Oświata na świecie

 

Zestawienie bibliograficzne:

 

Czasopisma:

 

 1. Edukacja bez granic. „Wszystko dla Szkoły”, 2008 nr 1, s.24
 2. Dziewulak Dobromir :  Oświata we wspólnotowych umowach stowarzyszeniowych. „Nowa Szkoła”, 1996, nr 2, s. 30-33
 3. Gwiazda Adam: Poszukiwania efektywnego modelu kształcenia. „ Nowa Szkoła”, 1999, nr 2, s. 30-34
 4. Gworys Wiesław: Edukacja formalna, nieformalna informalna na świecie. „Edukacja i Dialog”, 1993, nr 5, s. 52-56
 5. Inwestycje oświatowe w latach 1990-1995/ oprac. Jerzy Magowski.” Nowa Szkoła”
 6. 1996, nr 1, s. 43-47

             Europejskiej. ”Wychowanie w Przedszkolu”, 2005, nr 8, s.4-7/452-455/

 1. Janowski Andrzej: Tendencje oświatowe w rozwiniętych krajach Zachodu. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2002, nr 2, s. 6-11
 2. Kiening Anna: Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej. ”Wychowanie w Przedszkolu”, nr 8, s. 4-7/452-455/
 3. Klunder Ilona: Unia Europejska w prezentacji multimedialnej-plan metodyczny zajęć edukacyjnych geografii i informatyki .” Geografia w Szkole”, 2002, nr 4, s. 232-235
 4. Kordziński Jarosław: Nadzór pedagogiczny w regionie: oświata w powiecie. ”Nowa Szkoła”,1993, nr 8, s. 468-470
 5. Kwiatkowska Izabela: Wirtualne uniwersytety – nowe trendy w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych uniwersytetów Europy /Niemcy, Wielka Brytania, USA/ /Część I / Z teorii mediów. „Edukacja Medialna”, 2003, nr 1, s.35-43 ; /Część II/  w nr 2, s. 22-29
 6. Malinowski Ludwik: Edukacja nauczycieli w Europie. ”Nowa Szkoła”, 2004, nr 5, s.34-45 
 7. Markowska Anna  zagadnienia seksualnego w wybranych krajach. „Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1992, nr 2, s. 18-21 [Wkładka] .

 1. Nowicka Renata. O programach szkolnych na świecie. „ Nowa Szkoła”, 1994, nr 1, s. 38-40
 2. Oceny i egzaminy.[ Oświata w Europie/Włochy, Niemcy, Czechy, Szwecja]. „Gazeta Szkolna”, 2002, nr 11 s. 6-7
 3. Pachociński Ryszard: :Społeczno-kulturalny kontekst zmian w oświacie. „Dyrektor Szkoły”, 2002, nr 12, s. 35-35
 4. Rosik Piotr: Wywracanie systemu na drugą stronę. „Gazeta Szkolna”, 2006, nr 19-20, s.4
 5. Sawicka-Wilgusiak Sabina: Najlepsze szkoły świata. „Nowa Szkoła”, 1999, nr 7, s. 32-39
 6. Siewko Ola: Szkoły stowarzyszone UNESCO. „Cogito” , 1998, nr 1, s. 24 25
 7. Szkolnictwo rolnicze w Europie [Niemcy, Francja, Dania, Holandia]. „Gazeta Szkolna”, 2002, nr 5, s. 9
 8. Zawadowska Janina: Unia Europejska stawia na kształcenie nauczycieli. „Dyrektor Szkoły”, 2007, nr 10, s. 34-36

 

 

 

 

 

 

Europa

 

1.      Bartoszewska Maria: Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum. „Geografia w Szkole”, 2000, nr 1, s.36-41

2.      Beck Erwin: Samodzielność- odpowiedzialność- współpraca [ współpraca międzynarodowa w oświacie europejskiej] „Edukacja”, 1993, nr 1, s. 54-61

3.      Bogaj Andrzej : Koncepcje matur w systemie edukacyjnym krajow Europy Zachodniej. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 1, s. 25-31

4.      Borgoszcz Ewa: By uczenie stało się sztuką[ Europejskie Forum Wolności w Oświacie [ zawiera też Deklarację Praw Człowieka do Wolności w Oświacie]. „Edukacja i Dialog”, 1991, nr 5, s. 13-15

5.      Co nowego w europejskiej oświacie?/ oprac. Władysław Sobecki. „Szkoła Zawodowa”, 1999, nr 4, s. 50-53

6.      Dziewulak Dobromir : Polityka Oświatowa Wspólnoty Europejskiej.- Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1994.- 119 s.

7.      Dziewulak Dobromir: Polityka Oświatowa wspólnot europejskich.. „Nowa Szkoła”, 1993, nr 5, s. 284-293

8.      Dziewulak Dobromir: Czy jednolity model europejskiego szkolnictwa? „ Nowa Szkoła” 1993, nr 9, s. 517-521

9.      Dziewulak Dobromir: Priorytety edukacyjne Wspólnoty Europejskiej [ Oświata- współpraca międzynarodowa]. „Nowa Szkoła”, 1993, nr 1, s.29- 37

10.  Dziewulak Dobromir: Rada Europy o nauczaniu praw człowieka. [postulat równości  szans edukacyjnych; sugestie dotyczące programu;  kształcenia nauczycieli…] „Nowa Szkoła” , 1995, nr 2, s. 36- 38

11.  Europa zdaje maturę.[ Matura w Austrii, Hiszpanii, Rosji, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Włoszech]. „Cogito”, 2006, nr 8, s. 14-15

12.  Europejski Konkurs Szkolny- 1993 „Europa w Szkole”[warunki konkursu org. Przez MEN pod patronatem Rady Europy]. „Społeczeństwo Otwarte”, 1992, nr 11, s. 38-40

13.  Forum Młoda Europa: Kluby Europejskie .Warszawa : Pełnomocnik Rządu ds. Integracji Europejskiej…, 1996.- 122 s. [ założenia  „ Edukacji europejskiej” ; przykłady pracy Klubów Europejskich; lista adresów instytucji zajmujących się integracją europejską].

14.  Graniewska Danuta: Opieka nad dziećmi w krajach Wspólnoty Europejskiej. Problemy Rodziny”. 1993, nr 3, s. 37-41

15.  Grześ Donata: Status nauczyciela w wybranych krajach Europy zachodniej. „Nowa Szkoła”, 1993, nr 8, s. 483-488

16.  Kalinowska- Witek Barbara: Szkolnictwo i edukacja w Europie na przełomie XX i XXI wieku. „Nowa Szkoła”, 2000, nr 2, s. 4-8

17.  Kantecka–Kolanowska Elżbieta: Religia w szkole”. „Społeczeństwo Otwarte”, 1991, nr 5, s.47-53

18.  Koptas-Górzańska Grażyna: Edukacja w Polsce, Czechach i na Węgrzech.” Szkoła Zawodowa”, 2000, nr 3. s. 55-59

19.  Kowalczewska –Grabowska Katarzyna: Szkoła w nowej Europie. „Edukacja i Dialog”, 2002, nr 10, s. 65-69 

20.  Kroemer Peter: Wzrost autonomii szkół i wymagań : przemiany w edukacji europejskiej. „Edukacja i Dialog”, 1994 , nr 8 s. 3-5

