 

„Apollo i Marsjasz” – Zbigniew Herbert

 1. Zajkowska Joanna: Apollo i Marsjasz. „Cogito”, 1998, nr 1, s. 57-59.

 

„Archipelag Gułag” – Aleksandra Sołżenicyna.

 

 1. Fedorowicz Agnieszka: „Archipelag Gułag” – Aleksandra Sołżenicyna. „Cogito”, 2000, nr 9, s. 90-92.

 

„Autobiografia pośmiertna” – Witolda Gombrowicza

1.   Cyran Maria: Witold Gombrowicz: „Autobiografia pośmiertna”. „Język Polski w Liceum”, 2002-2003, nr 3, s. 70-72.

 

„Austeria” – Julian Stryjkowski

 1. Wiegandt Ewa: Arka Noego i perły baronowej (O „Austerii” Juliana Stryjkowskiego). „Polonistyka”, 1993, nr 4 s. 210-215.

 

„Awans” – Redliński E.

1.   Ablewicz Jerzy: „Awans” – efekt teczki pełnej kwiatów. Recenzje, przeglądy, opinie. „Język Polski w Liceum”, 2004-2005, nr 2, s. 98-100.

 

„Awantura o Basię” – Kornel Makuszyński

 1. Lasota Ilona: W poszukiwaniu życiowej mądrości- propozycja zajęć dla klasy III nauczania zintegrowanego. „Wychowanie na co dzień”, 2008, nr 6, s. 1-4./Wkładka metodyczna/
 2. Lasota Ilona: W poszukiwaniu życiowej mądrości. „Życie Szkoły”, 2008, nr 9, s. 21-25.

 

Azyl” -  William Faulkner

 1. Majewska Marta: „Azyl” William Faulkner. „Cogito”, 2007, nr 5, s. 80-81.

 

„Bajki” – Henryk Sienkiewicz

1.   Glejzer Agnieszka: Uczymy się pracować w zespołach (propozycja metodyczna dla klasy IV). „Jezyk polski w Szkole IV-VI”, 2003-2004, nr 2, s. 74-78.

 

„Bajki”, „Satyry”

 1. Zajkowska Joanna: Ignacy Krasicki. Poczet twórców polskich. „Cogito”, 1998, nr 14, s. 63-67.

 

Ballady i romanse” – Adam Mickiewicz

 1. „Ballady i romanse” – Adam Mickiewicz. „Cogito”, 2008, nr16, s. 76.
 2. „Ballady i romanse” – wyrazem buntu przeciw racjonalizmowi oświecenia. „Cogito”, 2003, nr 16, s. 89-91.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Balladyna” – Juliusz Słowacki

 1. Chody Anna: Kobieta ambitna czy zbrodniarka? Plan metodyczny lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum. „Wszystko dla Szkoły”, 2006, nr 3, s. 5.
 2. Kotulska Ewa: „Balladyna” w szkole podstawowej: sprawozdanie z lekcji. „Ojczyzna. Polszczyzna”, 1996, nr 2, s.8-11.
 3. Kurska Anna: Marzenia o szczęściu czyli „Balladyna” Juliusza Słowackiego. „Język Polski w Gimnazjum”, 2002, nr 4, s. 21-30.
 4. Bal Agnieszka: Różne style i odmiany języka. (na przykładzie „Balladyny” Juliusza Słowackiego). „Polonistyka”, 2009, nr 3, s. 52-58.

 

„Balon”- Naruszewicz Adam

„Bodaj przebywać” – Ignacy Krasicki

1.   Falkowski Stanisław: Achilles kawy nie pijał. Dwie pochwały dorobku ludzkości w wierszach Naruszewicza i Krasickiego. „Polonistyka”, 1991, nr 4, s. 221-227.

 

Baśnie

 1. Sikucińska Dorota: O baśniach Andersena. Praktyka szkolna. „Życie Szkoły”, 2003, nr 3, s. 151-156.

 

Baudolino” – Umberto Eco

 1. Gronek Barbara: Ku królestwu księdza Jana. Tajniki warsztatu. „Polonistyka”, 2003, nr 2, s. 89-95.

 

„Bema pamięci żałobny – rapsod”, „W Weronie”, „Do obywatela Johna Brown” – Cyprian Kamil Norwid

 1. Zajkowska Joanna: Cyprian Kamil Norwid. Poczet twórców polskich. „Cogito”, 1998, nr 18, s. 60-62.
 2. Wasiak Izabela: List poetycki do Johna Browna. „Polonistyka”, 1992, nr 5, s. 295-297.

 

„Biały kruk”, „Jadąc do Badadag”– Stasiuk Andrzej,

 1. Niewczas Sławomir: Pielgrzymka do sanktuarium tożsamości. O dwóch powieściach Andrzeja Stasiuka. „Polonistyka”, 2006, nr 6, s. 46-49.

 

„Biblia”

 1. Kosińska-Pułka Małgorzata: Słowo po jarmarku. Kilka uwag o Biblii w praktyce szkolnej. „Polonistyka”, 1996, nr 4, s. 229-231.
 2. Wysłowska Joanna: Bóg i prorocy, czyli BIBLIA. „Cogito”, 2009, nr 17, s. 40-41.

 

„Bogurodzica”

 1. „Cogito”, 2008, nr 16, s. 76.
 2. Praca domowa z języka polskiego. Przedstaw „Bogurodzicę”/dwie pierwsze strofy/ jako zabytek języka polskiego. „Cogito”, 2004, nr 21, s. 81.

 

„Bogurodzica”, „Pieśń legionów”, „Rota”

 1. Truszkiewicz Ewa: Oto problem na dziś: Polonistyczny problem. „Bogurodzicę”, „Pieśń Legionów”, „Rote” Marii Konopnickiej nazwano „pieśniami ojczyźnianymi Polaków. Czym wytłumaczysz ich trwałe miejsce w tradycji. „Cogito”, 2001, nr 7, s. 58-59.

 

 

 

 

„Boże Narodzenie” Maria Dąbrowska

 1. Kaliszewska Anna, Mak-Wróbel Krystyna: Maria Dąbrowska „Boże Narodzenie” – lektura w klasie IV. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1995-1996, nr 3, s. 28-32.

 

„Bracia Lwie Serce” Astryd Lindgren

 1. Pietruszka-Łuj Marzanna: Astryd Lindgren „Bracia Lwie Serce” (propozycja metodyczna dla klasy IV). „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2002, nr 2, s. 71-84.

 

„Bramy raju” Jerzy Andrzejewski

 1. Gronek Barbara: Opowieść polsko-osobista w „Bramach raju” Andrzejewskiego, „Język Polski w Liceum”, 2006-2007, nr 3, s. 39-45.

 

„Buszujący w zbożu” – J. D. Salinger

 1. Bielawa – Konioch Ewa: „Buszujący w zbożu” J. D. Salingera metodą czterech kroków. „Język Polski w Gimnazjum”, 2004-2005, nr 4, s. 17-33.

 

Calineczka” – Andersen Hans CH.

 1. Lipka Maria: Spotkania z Calineczką. Edukacja sześciolatków. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2004, nr 9, s. 41-43/553-555/.

 

Campo di Fiori

 1. Wójcik Tomasz: Karuzela pod murem getta. Uwagi o „Campo di Fiori” Czesława Miłosza. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1996, nr 4, s. 31-33.

 

„Chłopcy z Placu Broni” – Ferenc Monar

 1. Ławecki Tomasz: W ojczyźnie „Chłopców z Placu Broni”. „Gazeta Szkolna”, 2006, nr 34-35, s. X-XI/wkładka „Turystyka Szkolna”/.
 2. Mazurek Dorota: „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molarna jako powieść anachroniczna. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1996-1997, nr 4, s. 12-17.
 3. Kosińska Ewa: Adaptacja filmowa utworu Ferenca Molarna „Chłopcy z Placu Broni”. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1996-1997, nr 4, s. 55-59.

 

„Chłopi” Reymont Władysław

 1. Władysław Reymont „Chłopi”. Lektury do matury. „Cogito”, 2005, nr 8, w. 6.
 2. Temat: Na podstawie przeczytanego fragmentu i znajomości bohaterów omów motywy postępowania wiejskiej społeczności w stosunku do Jagny. „Cogito”, 2005, nr 9, s.XXV-wkładka-Tematy maturalne.
 3. Temat: Omów znaczenie śmierci Boryny. Nawiąż do innych znaczących scen śmierci. „Cogito”, 2005, nr 9, s.XXIV-wkładka-Tematy maturalne.
 4. „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta – kompozycja powieści. „Cogito” 2004, nr 9, s. 83-85.
 5. Marzec Anna: „Chłopi” Reymonta, czyli poezja pór roku. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1997-1998, nr 2, s. 60-65.
 6. Michalik Grażyna: Jak urozmaicać pracę z tekstem. Jeszcze jedno spotkanie z gromadą lipiecką…/propozycja metodyczna/. „Język Polski w Liceum”, 2003, nr 1, s. 36-41.

 

 1. Olszewska Maria Jolanta: „Chłopi” Władysława Reymonta w Szkole. „Ojczyzna-Polszczyzna”, 1996, nr 4, s. 24-29.

 

 1. Kapela Beata: Opisy, obrazy malowane światłem – impresjonizm w literaturze na podstawie „Chłopów” W.S. Reymonta. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1998-1999, nr 4, s. 65-70.

 

 1. Wysłowska Jolanta: „Chłopi”. „Cogito”, 2008, nr 17, s. 76.

 

 1. Zajkowska Joanna: „Chłopi”. „Cogito”, 2008, nr 10, s. 58-65.

 

„Chopin – Pragnienie miłości”

 1. Raczko Marzena: Jerzego Antczaka opowieść o Chopinie> „Gazeta Szkolna”, 2002, nr 13, s.12.

 

„Cierpienie Młodego Wertera” Johann Wolfgang Goethe

 1. „Cierpienie Młodego Wertera” Johann Wolfgang Goethe. „Cogito”, 2005, nr 9, s.5/wkładka/ s. VIII-IX /tematy maturalne/
 2. Gronek Barbara: „Cierpienie Młodego Wertera” opowieść o powrocie. „Język Polski w Liceum”, 2006/2007, nr 4, s. 53-63.
 3. Teksty kultury. „Cogito”, 2005, nr 17, s. 84-91.
 4. Wojtasik Anna: Werter. Ważny bohater. „Cogito”, 2004, nr 14, s. 104-105.

 

„Cisza” – Bogdan Zadura

 1. Borowiec Bohdan: Klimat czasu , smak detalu/ o „Ciszy” Bogdana Zadury/. „Polonistyka”, 2004, nr 4, s. 17-20 /209-212/.

 

„Córka Czarownic” – Tyrakowska Dorota

1.   Baluch Alicja: Nowe arcydzieło. Wokół tematu spełnienia w „Córce Czarownic” Doroty Tyrakowskiej. „Polonistyka”, 1994, nr 9, s. 522-525.

 

„Cuda miłości” – sonet – Jan Andrzej Morsztyn

 1. Dokonaj interpretacji porównawczej dwóch wizji miłości zawartych w wierszach Jana Andrzeja Morsztyna i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. „Cogito”, 2005, nr 6, s. 9-11/Wkładka – „Egzamin maturalny z języka polskiego”

 

„Cudaczek – wyśmiewaczek” – Duszyńska Julia

 1. Ząbek Beata, Kołodziejczyk Elżbieta: „Cudaczek – wyśmiewaczek” w „zielonym przedszkolu”. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2002, nr 1, s. 26-29.

 

„Cudzoziemka” – Kuncewiczowa Maria

 1. Temat: „Cudzoziemka” – Kuncewiczowa Maria. „Cogito”, 2005,nr 9, s.10 / Wkładka/.
 2. Jurga – Rychlińska Anna: Cztery razy „Cudzoziemka”. „Polonistyka”, 2001, nr 6, s. 355-360.
 3. Kamińska Maria: „Uśmiech niezbędny do życia” (o „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej). „Polonistyka”, 1995, nr 7, s. 476-481.
 4. Marzec Anna: Proza psychologiczna w kinie. O adaptacji filmowej „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1995, nr 2, s. 76-87.
 5. Żak Stanisław: „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej – powieść o nieszczęśliwej kobiecie. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1995, nr 2, s. 66-75.

 

 

Czarnoksiężnik z  Archipelagu” – Urszuli K. Le Guin

 1. Trzpis Anna: „Czarnoksiężnik z Archipelagu” Urszuli K. Le Guin – lektura uzupełniająca w gimnazjum. „Język Polski w Gimnazjum”, 2002-2003, nr2, s. 93-97.

 

„Czarodziejska góra” – Thomas Manna

 1. Pieciul Eliza: Symbolika nazw osobowych w „Czarodziejskiej górze”. „Polonistyka”, 2003, nr 2, s. 79-83.
 2. Zajkowska Joanna: „Czarodziejska góra” Thomasa Manna. „Cogito”, 2006, nr 16, s. 78-79.
 3. Truszkiewicz Ewa: Tomasz Mann: „Czarodziejska góra”. „Cogito”, 1999, nr 4, s. 40-41.

 

„Czas otwarty” – eseje ks. Janusza Stanisława Pasierba

 1. Kudyba Wojciech: Świętość i sprzeczność – o poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba. „Polonistyka”, 2003, nr 3, s. 132-136.

 

„Czego chcesz od nas, Panie…”

1.   Denka Jerzy: Liryczny piewca harmonii wszechświata i jego stwórcy – „Czego chcesz od nas, Panie…” Jana Kochanowskiego. Szkic interpretacyjno – metodyczny. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1995-1996, nr 5, s. 58-64.

 

 

”Czekając na Godota” – Samuel Beckett

 1. Chomiuk Aleksandra: Kryzys dramaturgii czy dramaturgia kryzysu? – „Czekając na Godota: Samuela Becketta (szkic interpretacyjna – metodyczny). „Język Polski w Liceum”, 2001-2002, nr 2 s. 7-18.
 2. „Czekając na Godota: Samuela Becketta. „Cogito”, 2003, nr 20, s. 104-105.
 3. Truszkiewicz Ewa: „Czekając na Godota: Samuela Becketta. „Cogito”, 1999, nr 6, s. 41-43.

 

„Czytając list” – Vermeer

 1. Droga Katarzyna: „Czytając list” – Vermeer. „Cogito”, 2000, nr 13, s. 92.

 

„Dar” – Czesław Miłosz

„Owoce” Adam Zagajewski

 1. Zasłona Iza: Życie i świat jako dar i jako wartość – porównaj, jak zostały one ukazane w wierszach dwóch współczesnych poetów: Nowa Matura. „Cogito”, /wkładka/, 2005, nr 4, s. 16-18, / arkusz Egzamin Maturalny s. 10-11.

 

Daphnis” – Jarosława Marka Rymkiewicza

 1. Droga Katarzyna: „Daphnis” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Cogito”, 2007, nr 5, s. 79.

 

„Dekalog” – Aleksander Rymkiewicz

 1. Zajkowska Joanna: Jedno, co pewne na tym świecie. „Cogito”, 2006, nr 16, s. 52-53.

 

 

 

 

Dekameron” – Boccaccio

 1. Jakie tematy podejmuje Boccaccio w „Dekameronie” „Cogito”, 2003, nr 20, s. 124/motyw na maturę/

 

„Deszcz jesienny” – Leopold Staff

„Deszcz” – Krzysztof Baczyński

 1. Zasłona Iza: Nowa Matura: temat 2: Czego symbolem jest deszcz w obu przedstawionych wierszach i jaki tworzy nastrój w tych utworach? Dokonaj interpretacji porównawczej „Deszczu jesiennego” Leopolda Staffa i „Deszczu” Krzysztofa Baczyńskiego. „Cogito”, 2005, nr 5, s. 16. /Wkładka/

 

„Do arki” – Wisława Szymborska ( szkic analityczno – interpretacyjny)

 1. Bancerz Małgorzata: O konieczności rozwijania świadomości aksjologicznej młodych ludzi – wiersz „Do arki” Wisławy Szymborskiej (szkic analityczno – interpretacyjny), „Język Polski w Liceum”, 2002-2003, nr 3, s. 27-33.

 

„Do gór i lasów” – fraszka Jana Kochanowskiego

 1. Waligóra Janusz: Warunki interpretacji tekstu literackiego w szkole ponadgimnazjalnej. „Polonistyka”, 2007, nr 2, s. 40-45.

 

„Do króla” – Ignacego Krasickiego

 1. Goraj Jadwiga: Satyra prawdę mówi… Sztuka wyrażania prawdy i jej odczytywania w satyrze Ignacego Krasickiego „Do króla” /propozycja metodyczna/. „Język Polski w Liceum”, 2003, nr 1, s. 23-26.

 

„Do Matki Polki” – Adam Mickiewicz

1.   Walter Bożena: Nawiązanie i polemika z tradycją wierszy na urodzenie potomka w utworze Adama Mickiewicza „Do Matki Polki”: propozycja lekcji dla II klasy liceum. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1996-1997, nr 3, s. 68-70.

 

„Do młodych” Adam Asnyk

 1. Narkiewicz Aldona: Adama Asnyka „Do młodych” – nieciekawe pozytywistyczne wierszydło? / szkic interpretacyjno – metodyczny/. „Język Polski w Liceum”, 2003, nr 1, s. 27-35.
 2. Zasłona Iza: Interpretacja porównawcza „Do młodych” Adama Asnyka i „Ody do młodości” Adama Mickiewicza. „Cogito”, 2004, nr 16, s. 103-105.