21.  Kulisiewicz Czesław: Niepowodzenia szkolne – pedagogiczne wyzwanie dla  Europy. „Edukacja”, 1955, nr 1, s. 7-17

22.  Kwiatkowski Stefan M. :Europejski kontekst rozwoju kształcenia zawodowego. „Szkoła Zawodowa” ,1998 nr 4, s. 3-8

23.  Leśniak Maria: Wychowanie przedszkolne  - moralny i prawny obowiązek władz samorządowych. „Nowa Szkoła”,, 2008, nr 6, s. 4-8

24.  Lob R..E. Edukacja środowiskowa. „Biologia w Szkole”, 1991 nr 2, s. 89-92

25.  Memorandum w sprawie roli oświaty w procesie jednoczenia Europy : Europejskie Forum Wolności w Oświacie., Helsinki  27.05-30.055 1991 /Wkładka/[Unia Europejska]. „Społeczeństwo Otwarte”, 1992, nr 6-7

26.  Mieszalski Stefan: ”Współczesne tendencje  w oświacie krajów Europy wschodniej” konferencja we Frankfurcie „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1991, nr 4, s. 139-147

27.  Mytnik Magdalena: Chyba zaskakujące europejskie porównania. „Gazeta Szkolna”, 2005, nr 43, s.16-17

28.   Niemiec Jerzy: Tendencje edukacyjne w perspektywie XXI wieku. „Edukacja”, 1993, nr 1, s. 33-40

29.  Nowicka Renata: Kształcenie uczniów uzdolnionych w państwach Europy Zachodniej. „Nowa Szkoła” , 1993 , nr 10, s.818-620

30.  Pachociński Ryszard. Płace nauczycieli w krajach Unii Europejskiej .”Dyrektor Szkoły” , 1995, nr 5, s. 34-35

31.  Pachociński Ryszard: Szanse awansu zawodowego nauczycieli w państwach Unii Europejskiej. ”Dyrektor Szkoły”, 1995, nr 1 ,s.36-38

32.  Pachociński Ryszard: Zmiany w dydaktyce szkoły zachodniej. ”Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 9,s. 35-40

33.  Pawelski Leszek : Sokrates Arion – sposób na poznawanie systemów edukacyjnych Europy. „Nowa Szkoła”, 1999, nr 7, s. 16-19

34.   Pitha Peter: Wychowanie obywatelskie w społeczeństwie posttotalitarnym Europy środkowej : propozycje rozwiązań. „Edukacja” 1993, nr 2, s.52-59

35.  Rabczuk Wiktor: Decentralizacja oświaty a autonomia szkół. „Społeczeństwo Otwarte” ,1995, nr 7-8, s.36-41

36.  Rabczuk Wiktor : Promocja Europeizmu w szkolnictwie krajów Wspólnoty Europejskiej. ”Edukacja” 1993, nr 1, s.40-48

37.  Rabczuk Wiktor: W poszukiwaniu europejskiego wymiaru Edukacji.[cz.1] „Edukacja i Dialog”, 1993, nr 2, s. 49-51

38.  Rabczuk Wiktor : W poszukiwaniu europejskiego wymiaru Edukacji .[cz.2] „Edukacja i Dialog”, 1993, nr 3, s. 40-44

39.  Reforma Edukacji w dobie kryzysu : przegląd edukacyjny „The Economist”- Wkładka „Społeczeństwo Otwarte”, 1993, nr 3 , s. I-III

40.     Sawiński Julian Piotr : Europejskie filary uczenia się i doskonalenia. (scenariusz dyskusji nauczycieli. „Wszystko dla Szkoły”, 2008, nr 12, s.14-16

41.  Smolińska-Theus Barbara: Polityka wobec dziecka w Europie tematem konferencji w Lipsku. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1996, nr 9, s. 35-38, 43

42.  Smołalski Antoni: Bywało różnie ; procedura zatrudniania nauczycieli w innych krajach. „Dyrektor Szkoły”, 1998, nr 2, s.36

43.  Sobecki Władysław : Szkolnictwo zawodowe w zmieniającej się Europie. „Szkoła Zawodowa”, 1999, nr 5, s. 49-52

44.  Szpilkowska Maria: Nagroda Alkuina 1994 r. „Edukacja i Dialog”, 1996, nr 1, s. 57-59

45.  Śliwa Beata : Systemy edukacyjne krajów Europy środkowej i wschodniej [Albania, Bułgaria, Czechy,  Węgry, Rumunia] . „Nowa Szkoła” , 2007, nr7, s. 49-54

46.  Śliwerski Bogusław: Autonomia szkól w Europie. „ Nowa Szkoła”, 2000, nr 2, s. 45-53

47.  Tanaś Maciej : Projekty europejskiej Edukacji zdalnej. „Edukacja Medialna”, 1996, nr 1, s.27-29

48.  Tjeldvoll Arild: Edukacja w Europie środkowo-wschodniej : przemiany paradygmatu radykalno-strukturalistycznego na funkcjonalno-liberalny. „Edukacja” 1993, nr 1, s. 13-33

49.  Tomczyk Renata: Edukacja europejska w szkole. „Życie Szkoły”, 2002, nr 3, s.156-157

50.  Ucińska  Gertruda: Zróżnicowanie formy świadczeń w systemach zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach: Polityka Społeczna za granicą. „Polityka Społeczna”, 2009, nr8, s. 26-30

51.  Zakroczymska Katarzyna: Edukacja europejska w szkole. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze w Szkole”, 2000, nr 2, s.7-8

52.  Zielińska Anna: Koncepcja  szkolnictwa niepublicznego w wybranych krajach europejskich. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1996, nr 2, s. 213-221

53.   

 

 

 

 

 

 

Anglia

 

 

 1. Bannister Anna : Angielskie kolegia nauczycielskie .” Edukacja i Dialog”, 1997, nr 2, s. 57-61
 2. Bilewicz-Kuźnia Barbara: W angielskich przedszkolach. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2008, nr 1, s.25-27
 3. Dziś i jutro angielskiego szkolnictwa średniego. „Nowa Szkoła”, 1997, nr 6, s. 46-47 
 4. Gliszczyński Tomasz: Matematyka w szkole angielskiej. „Matematyka” , 2003, nr 6, s. 9-14
 5. Kisielewska Marzena: Studia w Oksfordzie-blaski i cienie. „Nowa Szkoła”, 1996, s. 36-37
 6. Klupczyński Tadeusz : Cudze chwalicie… „Gazeta Szkolna”, 2002, nr 9, s. 12
 7. Kryda Barbara: Jeden egzamin między angielską szkołą a uniwersytetem.  „Polonistyka”, 1995, nr 1, s. 14-17
 8. M. S.: Praca czeka w Anglii. „Gazeta Szkolna”, 2002, nr 26, s.8
 9.  Michalak Renata: Nell Bank – centrum Edukacji i wychowania. „Edukacja i Dialog”, 2000, nr 4, s. 64-67
 10. Mierzejewski Wojciech: Studying English In Cambridge.”Nowa Szkoła”, 1999, nr 2, s. 35-37 
 11. Multańska Małgorzata: Kształcenie nauczycieli Wielkiej Brytanii – przyczynek do dyskusji. „Języki Obce w Szkole”, 2003, nr 4, s. 68-70
 12. Murawska Barbara, Żytko Małgorzata: Dzień w angielskim przedszkolu. „Edukacja i Dialog”, 1992, nr 6, s. 51-56
 13. Nikitenko Danuta: Reforma oświaty w wydaniu brytyjskim [ rozmowa z nauczycielką Plutą Lerkę Magdaleną. „Edukacja i Dialog”, nr 3, s. 59-63
 14. Obidniak –Marcinak Wiktoria : 60 godzin w pracy. „Głos Nauczycielski”, 2009, nr 1, s. 10
 15.  Obidniak –Marcinak Wiktoria : Szkoła nie tylko dla elit. „Głos Nauczycielski”, 2009,nr 23, s. 7
 16. Obidniak –Marcinak Wiktoria  : Tak to robią w Londynie. Premier Brown reformuje oświatę. „Głos Nauczycielski”, 2008, nr 30, s. 6
 17. cccObidniak –Marcinak Wiktoria : Zrób to naprawdę. Kolonie po brytyjsku. „Głos Nauczycielski”, 2008, nr 33, s. 9
 18. Palecka Alicja : Mecz Polska Anglia.” Gazeta Szkolna” 2004, nr 52, s. 22.[ dokończenie w 2005 nr 1, s. 22
 19. Parczewska Teresa: Szkolnictwo w Anglii. „Zycie Szkoły”, 2007, nr 8, s. 54-59
 20. Ploch Leszek: Tam gdzie dzieci żyją swoim własnym życiem. „Nowa Szkoła”, 1997, nr 9, s.38-40
 21. Siejko Małgorzata: Szansa , którą otrzymałam. „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 4, s. 16
 22. Sobocińska Marta:: Jak uczyć i oceniać uczniów ? O koncepcji nauczania języka ojczystego w szkołach Wielkiej Brytanii. „Polonistyka”, 1996,nr 2, 93-96
 23. Szweflińska-Kowalczyk Maria: Ośrodki promocji zdrowia w Wielkiej Brytanii. „Edukacja i Dialog”, 2002, nr 6, s.67-72
 24. Totoń Przemysław: Prywatna szkoła Arlet Hall w Anglii. „Dyrektor Szkoły”, 2003, nr 10, s.44-47

 

 

 

 

Austria

 

 

 1. Baig Enestine : Ekskurs austriacki od stenotypistki do attache kulturalnego. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2009, nr 3, s. 100-108
 2. Baran Zbigniew: Przedszkola w Austrii. „Wychowanie w Przedszkolu”, 1997, nr 9, s.530-532
 3. Chmiel Izabela, Sowia Danuta: Wrażenia z przedszkola w Austrii. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2002, nr 8, s. 467
 4. Dziurzyńska Teresa: Genewska Mozaika. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2004, nr 9, s.30-31 542-543Faron Bolesław: Polski na antypodach. List z krainy kangurów. „ Glos Nauczycielski”, 2006, nr 31-32, s..21
 5. HeXel Krystyna: Nowy program nauczania języka ojczystego w Austrii. „Polonistyka”, 1993, nr 7, s. 427-432
 6. Koszyk Irena: Praca z uczniem uzdolnionym w Austrii. „Dyrektor Szkoły” 2005, nr 5, s.25-28
 7. Muszyński Leszek: Austriacki system edukacyjny. Naddunajski system edukacyjny. „Dyrektor Szkoły”, 2009, nr 1, s. 36-39
 8. Traczyk Teresa: Genewska mozaika. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2004, nr 9, s. 30-32-31/542-543/
 9. Zawadowska Janina: Austriak idzie do szkoły. Europejskie systemy oświatowe.. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 19, s. 8-9

 

 

Australia

 

 

1.      Anioł Włodzimierz: Imigranci zarobkowi w Australii. „Polityka Społeczna”, 2009, nr 7, s. 28-32

2.      Bińczycka Jadwiga: Australijskie refleksje. „Nowa Szkoła”, 1996, nr 9, s. 32-37

3.      Kaszulanis Magdalena: Jak uczą się w Australii? „Głos Nauczycielski”, 2009, nr 21, s. 7

4.      Mączyńska –Dylis Agnieszka: Nauka na antypodach. „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 14, s. 19

5.      Stawiński Wiesław: Nauczanie biologii w Stanach Zjednoczonych i Australii. „Biologia w Szkole”, 1993, nr 2, s. 86-92

6.      Waśniowska Natalia: Szkoła na antypodach. Edukacja na świecie. „Gazeta Szkolna”, 2002, nr 32-33, s.15

 

 

   Belgia

 

 

1.      Błogowska Joanna: Dzieci w ośrodku dla uchodźców w Rixsensart. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2006, nr 6, s.56-59

2.       Bromboszcz Ewa: Centrum szkolnictwa specjalnego w Brukseli i Louvain-La-Neuve „La Clairiere”. „Szkoła Specjalna”, 1993, nr 1-2, s. 63-68

3.      Dziewulak Dobromir: System oświatowy Belgii. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 4, s. 222-224

4.       Jankowski Bogdan: Szkoła po flamandzku.. „Gazeta Szkolna”, 2006, nr 32-33, s. 19

5.      Kaczanowska Katarzyna: Opieka nad dziećmi i ich rodzinami w Belgii. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2000, nr 7, s. 50-56

6.      Nawrocka Barbara: Nauczanie w „centrum Europy” Belgijski system edukacyjny. Rozmowa z Dorotą Walczak-Delanois, wykładowcą na Uniwersytecie  w Brukseli. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 24, s. 8-9

7.      Petkowicz Barbara, Wyrośla Zygmunt: Kształcenie nauczycieli w Belgii. „Dyrektor Szkoły”, 2005, nr 11, s. 36-37

8.      Szewcówna Adam: Specyfika i trendy Edukacji w Belgii. „Nowa Szkoła”, 1996, nr 8, s. 40-44

9.      Świderska Elżbieta: Belgia i Holandia – Tradycja i współczesność. „Nowa Szkoła”, 2008, nr 4, s.35-40

10.  Żukowska Edyta, Kułak-Pełka Jadwiga: Belgijski system oświaty. „Dyrektor Szkoły” 2000, nr 11, s. 27-28

 

 

 Białoruś

 

 

 1. Boczek Krzysztof: Liceum. „Cogito”, nr 15, s. 20-21
 2. Imielska Beata: Białoruskie impresje. Głos Nauczycielski”, 2005, nr 31, s. 7
 3. Kowalczuk Wioletta: Szkoła Polska w Grodnie. „Nowa Szkoła”, 2008, nr 1, s.61-62
 4. Kujawska Iza: Podziemna szkoła. Głos Nauczycielski”, 2005, nr 29, s. 1, 6
 5. Szymański Mirosław: Oświata na Białorusi – czas przemian.    „Nowa Szkoła”, 1993, nr 4, s. 218-221
 6. Wróblewska Walentyna: Założenia reformy Edukacji na Białorusi. „Nowa Szkoła”, 1995, nr 2, s. 40-41