 

„Do… na Alpach w Splugen 1829” – Adam Mickiewicz

 1. Markowski Stanisław: Utwór literacki – konteksty – nawiązania (na przykładzie „Do… na Alpach w Splungen 1829”). „Polonistyka”, 1990, nr1, s. 9-24.

 

 

 

 

 

 

„Do Polityka” – Czesław Miłosz

 1. Droga Katarzyna: W każdym „Cogito zdajesz maturę. „Cogito”, 2003, nr 14, s. 86-87.

 

„Do Potomnego” – Gajcy Tadeusz

1.   Zasłona Iza: Interpretacja fragmentu poematu „Do Potomnego”. Nowa Matura. Rozwiązania fragmentu poematu „Do Potomnego”. „Cogito”, 2004, nr 18, s. 1000-102.

 

 

Drwęga Halina: Przemiany w poezji po 1956 roku jako wyraz nieufności do języka – związek estetyki z etyką. „Język Polski w Szkole Średniej”, 2000/2001, nr 2, s.28-35.

 

„Dziennik” – Jastrun Mieczysław

 

 1. Urbanowski Bohdan: Pomiędzy dworem a nicością: Okolice poezji. „Polonistyka” 1991, nr 2, s. 85-98.

 

Fedorowicz Agnieszka: II wojna światowa – 1939-1945. „Cogito”, 2000, nr 17, s. 79-82.

 

Fedorowicz Agnieszka, Zadros Krzysztof: Lata powojenne 1946-1955. „Cogito”, 2000, nr 18, s. 73-76.

 

Lasocińska Estera: Lata 1900-1918. „Cogito”, 2000, nr 14, s. 73-78.

 

Niewiadomski Andrzej: Od „barbarzyńców” i „klasycystów” do „ponowoczesnych”. Poezja lat dziewięćdziesiątych – druga faza. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1999-2000, nr4, s. 66-76.

 

Ratajczakowi Dobrochna: Dramatopisarstwo pierwszej i drugiej emigracji. „Polonistyka”, 1998, nr 6, s. 324-334.

 

Truskiewicz Ewa: Międzywojenne lata dwudzieste. „Cogito”, 2000, nr 15, 77-80.

 

Zadros Krzysztof: lata 1956-1967. „Cogito”, 2000, nr 19, s. 73-77.

 

Zadros Krzysztof: Lata 1956-1967. „Cogito”, 2000, nr 20, s. 67-70.

 

Zadros Krzysztof: Lata 1980-1988. „Cogito”, 2000, nr 21, s. 69-72.

 

 

„Doktor Żywago  Borys Pasternak

 

1.      Majewska Marta: „Doktor Żywego” Borysa Pasternaka. „Cogito””, 2007, nr 6, s.80-81

      

     

        „Dolina Issy” Czesława Miłosza

   

       1.„Dolina Issy”, domowa rzeka. „Ojczyzna-Polszczyzna”, 1996, nr 4, s.29-30

       2. Zengel Kazimiera: „Dolina Issy” Czesława Miłosza powrotem do korzeni.

       „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993/1994 , nr 1 , s.35-46

      

      „Don Kichot” Cervantesa

 

        1 .Galicka Iza: Don Kichot- gdzie jesteśmy. „Cogito”, 2008, nr 4, s.65-68

  2. Malczewska Jolanta: Siła wyobraźni/ spotkanie  z Don Kichotem Cervantesa?               „Polonistyka”, 1998, nr 3, s.170-175     

  3. „Don Kichot”: bohater do matury. „Cogito”, 2002, nr 15, s. 33-36

 

„Don Kichot” Bolesława Leśmiana

 

1. Jak ukazana jest tytułowa postać w wierszu Bolesława Leśmiana? . „Cogito”,   2005, nr 6 ,s. 16 /Wkładka-egzamin maturalny z języka polskiego/

 

„Don Kichot” Honore Daumier

 

 1.  Droga Katarzyna: “Don Kichot Honore Daumier. „Cogito”, 1999, nr 18, s.82-83

      

 „Drzewo” Tadeusz Różewicz

       1.             Interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza „Drzewo”. „Cogito”, 2004, nr 1, s.110

 

       2.    Kuczyńska_Koschany Katarzyna: Symbol zagłady , materia cierpienia „Drzewo”

          i „Drewko”  Tadeusza Różewicza. „Polonistyka”, 2004, nr 10, s.36-40 /612-616/

 

 Dusiołek „ Bolesława Leśmiana

       1. Niżnikowska Jolanta: Co śniło się Bajdele? czyli jak człowiek walczy ze złem. Scenariusz lekcji dla klasy drugiej. „Język Polski w Gimnazjum” , 2005/2006, nr 2, s. 44-52

 

   „Dworzanin Polski” Łukasza Górnickiego

       1.  Skubis –Rafalska Agnieszka: Poeta –dworzanin. Dialog uczenia z epoką. „Język Polski w Gimnazjum” 2008/2009, nr 1, s. 69-86

              

 „Dwoje ludzieńków  Bolesław Leśmian

       1.  Kurzawa Marian: Wielka miłość i śmierć. O wierszu „Dwoje ludzieńków” Bolesława Leśmiana. „Język Polski w Liceum”, 2008/2009, nr 3, s. 70-77

 

„Dwoje” Janusz Pasierb Stanisław

       1.  Pathe Aleksandra: „Młodzi ogłuszeni przez miłść” w poezji Janusza Stanisława Pasierba. „Polonistyka”, 1996, nr 1, s. 24-28

 

 „Dwór” Czesława Miłosza

       1.  Jarecka Renata: „Dwór”. „Cogito”, 2006, nr 14, s.50-52

 

„Dziady”  II, III, IV część

1.      „Dziady” Adama Mickiewicza. „Cogito”, 2003, nr 18, s.84-97

2.      Fedorowicz Agnieszka: matura 2002: Sylabusy start!złowiek pod wladzą despotyzmu. Rozważ problem , odwołując się do sceny „Sen senatora” oraz innych wybranych fragmentów „Dziadów” cz.III Adama Mickiewicza”.”Cogito”, 2001, nr 1, s. 62-63

3.      Zajkowska Joanna: „Dziady” Adama Mickiewicza. Teksty kultury. „Cogito”, 2005, nr 19, s. 84-89

4.      Górny Ewa: Adam Mickiewicz „Dziady”. „Cogito”, 2005, nr 3, s.54-55 ; Takżę: w nr 9 , s.IX-XI/ Wkładka-Tematy maturalne/

5.      Jabłoński Romuald: Jak możemy czytać „Dziady” Adama Mickiewicza w szkole podstawowej. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1997-1998, nr 1, s.74-80

6.      Kucharska-Babuła  Agata: Muzyka w roli bohatera w scenie VIII „Dziadów” cz.III. „Polonistyka”, 2008, nr 5, s.39-43

7.      Lektury. Minipomoc w LO.”Cogito”, 2007, nr 19

8.      Łozińska Stanisława: „Dziady”. Trawestacja utworu Mickiewicza. ”Biblioteka w Szkole”, 1996, nr 4, s.19-21

9.      Mityk Iwona:III część „Dziadów”, a moralitet. „Język Polski w Liceum”, 2006/2007, nr 3, s. 32-38 

10.  Tomasik Agnieszka: Jak czytać „Dziady” w dobie  MATRIXA.”Polonistyka”, 2002, nr 6,s. 374-376

11.  Tomaszewska Grażyna: Duszne „duszami rzadzenie”. Dziadów część III Adama Mickiewicza. Wolność czy wielkość? .”Język Polski w Szkole Średniej”, 1996/1997, nr 2, s.55-59

12.  Wysłowska Joanna:Podaj cechy III częśći „Dziadów”, jako dramatu romantycznego.”Cogito”, 2008, nr 17, s. 75

13.  Przybyła Wiesław: Polemika wokół kruka i orła w „Dziadach” Adama Mickiewicza. „Język Polski w Liceum”, 2009-2010, nr 1, s. 44-53.

 

„Dzieci z Bullerbyn”- A. Lindgren

     1.    Izban Alina, Strzelec Wanda: Poznajemy Bullerbyn i jego mieszkańców. Scenariusz zajęć w klasie III. „Nauczanie Początkowe” 2002/2003, nr 3, s. 101-102 

 

„Dzieje Tristana i  Izoldy”

 1. „Cogito”, 2007, nr 19, s.57-58
 2. Nosowska Dorota: „Dzieje Tristana i Izoldy”. „Cogito”, 2002, nr 9 s.53-58
 3. Wojtasik Anna: Teksty kultury : „Pieśń o Rolandzie”, Dzieje Tristana i Izoldy”,”Wielki Testament Francis Villona”. „Cogito”, 2006, nr 1, s. 76-81/Wkładka/

 

„Dziennik” Witolda Gombrowicza

    1.  Kłak Czesław: Cztery i więcej razy  „ja”. O „Dzienniku” Witolda Gombrowicza.” „Ojczyzna-Polszczyzna”, 1995, nr 2, s.63-68

 

„Dziennik poranny” Brańczyk Stanisław

1.      Grądziel Wójcik Joanna: „Zmiażdżona epopeja” , Dziennik poranny” Stanislawa Barańczaka a twórczość Tadeusz Peipera. „Polonistyka”, 2008, nr 3, s. 30-36

 

„Dziennik powrotu”- Stanisław Mrożek

    1.  Cyran Maria: Sławomir Mrożek: „Dziennik powrotu”, „Język Polski w Liceum”, 2002/2003, nr 2, s 96-100

 

„Dziewczynka z zapałkami” H. Ch. Andersena

    1.  Pataraj  Urszula: Inscenizacja baśniCH. Andersena „Dziewczynka z zapałkami” i „Choinka”. „Nauczanie Początkowe”, 2002, nr 2, s.46-52

 

 

 

 

„Dżuma” Alberta Camus

               1.Doga Katarzyna:Prognozy na maturę.  Motywpowracający – temat wokół „Dżumy”. „Cogito”, 2008, nr 8 ,s. 87-90

2.Droga Katarzyna: Agata zdaje maturę. Wiedza niezbędna do tych tematów. „Cogito”, 2006 , nr 8, s. 106-109 

3.Temat: „Odwołując się do przytoczonego fragmentu oraz całości utworu, skomentuj postawę moralną głównego bohatera  „Dżumy” Alberta Camusa. „Cogito”, 2005, nr 9, s. XXIX /Wkładka:Tematy  Maturalne

4. Majewska Marta: Bernard RieuX – bohater „Dżumy” Alberta Camusa. „Cogito”, 2007, nr 9, s.60-61

5. Zajkowska Joanna: „Dżuma”. „Cogito”, 1998, nr 1, s. 54-56

 

„Epitafium” Czesława Miłosza

    1.     Interpretacja porównawcza „Epitafium Rzymowi” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i „Epitafium” Czesława Miłosza. Nowa Matura. „Cogito”, 2004, nr 14, s.92-94

 

 „Eros” Stanisław Pasierb

    1.     Kudyba Wojciech: Amor czy Agape?? „ Polonistyka” ,2005, nr 19-23/467-471/

 

„Fałsz kobiety” Stanisława Witkiewicza

    1.     Nosowska Dorota: „Fałsz kobiety” Stanisława Ignacego Witkiewicza. „Cogito”, 2007, nr 5, s.82

 

 

„Faraon” Bolesława Prusa  

   1.      Grabowska Alina: Propozycja metodyczna opracowania powieści „Faraon” Bolesława Prusa w III klasie gimnazjum. „Język Polski w Gimnazjum”, 2002/2003, nr 2, s.36-49

   2.      Miernik Agnieszka : Gra o władzę i nie tylko…”Język Polski w Gimnazjum”, 2003/2004, nr 4, s. 14-27

 

„Fatum” C.K.Norwid

    1.     Morawska Iwona: Człowiek według Norwida (propozycja cyklu lekcji). „Język Polski w Gimnazjum”. 2002/2003, nr 1, s. 61-59

    2.     Zaslona Iza: Interpretacja „Fatum” Cypriana Kamila Norwida. „Cogito”, 2004, nr 16, s. 100-101

 

„Faust” J. W. Goethe

1.            „Cogito”, 2006, nr 9, s.52-53

2.            „Cogito”, 2005, nr 8, s.11

3.            „Cogito”, 2004, nr 9, s. 78-81

4.            Pięta Dorota: Walka Fausta z Mefistofelesem : scenariusz przedstawienia. „Biblioteka w Szkole”, 2004, nr 6, s. 25-26

„Ferdydurke”  Gombrowicza

 1. Truszkiewicz Ewa:Oto problem na dziś: niezwykłe miejsce „Pamiętnika Powstania Warszawskiego we współczesnej literaturze .2. Problematyka i nowatorstwo „Ferdydurke” Gombrowicza. Dlatego mówi się , że żartobliwy przeciwnik formy stał się jej twórcą? „Cogito”, 2001, nr 9, s. 56-57
 2. Temat: Lekcja polskiego wg Witolda Gombrowicza – omów i zanalizuj podany fragment.” Cogito”,2005, nr 9, s. XXVII-XXVIII Wkładka –Tematy Maturalne  Tamżę: Jaką rolę pełni Forma w życiu człowieka i jak wpływa na nasze zachowanie? Odpowiedz odwołując się do podanego fragmentu  powieści „Ferdydurke” s.XXVIII-XXIX/Wkładka –Tematy Maturalne
 3. Majewska Marta: „Ferdydurke” Witolda Gombrowicz. „Cogito”, 2007, nr 7, s.78-79
 4. Sołoduch Klaudia: Bohater”Ferdydurke”wobec „chłystka” w sobie. „Język Polski w Liceum”, 2004/2005, nr 3, s. 55-61
 5. Zasłona Iza: Teksty kultury: Witold Gombrowicz: „Ferdydurke”, „Trans-Atlantyk”. „Cogito”, 2005, nr 21, s. 94-99 /Wkładka/

 

Fioletowy gotyk” Mirona Białoszewskiego

„Poezja”

      1.   Tumidajewicz Anna: „Fioletowy gotyk” Mirona Białoszewskiego syntezą średniowiecz –interpretacja  kontekstowa wiersza. „Język Polski w Liceum”, 2005/2006, nr 4, s. 56-60

      2.   Zajkowska Joanna: Poezja Mirona Białoszewskiego. „Cogito”, 2006, nr 8, s.83

 

Fizycy” –Friedrich Durrenmatt

      1.   Truszkiewicz Ewa: Friedrich Durrenmatt – „Fizycy”. „Cogito”, 1999, nr 11, s. 49-50

 

„Folwark zwierzęcy” Georgea Orwella

      1.   Lekcje ze współczesności. „Folwark zwierzęcy” Georgea Orwella. „Cogito”, 2004, nr 2, s. 104-105

      2.   Nadolna Maria: „Folwark zwierzęcy” czytany w szkole. „Polonistyka”, 2009, nr 3, s.40-45

      3.   Zajkowska Joanna:”Folwark zwierzęcy”. „ Cogito”, 2008, nr 7, s. 73-80

 

Fortepian Szopena” C.K. Norwid

      1.   Zajkowska Joanna: Fortepian Szopena. „Cogito”, 1998, nr 10, s. 61-63

Credo Katarzyna: „Fortepian Szopena” Cypriana k. Norwida – to nie musi być trudne. Język Polski w Liceum”, 2004/2005, nr 1, s. 44-58

 

„Fraszki”- Jana Kochanowskiego; „Odprawa posłów greckich” ,  „Treny”

      1.   Głowacki Stefan : Obraz świata  we „Fraszkach” Jana Kochanowskiego. „Cogito”,       2005, nr 3, s. 46-47

      2.   „Cogito”, 2005, nr 3, s. 44-49/Wkładka:Przed lekcją… Lektura. Klasa I/

 

Gęsiareczka” Leopolda Staffa

      1.   Maciejewski Tomasz: Dziecko słowami malowane – Leopold Staff „Gęsiareczka”,              „Język Polski w Szkole kl IV-VI”, 2003/2004, nr 1, s. 25-32 

 

„Ganek”  -Miłosz Czesław

      1.   Maciejewski Tomasz: Miejsce pod słońcem-„Ganek” Czesława Miłosza( szkic interpracyjny) Język Polski w Szkole” IV-VI” , 2003/2004, nr 2,  s. 28-35

 

„Faust” Johan Wolfgang  Goethe

1.        Teksty kultury : „Faust”. „Cogito”, 2005, nr 16, s. 90-98

 

“Giaur”- George Byron

 1. Epoka do prezentacji. Matura 2006. Lektury dla klas I, II, III. „Cogito”, 2005, nr 15, s. 10-17 /Wkładka/

 

 

Gloria victis” – Eliza Orzeszkowa

 1.  Omów sposób literackiego kreowania bohatera w poniższym fragmencie noweli Elizy Orzeszkowej. „Cogito”, 2005 , nr 9,  s.XIX /Wkładaka/

 

„Głos wewnętrzny”- Zbigniewa Herberta

1.      Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta „Głos wewnętrzny”. „Cogito”, 2003, nr 18, s. 106

 

„Gnój”-  Wojciecha Kuczok

1.      Czyżak Agnieszka: Z gnojem , w gnoju. . Recenzje i poglądy. „Polonistyka”, 2004, nr 4 , s.58-59 /250-251/

 

„Gra w klasy”  Julio Cortazar

1.       Truszkiewicz Ewa: Gra w klasy. Arcydzieła. „Cogito”, 1998, s. 58-59

 

„Granica” – Nałkowska Zofia

     1. „Cogito” .  2007, nr 20, Minipomoc w LO ( Dodatek)