 

 

 

 

          Dania

 1. Bum Mirosław: Integracja po duńsku. „Edukacja i Dialog”,1992, nr 4, s. 47-49

 

 1. Bum Mirosław: Integracja szansą  dla niepełnosprawnych dzieci ( charakterystyka modelu  duńskiego. „Szkoła Specjalna”, 1992, nr 4, s. 187-190
 2. Chełmecki Bartłomiej : Działalność dydaktyczno-wychowawcza Sportowej wyższej Szkoły ludowej Aarhus w Danii /Idratshojkolen Aarhus/. „Kultura Fizyczna” ,2005,  nr 7-8, s. 27-31

 

 1. Foder Bożena, Trochomiak Barbara: Szkoła integracyjna i szkola specjalna w Danii. „Szkoła Specjalna” w Danii. „Szkoła Specjalna”, 2007, nr 4, s. 312-315
 2. Górecki Mirosław: Kofodes Mirosław: Kofodes  Skola - szansa przetrwania [„szkoła dla bezrobotnych” w Kopenhadze]. „Opieka – Wychowanie - Terapia”, 1993, nr 3, s. 31-36
 3. Iwanowicz Dorota: Nauczyciel i uczeń w szkole duńskiej. „Informator Oświatowy”, 2002, nr 5, s.48-49
 4. Jurkiewicz Ewa: Szkoła bez stresu. Duński system edukacyjny. „Gazeta Szkolna”,2004, nr 29-30, s. 12-11Kantowicz Ewa: O opiece nad dzieckiem w Danii. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2003, nr 5, s. 47-49
 5. Kazimierczak Marta: Hadsten Hojskole. „Dyrektor Szkoły”, 2008, nr 5, s.38-40
 6. Kudla Lucyna: Szkolnictwo niepubliczne w Danii. „Edukacja i Dialog”, 1998, nr 10, s. 66-70
 7. Kurandt Barbara: Seminarium w Arhus. „Życie Szkoły”, 2006, nr 5, s. 52-56.
 8. Małaśnicka Maria: Zapobieganie przestępczości wśród dzieci i młodzieży w Danii.               „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2002, nr 1, s.52-54
 9. Baum Mirosław: Integracja po duńsku. „Edukacja i Dialog”, 1992, nr 4, s. 47-49
 10. Baum Mirosław: Integracja szansą dla niepełnosprawnych dzieci (charakterystyka modelu duńskiego). „Szkoła Specjalna”, 1992, nr 4 187-190
 11. Chełmecki Bartłomiej: Działalność dydaktyczno-wychowawcza Sportowej Wyższej Szkoły Ludowej Aarhus w Danii? Idratshojkolen Aarhus/. „Kultura Fizyczna”, 2005, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2002, nr 1, s. 52-54
 12. Organizacja kształcenia dorosłych w Danii( informacje uczestników kursu organizatorów kształcenia dorosłych. Bornholm 17-30 kwietnia 1993 r.) : „Informator”1993 nr 5-6 [Wkładka ]s.1-68
 13. Parczewska Teresa W duńskich przedszkolach. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2006, nr 2, s. 21-25/85-89/
 14. Pilch Tadeusz: Narodziny duńskiej demokracji i państwa opiekuńczego. „Opieka -Wychowanie – Terapia”, 1998, nr 2, s. 39-41
 15. Ruszkowska Daniela: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Danii. „Nowa Szkoła”, 1992, nr 10, s.594-597
 16. Skup Maria: System Edukacji w Danii, „Dyrektor Szkoły” 2002, nr 6, s. 32-34
 17. Skup Maria : Szkolnictwo ponadpodstawowe w Danii. „Nowa Szkloła”, 2001, nr 5, s.53-55
 18. Sobecki Władysław: Szkoła w Danii. „Nowa Szkoła”, 2000, nr 1, s. 43
 19. Świderska Elżbieta: Dobrze się dzieje w szkołach duńskich. „Nowa Szkola”, 1996, nr 7, s. 39-41
 20. Toczyńska Wiesława: Oświata na Bornholmie. Wizyta studyjna 16-09-25-09 2002 ”Informator Oświatowy”, 2002, nr 5, s. 48-49
 21. Żywo Irena: Szkoła duńska jako miejsce rozwoju kreatywności dziecka. „Życie Szkoły”, 2003, nr 9, s. 568- 569

 

Boliwia

 

 

1.      Sobecki Władysław: Szkoła albo kopalnia. „Nowa Szkoła”, 2005, nr 8, s. 51

 

 

 

 

   Brazylia

 

 

 

1.      K.B. : System edukacyjny Brazylii. „Gazeta Szkolna”, 2002, nr 13, s.9

 

 

 

 

   Bułgaria

 

 

1.      Dybaś Magdalena: Kondycja bułgarskiego uniwersytetu i jego miejsce w społeczeństwie. „Wychowanie na co dzień”, 2007, nr 9, s.7-10

 

 

 

  Chiny

 

 

1.      Bujanowska Anna: Rozwój nauczania i wychowania specjalnego w Chinach. Z kraju i ze świata. ”Szkoła Specjalna”, 2003, nr 2, s. 123-125

2.      Adżarski Janek: Została fotografia. [20 rocznica masakry na placu Tiananmen w Pekinie]. „Polityka”, 2009, nr 23, s. 76-78

 

Czechy, Morawy

 

 

 1. .Adamek Irena: Szkoła podstawowa w Czechach. „Życie Szkoły” 2005, nr 6, s.  58-59 /378-379/
 2. Balvin Jarosław: O zmianie z autoryzowanego sposobu kształcenia na edukację demokratyczną w szkołach z uczniami romskimi w Czechach i na Słowacji. „Wychowanie na co dzień”, 2008, nr 1-2, s.10-14
 3. Czescy dyrektorzy szkol a reforma programowa. „Dyrektor Szkoły”, 2009, nr 6, s. 34-36
 4. Egerowa Dana, Eger Ludwik: Reforma programowa a kultura szkoły w Republice Czeskiej. „Dyrektor Szkoły” 2008, nr 5, s. 41-44
 5. Gracowa Blażena : Obraz dziejów we współczesnych czeskich podręcznikach do nauczania historii. „Wiadomości Historyczne”, 2009, nr 1, s. 24-34  TAMŻE: Czesi i Słowacy i ich dzieje w polskich podręcznikach historii ,  s.42-50
 6. Jasiński Zenon: Czeska szkoła w Protektoracie Czech i Moraw, U.O. Studia Monograficzne nr 363, Opole 2006 s.391 , Rec. Darmosze Jerzy . „Ruch Pedagogiczny”, 2008, nr 3-4, s. 66
 7. Lazarowa Bohumira: Nauczyciele kończący karierę zawodową. „Dyrektor Szkoły”, 2007, nr 3, s.14-18
 8. Paluch Piotr : Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Czechach i na Słowacji. „Kultura Fizyczna”, 2005, nr 5-6, s. 21-24
 9. Syslowa Zora: Rozwoj Edukacji przedszkolnej w Republice Czeskiej. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2007, nr 11, s. 14-18
 10. Śliwerski Bogusław: Jak Czesi zmieniają szkołe? „Edukacja i Dialog”, 1998, nr 7, s.66-70
 11. Śliwerski Bogusław: Reforma czeskiej Edukacji szkolnej. „Nowa Szkoła”, 1997, nr 6, s. 39-45
 12. Zejda Teresa: 225 lat polskiej szkoły w Nawisu. „Gazeta Szkolna”, 2009, nr 19/20, s. 8 