     2.  Droga Katarzyna: Tematy z „Granicy”. „Cogito”, 2006, nr 8, s. 106-109

     3.  Nałkowska Marta:: „Granica” Zofii Nałkowskiej. „Cogito”, 2007, nr 9, s. 78-79

     4.  Graczyk Joanna: Granica Zofii Nałkowskiej. „Cogito”, 2005, nr 22, s. 94-99

 

„Grób Agamemnona” – Juliusza Słowackiego

     1.  Pieczonka Ewa: Obrzęd magiczny, czyli  „Grób Agamemnona” Słowackiego w kontekście wrażeń turystyki. „ Polonistyka”, 1990, nr 1, s. 24-30

 

„Gwiezdne  wojny”

1.      Stróżyński Mateusz: „Gwiezdne wojny” „Biblia młodego pokolenia”. „Język Polski w    

        Liceum”, 2004, nr 2, s.18-28

2.      Stróżyński Mateusz: „Gwiezdne wojny”-„Biblia młodego pokolenia. „Język Polski w                                                                 

Gimnazjum”, 2005, nr 2, s. 7-18

 

Quidam” C.K. Norwida

1.      Śniedziewski Piotr: „Quidam” jako tekst o zagubieniu.”Polonistyka”, 2004, nr 9, s.50-54 /563-566/

 

„Hamlet”  William Szekspir

1.      Hamlet. „Cogito”, 20076, nr 16, s.54-55

2.      Górny Ewa: William Szekspir „Hamlet”. „Cogito”, 2005, nr 5, s.50-51 /Wkładka/ 

 

   „Harry Potter”, „Kamień filozoficzny”  - Jonne K. Rowling

1.      Bąkała Elżbieta: Czy książka Joanne K. Rowling: „Harry Potter” i „Kamień filozoficzny” wejdzie do kanonu lektur szkolnych? „Język Polski w Szkole” IV-VI”. 2002/2003, nr 1, s. 30-34  

      Tamże:

2.      Januszek Anna: „Burza” nad …czyli nie bójmy się Harrego Pottera. s. 39-44

3.      Miętus Elżbieta: Jak z Harry Potterem zaczarowałam V b (propozycja  metodyczna dla klasy V).

4.      Gawlik Malgorzata: Co wnosi Harry Potter. „Edukacja i Dialog” /cz.1/.  2008, nr 12, s. 52-55

5.      Gawlik Małgorzata: Co wnosi Harry Potter /cz.2/. „Edukacja i Dialog”, 2009, nr 1, s. 52-55

6.      Bilicki Tomasz: „Harry Potter” – nowe tęsknoty. „Edukacja i Dialog”, 2002, nr 3, s. 43-45

7.      Bober Małgorzata, Nowak Iwona: J.K. Rowling  „Harry Potter” i  „ Komnata tajemnic” / propozycja lekcji w klasie I i II gimnazjum/. „Język Polski w Gimnazjum”, 2003/2004, nr 4, s. 60-68

8.      Jedliczko-Malik Marta: „Harry Potter” i pytanie Antygony. Horyzonty polonistyki. „Polonistyka”, 2004, nr 2, s. 24-28 /88-92/

9.      Machnowska Stanisława: Fenomen „Harry` ego Pottera”. „Polonistyka”, 2002, nr 2 , s.103-107

10.  Malinowska Małgorzata: Szkic interpretacyjny powieści Joanne K. Rowling „Harry Potter” i „Kamień filozoficzny”. „Język Polski w Gimnazjum”, 2001/2002, nr 3, s.7-17

11.  Wieczorek Justyna: „Harry Potter” and the Prisonel of Azkaban. Inscenizacja wybranych fragmentów J.K. Rowling. „Języki Obce w Szkole”, 2008, nr 3, s.80-83

 

„Historia ucieszna o zacnej królewnie Banialuce ze wschodniej krainy” Hieronim Morsztyn

1. Dynek Władysław, Patrzałek Tadeusz: Niechże nie śpiewa każdy ptak. „Polonistyka”,      1994, nr 5, s. 287-292 

 

Hobbit, czyli tam i z powrotem”- R.R. Tolkiena

Piasta-Siechowicz Grzegorz: Wyprawa z hobbitem (propozycja metodyczna dla klasy V). „Język Polski w Szkole kl.IV-VI”, 2003, nr 2, s. 62-68

 

„Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury” –  Johan Huzinga /fragmenty/

Praca z tekstem : Johana Huzinga, „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury”.    „Cogito”, 2004, nr 1, s. 111

 

„Hymn do maszyny mego ciała” – Tytusa Czyżewskiego

1.      Szwest Andrzej: Dwie wizje człowieka i świata w kulturze XX wieku. „Polonistyka”,       2003, nr 2, s.101-107

 

„I Bóg o nas zapomniał” Andrzej Kalinin

1.      Chrząstowska Bożena: Niezwykła lektura – nie przeoczyć! ( O debiucie Andrzeja Kalinina), „Polonistyka”, 1994, nr 9,  s.526-530  oraz s. 531-532

 

„Iliada” , „Odyseja” Homera

    1.  „Cogito”, 2006, nr 9  , s.47-50

    2.  Teksty kultury.”Cogito”, 2005 , nr 17, s. 78-83

 

„Impresja , wscód słońca”  Claude Moneta

     1.    Nosowska Dorota: „Impresja, wschod słońca Claude Moneta. „Cogito”, 2007, nr 8, s.82

 

„Imię Róży – Humbert Eco               

      1.   Bizoń Bogna: „ Imię Róży” Umberto Eco. „Cogito”, 2009, nr 9, s. 78-79

2.   Jakubowski Piotr: Nauczyciel a rozstaje dróg. „ Polonistyka”, 2009, nr 7, s. 35-41

 

 

 

 

 

„Inny świat” -  Gustaw Herling-Grudziński

1.      „ Cogito”, 2009, nr 4, s. 53

2.    Temat : Na podstawie podanego fragmentu omów znaczenie lektury dla mieszkańców „innego świata”. „Cogito”, 2005, nr 9, s.XXX / Wkładka – Tematy Maturalne/

 

„Ironia” -  Kazimierz Przerwa-Tetmajer

1.      Poturała Wioletta: Młodopolski pesymizm w wierszu Przerwy-Tetmajera „Ironia”. „Język Polski w Liceum” , 2008/2009, nr 2, s. 59-71

 

„Jadąc do Babadag” – Andrzej  Stasiuk

        1.  Niweczas Sławomir: Pielgrzymka do sanktuarium tożsamości. O dwóch powieściach Andrzeja Stasiuka . „Polonistyka” 2006, nr 6, s. 46-49

 

„Jak się czuję” – Józefa Jucha

        1.  Jucha  Józefa: „Jak Się czuję”  W. Oskar Anwelier ; Przemówienie. „Kwartalnik    Pedagogiczny”, 2007, nr 4, s. 12-13

 

„Jak wam się podoba” – Williams Szekspir

         1.”Świat jest teatrem, aktorami ludzie” . Proroctwa przed maturą. „Cogito”, 2002, nr     20, s.44

 

„Jądro ciemności” – J.Conrad

1.  Bazylewicz Elzbieta: Motyw „dobrego dzikusa” w „Jądrze ciemności” Josepha Conrada. „Język Polski w Liceum”, 2004/2005, nr 3, s. 50-54

2.   Joseph Conrad : „Jądro ciemności”. „Cogito”, 2004, nr 10, s. 91-94

         3.   Lektury. Minipomoc w LO. „ Cogito”, 2007, nr 19

         4.   Lektury do matury : Joseph Conrad „Jądro ciemności. „Cogito”, 2005, nr 9, s. 3  /Wkładka- Tematy maturalne/  

         5.   Temat : Omów znaczenie poniższej sceny odwołując się do znajomości głównego bohatera  „Jądro ciemności” – Kurtza.  „Cogito”, 2005, nr 9, s. XXII-XXIII

         6.  Nowel Ewa: „Jądro ciemności” Josepha Conrada w kontekście zadań szkoły ponadgimnazjalnej. Z teorii i praktyki polonistycznej.” Język Polski w Liceum”, 2004/2005,       

                 nr 1, s. 7-20

     7. Przybyła Wiesław:  „Jądro  ciemności” Józefa Conrada. „Język Polski w Liceum”,  2008/2009, nr 3, s. 61-69

 

 

„Jezus z Nazaretu”  Roman Brandsteter

1.                Seul Anastazja: „Powołanie świętego Jana Chrzciciela według Romana       Brandstetera. „Polonistyka”, 2003, nr 3, s. 141-148

 

 

„Język giętki”, „Muza”, „Marszałek” – Jan Kochanowski

1.                       Slezowa Ludwika:”Język giętki” Jana Kochanowskiego. Próba stylistycznej analizy „Marszałka” i „Muzy”. „Polonistyka”, 1995, nr 4 s. 194-200.

„Kamienie na szaniec”

1.                       Rodak Paweł: Idee wychowawcze czasu okupacji: wokół „Kamieni na szaniec”. „Społeczeństwo Otwarte”, 1997, nr 7-8, s. 33-39.

 

„Kamizelka” – Bolesław Prus

1.                       Jedliczko – Malik Marta: Tajemnice „Kamizelki”. „Polonistyka”, 2004, nr 9, s. 18-20 /530-532/.

2.                       Temat: Omów rolę kamizelki w życiu bohaterów i w konstrukcji utworu. „Cogito”, 2005, nr 9, s. XVIII – XIX /Wkładka – tematy maturalne/

 

„Kamyk” – Zbigniew Herbert

„Cebula” – Wisława Szymborska

1.                       Wiercińska – Biernacka Anna: „Kamyk” i „Cebula” sieci liryki. „Język Polski w Liceum”, 2008-2009, nr 4, s. 56-62.

 

„Karuzela z madonnami” – Miron Białoszewski

1.            Jabłoński Romuald: Poezja to także zabawa. „Polonistyka”, 1995, nr 7, s. 489-494.

2.            Nożyska – Demianiuk Agnieszka: „Karuzela z madonnami” – Miron Białoszewski. Analizy i interpretacje. „Cogito”, 1998, nr 17, s. 72-74.

 

„Kartoteka” – Tadeusz Różewicz

1.                        Czaplicki Patryk: „Kartoteka” Różewicza/ Zadary a teatr wyłączonego środka. „Polonistyka”, 2008, nr 5, s. 21-25.

 

„Kasztan” – Władysław Broniewski

1.                       Lange Andrzej: Podchorąży z „Kasztana” w celi na Zamarstynowi. „Polonistyka”, 1993, nr 8, s. 524-527.

 

„Katechizm polskiego dziecka” – Władysław Bełza

1.                       Ingot Mieczysław: Władysława Bełzy wierszyk o Małym Polaku. „Polonistyka”, 1994, nr9, s. 517-521.

 

„Kazania sejmowe” – Piotr Skarga

1.                       Orłowska Elżbieta: „Kazania sejmowe” Piotra Skargi przykładem sztuki retorycznej. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993-1994, nr 1, s. 47-51.

 

„Kochanica Francuza” – John Fowler

1.            Truszkiewicz Ewa: „Kochanica Francuza” John Fowler. Arcydzieła. „Cogito”, 1998, nr 21, s. 60-61.

„Kod Leonarda da Vinci”

1.                       Piłat Krzysztof: „Kod Leonarda da Vinci” – powieść kryminalna z historią w tle. „Język Polski w Liceum”, 2008-2009, nr 1, s. 86-102.

 

Kolędy – Pastorałki

1.                       Rubo Grzegorz: Gesty pokorne w staropolskich kolędach i pastorałkach. „Polonistyka”, 2002, nr 8, s. 468-473.

 

 

 

Komiks

1.                       Gromadzka Beata: O dydaktycznych pożytkach komiksu. „Jezyk polski w gimnazjum”, 2008-2009, nr 1, s. 55-68.

 

„Koniec wieku XIX” – Kazimierz Przerwa – Tetmajer

1.                       „Koniec wieku XIX” – Kazimierz Przerwa – Tetmajer. „Cogito”, 2004, nr 17, s. 15/ Dodatek – Arkusz II/

 

„Konrad Wallenrod” – Adam Mickiewicz

1.                       Galicka – Płachta Iza: „Konrad Wallenrod”. Teksty kultury. „Cogito”, 2005, nr 18, s. 88-96.

2.                       „Konrad Wallenrod”: Ważny bohater. „Cogito”, 2004, nr 16, s. 94-95.

3.                       Konrad Wallenrod”. „Cogito”, 2003, nr 16, s. 94-95.

4.                       Miszalski Mariusz: „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza. „Cogito”, 2002, nr 9, s. 61-64.

 

„Kordian” – Juliusz Słowacki

1.                       Freś Jan Andrzej: Teatralne czytanie Słowackiego/ na przykładzie „Kordiana”/. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1996, nr 2, s. 12-14.

2.                       Górny Ewa: „Kordian” – Juliusz Słowacki. „Cogito”, 2005, nr 4, s. 54-55.

3.                       Juliusz Słowacki – „Kordian”. „Cogito”, 2004, nr 3, s. 90-92.

4.                       Wojtasik Anna: „Kordian” Juliusza Słowackiego. Tekst kultury. „Cogito”, 2006, nr 1, s. 82-87.

 

„Kronika wypadków miłosnych” – Tadeusz Konwicki

1.                       Marzec Anna: Miłość w tamtych czasach, czyli o „Kronice wypadków miłosnych” Tadeusza Konwickiego. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993-1994, nr 1, s. 16-25.

 

„Król Edyp” – Sofokles

1.                       Król Edyp. Bohater – przystanki życia. „Cogito”, 2006, nr 14, s. 68-70.

2.                       „Król Edyp” – Sofokles. „Cogito”, 2005, nr 15, s. 1-9 / Wkładka – ucz się z Cogito. Epoka do prezentacji. Lektury dla klas I, II, III/

3.                       Wysłowska Joanna: Fatum i tragizm w „Królu Edypie” Sofoklesa. „Cogito”, 2009, nr 17, s. 36.

 

„Królowa Śniegu” – Jan Chrystian Andersen

1.                       Gał Dorota: Bal w pałacu Królowej Śniegu (propozycja metodyczna do klasy IV). „Język Polski w Szkole”, 2002-2003, nr 1, s. 45-49.

 

„Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” – Jan Kasprowicz

1.                       Zajkowska Joanna: „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” – Jan Kasprowicz. „Cogito”, 2007, nr 9, s. 62-63.

 

„Krzyk” – Edward Munch. – dzieła sztuki, malarstwo.

1.                        Nosowska Dorota: „Krzyk” Edwarda Munocha. „Cogito”, 2006, nr 16, s. 82-83.

2.                        Droga Katarzyna: „Krzyk” Edwarda Munocha. „Cogito”, 1999, nr 19, s. 84-85.

 

 

 

 

„Krzyżacy” – Henryk Sienkiewicz

1.                        Białek Małgorzata: Nowe pomysły na „Stare” lektury. Propozycja cyklu lekcji poświęconych omówieniu powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza. „Język Polski w Gimnazjum”, 2003-2004, nr 2, s. 61-65.

2.                        Czarnek Bożena: Czytanie „panoramiczne”: „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza – tekst i konteksty: pomysły lekcji. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1995, nr 1, s. 31-38.

3.                        Zieło Elżbieta: Czytanie „przez lupę”: dialog dwóch scen z „Krzyżaków” H. Sienkiewicza: pomysł lekcji. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1995, nr 1, s. 39-44.

4.                        Gałuszka Władysława: Próba integracji literatury i filmu („Krzyżacy”). „Polonistyka”, 1993, nr 10, s. 604-613.

5.                        Kiryła Ewa: Wieje wiatr historii, czyli co o „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza wiedzieć powinniśmy (powtórzenie). „Język Polski w Gimnazjum”, 2003-2004, nr 2, s. 66-71.

6.                        Zdrojewska – Bielawska Urszula: Niezwykłe przygody z Bogdańca. (scenariusz nie tylko dla szkół podstawowych). „Nowa Szkoła”, 2003, nr 3, s. 46-51.

7.                        Surdej Beata: Krzyżacki turniej. „Język Polski w Gimnazjum”, 2004-2005, nr 2, s. 45-52.

 

„Książeczka o Człowieku” – Roman Ingarden

1.                        Praca z fragmentami tekst Romana Ingardena „Książeczka o Człowieku”. „Cogito”, 2003, nr 20, s. 114-116.

 

Księga Hioba

1.                       Barszcz Leszek: U bram absurdu. Tajniki warsztatu. „Polonistyka”, 1994, nr 10, s. 598-604.

 

„Kuszenie św. Antoniego” Hieronim Bosch

1.                       Droga Katarzyna: Hieronim Bosch: „Kuszenie św. Antoniego”. „Cogito”, 1999, nr 17, s. 84-85.

 

„Kwiat kalafiora” – Małgorzata Musierowicz

1.                       Krajewska Alicja: Przygotowanie charakterystyki postaci literackiej. „Język Polski w Gimnazjum”, 2002-2003, nr 3, s. 56-61.

2.                       Setlak Maria: Opowieść o rodzinie Bojerów – Małgorzata Musierowicz – „Kwiat kalafiora” / propozycja metodyczna dla klasy VI/. „Język Polski w Szkole”, 2003-2004, nr 4, s. 69-87.

 

„Kwiatki z ogrodu św. Franciszka”

1.                       Gronek Barbara: Interpretacja, czyli ożywienie: powrót do Gubbio. Ku św. Franciszkowi z Hessem. „Język Polski w Liceum”, 2005-2006, nr 4, s. 7-14.

 

„Kwiatki św. Franciszka”, „Legenda o św. Aleksym”

1.                       „Legenda o św. Aleksym” i „Kwiatki św. Franciszka”. „Cogito”, 2005, nr 22, s. 82-87. / wkładka/

 

„Lalka” – Bolesław Prus

1.                       Bachorz Józef: Najważniejszy dzień w życiu Ignacego Rzeckiego, czyli Bolesław Prus o wojnie: Horyzonty polonistyki. „Polonistyka”, 1994, nr 8, s. 4510457.

2.                       Pieścikowski Edward: Prus i pieniądze. „Polonistyka”, 1994, nr 8, s. 457-462.

3.                       Kulczycka – Saloni: Haben sua fata libelli. (Z dziejów „Lalki”). „Polonistyka”, 1994, nr 8, s. 462-470.

4.                       Budrewicz Tadeusz: Stary subiekt w nowym świecie. „Polonistyka”, 1994, nr 8, s. 477-484.

5.                       Binkowska Dagmara: Gdy zasypia rozum. Bohaterowie „Lalki” w świetle swoich snów. „Polonistyka”, 2008, nr 8, s. 25-30.

6.                       „Lalka” – Bolesław Prus. „Cogito”, 2008, nr 2, s. 72-79.

7.                       Temat: Odpowiedz, w jaki sposób Bolesław Prus kreśli obraz Warszawy drugiej połowy XIX wieku na podstawie luktury podanego fragmentu i znajomości utworu. „Cogito”, 2005, nr 9, s. XV-XVI/ wkładka: tematy maturalne/.

8.                       Droga Katarzyna: Matzra będzie z „Lalki”. „Cogito”, 2008, nr 4, s. 85-88.

9.                       Droga Katarzyna: „Lalka” Bolesława Prusa: proroctwa przed maturą. „Cogito”, 2005, nr 3, s. 10-12.

10.                   Głowacki Stefan: „Lalka” – dojrzały realizm. Temat wypracowania: Dylematy pozytywizmu. „Lalka” Bolesława Prusa jako powieść dojrzałego realizmu. „Cogito”, 2005, nr 4, s. 52-53.

11.                   Nowak Sylwia: „Lalka” – na nowo odkryta. „Polonistyka”, 2003, nr 8, s. 471-476.

12.                   Stachowiak Izabela: Izabeli Łęckiej nieznane oblicze. „Polonistyka”, nr 8, s. 477-480.

13.                   Porównanie scen końcowych „Lalki” Bolesława Prusa i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. „Cogito”, 2004, nr 14, s. 95-97.

14.                   Szurczak Anna: „Lalka” Bolesława Prusa – „powieść z wielkich pytań… epoki” – po ponad stu latach. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1995-1996, nr 2, s. 33-65.

15.                   Świat postaci w „Lalce” Bolesława Prusa. „Cogito”, 2004, nr 4, s. 105-108, także 109-111.

16.                   Wysłowska Joanna: „Lalka” Bolesława Prusa. „Cogito”, 2009, nr 17,

 

„Lalka i perła” – Olga Tokarczuk

1.                       Tumidajewicz Anna: Metodyczna impresja z powodu „Lalki i perły” Olgi Tokarczuk. „Język Polski w Liceum” 2002-2003, nr 2, s. 91-92.

 

„Lament Świętokrzyski” i „Bellini ‘Pieta’” – Stanisław Grochowiak

1.                       Kowalczyk Jadwiga: Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki („Lament Świętokrzyski”, Giovanni Bellini „Piet”, Stanisław Grochowiak „Bellini ‘Pieta’) propozycja metodyczna. „Język Polski w Liceum”, 2002-2003, nr 1, s. 39-48.

 

„Lato 1932” – Jarosław Iwaszkiewicz

1.            Krasowska Ewa: Jarosława Iwaszkiewicza „Lato 1932” czytane zimą: tajniki warsztatu. „Polonistyka” 1993, nr 9, s. 528-533.

 

„Ojczyzna” – Rafał Wojaczek

1.                       Dokonaj interpretacji wiersza Rafała Wojaczka „Ojczyzna”. „Cogito”, 2003, nr 20, s. 113/ motyw na maturę/

 

„Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”

1.                       Legenda o św. Aleksym i „Kwiatki św. Franciszka”. Teksty kultury. „Cogito”, 2005, nr 22, s. 82-87/wkładka/.

2.                       Wojtowicz Witold: „Legenda o św. Aleksym” o piśmie i słowie pisanym. „Polonistyka”, 2008, nr 4, s. 36-39.

 

„Lilie” – Adam Mickiewicz

1.                       Kraska Małgorzata: Nie masz zbrodni bez kary – Adama Mickiewicza „Lilie” (propozycja metodyczna do klasy I). „Język Polski w Gimnazjum”, 2001-2002, nr 3, s. 58-62.

 

„List do ludożerców” – Tadeusz Różewicz

1.                       Owczarek Ewa: Przedział ludożerców: scenariusz przedstawienia na podstawie wiersza Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”. „Biblioteka w Szkole”, 2004, nr 6, s. 22-23.

2.                       Szymik Eugeniusz: Jak być człowiekiem wśród ludzi? „Język Polski w Gimnazjum”, 2003-2004, nr 3, s. 35-39./ konspekt lekcji/

 

„List do nieznanego poety” – Rafał Wojaczek

1.                       Zasłona Iza: Jak ukazany został poeta w wierszu Rafała Wojczaka? Zinterpretuj wiersz Pt. „List do nieznanego poety”. „Cogito”, 2005, nr 3, s.13-15. /Egzamin maturalny z języka polskiego. Arkusz II/

 

Lolita” – Vladimir Nabakow

1.                       Próchniewicz Wojciech M.: „Lolita” Vladimira Nabakowa. „Cogito”, 1998, nr 18, s. 70-71.

 

„Lord Jim” – Conrad Joseph

1.                       Kwiatkowska – Ratajczak Maria, Ratajczak Michał: „Lord Jim” – powieść polska czy europejska? Tajniki warsztatu. „Polonistyka”, 2003, nr 6, s. 348-353.

2.                       Joseph Conrad – wielki moralista literatury. „Cogito”, 2004, nr 7, s. 95-96.

3.                       Zajkowska Joanna: „Lord Jim”. „Cogito”, 1998, nr 2, s. 73-75.

 

„Lot nad kukułczym gniazdem” – Ken Kasey

1.                       Wojtowicz Agata: Bunt nie przemija… (o „locie nad kukułczym gniazdem”). Tajniki warsztatu. „Polonistyka”, 2002, nr 6, s. 353-359.

 

„Ludzie bezdomni” – Stefan Żeromski

1.                       „Ludzie bezdomni” – Stefan Żeromski. „Cogito”, 2008, nr 7, s. 65-72.

2.                       Graczyk Joanna: „Ludzie bezdomni”. Teksty kultury. „Cogito”, 2005, nr 18, s. 94-101.

3.                       Teksty do matury. Stefan Żeromski. „Cogito”, 2005, nr 8, s. 7.

4.                       Temat: Na podstawie przedstawionego fragmentu oraz znajomości powieści ukaż dramatyzm decyzji Tomasza Judyma oraz motywy jego wyboru. „Cogito”, 2005, nr 9, s. XXVI – wkładka- Tematy maturalne.

5.                       Bortnowski Stanisław: Uroda życia w „Ludziach bezdomnych”. „Polonistyka”, 1996, nr 6, s. 354-355.

6.                       Pawłowska Regina: Słowo słowu nierówne/ z zagadnień stylistyki szkolnej na przykładzie „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego/. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1995-1996, nr 4, s. 75-86.

7.                       „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego – powieść o społeczniku. „Cogito”, 2004, nr 9, s. 89-91.

8.                       Piłat Krzysztof: Judym – lęk przed bliskością. „Język Polski w Liceum”, 2006-2007, nr 4, s. 27-30.

9.                       Pogonowska Ewa: Poetyka powieści młodopolskiej w aspekcie genologicznym /na przykładzie „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego/. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1997-1998, nr 2, s. 15-23.

10.                   Wysłowska Anna: „Ludzie bezdomni”. „Cogito”, 2008, nr 17, s. 77.

 

„Liryki” – Marek Rymkiewicz

1.                       Gronek Barbara: W poetyce kresu, czyli o zachodzie słońca. „Język Polski w Liceum”, 2005-2006, nr 2, s. 35-49.

 

„Łzy” – Grzegorz Strumyk

1.                       Łyżbicka Elżbieta: Po drugiej stronie. „Polonistyka”, 2003, nr 5, s. 304-308.

 

Makbet” – William Szekspir

1.                       „Makbet” – William Szekspir. “Cogito”, 2005, nr 9, s.1. /wkładka s. III-IV/ Tematy maturalne.

2.                       Gronek Barbara: „Makbet”, czyli refleksja o odwadze. Od fascynacji do metody – bliżej metody. „Język Polski w Liceum”, 2007-2008, nr 2, s. 7-16.

3.                       Porttuga Wioletta: Bóg, religia, metafizyka a Szekspir (Między renesansem a barokiem). „Język Polski w Liceum”, 2007-2008, nr 2, s. 17-24.

4.                       Górny Ewa: „Makbet”. „Cogito”, 2005, nr 4, s. 48-49/ wkładka/

5.                       Majewska Marta: „Makbet”. Lista lektur obowiązkowych. „Cogito”, 2006, nr 9, s. 71-73.

6.                       Truszkiewicz Ewa: „Makbet” Williama Szekspira. „Cogito”, 2006, nr 2, s. 76-82.

7.                       Czy Makbet – tytułowy bohater tragedii Szekspira – jest odpowiedzialny za swoje zbrodnie? „Cogito”, 2003, nr 20, s. 124-126.

8.                       Siwoń Wiktoria: Człowiek w teatrze życia – propozycja cyklu lekcji poświęconych omówieniu „Makbeta” Williama Szekspira. „Język Polski w Liceum”, 2004-2005, nr 2, s. 46-53.

9.                       Zasłona Dominika: „Makbet”. Bohater. „Cogito”, 2005, nr 5, s. 46-47.

10.                   Głowacki Stefan: Tragizm szekspirowski. „Cogito”, 2005, nr 5, s. 48-49 /wkładka/.

 

„Mała Apokalipsa” – Tadeusz Konwicki

1.                       Zanalizuj sposób kreowania świata przedstawionego w załączonych fragmentach opowiadania Marka Hłaski „Pierwszy krok w chmurach” i „Małej Apokalipsy” Tadeusza Konwickiego. „Cogito”, 2005, nr 2, s. 19-21.

 

„Mały Książę” – Antonie de Saint – Exupery

1.                       Cyplowa Kazimiera: Lektura skłaniająca do stawiania pytań /  Antonie do Saint – Exupery – „Mały Książę”. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1995-1996, nr 3, s. 51-57.

2.                       Franik Maria: „Filozofowanie” jako „kontekst”. „Język Polski w Gimnazjum”, 2005-2006, nr 2, s. 30-44.

„Marcin Kozera” – Maria Dąbrowska

1.                       Bula Danuta, Jawor – Barańska Jadwiga: Poznać siebie, czyli odczytanie „Marcina Kozery” w czasach eurosierot. „Język Polski w Szkole w Klasach IV-VI”, 2009-2010, nr 1, s. 91-108.

 

 

„Mazurek Dąbrowskiego” – Józef Wybicki

1.                       „Pieśń Legionów Polskich” we Włoszech. „Cogito”, (wkładka), 2003, nr 7, s. 15.

 

Mickiewicz Adam

1.                       Czarnowska Jolanta: NA wielkopolskim szlaku Mickiewicza. „Polonistyka”, 1994, nr 5, s. 317-318.

 

„Milczenie roślin” – Wisława Szymborska

1.                       Fedorowicz Agnieszka: Matura 2002: Sylabusy start! „Cogito”, 2001, nr 3, s. 60-61. /Analiza i i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej „Milczenie roślin”/

 

„Mistrz i Małgorzata” – Michał Bułhakow

1.                       „Mistrz i Małgorzata” – Michał Bułhakow. „Cogito”, 2005, nr 9, s. 7 wkładka/

2.                       Chołojczyk Ewa: Misterium Bułhakowa: „Mistrz i Małgorzata”. „Polonistyka”, 1996, nr 7, s. 451-456.

3.                       Giedrojć Małgorzata: Temat: „Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa powieścią o pisarzu i jego dziele, o dobrym szatanie i złej rzeczywistości. „Cogito”, 1998, nr 15, s. 56-57.

4.                       Makowiecka Marta: „Mistrz i Małgorzata”. „Cogito”, 1998, nr 12, s. 66.

5.                       Graczyk Joanna: „Mistrz i Małgorzata” Michał Bułhakow. Teksty kultury. „Cogito”, 2005, nr 19, s. 90-95.

6.                       Wojtowicz-Stefańska Agata: Sześć sposobów na „Mistrza i Małgorzatę”. „Polonistyka”, 2009, nr 3, s.35-39.

 

„Moja piosenka [ II ] – Cyprian Kamil Norwid

1.                       Interpretacja porównawcza wierszy „Moja piosenka [ II ] Cypriana Kamila Norwida i „Smutno mi, Boże” Antoniego Słonimskiego. „Cogito”, 2003, nr 18, s. 107-108.

 

„Madame” – Antoniego Libery

1.                       Konarzewska – Skolimowska Regina: „Madame” Antoniego Libery na lekcjach języka polskiego. „Polonistyka”, 2009, nr 1, s. 49-53.

 

„Marność nad marnościami” – Tymoteusz Karpowicz

1.                       Zasłona Iza: Matura z „Cogito”: Temat 1: „Marność nad marnościami” zinterpretuj wiersz Tymoteusza Karpowicza, odwołując się do swoich wiadomości dotyczących „Starego Testamentu”. „Cogito”, 2005, nr 5, s. 13-15. /wkładka/

 

„Medaliony” – Zofia Nałkowska

1.                       Punkty za lekturę – powtórka syntetyczna. Lektury do matury. „Cogito”, 2005, nr 8, s. 5.

„Mendel Gdański” – Maria Konopnicka

1.                       Temat: Określ różne postawy wobec Żydów na podstawie podanego fragmentu i znajomości całego utworu. „Cogito”, 2005, nr 9, s. XVII-XVIII- wkładka – tematy maturalne

 

„Mogiła nieznanego mieszkańca Warszawy” – Antoni Słonimski

„Pamiętnik z powstania warszawskiego” – Miron Białoszewski

1.                       Federowicz Agnieszka: Interpretacja porównawcza wiersza „Mogiły nieznanego mieszkańca Warszawy” Antoniego Słonimskiego i fragmentu „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. „Cogito”, 2004, nr 15, s. 106-108.

 

„Monachomachia”

1.                       Ratajczak Michał: Bogactwo „Monachomachii”. „Polonistyka”, 2000, nr 7, s. 418-423.

 

„Moralność  pani Dulskiej” – Gabryela Zapolska

1.                       Moralność Anieli Dulskiej. „Cogito”, 2003, nr 5, s. 34-35.

2.                       „Moralność pani Dulskiej” – studium mieszczańskiej obłudy. „Cogito”, 2004, nr 9, s. 82.

 

„Muza” – Jan Kochanowski

1.                       Obraz epoki kluczem do odczytania utworu. Kultura rycerska średniowiecza na podstawie fragmentów „Kroniki polskiej” Anonima tzw. Galla. „Język Polski w Liceum”, 2008-2009, nr 1, s. 53-67.

2.                       Kiraga – Wójcik Ewa: O interpretacji „Muzy” Jana Kochanowskiego. Literatura staropolska a współczesna dydaktyka szkolna. „Język Polski w Liceum”, 2008-2009, nr 1, s. 67-68.

 

„Muzeum” – Wisława Szymborska

1.                       Dobrakowska Bogna: Śladami przeszłości. Cykl lekcji integrujący nauczanie języka polskiego, historii i społeczeństwa oraz sztuki (propozycja metodyczna do klasy IV). „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2001-2002, nr 3, s. 45-57.

 

„Na straganie” – Jan Brzechwa

1.                       Bak Zbigniew: „Na straganie”, czyli zabawa w teatrzyk. „Polonistyka”, 1993, nr 10, s. 613-617.

2.                       Gałek Iwona: „Na straganie”. Scenariusz. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2004, nr 8, s. 41-42.

 

„Na zdrowie” – Jan Kochanowski

1.                       Kubiak Danuta: Nic nad zdrowie. „Polonistyka”, 1996, nr 4, s. 253.

 

„Nad dalekim cichym fiordem” – Gejms – Seler Agot

1.                       Dziuba Waldemar: W krainie fiordów, reniferów i… szczęśliwego dzieciństwa – „Nad dalekim cichym fiordem” Agot GejmsSelmer. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2002-2003, nr 3, s. 58-66.

 

„Nad Niemnem” – Eliza Orzeszkowa

1.                       Lektury do matury. Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem”. „Cogito”, 2005, nr 8, s. 9.

2.                       Gorska Bożena: Dom nad Niemnem. „Polonistyka”, 1994, nr 4, s. 227-232.

3.                       Maciejewska Brygida: Mogiła powstańców /fragment „Nad Niemnem” – test dla klasy II/. W stronę ewaluacji. „Język Polski w Liceum”, 2003-2004, nr 3, s. 68-74.