 

 

 

 

Finlandia

 1. Budejczak Marek: Finowie robią to znakomicie. „Gazeta Szkolna”, 2006, nr 38-39, s. 1, 14-15
 2. Drachal Halina: Jak to robią ? Tylko pozazdrościć, czyli edukacja po fińsku, „Głos Nauczycielski” 2009, nr 27, s.9
 3. Gańcza –Pawelczyk Joanna: Jak robią to Finowie. „Dyrektor Szkoły”, 2004, nr 3, s. 52-53
 4. Grońska-Tutunen Joanna: Finlandia – kraj edukacyjnego sukcesu? „Polonistyka”, 2009, nr 4, s. 6-10
 5. Jackiewicz Agata: Edukacja przedszkolna w Finlandii. Wychowanie w Przedszkolu”, 2009, nr 2, s. 23-28
 6. Jakimiak Justyna: Moja przygoda z Eramusem. „Edukacja i Dialog”, 2009, nr 3, s.60-62
 7. Łukasik Natalia: Finlandia – raj dla osób uprawniających turystykę aktywną. „Kultura Fizyczna”, 2008, nr 3-4, s. 28-32
 8. Malinowski Ludwik: Fińscy uczniowie najlepsi. „Nowa Szkoła, 2005, nr 6, s. 52-53
 9. Milata-Troińska Agata: Finlandia – co to znaczy dobry nauczyciel i jak się kształtuje? „Gazeta Szkolna”, 2009, nr 37, s. 5
 10. Nowicka Renata: Kierunki reform w krajach skandynawskich. „Nowa Szkoiła”, 1994, nr 3, s. 163-167
 11. Pleśniar Marek: II Kongres zarządzania oświatą. „Gazeta Szkolna”, 2007, nr 39-40, s. 20-21
 12. Sokołowski Marek : Modele fińskiej Edukacji na przykładzie funkcjonowania Uniwersytetu Laponii w Rovaniemi. „Nowa Szkoła”, 1997, nr 1, s. 36-38
 13. Sokołowski Marek : System oświatowy w Finlandii. „Edukacja i Dialog”, 1997, nr 3, s.67-70
 14. Zawadowska Janina: Jeszcze o fińskiej szkole. „Gazeta Szkolna” ,2006, nr 26-27, s. 15
 15. Zawadowska Janina:Szkoła po fińsku… i po polsku. „Gazeta Szkolna” ,2006, nr 24-25 s. 4, 10
 16.  

Francja

 

 

 1. Baques Maria-Christine: Analiza podręczników historii z punktu widzenia dydaktyki. „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 6, s.39- 45
 2. Bortnowski Stanisław:  Pedagogika ekspresji w szkole francuskiej. „Polonistyka” 1993, nr 7, s. 433-435
 3. Domin Jan: Dyrektor Szkoły we Francji. Nowa Szkoła”, 1998, nr 2, s. 49-51
 4. Dominikowski Zbigniew: Nowy system kształcenia nauczycieli we Francji. „Edukacja”, 1995, nr 3, s. 96-101
 5. Dumanowski Jarosław: Nie tylko Paryż…Wino, zamki i historia, czyli uroki Akwitanii. „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 6, s.51-57
 6. Figeac-Monthus Margueritte: Praca interdyscyplinarna w gimnazjum na temat winorośli i win. „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 6, s.37-38
 7. Figeac-Monthus Margueritte: Winobranie Klio. Studia nad winoroślami i winem – Pole Historii? „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 6, s.29-36
 8. Ganko-Karwowska Mariola: B2 jako wyznacznik kompetencji informatycznej uczniów szkół podstawowych  - propozycje francuskie. „Edukacja Medialna” 2003, nr 2, s. 30-33
 9. Grygiel Elżbieta: Wirtualne lekcje historii. „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 6, s.49-50
 10. Hryniewicz Jadwiga: Ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów we francuskim systemie edukacyjnym. „Język Polski w Szkole IV-VI” 2002/2003, nr 1, s. 95-98
 11. Jurkiewicz Ewa: Scentralizowana szkoła unijna. Francuski system edukacyjny. „ Gazeta Szkolna”, 2004, s. 8, 12
 12. Kamińska Dorota: Opieka nad dzieckiem we Francji. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1999, nr 5, s. 35-37
 13. Kolankiewicz Maria: Organizacja opieki  nad dzieckiem we Francji. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2000, nr 2, s. 27-31
 14. Kowalska Małgorzata: System edukacyjny we Francji. „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 6, s. 46-48
 15. Kryda Barbara: Próg wejścia do Grand Ecoles. „Polonistyka”, 1995, nr 1, s. 17-18
 16. Kruczkowska Maria: Fundamentaliści w szkole : kłopoty integracyjne szkolnictwa francuskiego. „Społeczeństwo Otwarte”, 1992, nr 12, s. 40-41
 17. Lubomirska Krystyna: „Przedszkole rzeczywistość i szans.- Wyd. 2.- Warszawa: Wydaw. „ Żak”,1994.-190 s. [Wychowanie w Przedszkolu w systemie Edukacji we Francji, w Polsce, byłym ZSRR].
 18. Merca-Zawik Joanna: Matematyka w szkole we Francji. „ Matematyka”, 2006, nr 3, s. 16-20 /144-149 ; Cz. 2 w nr 4, s. 51-56 /243-248/
 19. Misiak Małgorzata: 80-lecie sekcji polskiej na Uniwersytecie Charlesa de Gaullea( 6-7.12.2007). „Poradnik Językowy”, 2008, nr 3, s. 73-76
 20. Moniak Agnieszka: Francuska „rewolucja” komputerowa. „Edukacja Medialna”, 1998, nr 2.s.54-56
 21. Niektóre formy pomocy dziecku i rodzinie we Francji. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1993, nr 5, s. 219-226
 22. Noel Laurense , Malinowski Wiesław: Matura we Francji. „Polonistyka”, 1994, nr 4, s. 209-215
 23. Nowaczek Aneta: Studia we Francji. „Cogito”, 2000, nr 10, s.30-32
 24. Rabczuk Wiktor: Doskonalenie zawodowe we Francji. „Szkoła Zawodowa”, 1998, nr 1, s. 47-52
 25. Rayou Patrick: Wychowanie a człowiek ; wychowanie obywatelskie a socjalizacja polityczna licealistów. „Edukacja” 1993, nr 2, s. 64-77
 26. Rurka Anna: „Twoje niepowodzenia mnie interesują. Przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2002, nr 10, s. 592-595
 27. Czekanowski Jakub , Skura Piotr: Paryż na beczce prochu. Rozmowa z  Idole Kordelier z francuskiego Związku Nauczycieli Szkół Średnich(SNES) oraz Matthieu LUS”. „Głos Nauczycielski, 2009, nr 24, s. 5
 28. Sawicka-Wilusiak Sabina: Elitarne Wyższe Szkoły we Francji. „Nowa Szkoła” 1999, nr 10, s. 36-37
 29. Sawicka–Wilgusiak Sabina: Licea elitarne we Francji. „Nowa Szkoła”, 1997, nr 2, s. 38-39
 30. Sawicka-Wilgusiak Sabina: Szkoły prywatne we Francji. „Nowa Szkoła”, 1998, nr 7, s. 37-39
 31. Sawicka-Wilgusiak Sabina: Szkoly eksperymentalne we Francji. „Nowa Szkola”, 1997, nr 4, s. 30-32
 32. Sielatycki Mirosław: Specjalne strefy edukacyjne – czy doświadczenia francuskie i brytyjskie mogą przydać się w Polsce.?” Dyrektor Szkoły”, 2007, nr 1, s.31-
 33. Sierakowski Wojciech Diagnoza i równowaga. Rozmowa z Hubertem Duchsherem, sekretarzem ds. zagranicznych Federacji związków zawodowych Oświaty i Nauki Francji. Głos Nauczycielski”, 2002, nr 37, s. 5
 34. Słodownik-Rycaj Ewa, Al.-Khamisy Danuta: Integracja we Francji. „Edukacja i Dialog”, 1996, nr 6, s. 63-66
 35. Sobolewska Beta: W szkole Waldorskiej we Francji. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1993, nr 7, s. 309-311
 36. Utrat-Milecki Jarosław: Mała Euopa. Paryskiei Jubileusz Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE. „Opieka . Wychowanie . Terapia”, 1998, nr3, s. 5-13
 37. Woda Joanna: Szkoła wiejska we Fracji. „Nowa Szkoła”, 2000, nr 9, s.42-44