4.                       Zajkowska Joanna: „Nad Niemnem”. „Cogito”, 2008, nr 6, s. 72-82.

 

„Na wschód od Edenu” – John Steinbeck

1.                       Lasocińska Estera: „Na wschód od Edenu” Johna Steinbecka. „Cogito”, 2000, nr 6, s. 82-83.

 

Neuromancer” – William Gibson

1.                       Kulowa Bożena: Wprowadzenie do lektury powieści cyberpunkowej. Recenzje. Przeglądy. Opinie. „Język Polski w Liceum”, 2004, nr 2, s. 78-93.

 

„… nie ma z kim tańczyć …” – Krystyna Sieniecka

1.                       Bolińska Marta: W kręgu powieści młodzieżowej. Dla kogo erotyk Krystyny Sienieckiej? „Język Polski w Gimnazjum”, 2003-2004, nr 2, s. 97-100.

 

„Nie – Boska komedia”

1.                       Droga Katarzyna: Polonistyczny problem: Oto problem na dziś: Na czym polega wielkość i uniwersalność słynnego monologu Hamleta? Poeta przeklęty i poeta błogosławiony w „Nie – Boskiej komedii” Krasińskiego. Jak zinterpretujesz to rozróżnienie? „Cogito, 2001, nr 4, s. 64-65.

2.                       Górny Ewa: Zygmunt Krasiński „Nie – Boska komedia”. „Cogito”, 2005, nr 5, s. 56-57 /wkładka/

3.                       Zygmunt Krasiński „Nie – Boska komedia”. „Cogito”, 2005, nr 9, s. XI-XII /wkładka – Tematy maturalne/

4.                       Krasnodębska Agnieszka: „Nie – Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego. „Cogito”, 2006, nr 2, s. 82-87.

5.                       Zajkowska Joanna: Zygmunt Krasiński. Poczet Twórców Polskich. „Cogito”, 1998, nr 17, s. 64-66.

6.                       Życie i twórczość Zygmunta Krasińskiego. „Cogito”, 2003, nr 20, s. 92 – 93.

7.                       „Nie – Boska komedia” – Zygmunta Krasińskiego. „Cogito”, 2003, nr 20, s. 94-97.

 

„Niemcy” – Leon Kruczkowski

1.                       Marcinkowska Aleksandra: „Niemcy” Kruczkowskiego w klasie VIII. „Język Polski w Szkole”, 1996-1997, nr 3, s. 62-66.

 

„Nienasycenie” – Stanisław Witkiewicz

1.                       „Nienasycenie”: film, który warto zobaczyć. „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 50-51, (Wyzwania oświatowe – wkładka) s. XV.

 

„Nienawiść” – Wisława Szymborska

1.                       Bukowiecka Maria: Kochać czy nienawidzić? „Nienawiść” Wisławy Szymborskiej (propozycja metodologiczna do klasy II). „Język Polski w Gimnazjum”, 2002, nr 4, s. 53-57.

2.                       Dętka Janusz: Poetycki esej o nienawiści („Nienawiść” Wisławy Szymborskiej). „Język Polski w Szkole”, 2002, nr 4, s. 16-20.

 

„Nieznośna lekkość bytu” – Kundera Milan

1.                       Kundera Milan, „Nieznośna lekkość bytu”. „Cogito”, nr 8, s. 79.

 

„Noce i dnie” – Maria Dąbrowska

1.                       Galicka Iza: „Noce i dnie” – Maria Dąbrowska. „Cogito”, 2008, nr 1, s. 72-78.

 

Nowele pozytywistyczne, poezja modernistyczna

1.                       Galicka – Płachta Iza: Pozytywistyczne nowele – Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus. Poezja Kazimierza Przerwy – Tetmajera. Poezja Jana Kasprowicza. „Cogito”, 2006, nr 8, s. 82-83-87.

 

„O narodzeniu pańskim” – Franciszek Karpiński

1.                       Jabłoński Romuald: Franciszek Karpiński, „O narodzeniu pańskim”. „Język Polski w Gimnazjum”, 2002-2003, nr 3, s. 35-41.

 

„O sobie” – Jan Andrzej Morsztyn

1.                       Dzikowski Marcin: Lekcja Morsztyna. „Polonistyka”, 2006, nr 7, s. 63-64.

 

„O śmierci” – Jerzy Surdykowski

1.                       Droga Katarzyna: Rozumienie czytanego tekstu /fragment eseju Surdykowskiego „O śmierci” opublikowanego w magazynie „Gazety wyborczej”, 28 X 1999. „Cogito”, 2003, nr 14, s. 88-89.

 

„Obcy” – Albert Camus

1.                       Grzegorczyk Anna: Tożsamość „Obcego”. „Polonistyka”, 2003, nr 7, s. 404-410.

 

„Obcy”, „Mit Syzyfa” – Albert Camus

1.                       Kamionka Grażyna: O dwóch sposobach przezwyciężania absurdu, czyli z zagadnień egzystencjalizmu w wybranych utworach Alberta Camusa (szkic interpretacyjny pomocny w realizacji ścieżki filozoficznej w maturalnej klasie). „Język Polski w Liceum”, 2002-2003, nr 3, s. 7-13.

 

„Ocalony” – Tadeusz Różewicz

1.                       Nożyska – Demianiuk Agnieszka: „Ocalony” Tadeusz Różewicz. Analizy i interpretacja. „Cogito”, 1998, nr 16, s. 78-80.

 

„Oda do młodości”

1.                       Kosyra – Cieślak Teresa: Młodość jako wartość – „Oda do młodości” Adama Mickiewicza. „Język Polski w Szkole Średniej”, 2000-2001, nr 1, s. 13-23.

 

„Oda do rozpaczy” – Jan Twardowski

1.                       Zasłona Iza: Jak określa poeta rolę rozpaczy w życiu człowieka? W czym według niego tkwi istota człowieczeństwa? Odpowiedz po lekturze wiersza: Matura z „Cogito”. „Cogito”, 2005, nr 4 /wkładka/ s. 13-15 /Egzamin Maturalny Arkusz I s.8/

„Odpływający ogród” – Ida Fink

1.                       Sobczyk Marzena: Pamięć i empatia. Recenzja i przeglądy. „Polonistyka”, 2004, nr 4, s. 56-57 /248-249/

 

„Odprawa posłów greckich” – Jan Kochanowski

1.                       Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich”. „Cogito”, 2004, nr 3, s. 86-87.

2.                       „Odprawa posłów greckich” Jan Kochanowski. „Cogito”, 2006, nr 1, s. 67-71.

3.                       Zasłona Dominika: Postacie „Odprawy posłów greckich”. „Cogito”, 2005, nr 3, s. 44-45.

 

„Ofiarowanie” Gustaw Herling – Grudziński

1.                       Węglewska Paulina: Człowiek wobec próby wiary. Gustaw Herling – Grudziński „Ofiarowanie”. „Polonistyka”, 2009, nr 5, s. 47-51.

 

„Ogniem i mieczem” – Henryk Sienkiewicz

1.                       Chyczewska – Hennel Teresa: „Ogniem i mieczem” a prawda historyczna. „Wiadomości Historyczne”, 2002, nr 1, s. 3-11.

2.                       Gronek Barbara: Za Zbaraża widać Rzym…, czyli o kulturowej tożsamości Longinusa Podpięty. „Język Polski w Liceum”, 2003-2004, nr 3, s. 15-33.

3.                       Marek Halina: Sprawdzian z lektury „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. „Język Polski w Gimnazjum”, 2004-2005, nr 2, s. 53-61.

4.                       Noceń Halina: Sposób konstruowania postaci na przykładzie Longinusa Podpięty – bohatera powieści „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1995-1996, nr 3, s. 58-65.

5.                       Pachowicz Małgorzata: Funkcje stylistyczne wyrazów obcych w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993-1994, nr 1, s. 103-112.

 

„Ogród przedziwny” – Leopold Staff

1.                       Zajkowska Joanna: „Ogród przedziwny”. „Cogito”, 1998, nr 2, s. 76-77.

 

„Ojciec Goriot” – Honoriusz Balzac

1.                       Lektury do matury: „Ojciec Goriot” – Honoriusz Balzac. „Cogito”, 2005, nr 8, s.12.

2.                       Zajkowska Joanna: Balzac Honoriusz „Ojciec Goriot”. „Cogito”, 2008, nr 3, s. 67-74.

 

„Ojciec objaśnia” – Czesław Miłosz

1.                       Maciejewski Tomasz: Czy tylko poetycki obraz miast Europy? Czesław Miłosz „Ojciec objaśnia”. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2004-2005, nr 4, s. 50-60.

 

„Ojczyzna chochołów” – Kazimierz Wierzyński

„Wesele” – Stanisław Wyspiański

1.                       Zasłona Izabela: Interpretacja porównawcza „Ojczyzna Chochołów” Kazimierza Wierzyńskiego i fragmentu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. „Cogito”, 2004, nr 15, s. 103.

 

„Okno” – Marek Hłaska

1.                       Maciejewski Tomasz: Ściana. Marek Hłaska „Okno”. „Język Polski w Gimnazjum”, 2006-2007, nr 1, s. 48-64.

2.                       Mikuła Justyna: Opowiadanie w odbiorze uczniowskim Marka Hłaski „Okno”. „Język Polski w Gimnazjum”, 2006-2007, nr 1, s. 64-69.

 

„Omyłka” – Bolesław Prus

1.                       Bilińska Magdalena: Romantyzm w „Omyłce” Bolesława Prusa. „Polonistyka”, 2003, nr 8, s. 465-470.

 

„Opowiadania” Stefan Żeromski

1.                       Opowiadania Stefana Żeromskiego („Zmierzch”, „Pan Piotr”, „Rozdziobią nas kruki i wrony…”). „Cogito”, 2004, nr 9, s. 86.

 

„Ostatni z mego pokolenia” – Leopold Staff

1.                       Zasłona Izabela: Interpretacja wiersza „Ostatni z mego pokolenia…” Leopolda Staffa. „Cogito”, 2004, nr 15, s. 100-102.

 

„Ostrożnie”, „Ogród w Milanówku, gipsowe krasnale” – Jarosław Marek Rymkiewicz

1.                       Interpretacja wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza „Ostrzeżenie”. „Cogito”, 2003, nr 21, s. 100-101.

2.                       Interpretacja wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza „Ogród w Milanówku, gipsowe krasnale”. „Cogito”, 2004, nr 2, s. 106-107.

 

„Opactwo w dębowym lesie” – Caspar David Friedrich

1.                       Nosowska Dorota: „Opactwo w dębowym lesie” Caspara Davida Friedricha. „Cogito”, 2007, nr 9, s. 82.

 

„Opowiadania” – Tadeusz Borowski

1.                       „Opowiadania” Tadeusza Borowskiego. „Cogito”, 2009, nr 2, s. 55.

 

Opowiadania: „Zmierzch”, „Doktor Piotr”, „Rozdziobią nas kruki i wrony” – Stefan Żeromski

1.                       Zajkowska Joanna: Opowiadania Stefana Żeromskiego. „Cogito”, 1998, nr 3, s. 65-68.

 

„Opowieść biblijna”

1.                       Ciechanowska Joanna: Dlaczego nie Kosiedowski? „Polonistyka”, 1992, nr 7-8, s. 444-445.

 

„Opowieść wigilijna” – Karol Dickens

1.                       Mak – Wróbel Krystyna: „Opowieść wigilijna” Karola Dickensa w klasie VII. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1995-1996, nr 3, s. 39-50.

 

„Oskar i pani Róża” – Emanuel Eric Schmitt

1.                       Grodecka Ewa: „Oskar i pani Róża” – „samograj” czy wielka literatura? „Język Polski w Gimnazjum”, 2008-2009, nr 1, s. 87-92.

 

„Opowieści małżonki św. Aleksego” – Kazimiera Iłłakiewiczówna

1.                       Wojtowicz Witold: „o Aleksy, Aleksy, Aleksy!” O świętej Familianie Kazimiery Iłłakiewiczówny. Horyzonty polonistyki. „Polonistyka”, 2003, nr 3, s. 149-153.

 

„Quo vadis” – Henryk Sienkiewicz

1.                       Chomicka Jadwiga: Dlaczego chrześcijaństwo rozwinęło triumfalny sztandar krzyża na ruinach Kapitolu? – na podstawie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. „Język Polski w Gimnazjum”, 2002-2003, nr 1, s. 70-75.

2.                       Lektury. Minipomoc w LO. „Cogito”, 2007, nr 19,

3.                       Wiśniewski Grzegorz: Uczta Nerona: Scenariusz przedstawienia /na podstawie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. „Wszystko dla Szkoły”, 2005, nr 7-8, s. 21-22.

 

„Pamiętnik narkomanki” – Barbara Rosiek

1.                       Gęborek Anna: Wolny wybór (propozycja metodyczna do klasy 2 – program „Czytam świat”). „Język Polski w Gimnazjum”, 2001-2002, nr 3, s. 25-28.

2.                       Białek Dorota: Wokół jednej lektury „Stop” narkotykom. „Język Polski w Gimnazjum”, 2001-2002, nr 3, s. 29-36.

 

„Pamiętniki” – Jan Chryzostom Pasek

1.                       Zajkowska Anna: Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”. „Cogito”, 2008, nr 4, s. 69-75.

 

„Pan Cogito” – Zbigniew Herbert

1.                       Maciejewski Marian: Kerygmatyczna interpretacja przesłania „Pana Cogito”. „Polonistyka”, 1992, nr 7-8, s. 399-410.

2.                       Szurczak Anna: Głos dyskusji nad kształtem współczesnej kultury. Zbigniew Herbert, „Pan Cogito”. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1996-1997, nr 3, s. 18-23.

3.                       Wojtasik Anna: Zbigniew Herbert. „Cogito”, 2006, nr 9, s. 88.

 

“Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz

1.                       “Pan Tadeusz”. „Cogito”, 2007, nr 20, Minipomoc w LO (dodatek).

2.                       Chojczyk Ewa: „Pan Tadeusz” – „To do mnie nie przemawia”. „Polonistyka”, 1994, nr 9, s. 535-540.

3.                       Gronek Barbara: Poetyce kresu, czyli o zachodzie słońca w Soplicowie i Milanówku. „Język Polski w Liceum”, 2005-2006, nr 2, s. 35-49.

4.                       Tematy maturalne: Obyczaje szlachty polskiej utrwalone w „Panu Tadeuszu”. Zaprezentuj na podstawie przywołanego fragmentu i znajomości całej lektury. „Cogito”, nr 9, s. XII-XIII/wkładka – Tematy maturalne/

5.                       „Pan Tadeusz”. „Cogito”, nr 18, s. 74-75.

6.                       Wypracowanie. Poziom podstawowy. Temat: Scharakteryzuj podstawy i upodobania uczestników sporu oraz określ rolę i znaczenie przedstawionego fragmentu w całym poemacie. „Cogito”, 2006, nr 14, s. 71-73.

7.                       Fedorowicz Agnieszka: Matura 2002: Sylabusy start! Dwa opisy ogrodu – dwa sposoby mówienia o naturze. Analiza i interpretacja porównawcza fragmentów „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza i opowiadania „Pan” Brunona Schulza. „Cogito”, 2001, nr 2, s. 60-61.

8.                       „Pan Tadeusz”. „Język Polski w Szkole dla klasy IV-VIII”, 1997-1998, nr 1, s. 25-65.

9.                       Kremie Anna: Zakłócenia w odbiorze, czyli kilka uwag o recepcji „Pana Tadeusza”. „Polonistyka”, 1997, nr 5, s. 286-289.

10.                   Koryl Janusz: „Głos Soplicowa” – dziennikarskie spojrzenie na „Pana Tadeusza”. „Polonisyka”, 1995, nr 8, s. 543-546.

11.                   Buderowicz Zofia: „Rada w zaścianku” jako propozycja dialogu w szkole. „Polonistyka”, 1993, nr 3, s. 151-157.

12.                   Opacki Ireneusz: Romantyczna Epopeja Narodowa z epilogiem? „Polonistyka”, 1993, nr 3, s. 132-139.

13.                   Patrzałek Tadeusz: Dziwo z kanonu. „Pan Tadeusz” w opinii uczniów kończących szkołę podstawową. „Polonistyka”, 1993, nr 3, s. 139-143.

14.                   Wysłuch Seweryn: Ilustracja a interpretacja (na przykładzie ilustracji do „Pana Tadeusza”). „Polonistyka”, 1993, nr 3, s. 143-150.

15.                   Prognozy przed pisemną – Polski. Matura będzie z „Pana Tadeusza”. „Cogito”, 2008, nr 3, s. 86-88.

16.                   Tomaszewska Grażyna: ”I młodszy rzeczy trudniejsze tłumaczył…” jeszcze o „Panu Tadeuszu”. „Polonistyka”, 1993, nr 6, s. 357-360.

17.                   Patrzałek Tadeusz: Agitacja Gerwazego. „Polonistyka”, 2003, nr 3, s. 163-166.

18.                   Trojan Agnieszka: „Pan Tadeusz” w powijakach. „Cogito”, 1998, nr 15, s. 17-19.

19.                   Wiśniewska Halina: Prace pisemne uczniów klasy VIII jako test rozumienia utworu na przykładzie fragmentu „Pana Tadeusza” . „Język Polski w Szkole dla klas V-VIII”, 1996-1997, nr 2, s. 16-24.

20.                   Wyrębek Katarzyna: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Konkurs. „Biblioteka w Szkole”, 1996, nr 4 s. 27.

21.                   Zajkowska Joanna: „Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz. „Cogito”, 2005, nr 20, s. 82-87 /wkładka/.

22.                   Żywiołem Artur: „Pan Tadeusz” jaok wspomnienia metafizyczne. „Polonistyka”, 1997, nr 7, s. 422-426.

 

„Pan od przyrody” – Zbigniew Herbert

1.                       Wit – Labuda Aleksandra: Eksplikacja tekstu: „Pan od przyrody”, Zbigniewa Herberta. „Polonistyka”, 1992, nr 5, s. 266-276.

2.                       Kuczyńska Katarzyna: Ośmioklasiści na tropach pradziadka („Pan od przyrody”) Zbigniewa Herberta. „Polonistyka”, 1996, nr 2, s. 104-107.

 

„Pan tu nie stał” – Stanisław Brańczyk

1.            Szast Andrzej: Dwie wizje człowieka i świata w kulturze XX wieku. „Polonistyka”, 2003, nr 2, s. 101-107.

 

„Panna Nikt” – Tomasz Fryzyna

1.                       Legeżyńska Anna: Piętnastoletnie dziewczynki mówią basem…”Polonistyka”, 1996, nr 5, s. 303-305.

 

„Pan Twardowski” – inscenizacja

1.                       Rojek Maria: Interwencja Twardowskiego. „Aura”, 2006, nr 2, s. 9-11 /dodatek ekologiczny/.

 

„Pani Bovary”

1.                       Kołcz Bogusław: Świat według Flauberta („Pani Bovary” po latach): Lektury trudne i omijane. „Polonistyka”, 1994, nr 4, s. 223-238.

2.                       Koperek Małgorzata: Gustaw Flaubert:”Pani Bovary”. „Cogito”, 1999, nr 5, s. 38-39.

 

„Pani Twardowska” – Adam Mickiewicz

1.                       Ciesielska Bożena: Co wydarzyło się w karczmie „Rzym”? Przebieg zdarzeń w balladzie „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza. „Język Polski w Szkole w klasach IV-VIII”, 1996-1997, nr 3, s. 45-49.

 

„Panny z wilka”

1.                       Brzozowski Tadeusz: „Panny z wilka” okiem kamery rozebrane /o filmowym czytaniu literatury na przykładzie „Panien z wilka” Andrzeja Wajdy. „Polonistyka”, 1996, nr 5, s. 283-288.

2.                       Zajkowska Joanna: „Panny z wilka”. „Cogito”, 1998, nr 8, s. 61-64.

 

Pastełarz Dawida”, „Pieśni nabożne” – Franciszek Karpiński

1.                       Wojcicki Jacek: „Pastełarz Dawida” i „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego – powrót do źródeł. „Polonistyka”, 1991, nr 4, s. 195-210.

 

„Pastereczka” – Anna Kamieńska

1.                       Maciejewski Tomasz: Między swojskością a obcością. „Pastereczka” Anny Kamieńskiej /szkic interpretacyjny/. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 2005-2006, nr 2, s. 15-27.

 

„Pejsy Szmulka

1.                       Michałek Violetta, Wanzuch Wiesława: Szmulek ten obcy? „Polonistyka”, 1993, nr 4, s. 227-230.

2.                       Strzemski Michał: „Pejsy Szmulka”. „Polonistyka”, 1993, nr 4, s. 229-230.

 

„Pierwszy krok w chmurach” – Marek Hłasko

1.                       Fedorowicz Agnieszka: Zanalizuj sposób kreowania świata przedstawionego w załączonych fragmentach opowiadania Marka Hłaski „Pierwszy krok w chmurach” i „Małej Apokalipsy” Tadeusza Konwickiego. „Cogito”, 2005, nr 2, s. 19-21.

2.                       Morawska Iwona: „Okno” i Pierwszy krok w chmurach” czyli opowiadania Marka Hłaski gimnazjalnych lekcjach języka polskiego. „Język Polski w Gimnazjum”, 2004-2005, nr 3, s. 59-69.

3.                       Zajkowska Joanna: „Pierwszy krok w chmurach”. „Cogito”, 1998, nr 9, s. 59-61.

 

„Pies” – Maria Dąbrowska

1.                       Rosa Jozef: Dobroć. „Polonistyka”, 1996, nr 4, s. 253-254.

 

Pieśń Legionów Polskich, Hymn Polski, Mazurek Dąbrowskiego, „Jeszcze Polska nie zginęła”

1.                       Pieśń Legionów Polskich, Hymn Polski, Mazurek Dąbrowskiego, „Jeszcze Polska nie zginęła”. „Cogito”, 2006, nr 2, s. 72.

 

„Pieśń o Narodzeniu Pańskim”

1.                       Żemła Maria: Niebieska i ziemska ojczyzna w „Pieśni o Narodzeniu Pańskim” Franciszka Karpińskiego. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1996-1997, nr 1, s. 58-63.

 

„Pieśni” – Jan Kochanowski

1.                       Zajkowska Joanna: W kręgu pieśni Jana Kochanowskiego. „Cogito”, 1998, nr 4, s. 69-71.

2.                       Pięć nurtów w „Pieśniach”. „Cogito”, 2004, nr 2, s. 89-90.

 

„Pieśń o Rolandzie”

1.                       Lektury Minipomoc w LO. „Cogito”, (dodatek) 2007, nr 20.

 

„Pieśń świętojańska o Sobótce” – Jan Kochanowski

1.                       Chody Anna: Renesansowe wyobrażenie wsi we fragmencie „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego: konspekt lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum. „Wszystko dla Szkoły”, 2004, nr 6, s. 8-9.

2.                       Czernik Ewa: Czytanie ze zrozumieniem „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego. „Język Polski w Gimnazjum”, 2005-2006, nr 4, s. 44-49.

 

„Pinokio” – Carlo Collodi

1.                       Kozłowska – Piasta Agnieszka: Muzealne spotkania z Pinokiem. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2007-2008, nr 4, s. 78-84.

2.                       Nogieć Katarzyna Maria: Drewniany pajac, żywy chłopiec – o „Pinokio” nieco inaczej. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2007-2008, nr 4, s. 70-77

3.                       Sowa Roman: „Pinokio” Carlo Collodiego – rzecz o przemianie. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2007-2008, nr 4, s. 5-11.

4.                       Nowel Ewa: Dziecka trud istnienia, czyli „Pinokio” dla dorosłych drani. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2007-2008, nr 4, s. 12-22.

5.                       Bula Danuta: Dziecięcy czytelnik „Pinokio” jako badacz. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2007-2008, nr 4, s. 23-29.

6.                       Gryń – Chlebika Małgorzata: Filozofka, czyli o filozofowaniu z czwartoklasistami i Pinokiem. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2007-2008, nr 4, s. 30-34.

7.                       Fiszer Beata: Przed lekcjami o „Pinokio”. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2007-2008, nr 4, s. 35-42.

8.                       Piasta – Piechowicz: Jak pracować z lekturą? „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2007-2008, nr 4, s. 43-52.

9.                       Miernik Justyna: Tablica interaktywna w szkole. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2007-2008, nr 4, s. 53-65.

10.                   Bolińska Marta: Nos Pinokio, czyli o kłamstwie i kłamaniu. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2007-2008, nr 4, s. 66-69.

11.                   Szpytmowie Irena i Bogusław: Nietypowa charakterystyka postaci w klasie IV /C. Collodi „Pinokio”/ „Język Polski w Szkole IV-VIII”, 1995-1996, nr 3, s. 25-27.

 

„Pocałunki”

1.                       Gajdzińska Anna: Językowe mechanizmy budowania puenty: na przykładzie „Pocałunków” Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. „Polonistyka”, 1996, nr 4, s. 215-218.

 

„Początek” – Andrzej Szczypiorski

1.                       Kaniewski Jerzy: Mroczne korzenie współczesności, czyli „Początek” Andrzeja Szczypiorskiego. „Polonistyka”, 1993, nr 4, s. 220-226.

2.                       Polskie i niepolskie antysemityzmy (wywiad z Andrzejem Szczypiorowskim): Rozmowę przeprowadził Józef Wróbel w 1990 roku. „Polonistyka”, 1993, nr 4, s. 237-241.

 

„Podróż” – Zbigniew Herbert

1.                       Bernacki Marek: Analiza wiersza „Podróż” Zbigniewa Herberta. „Polonistyka”, 2004, nr 6, s. 42-45 /362-365/.

 

„Podróże Guliwera” – Jonathan Swift

1.                       „Podróże Guliwera” – satyra na współczesne społeczeństwo. „Cogito” (wkładka: Język Polski w Liceum), 2003, nr 5, s. 4-5.

 

„Poezja” – Juliusz Słowacki

1.                       Kowalczyk Małgorzata: Poezja Juliusza Słowackiego. Do odpowiedzi. „Cogito”, 2005, nr 22, s. 88-93. /wkładka/

 

Poezja” – Leopold Staff

1.                       Poezja – Leopold Staff. “Cogito”, 2005, nr 15, s. 18-24 /wkładka – Ucz się z “Cogito”. Matura 2006. Epoka do prezentacji. Lektury klas I, II, III/

 

„Poezja w próżni” – Zbigniew Herbert

1.                       Praca z tekstem Zbigniewa Herberta „Poezja w próżni’ /fragmenty/. „Cogito”, 2003, nr 21, s. 101.

 

„Pokolenie” – Kamil Krzysztof Baczyński

1.                       W jaki sposób w literaturze ukazywane jest pokolenie apokalipsy spełnionej + Analiza i interpretacja porównawcza „Pokolenia” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz „Ocalonego” Tadeusza Różewicza. „Cogito”, 2005, nr 3, s. 4-5 /Egzamin maturalny z języka polskiego Arkusz II/.

2.                       Zajkowska Joanna: „Pokolenie”. „Cogito”, 2006, nr 9, s. 54-56.

 

„Pornografia” – Witold Gombrowicz

1.                       Pachowicz Emanuela: Dwie „Pornografie” – Gombrowicza i Kolskiego. „Cogito”, 2004, nr 10, s. 27-32 /603-608/

 

„Potęga smaku” – Zbigniew Herbert

1.                       Poprawa Adam: „Potęga smaku” – o wierszu Zbigniewa Herberta. „Polonistyka”, 1999, nr 6, s. 342-344.

 

„Potop” – Henryk Sienkiewicz

1.                       Bortnowski Stanisław: „Potop” Henryka Sienkiewicza – stany zapalne. „Język Polski w Liceum”, 2006-2007, nr 3, s. 22-31.

2.                       „Potop” Henryk Sienkiewicz. „Cogito”, 2008, nr 4, s. 76-81.

3.                       Gaudy Idalia: Automatyczny aspekt postaci Zagłoby. „Polonistyka”, 1991, nr 7, s. 444-451.

4.                       Karwatowska Małgorzata: Archaizmy w „Potopie” Henryka Sienkiewicza na przykładzie opisów postaci. „Polonistyka”, 1991, nr 7, s. 452-458.

5.                       Karaś Halina: Archaizacja i archaizmy językowe w „Potopie” Henryka Sienkiewicza. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1996, nr 4, s. 20-24.

6.                       KosyraCieslak Teresa: Dwie lekcje o stylizacji językowej w „Potopie” Henryka Sienkiewicza. „Język Polski w Szkole Średniej”, 2000-2001, nr 3, s. 21-51.

 

„Powrót posła” – Julian Ursyn Niemcewicz

1.                       „Powrót posła” – komedia polityczna. „Cogito” (wkładka Język Polski w Liceum), 2003, nr 5, s. 21-23.

2.                       Szurlej – Duda Bożena, Wiśniewska Bożena: Debata nad przyszłością Polski. „Polonistyka”, 2002, nr 3, s. 153-156.

 

„Pożegnanie z bronią” – Ernest Hemingway

1.                       Truszkiewicz Ewa: „Pożegnanie z bronią” Ernest Hemingway. Arcydzieła. „Cogito”, 1998, nr 17, s. 62-63.

 

„Proces” – Franz Kafka

1.                       Fedorowicz Agnieszka: Interpretacja porównawcza fragmentów „Procesu” Franza Kafki i „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza. Nowa matura. „Cogito”, 2004, nr 19, s. 106-108.

2.                       Józef K. – człowiek osaczony. Bohater do matury. „Cogito”, 2002, nr 20, s. 38-39.

3.                       Klich – Siewiorek Aleksandra, Szymik Eugeniusz: Przypowieść o „Jedermannie” i prześladujących go innych. „Proces” Franza Kafki jako powieść paraboliczna. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1998-1999, nr 3, s. 62-64.

4.                       Majewska Marta: „Proces” Franza Kafki. „Cogito”, 2007, nr 6, s. 76-77.

5.                       Makowiecka Marta: „Proces” Franz Kafak. Arcydzieła. „Cogito”, 1998, nr 14, s. 70-71.

6.                       Tekst kultury. „Cogito”, 2005, nr 17, s. 92-99.

 

„Przedśpiew”, „Krótkość żywota” – Leopold Staff

1.                       Czyżewska Izabela, Zapała Barbara: Czytamy poezję. Teksty z języka polskiego dla uczniów gimnazjum. Tekst 1: „Krótkość żywota”, tekst 2: „Przedśpiew”. „Język Polski w Gimnazjum”, 2002, nr 4, s. 80-93.

2.                       Kraska Małgorzata: A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia… Leopold Staff „Przedśpiew” – szkic interpretacyjny. „Język Polski w Gimnazjum”, 2001-2002, nr 3, s. 18-21.

 

„Przedwiośnie” – Stefan Żeromski

1.                       Mackiewicz Antoni: Z pomocniczych notatek do lekcji o „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1995-1996, nr 1, s. 28-43.

2.                       Majewska Marta: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. „Cogito”, 2007, nr 8, s. 80-81.

3.                       Temat: Wizja szklanych domów i jej zderzenie z rzeczywistością. „Cogito, 2005, nr 9, s. XXVI-XXVII /wkładka – tematy maturalne/.

4.                       Truskiewicz Ewa: „Przedwiośnie” Stefan Żeromski. „Cogito”, 2005, nr 20, s. 88-93.

5.                       Zajkowska Joanna: Stefan Żeromski. „Przedwiośnie”. „Cogito”, 2008, nr 2, s. 63-71.

 

„Przejście” – Miron Białoszewski

1.                       Michałowski Piotr: Dziwność świata, dziwność opisu. „Polonistyka”, 2008, nr 4, s. 40-45.

 

„Przemiany” – Franz Kafka

1.                       Chrazastowska Bożena: Franz Kafka a Verba Sacara. „Polonistyka”, 2003, nr 3, s. 167-172.

 

„Przesłanie Pana Cogito” – Zbigniew Herbert

1.                       Makowiecka Marta: Zbigniew Herbert. „Przesłanie Pana Cogito”. Analizy i interpretacje. „Cogito”, 1998, nr 14, s. 68-69.

 

„Przy okrągłym stole” – Julian Tuwim

1.                       Tuwim Julian – „Przy okrągłym stole”. Pieśń Schuberta. „Cogito”, 2009, nr 6 s. 5.

 

„Przy torze” – Zofia Nałkowska

1.                       Biegówka Barbara: Siła aktywnej grupy /propozycja metodyczna/. „Język Polski w Liceum”, 2004-2005, nr 1, s. 28-35.

 

„Przygody Tomka Sawyera” – Mark Twain

1.                       Czaplewa Kazimiera: Cykl lekcji związanych z powieścią „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1995-1996, nr 2, s. 38-44.

 

Ptasiek” – William Wharton

1.                       Kaniewska Bogumiła: Przepis na świat według Whartona. „Polonistyka”, 1996, nr 1, s. 12-17.

 

„Psalm IV” – Krzysztof Kamil Baczyński

1.                       Fedorowicz Agnieszka: Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Psalm V”. Nowa matura. „Cogito”, 2004, nr 20, s. 106-108.

 

„Radość pisania” – Wisława Szymborska

1.                       Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej Pt. „Radość pisania”. „Cogito”, 2003, nr 16, s. 106-107.

 

„Rękopis znaleziony w Saragosie” – Jan Potocki

1.                       Jan Potocki – „Rękopis znaleziony w Saragosie”. „Cogito” (wkładka), 2003, nr 7, s. 14.

 

„Robin Hood

1.                       Ciborowska – Lipko Bożena: „Robin Hood” – rabuś czy bohater? /propozycja metodyczna dla klasy IV-VI”, 2005-2006, nr 3, s. 62-77.

 

„Robinson Crusoe” – D. Defoe

1.                       Rzepecka – Roszak Elżbieta: Robinsonada. Inscenizacja na motywach powieści D. Defoe „Robinson Crusoe”. „Wszystko dla Szkoły”, 2008, nr 7-8, s. 9-11.

 

„Romans” – Bolesław Leśmian

1.                       Giedrojć Magdalena: Nie tylko dla pisarzy. „Kocham Cię”. (4). „Cogito”, 1998, nr 15, s. 55.

 

„Romeo i Julia” – William Szekspir

1.                       Miozga Ewa: Miłość niejedno ma imię. Test ze znajomości „Romea i Julii” Szekspira. „Wszystko dla Szkoły”, 2005, nr 11, s. 6-7.

2.                       Ratajczak Grażyna: Kochając kogoś rezygnujemy…(William Szekspir „Romeo i Julia”). „Język Polski w Gimnazjum”, 2002-2003, nr 2, s. 61-62.

 

„Rondo de Gaullea” – Olga Stanisławska

1.                       Margler Lech: Na Saharze czas się cofa. „Polonistyka”, 2003, nr 2, s. 109-113.

 

„Rozbieranie do snu”

1.                       Nożyska – Demianiuk Agnieszka: „Ciemna poezja” Stanisława Grochowiaka. Analizy i interpretacje. „Cogito”, 1998, nr 20, s. 61-63.