 

 

Grecja  

 

1.      Dzierzgowska Irena: Grecja w podwarszawskim przedszkolu. „Dyrektor Szkoły”,2007, nr 9, s. 51-53

2.      Dziewula Dobromir: System oświatowy Grecji. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 2, s. 97-98

3.      Krasucka-Schmid Bożena: Kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego w Grecji. „Wychowanie w Przedszkolu”, 1998, nr 3, s. 177-179

4.      Mączyńska-Dylis Agnieszka: Edukacja młodego Greka. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 22, s. 8

 

 

Hiszpania

       

 

1.      Bednarczyk Krystyna: Co Hiszpania dala światu? Propozycja realizacji ścieżki międzprzedmiotowej ; edukacja europejska. „Język Polski w Gimnazjum”, 2002, nr 4, s. 63-67

2.      Dziewulak Dobromir: System oświatowy Hiszpanii. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 3, s. 167-168

3.      Giwer Olga: Sytuacja bibliotek szkolnych w Hiszpanii. „Bibliotekarz”, 2004, nr 10, s. 15-19

4.      Jak się uczą w Hiszpanii. Europejskie systemy edukacyjne. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 26, s.8-9

5.      Lubomirska Krystyna: Edukacja przedszkolna w Hiszpanii. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2003, nr 1, s. 26-30

6.      Sochaczewska Grażyna: W hiszpańskich przedszkolach. „Wychowanie w Przedszkolu”, 1997, nr 3, s. 138-141

 

 

Holandia

 

 

1.      Baranowska Maria: W szkołach steinerowskich w Holandii. „Edukacja i Dialog”, 1992, nr 10, s. 26-28

2.      Ciczkowski Wiesław: Czego się nauczyć od Duńczykow i Holendrów ? „Edukacja i Dialog”, 1994, nr 1 s. 48-52

3.      Ciczkowski Wiesław: Pomóż mi , a zrobię to sam : system Montessori w Holandii „Edukacja i Dialog”, 1992, nr 6, s. 45-49

4.      Wiczkowski Wiesław: W holenderskich szkołach . „Edukacja i Dialog”, 1993, nr 1, s. 43-46

5.      Falińska Sylwia Maria: Holenderski przepis na nowe nauczanie. „Psychologia w Szkole”, 2006, nr 3, s. 133-146

6.      Gramza Grażyna: Trudna emigracja młodzieży. „Gazeta Szkolna”, 2009,23/24, s.5,8

7.      Grzybowska Ewa: Kurs na Unię. U kolegów w Niemczech i Holandii. Kronika. „Geografia w Szkole”, 2003, nr 4, s. 243-248

8.      Grzegorzewska Sylwia: Szkolnictwo podstawowe w Holandii. „Życie Szkoły”, 2001, nr 1, s. 120-124

9.      Igielska Beata: Apetyt na Europę. „Głos Nauczycielski”, 2003, nr 16, s. 8

10.  Lubowiecka Jadwiga: Przedszkola Waldorfskie w Holandii. „Wychowanie na co dzień”, 1992, nr 7, s. 404-412

11.  Krauze-Sikorska Hanna:, Kuszak Kinga: Holenderski system wspierania rozwoju dzieci. „Życie Szkoły”, 2008, nr 3, s. 52-59

12.  Kształcenie nauczycieli w Holandii : program studiów oparty na rozwijaniu kompetencji przyszłego nauczyciela. „Dyrektor Szkoły”, 2005, nr 10, s. 32-34

13.  Lidwina Basisschool – szkoła przyjazna dziecku. „Edukacja i Dialog”, 2005, nr 2, s. 65-67

14.  Majewska-Opiełka Małgorzata: Dobre wzory ze świata . „ Edukacja i Dialog” 2009, nr 3, s. 16-19

15.  Mendel Maria: Nadzór pedagogiczny w Holandii. „Edukacja i Dialog”, 1992, nr 8, s. 54-56

16.  Nowicka Renata: Holenderska Polityka Oświatowa na rok 1997. „Nowa Szkoła”, nr 3, s. 41-42

17.  Olkusz Jolanta: Wychowanie patriotyczne w holenderskim muzeum . „Wychowanie w Przedszkolu” 1998, nr 4, s. 271-276

18.  Rosner Roel: Edukacja daltońska w grupach przedszkolnych. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2009, nr 4, s. 26-29

19.  Zielińska Ewa: Z wizytą w Holandii. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2006, nr 2, s. 48-49/114-115

20.  Żebrowska Katarzyna: System Edukacji w Holandii. „Edukacja i Dialog”, 1993, nr 10, s. 51-54

 

 

 

 

Irlandia

 

 

 

1.      Dziewulak Dobromir : System oświatowy w Irlandii . „Nowa Szkoła”, 1993, nr 10, s. 616-617

2.      Miodyńska-Kowalczyk Bogumiła, Kowalska Eugenia : Magiczna Irlandia. „Głos Nauczycielski”, 2008, nr 5, s. 14

3.      Siebielec Elżbieta: Irlandia – zielona wyspa. ”Wychowanie w Przedszkolu”, 2005, nr 2,  s. 41-44 / 105-108/

4.      Trzpiel Katarzyna: Pielęgniarstwo w Czasach Kłopotów. List z Belfastu. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” , 2009, nr 4, s. 44-45

 

Islandia

 

 

1.      Świtalski Edward: Islandia- wyspa ognia i lodu. „Geografia w Szkole”, 2005, nr 1, s. 20-27