 

„Rozprawa o stolikowych baranach”

1.                       Zajkowska Joanna: „Rozprawa o stolikowych baranach”. „Cogito”, 1998, nr 5, s. 69-71.

 

„Rozłączenie” – Juliusz Słowacki

1.                       Zajkowska Joanna: „Rozłączenie”. „Cogito”, 1998, nr 3, s. 69-71.

 

„Rozmowa z kamieniem” – Wisława Szymborska

1.                       Banak Marta: Nic prócz słów. Interpretacja wiersza „Rozmowa z kamieniem” Wisławy Szymborskiej. „Język Polski w Gimnazjum”, 2003-2004, nr 4, s. 28-37.

2.                       Krawczyk Alicja: Człowiek i kamień. Wisława Szymborska „Rozmowa z kamieniem”. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1997-1998, nr 1, s. 54-60.

 

 

„Rozmowy o Biblii” – Anna Świderkówna

1.                       Chrzastowska Bożena: Ciekawe i mądre rozmowy. „Polonistyka”, 1995, nr 7, s. 503-505.

 

„Rozważania o problemie narodu” – Zbigniew Herbert

1.                       Próba interpretacji: wiersz Zbigniewa Herberta „Rozważania o problemie narodu” zinterpretuj jako utwór o trudnym związku jednostki z narodem. Koło ratunkowe przed maturą. „Cogito”, 2002, nr 19 (Wkładka), s. 42-43.

 

„Rzeka” – A. Ważyka

„Który skrzywdziłeś” – Czesław Miłosz

1.                       Gronicki Jarosław: W cieniu „człowieka prostego”. Porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka „Rzeka” i Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś”. „Polonistyka”, 1996, nr 8, s. 547-549.

 

„Sąd Ostateczny” – Hieronim Bosch

1.                       Droga Katarzyna: „Sąd Ostateczny” Hieronima Boscha. „Cogiro”, 1999, nr 15, s. 84-85.

 

„Scherzo” – Julian Tuwim

1.                       Majewska Marta: „Scherzo” Juliana Tuwima. „Cogito”, 2007, nr 10, s. 64-65.

„Schyłek wieku” – Wisława Szymborska

1.                       „Schyłek wieku” – Wisława Szymborska. „Cogito”, 2004, nr 17, s. 15 /dodatek – Arkusz II/

2.                       Krawczyk Alicja: Pytania niekonieczne naiwne W. Szymborskiej „Schyłek wieku”. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1997-1998, nr 1, s. 48-53.

 

„Serce przebite strzałą” – Konstanty Ildefons Gałczyński

1.                       Dokonaj interpretacji porównawczej dwóch wizji miłości zawartych w wierszach Jana Andrzeja Morsztyna i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. „Cogito”, 2005, nr 6, s. 9-11 /Wkładka – „Egzamin maturalny z języka polskiego”/.

 

„Skarb szeryfa” – Janusz Domagalik

1.                       Bolińska Marta: Z czego się śmieją ludzie… „Skarb szeryfa” Janusza Domagalika. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2002, nr 2, s. 18-24.

 

„Skaza” – Magdalena Tullia

1.                       Suchańska Marta: Eksperyment Magdaleny Tulli. „Polonistyka”, 2006, nr 6, s. 15-16.

 

 

„Sklepy cynamonowe” – Brunon Schulz

1.                       Bobińska Henryka: Obraz świata w „Sklepach cynamonowych” i plastycznej twórczości Brunona Schulza. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993-1994, nr 1, s. 63-72.

2.                       Słaby Janette: Szwaczki, przyjemności i inne znaczenie. „Polonistyka”, 2006, nr 6, s. 50-53.

3.                       Dłużniewski – Łoś Katarzyna: Hiszpańskojęzyczni tłumacze wobec zabiegu udosłowienia metafory leksykalnej. „Poradnik Językowy”, 2009, nr 5, s. 82-95.

 

„Śmierć urzędnika” – A. Czechow

1.                       Przybyła Wiesław: „Śmierć urzędnika” Czechowa – realizm komunikacji. „Język Polski w Gimnazjum”, 2008-2009, nr 2, s. 7-14.

 

„Smutno mi, Boże” – A. Słomiński

1.                       Interpretacja porównawcza wierszy „Moja piosenka [ II ]” Cypriana Kamila Norwida i „Smutno mi, Boże” A. Słomińskiego. „Cogito”, 2003, nr 18, s. 107-108.

 

„Snuć miłość” – Adam Mickiewicz

1.                       Fedorowicz Agnieszka: Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza „Snuć miłość”: Arkusz II. „Cogito”/wkładka/, 2005, nr 4, s. 19-20.

 

„Sonet szalony” – Leopold Staff

1.                       Stokwiszewski Henryk: Pijak słońca wieczny: eksplikacja „Sonetu szalonego” Leopolda Staffa. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1996-1997, nr 3, s. 24-39.

 

„Spóźniony słowik” – Julian Tuwim

1.                       Matysiuk Irena: Propozycja opracowania wiersza Juliana Tuwima „Spóźniony słowik” w klasie IV-VI. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1995-1996, nr 4, s. 39-42.

 

„Sonety krymskie” – Adam Mickiewicz

1.                       „Sonety krymskie” – kreacja romantycznego pielgrzyma. „Cogito”, 2003, nr 16, s. 92-93.

 

„Spotkanie” – Tymoteusz Karpowicz

1.                       Czwordon Paulina: Blisko wiersza – „Spotkanie” Tymoteusza Karpowicza. „Polonistyka”, 2004, nr 4, s. 32-36 /224-228/.

 

„Sprawiedliwość” – ks. Jan Twardowski

1.                       Wiśniewska Grażyna: Od doświadczeń ucznia do lektury tekstu na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość”. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2005-2006, nr 2, s. 60-67.

 

„Sprzeczka z żoną” – Julian Tuwim

1.                       Giedrojć Magdalena: Nie tylko dla pisarzy. Ostro nie znaczy brzydko. Sztuka pisania. „Cogito”, 1998, nr 14, s. 55.

 

„Stara Baśń” – scenariusz lekcji

1.                       „Stara Baśń” II, czyli szkolny konkurs na inscenizację. Scenariusz lekcji. „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 41, s. 17-18.

2.                       I co tu widać, czyli uwagi o plakacie filmowym. „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 41, s. 17.

3.                       Żuchowska – Nowicka Hanna: „Stara baśń” – konkurs czytelniczy. „Biblioteka w Szkole”, 2003, nr 12, s. 20-21.

 

Stabat Mater” – Doloros

1.                       Tomaszewski Feliks: Motyw „Stabat Mater” Doloroso w liryce polskiej. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1996-1997, nr 3, s. 56-67.

 

„Stołek” – Zbigniew Herbert

1.                       Stasiak Izabela: „Zagadka przedmiotu”. „Polonistyka”, 2007, nr 4, s. 37-41.

 

„Sto lat samotności” – Gabriel Garcia Marguez

1.                       Arcydzieło do matury. „Sto lat samotności”. Gabriel Garcia Marguez. „Cogito”, 2006, nr 14, s. 78-79.

2.                       Radzik Katarzyna: „Sto lat samotności”. „Polonistyka, 2006, nr 1, s. 44-47.

3.                       Kulak Ewa: Wielka księga Ameryki Łacińskiej. Horyzonty polonistyki. „Polonistyka”, 2003, nr 6, s.334-339.

 

„Syzyfowe prace”, „Ferdydurke”

1.                       Droga Katarzyna: Oto problem na dziś: Wielkie lekcje polskiego w literaturze narodowej. Czy podobne? Polonistyczny problem. „Cogito”, 2001, nr 2, s. 68.

 

„Msza za miasto Arras” – Andrzej Szypiorski

1.                       Leska – Dorenda Agnieszka: Zbiorowy obłęd czy indywidualne szaleństwa? Film Agnieszki Arnold „Sąsiedzi” a opowieść Andrzeja Szczypiorskiego „Msza za miasto Arras”. „Polonistyka”, 2007, nr 3, s. 54-58.

 

„Szewcy” – Ignacy Stanisław Witkacy

1.                       Kretowiska Celina i inni: W warsztacie „Szewców” – czyli u nas w Polsce… „Polonistyka”, 2008, nr 5, s. 33-38.

2.                       Zajkowska Joanna: Poziom rozszerzony. Wypracowanie. „Cogito”, 2006, nr 9, s. 68-70.

3.                       Łuniewska Ewa: „Szewcy” w III licealnej: pomysły i materiały do lekcji. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1996, nr 2, s. 18-39.

4.                       „Szewcy”, czyli bankructwo humanistycznej utopii. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1996, nr 2, s. 53-58.

5.                       Żylińska Gabriela: Witkacego przeczuła prawda. Projekt lekcji poświęconych „Szewcom” Witkacego. „Polonistyka”, 2004, nr 9, s. 15-17 /527-529/.

 

„Szkice węglem” – Henryk Sienkiewicz

1.                       Stępień Paweł: Przewrotna epopeja – „Szkice węglem” Henryka Sienkiewicza. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1996, nr 4, s. 16-19.

 

„Śluby panieńskie” – Aleksander Fredro

1.                       Ingot Mieczysław: Rodzice i dzieci w „Ślubach panieńskich” Aleksandra Fredry: propozycja interpretacyjna dla klasy II i III liceum i technikum. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1993-1994, nr 1, s. 5-15.

2.                       Ziętek Ptak: Do Fredry ze Stanisławskim. „Polonistyka”, 2003, nr 9, s. 540-544.

 

„Śmierć w Wenecji” – Tomasz Mann

1.                       Gorska Bożena: Manowskie adagio. „Polonistyka”, 1996, nr 1, s. 32-37.

 

„Śpiący Staś” – Stanisław Wyspiański

1.                       Nosowska Dorota: „Śpiący Staś” Stanisława Wyspiańskiego. „Cogito”, 2007, nr 10, s. 82.

 

„Śpiewy historyczne” – Jan Ursyn Niemcewicz

1.                       Tubek Stanisław: Różne oblicza patriotyzmu. „Edukacja i Dialog”, 2002, nr 2, s. 55-60.

 

„Świat według Garpa” – John Irving

1.                       Galicka Iza: „Świat według Garpa” – John Irving. „Cogito”, 2000, nr 13, s. 90-91.

 

„Świętoszek” – Molier

1.                       Kosyra – Cieślak Teresa: Podążając tropem bohatera… scenariusz lekcji oparty na strategii Douga Beuhla. „Język Polski w Liceum”, 2007-2008, nr 3, s. 46-57.

2.                       Borowiak Renata: W gabinecie luster, czyli Molier w wersji filmowej (propozycja metodyczna). „Język Polski w Liceum”, 2007-2008, nr 3, s. 58.

3.                       DończykHnat Zofia: Jak Molier zagrał u Bułhakowa dworskiego artystę. „Język Polski w Liceum”, 2007-2008, nr 3, s. 66-89.

4.                       Przybyła Wiesława: „Świętoszek” – postacie i teatr. „Język Polski w Liceum”, 2007-2008, nr 3, s. 7-16.

5.                       Borowiak Renata: Molierowska polifonia. „Język Polski w Liceum”, 2007-2008, nr 3, s. 17-26.

6.                       Poturała Wioletta: Jaki śmieszny kiedy nie śmieszny. Wokół komizmu „Świętoszka” Moliera. „Język Polski w Liceum”, 2007-2008, nr 3, s. 27-40.

7.                       Nowel Ewa: „Świętoszek”, czyli jak Boy aplikuje Moliera. „Język Polski w Liceum”, 2007-2008, nr 3, s. 41-45.

8.                       Lektury do matury. Molier „Świętoszek”. „Cogito”, 2005, nr 8, s. 8

9.                       Lektury do matury. Molier „Świętoszek”. „Cogito”, 2005, nr 9, s. V-VII /wkładka – Tematy maturalne/.

10.                   Truszkiewicz Ewa: „Świętoszek” Moliera. „Cogito”, 2006, nr 9, s. 72-77.

11.                   Zajkowska Joanna: „Świętoszek”. „Cogito”, 2008, nr 5, s. 74-80.

 

„Świt dzień i noc z czerwoną różą” – Tadeusz Różewicz

1.                       Gutorow Jacek: Róża świadomości. O jedynym wierszu Tadeusza Różewicza. „Polonistyka”, 2002, nr 10, s. 607-611.

 

„Tajemniczy ogród” – Frances H. Burnett

1.                       Morawska Iwona: W „Tajemniczym ogrodzie” Frances H. Burnett (propozycja metodyczna do klasy V). „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2002, nr 4, s. 41-49.

2.                       Nurkowski Krzysztof: Świat w ogrodach. „Język polski w szkole w klasach IV-VI”, 2009-2010, nr 1, s. 72-73.

3.                       Sulikowski Andrzej: Otworzyć ogród, pracować w ogrodzie. „Polonistyka”, 1996, nr 1, s. 29-31.

4.                       Kołodziej Anna: W rajskich i tajemniczych ogrodach. „Język polski w klasach IV-VI”, 2009-20010, nr 1, s. 67-70.

5.                       Miernik Justyna, Piasta – Piechowicz Joanna: Książka a adaptacja filmowa „Tajemniczy ogród” F.H. Burnett – „Tajemniczy ogród” A. Holland. „Język polski w szkole w klasach IV-VI”, 2009-2010, nr 1, s. 74-84.

6.                       Bula Danuta: „Tajemniczy ogród” – F. H. Burnett. „Język polski w szkole w klasach IV-VI”, 2009-2010, nr 1, s. 58-66.

 

„Tango” – Sławomir Mrożek

1.                       Artur czy Edek – który lepszym typem władcy? Bohater. „Cogito”, 2003, nr 4, (zeszyt maturzysty) s. 35-37.

2.                       Droga Katarzyna: Tematy z „Tanga”. „Cogito”, 2006, nr 8, s. 106-109.

3.                       Bunt czy antybunt? Omów postawę Artura. Jaką motywacją kieruje się Artur, namawiając kuzynkę na ślub. „Cogito”, 2005, nr 9, s. XXXI-XXXII/wkładka – Tematy maturalne/

4.                       Kurdziel Stanisław Cz.: „Tango”, czyli o sile szarości. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1996, nr 2, s. 40-45.

5.                       Pieczonka Ewa: Miłość w groteskowym świecie „Tanga” Sławomira Mrożka. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1998-1999, nr 2, s. 68-74.

6.                       Truszkiewicz Ewa: Oto problem na dziś: „Tango” Sławomira Mrożka uniwersalna problematyka ukryta pod maską groteski. „Cogito”, 2001, nr 3, s. 59.

7.                       Zajkowska Joanna: „Tango”. „Cogito”, 2008, nr 6, s. 65-71.

 

„Ten obcy” – Irena Jurgielewiczowi

1.                       Łojewska Jadwiga: Zastosowanie wybranych metod aktywizujących w pracy z lekturą. Irena Jurgirlewiczowa, „Ten obcy”. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2004-2005, nr 3, s. 61-68.

 

„Testament mój” – Juliusz Słowacki

1.                       Nożyska – Demianiuk Agnieszka: „Testament” i „Testament mój”: analiza porównawcza. „Cogito”, 1999, nr 7, s. 51-53.

 

„To Ziemia” – Jonasz Kofta

1.                       Bochyńska Hanna: „To Ziemia” Jonasza Kofty. Aktywizujące metody nauczania poezji w szkole podstawowej. „Język Polski w Szkole w klasach IV-VI”, 2001-2002, nr 3, s. 39-44.

 

Tomamaso del Cawaliere” – Julian Stryjkowski

1.                       Kulowa Bożena: Traktat o miłości, śmierci i sztuce. Analiza Juliana Stryjkowskiego Pt. „Tommaso del Cawaliere” (szkic interpretacyjno-metodyczny). „Język Polski w Liceum”, 2001-2002, nr 2, s. 19-37.

 

„Traktat teologiczny” – Czesław Miłosz

1.                       Gronek Barbara: Ku królestwu księdza Jana. Tajniki warsztatu. „Polonistyka”, 2003, nr 2, s. 89-95.

 

„Trans – Atlantyk” – Witold Gombrowicz

1.                       Kaniewska Bogumiła: „Oswajanie” Gombrowicza. Tajniki warsztatu. „Polonistyka”, 2002, nr 6, s. 347-352.

2.                       Kowalska Anna: „Ojczyzna moja święta, ach ach przeklęta” o „Trans – Atlantyku” Witolda Gombrowicza. „Polonistyka”, 2004, nr 10, s. 4-10 /580-586/

3.                       Zajkowska Joanna: „Trans – Atlantyk”. „Cogito”, 2008, nr 9, s. 64-68.

4.                       Żak Stanisław: Pastisz i parodia jako konsekwencja stylizacji w „Trans – Atlantyku” Witolda Gombrowicza. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1995-1996, nr 3, s. 32-44.

 

„Transakcja wojny chocimskiej” – Wacław Potocki

1.                       Dokonaj analizy i interpretacji mowy Chodkiewicza z „Transakcji wojny chocimskiej” Wacława Potockiego. Zwróć uwagę na kompozycję mowy, dobór argumentów i celowość zastosowanych elementów retorycznych. „Cogito”, 2005, nr 6 /Wkładka – „Egzamin maturalny z języka polskiego”/ s. 12-15.

 

„Treny” – Jan Kochanowski

1.                       Górny Ewa: Jan Kochanowski – „Treny”. „Cogito”, 2005, nr 3, s. 48-49.

2.                       Galicka Iza: „Treny” Jana Kochanowskiego. „Cogito”, 2008, nr 1, s. 63-66.

3.                       Porembska Katarzyna: „Treny” Jana Kochanowskiego. „Cogito”, 2002, nr 9, s. 58-59.

4.                       Jan Kochanowski – „Treny”. „Cogito”, 2004, nr 2, s. 89-91.

5.                       Kobylińska Józefa: Analiza stylistyczno – językowa „Trenów” Jana Kochanowskiego (na przykładzie „Trenu IV”). „Polonistyka”, 1991, nr 1, s. 3-10.

6.                        

 

 

„Tren”, „Fortynbrasa” – Zbigniew Herbert

1.                       Mikołajczak Małgorzata: Postać matki w „Trenie” Zbigniewa Herberta. „Polonistyka”, 2003, nr 3, s. 157-162.

2.                       Wojtasik Anna: Zbigniew Herbert. „Cogito”, 2006, nr 9, s. 88.

 

“Tristan i Izolda”

1.                       Grochowicz Wioletta: Analogie I różnice między przedstawieniem historii o miłości w “Dziejach Tristana i Izoldy” oraz dramacie „Romeo i Julia”: scenariusz zajęć z języka polskiego dla II klasy gimnazjum. „Wszystko dla Szkoły”, 2004, nr 7-8, s. 4-5.

2.                       Wantuch Wiesława: „Tristan i Izolda”, czyli miłość z przeszkodami. „Polonistyka”, 2009, nr 1, s. 36-42.

 

„Trylogia” – Henryk Sienkiewicz

1.                       Makowiecki Andrzej Z.: „Trylogia” dawniej i dziś. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1996, nr 4, s. 3-5.

 

„Tristan” – Tomasz Mann

1.                       Wiak Jolanta: Część zamiast całości? O lekturach w całości. „Nowa Szkoła”, 2003, nr 7, s. 15-16.

 

„Tworki”, „Antyplaton” – Marek Bińczyk

1.                       Dodosiewicz Ewa: W języku za piecem. Trzeba opowiedzieć. Trzeba. „Antyplaton”, „Tworki”. Horyzonty polonistyki. „Polonistyka”, 2004, nr 4, s. 9-12.

 

„U progu” – Adriana Nagórska

1.                       Tomaszewska Grażyna: Może odejdziemy spokojnie… Adriana Nagórska „U progu” (propozycja metodyczna). „Język Polski w Liceum”, 2002, nr 4, s. 20-33.

Unde malum?” – Tadeusz Różewicz

Unde malum?” – Adam Mickiewicz

1.                       Dębowska – Kępczyk Joanna: „Unde malum?” – pytają i odpowiadają Tadeusz Różewicz i Czesław Miłosz. Propozycja metodyczna dla klas maturalnych. W stronę warsztatu. „Język Polski w Liceum”, 2003-2004, nr 4, s. 25-28.

2.                       Interpretacja „Unde Malum?” Tadeusza Różewicza. „Cogito”, 2004, nr 14, s. 84-86.

 

„Upadek Ikara” – Pietra Bruegel

1.                       Droga Katarzyna: „Upadek Ikara”. „Cogito”, 1999, nr 16, s. 82-83.

 

Ulisses” – James Joyce

1.                       Lasocińska Estera: James Joyce: „Ulisses”. “Cogito”, 2000, nr 2, s. 80-81.

 

“Utopia” – Wisława Szymborska

1.                       Federowicz Agnieszka: Analiza I interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej “Utopia”. „Cogito”, 2004, nr 16, s. 106-108.

 

„Uporczywość pamięci” = „Miękkie zegarki” – Salvador Dali

1.                       Jarecka Renata: „Uporczywość pamięci”. Dzieło do prezentacji. „Cogito”, 2006, nr 9, s. 82.

 

„Mleczarka” – Jan Vermeer

1.                       Nosowska Dorota: „Mleczarka” Jana Vermeera. „Cogito”, 2006, nr 18, s. 82.

 

„Rzeźnia numer pięć” – Kurt Vonnegut

1.                       Majewska Marta: „Rzeźnia numer pięć”. „Cogito”, 2007, nr 10, s. 80-81.

 

„W dolinie Muminków” – Tove Jannson

1.                       Michalak Jadwiga: „W dolinie Muminków” – Tove Jannson. Propozycja metodyczna do klasy IV. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2002-2003, nr 1, s. 62-72.

 

„W lesie” – Kazimierz Przerwa – Tetmajer

1.                       Giedrojć Magdalena: Kolory życia. Nie tylko dla pisarzy. „Cogito”, 1998, nr 19, s. 59.

 

„W malinowym chruśniaku” – Bolesław Leśmian

1.                       Hoppel Rafał: Najsłynniejsze maliny w poezji polskiej, czyli Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku”. „Język Polski w Liceum”, 2003, nr 1, s. 19-22.

 

„W pejzażu” – Józef Czechowicz

1.                       Scharakteryzuj nastrój wiersza Józefa Czechowicza Pt. „W pejzażu”. „Cogito”, 2005, nr 6, s. 6-8 /wkładka/

 

„W pustyni i w puszczy” – Henryk Sienkiewicz

1.                        „Afryka na wpół dzika”. Wokół powieści „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2008-2009, nr 4, s. 76-88.

 

„W rzece Heraklita” – Wisławy Szymborskiej

1.                       Piotrowska Krystyna: „W rzece Heraklita” Wisławy Szymborskiej na lekcjach języka polskiego i filozofii (propozycje metodyczne). „Język Polski w Liceum”, 2002-2003, nr 3, s. 34-42.

 

„Walentynki” – Tadeusz Różewicz

1.                       Karp Anna: „Walentynki” Tadeusza Różewicza – poemat o miłości  i śmierci, o człowieku i upadku kultury (szkic interpretacyjno – metodyczny). „Język Polski w Liceum”, 2002-2003, nr 3, s. 14-26.

 

„Warkoczyk” – Tadeusz Różewicz

1.                       Gancarczyk Anna: Analiza i interpretacja wiersza T. Różewicza „Warkoczyk”. „Polonistyka”, 1990, nr 2-3, s. 109-115.

 

„Wesele” – Stanisław Wyspiański

1.                       Jankiewicz Bożenna: Jak Wyspiański organizuje wyobraźnię odbiorcy „Wesela”. „Język Polski w Liceum”, 2008-2009, nr 4, s. 78-90.

2.                       „Wesele” – Stanisław Wyspiański. „Cogito”, 2008, nr 16, s. 77.

3.                       Jałmużna Sylwia: „Demontowanie” „Wesela”. „Polonistyka”, 2008, nr 5, s. 26-32.

4.                       Lektury do matury: Stanisław Wyspiański „Wesele”. „Cogito”, 2005, nr 8, s. 13

5.                       Temat: Omów rolę rekwizytów występujących w bronowickiej chacie. „Cogito”, 2005, nr 9, s. XXIII-XXIV /Tematy maturalne/

6.                       Kaczyńska Leokadia: Jak prowadzić dialog z tekstem dramatycznym („Wesele” Wyspiańskiego w filozoficzno – teatrologicznym odbiorze). „Polonistyka”, 1993, nr 10, s. 589-596.

7.                       Kaczyńska Leokadia: Porozmawiajmy o teatrze/. O dwóch inscenizacjach „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1995-1996, nr 3, s. 69-76.

8.                       Łazińska Stanisława: „Wesele”: trawestacja utworu Stanisława Wyspiańskiego. „Biblioteka w Szkole”, 1997, nr 2, s. 15-17.

9.                       Małek Bogumiła: „Co się komu w duszy gra”, czyli czytanie tekstu „Wesela”. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1996, nr 2, s. 15-17.

 

„Wichrowe Wzgórza” – Wilmy Bronte

1.                       Truszkiewicz Ewa: „Wichrowe Wzgórza” – Emily Bronte. Arcydzieła. „Cogito”, 1998, nr 16, s. 66-68.

 

„Widok ze Świnicy do Doliny Wierchachej” – Kazimierz Przerwa – Tetmajer

1.                       Zajkowska Joanna: „Widok ze Świnicy do Doliny Wierchachej”. „Cogito”, 2007, nr 7, s. 62-63.

 

„Wielki Gatsby” Francis Scott Fitzgerald

1.                       Zajkowska Joanna: „Wielki Gatsby” Francisa Scotta Fizgeralda. „Cogito”, 2007, nr 9, s. 80-81.

 

„Wiersze Heraklitejskie” – Wisława Szymborska

1.                       Wiatr Aneta: „Wiersze Heraklitejskie” W. Szymborskiej na lekcjach języka polskiego a problemy prawdy w szkole. „Ojczyzna – Polszczyzna”, 1996, nr 4, s. 35-39.

 

„Wierszyki Nałęczowskie” – K. Iłłakiewiczówny

1.                       Lisiecka Zofia: Wierszyki nałęczowskie K. Iłłakiewiczówny na lekcjach języka polskiego w klasie IV lub V – propozycje działań ucznia i nauczyciela /ze szczegółowym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych/ . „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII” , 1995-1996, nr 4, s. 46-53.

 

„Wilk i baranek” – Stanisław Trembecki

1.                       Stanisław Trembecki – trzeci wielki twórca polskiego oświecenia. „Cogito” (wkładka), 2003, nr 7, s. 3-4.

 

„Wilk i owieczka” – Zbigniew Herbert

1.                       Wojtasik Anna: Zbigniew Herbert. „Cogito”, 2006, nr 9, s. 87.

 

Wilk stepowy” – Herman Hesse

1.                       Lasocińska Estera: Herman Hesse. “Cogito”, 1999, nr 15, s. 82-83.

 

Wiosna” – Sandro Botticielli

1.                       Droga Katarzyna: “Wiosna” Sandro Botticielliego. Galeria cogito. „Cogito”, 2000, nr 11, s. 89.

2.                       Nosowska Dorota: “Wiosna” Sandro Botticielliego. “Cogito”, 2007, nr 6, s. 82.

 

„Wizyta starszej pani” – F. Durrenmatt

1.                       Janus-Sitarz Anna: Między błazeństwem a gniewem… F. Durrenmatt „Wizyta starszej pani”. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1997-1998, nr 1, s. 39-47.

 

Władca much” – W. Golding

Folwark zwierzęcy” – G. Orwella

1.                       Marczuk Anna: W kręgu zła, czyli literackie parabole w powieściach “Władca much” W. Gordinga i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1999-2000, nr 4, s. 13-25.

2.                       Michałek Barbara: Współczesny mit czy parabola. „Wszystko dla Szkoły”, 2008, nr 2, s. 13-16.

 

„Władca Pierścieni” – Ronald Rewel Tolkien

1.                       Kret Lucyna: Tolkien i jego trylogia. „Gazeta Szkolna”, 2005, nr 8, s. 17.

2.                       Stróżyński Mateusz: Fenomen Tolkiena (szkic interpretacyjno-metodyczny). W stronę teorii. „Język Polski w Liceum”, 2002-2003, nr 2, s. 9-33.

 

„Wróble” – Krzysztof Kamil Baczyński

1.                       Gronek Barbara: Baczyńskiego i Barańczaka dwugłos w sprawie śniegu. „Język Polski w Liceum”, 2008-2009, nr 4, s. 47-55.

 

„Wspomnienia niebieskiego mundurka” – Wiktor Gomulicki

1.                       Surdej Andrzej: Nowa stara lektura w szkole podstawowej. „Język Polski w Szkole”, 2008-2009, nr 2, s. 51-77.

 

„Wykłady amerykańskie” – Italo Calvino

1.                       Gołaszewski Grzegorz: Italo Calvino – rekomendacja prawdziwego życia, które tkwi w słowie. „Język Polski w Liceum”, 2008-2009, nr 3, s. 20-37.

 

„Wyspy szczęśliwe” – K. J. Gołaszyński

1.                       Boksa Magdalena: Po co tworzymy światy idealne? „Polonistyka”, 1994, nr 9, s. 540-541.

 

„Wyznania” – św. Augustyn

1.                       Lektury minipomoc w LO. „Cogito”, 2007, nr 20.

 

„Z dna oceanu” – Anna Świrszczyńska

1.                       Przymuszała Beata: Czy miłość jest wzajemnością? „Polonistyka”, 2002, nr 10, s. 592-596.

„Z Tatr” – Julian Przyboś

1.            „Z Tatr” – Julian Przyboś. „Cogito”, 2005, nr 2, s. 31.

 

„Zaczarowana dorożka” – Konstanty Ildefons Gałczyński

1.                       Bortnowski Stanisław: Przedmiot w poezji. „Polonistyka”, 2002, nr 10, s. 580-586.

 

„Zamek” – Franz Kafka

1.                       Lasocińska Estera: Franz Kafka: „Zamek”. „Cogito”, 1999, nr 20, s. 82-83.

2.                       Zajkowska Joanna: „Zamek” Franz Kafka. „Cogito”, 2006, nr 18, s. 78-79.

 

„Zapałka na zakręcie” – Krystyna Siesicka

1.                       Grabowska Alina: Lektura? – Twój wybór. „Język Polski w Gimnazjum”, 2002-2003, nr 2 ,s. 29-35.

 

„Zażalenie” – Andrzej Bursa

1.                       Pelczar Wojciech: „Zażalenie” Andrzeja Bursy – próba ucieczki przed machiną państwa. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1998-1999, nr 4, s. 49-55.

 

„Zbrodnia i kara” – Fiodor Dostojewski

1.                       Piłat Krzysztof: „Zbrodnia i kara” motyw siedmiu grzechów głównych. „Język Polski w Liceum”, 2005-2006, nr 2, s. 58-74.

2.                       Temat: Na podstawie znajomości powieści Fiodora Dostojewskiego i lektury fragmentu omów motywy, które pochłonęły Rodiona Raskolnikowa do zbrodni. „Cogito”, 2005, nr 9, s. 4 /Wkładka s. XXI-XXIII/

3.                       Goraj Jadwiga: Jak omawiać „Zbrodnię i karę”. „Polonistyka, 1996, nr 7, s. 444-451.

4.                       Pogonowska Ewa: Rozważania o poetyce „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. „Język Polski w Szkole Średniej”, 1996-1997, nr 4, s. 37-48.

5.                       Truszkiewicz Ewa: Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara”. „Cogito”, 2000, nr 1, s. 76-77.

 

„Zdążyć przed Panem Bogiem” – Hanna Krall

1.                       Śliwińska Dorota: Historia z pamięci w „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. „Polonistyka”, 1993, s. 215-219.

2.                       Temat: Godność jako jedna z kluczowych ludzkich wartości. Dlaczego według Marka Edelmana należy nie dać się wepchnąć w beczkę. „Cogito”, 2005, nr 9, s. XXXI – Wkładka – Tematy maturalne.

 

„Zemsta” – Aleksander Fredro

1.                       Marek Halina: W kręgu przeciwności – bohaterowie „Zemsty”: Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek (projekt lekcji). „Język Polski w Gimnazjum”, 2004-2005, nr 3, s. 43-46.

2.                       Nalepa Dorota: …człowiek nie jest śmieszny i godny politowania. „Język Polski w Gimnazjum”, 2004-2005, nr 3, s. 47-53.

3.                       Surdej Beata: „Zemsta” nie musi być nudna. „Język Polski w Gimnazjum”, 2006-2007, nr 1, s. 27-36.

4.                       Bakuła Kordian: Jak doprowadzić Cześnika i Rejenta do zgody?: Zachęta negocjacji na lekcjach polskiego. „Polonistyka”, 1995, nr 8, s. 533-537.

 

„Zgaśnij księżycu” – Andrzej Bursa

1.                       Nożyska – Demianiuk Agnieszka: Poezja nihilistyczna? Andrzej Bursa. Analizy i interpretacje. „Cogito”, 1998, nr 21, s. 73-75.

 

„Ziele na kwaterze” – Melchior Wańkowicz

1.                       Grodecka Ewa: Rodzina jako centrum polszczyzny. „Język Polski w Gimnazjum”, 2008-2009, nr 2, s. 77-82.

 

„Ziemia Święta” – Wojciech Wencl

1.                       Kudyba Wojciech: Świat uświęcony. „Polonistyka”, 2004, nr 10, s. 56-57/632-633/

 

„Złoty pelikan” – Stefan Chwin

1.                       Łyżbicka Patrycja: Apetyt na życie. „Polonistyka”, 2003, nr 10, s. 23-26.

 

„Żart” – Milian Kundera

1.                       Szyprowska Irena: „Żart”, czyli życie w pułapce. „Polonistyka”, 1995, nr 5, s. 334-350.

 

„Żeglarz” – Adam Mickiewicz

1.                       Chołody Mariusz: „Żeglarz” – refleksje, metafizyka, samotność. „polonistyka”, 2005, nr 8, s. 48-52 /496-500/

 

„Żona Lota” – Beata Obertyńska

„Żona Lota” – Wisława Szymborska

1.                       Porównaj na jakie emocje żony biblijnego patriarchy Lota położyły nacisk Beata Obertynska i Wisława Szymborska. „Cogito”, 2005, nr 3, s. 10/ Egzamin maturalny z języka polskiego Arkusz II/

 

„Żywot człowieka poczciwego” – Mikołaj Rej

1.                       Denka Jerzy: Uroki życia na wsi – „Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja – scenariusze lekcji w klasie VII. „Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII”, 1995-1996, nr 3, s. 66-69.