 

Izrael

   

 

 1. Furmańska Małgorzata: Szkolnictwo w Izraelu.„Nowa Szkoła”, 1997, nr 8, s. 50-52
 2. Imielska ta: Marasa znaczy dziedzictwo. „Głos Nauczycielski”, 2005, nr 41, s. 8

 

 1. Rysińska Ewa: Formy i efekty edukacji wspólnotowej szkoły w Izraelu. „Gazeta Szkolna” 2005, nr 45, s. 22-23
 2. Rysińska Ewa: Społeczne lecz państwowe . Na stypendium do Izraela. „Głos Nauczycielski” , 2005, nr 29, s. 7
 3. Szurczak Anna: Moje wrażenia z podróży do Izraela. „Język Polski w Liceum”, 2006/2007, nr 1, s. 83-99
 4. Barańki Szczepan: Czas Azji. „Nowa Szkoła”, 2008, nr 10, s. 44-48
 5. Jasicki Krzysztof: Japonia – nowe możliwości szkolenia i Edukacji. „Społeczeństwo Otwarte”, nr 2, s. 41-42
 6. Potocka Elżbieta: Japonia – patologie szkolne. „Dyrektor Szkoły”, 2003, nr 10, s. 50-52
 7. Potocka Elżbieta: Japonia – wychowanie dla społeczeństwa. „Dyrektor Szkoły”, 2003, nr 9, s. 50-54
 8. Sokalski Andrzej : Japoński Instytut Nauk o Sporcie w Tokio.” Kultura Fizyczna”, 2008, nr 9-12, s. 61-62
 9. Weiss Katarzyna: Polska a japońska rzeczywistość oświatowa. „Dyrektor Szkoły”, 2007, nr 1, s. 37-38
 10. Dylematy japońskiej edukacji . „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1993, nr 1, s. 28-31
 11. Włoch Stanisława: „ Wychowanie przedszkolne w Japonii.” Wychowanie w Przedszkolu”, 1992, nr 10, s. 591-593
 12. Wołosik Anna: Jak nie zwariować w japońskiej szkole? „Społeczeństwo Otwarte”, 1993, nr 5, s. 44-46

 

Kanada

       

1.      Kirejczyk Iwona: Niepełnosprawni w Kanadzie. „Szkoła Specjalna”, 1992, nr 4, s. 184-187

2.      Kontewicz Waldemar: Ciekawostki z ulicy klonowego Liścia. Korespondencja z Kanady. „Nowa Szkoła”, 1996, nr 6, s. 29-31

3.      Kontewicz Waldemar: Zajęcia pozalekcyjne w kanadyjskiej szkole średniej. „Nowa Szkoła”, 1998, nr 8, s. 38-40

4.      Pospieszyl Kazimierz: Kuratorski program resocjalizacyjny STOP( doświadczenia Kanadyjsko-Walijskie).     „Szkoła Specjalna”, 1992, nr 2/3 ,s. 108-112

5.      Poturla Wioletta: Edukacja Medialna w Kanadzie. „Edukacja i Dialog”, 2005, nr 10, s. 22-26

6.      Trocha Bożena: Polskie szkoły w Kanadzie. „Wychowanie na co dzień”, 1994, nr 11-12, s.11-12

7.      Zejda Teresa: Najstarsza polska placówka w Edmonton. „Gazeta Szkolna”, 2007, nr 45-46, s. 32

 

 

 

 

Kolumbia

 

1.      Gurnik Grażyna : Szkoła na miarę klienta – rozwiązania kolumbijskie. „Nowa Szkoła”, 1993, nr 8, s. 489- 492

 

 

Kuba

 

1.      Edukacja i zdolności na Kubie. „Nowa Szkoła”, 1997, nr 4, s. 36-37

 

Liban

1.      Śledzińska Maria: Szkola po Libańsku. „Gazeta Szkolna”, 2002, nr 43, s. 6

2.      Tetke Ewa: Przedszkole w Bejrucie. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2002, nr 1, s. 21-22

 

Lichtenstein

                       

1.      Koclejda Dariusz: System kształcenia w Lichtensteinie. „Dyrektor Szkoły” 2009, nr 3, s.39-49

 

Litwa

 

1.      Al.-Khamisy Danuta: Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie. „Wychowanie w Przedszkolu” , 2006, nr 5, s. 24-28

2.      Butrymowicz Maria: Litewska reforma oświatowa a szkolnictwo polskie na Litwie. „Edukacja”, 1995, nr 2, s. 83-88

3.      Być metodykiem i ekspertem. „Glos Nauczycielski”, 2005, nr 42, s. 7

4.      Dumanowski Jarosław: Wilno ; magia historii. „Wiadomości Historyczne”, 2008, nr 3, s. 33-37

5.      Kosman Marceli : Polska lituanistyka po II wojnie światowej. „Wiadomości Historyczne” 2008, nr 3, s. 5-11

6.      Setkus Beneddiktus: Miedzy tradycją a nowoczesnością . „Wiadomości Historyczne”, 2008, nr 3, s. 33-37

7.      Szeląg Alicja : Litewski system opieki nad młodzieżą. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1996, nr 7, s. 35-39

8.      Unger Piotr M. Polsko-Litewska komisja podręcznikowa. „Wiadomości Historyczne”, 2008, nr 3, s. 29-32

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

1.      Dziewulak Dobromir : System oświatowy Luksemburga. „Nowa Szkola” 1994, s. 36-38

2.      Pożeraj Jarosław: System emerytalny w Luksemburgu. „Polityka Spoleczna” 2009, nr 4, s. 29

 

 

Maroko

 

 

1.      Idryssi Mustafa Hassani : Nauczanie historii w Maroku. „Wiadomości Historyczne” 2005, nr 5, s. 15-23 / 271-279/

 

Meksyk

 

 

 

1.      Wierzchowska –Konera Bożena: Szkoła i system Edukacji w Meksyku. „Nowa Szkoła”, 1998, nr 9, s.30-33

2.      Zagórska Agata: Prywatna pomoc społeczna w Meksyku. „Praca Socjalna”, 2009, nr 3, s. 115-121

 

Nepal

 

1.      Mucha Danuta : Szkolnictwo podstawowe w Nepalu. „Życie Szkoły”, 2009, nr 5, s. 60-64

 

Niemcy

 

1.      Bolter Iwona: Dualne kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec. „Nowa Szkoła”, 2007, nr 7, s. 37-42

2.      Bolter Iwona: Rządowe programy uzdrowienia rynku kształcenia zawodowego w Niemczech.. „Nowa Szkoła”, 2007, nr 9, s. 27-34

3.      Byszewski Grzegorz : Problemy reformy niemieckiego systemu opieki zdrowotnej. „Polityka Oświatowa”, 2009, nr 2. s. 26-30

4.      Centowski Jerzy: Oświata niemiecka wobec integracji europejskiej. „Wiadomości Historyczne”, 2004, nr 1, s. 21-30

5.      Centowski Jerzy: Szkoła w RFN wobec idei zjednoczenia Niemiec. „Wiadomości Historyczne” 2003, nr 2, s. 93-106

6.      Czyż Anna: Wirtualny Uniwersytet. „Edukacja Medialna”, 2002, nr 4, s. 20-28

7.      Feger Barbara: Uczniowie uzdolnieni z grup ryzyka : problemy identyfikacji. „Nowa Szkoła” 1993, nr 4, s. 222-223

8.      Friedrich W. Busch.: Odnowa szkolnictwa wyższego po zjednoczeniu dwóch państw niemieckich. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1993, nr 3, s. 121-137

9.      Fritzche Karl Peter, Knepper Herbert: Edukacja polityczna wobec autorytaryzmu : odrodzona teoria i nowe wyzwania. „Edukacja”, 1993, nr 2, s. 27-42

10.  Gralak Adriana: Co powinien umieć niemiecki licealista? „Matematyka” , 2009, nr 4, s. 223-228

11.  Grzybowska Ewa: Kurs na Unię . U kolegów w Niemczech i Holandii . Kronika. „Geografia w Szkole”, 2003, nr 4, s. 243-248

12.  Grzegorzewska Sylwia: System oświatowy Niemiec. „Życie Szkoły”, 2001, nr 1, s. 48-52

13.  Jurkiewicz Ewa: Dobry fachowiec nie musi mieć wyższych studiów. „Gazeta Szkolna”, 2005, nr 38, s. 14-15

14.  Kowalik Dorota: Boże Narodzenie w Niemczech .”Wszystko dla Szkoły” 2009, nr 4, s. 13

15.  Kowalik Dorota : Niemcy – nasi sąsiedzi w Unii Europejskiej (program realizacji ścieżki edukacji europejskiej) „Wszystko dla Szkoły”, 2009, nr 4, s. 12-13

16.  Krasucka –Schmid Bożena: Przedszkola w Niemczech- poszukiwanie rozwiązań „Wychowanie w Przedszkolu”, 1996, nr 7, s. 391-397

17.  Król Aleksandra : Rauhe Hans w Hamburgu. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1998, nr 6, s. 35-37

18.  Marciniak Izabela: Matura w Republice Federalnej Niemiec. „Polonistyka”, 1995, nr 1, s. 6-13

19.  Michalska –Niedenthal Dorota: Dlaczego potrzebne jest polski-niemieckie partnerstwo szkoł ? „Dyrektor Szkoły”, 2007, nr 3, s. 36-38

20.  Miłoszowska Ewa: Zawodowe po niemiecku. Jak to robią za Odrą. Rozmowa z Amfriedem Glaserem. „Glos Nauczycielski”, 2008, nr 40, s. 10

21.  Nowicka Renata: Eko edukacja (Niemcy) . „Nowa Szkoła”, 2002, nr 3, s. 48-49

22.  Nowicka Beata : Przekształcenia i tradycja : języki obce w Niemczech. „Nowa Szkoła”, 1999, nr 9 s. 47-48

23.  Porańczyk-Wallentain Anna: „ Exellenzinitiative” - niemieckie  dążenia w kierunku światowej elity naukowej. „Wychowanie na co dzień” 2008, nr 7-8, s. 13-15Roheles Joachim : Niemiecka edukacja historyczna XIX wieku. „Wiadomości Historyczne”, 2005, nr 4, s. 12-19 /204-213/

24.  Rzekanowski Jakub: i inni: Widmo prywatyzacji . Rozmowa z Manfredem Brinkmannem sekretarzem ds. międzynarodowych niemieckiego związku nauczycieli. „Głos Nauczycielski”, 2008, nr 37, s. 5

25.  Sander Aleksandra : Pedagogiczne implikacje współczesnego dzieciństwa w Niemczech. „Nowa Szkoła”, 2003, nr 9, s. 40-41

26.  Sander Aleksandra :Szkolnictwo niemieckie w świecie PISA 2000. „Nowa Szkoła”, 2003, nr 6, s. 43-44

27.  Saneja Elżbieta : Heinrich Hanselmann – prekursor niemieckojęzycznych podstaw teorii pedagogiki specjalnej /HEILPAGOGIK/. „Szkoła Specjalna”, 2005, nr 2, s. 150-152

28.  Saneja Elżbieta :O problemach międzynarodowego porozumienia się – na przykładzie polskiej i niemieckojęzycznej pedagogiki specjalnej. „Szkoła Specjalna”, 2006, nr 3, s. 228-230

29.  Seredyński Andrzej : Obszary kompetencji technicznych i informatyczno-medialnych ucznia oraz kryteria ich oceny w integrującej się Europie. (Część I). „Wychowanie Techniczne”, 2002, nr 5, s. 5-10

30.  Skiert Małgorzata: System kształcenia zawodowego w Niemczech. „Nowa Szkoła”, 2002, nr 3, s. 42-47

31.  Soroka-Fedorczuk Aneta, Kowalska Ewa: „Polscy studenci w niemieckich przedszkolach. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2007, nr 10, s. 24-27

32.  Śledzińska Maria: Edukacja w Niemczech. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 21, s. 8-9

33.  Śliwerski Bogusław:  Alternatywna szkoła publiczna  GieVenbeck. „Edukacja i Dialog” , 1993, nr 6, s. 45-50

34.  Śliwerski Bogusław: Berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności. „Nowa Szkoła”, 1997, nr 7, s. 34-37

35.  Śliwerski Bogusław: Szkoły wolne za granicą . „Edukacja i Dialog”, 1998, nr 4, s. 18-23

36.  Urbaniak-Zając Danuta: Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Doświadczenia Niemieckie. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1996, nr 6, s. 41-44

37.  Wankiewicz-Haise Anna: Bo my listów niepiszemy. „Głos Nauczycielski”, 2005, nr 37, s. 16

38.  Wasiljew Ingeborg : Wychowanie integracyjne w Niemczech. „Edukacja i Dialog”, 1996, nr 9, s. 67-70

39.  Wiórka Izabela Jak pracują w Hanowerze. „Życie Szkoły”, 1998, nr 6, s. 379-382

40.  Wilk-Saletowska Ewa: Poradnictwo zawodowe w Nadrenii – Westfalii. „Gazeta Szkolna” 2004, nr 35 s. I, III, X / Wkładka /.

41.  Żłobicki Wiktor: Instytucje opiekuńczo-wychowawcze w Niemczech. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1998, nr 8, s. 33-36

42.  Żukowski J.: Szkolnictwo w Dolnej Saksonii. „Nowa Szkoła”. 1992, nr 5, s. 296-298

 

        Norwegia

 

 

1.      Anioł Włodzimierz: Problemy migracji zarobkowych do Norwegii „ Polityka Społeczna”, 2009, nr 5/6 ,s. 23-28

2.      Kordziński Jarosław: System Edukacji norweskiej. „Nowa Szkoła”, 1996, nr 6, s. 32-34

3.      Lorentzen Svein: Demokracja uczestnicząca – norweski model wychowania obywatelskiego. „Edukacja”,1993, nr 2, s. 43-51

4.      Piwowarski Rafał: Norweska Reforma Oświaty z 1994 – to działa.” Społeczeństwo Otwarte”, 1997, nr 12, s. 23-30

5.      (PS) : Wikingowie z Polski. System oświaty –czego można nauczyć się od Norwegów. „Glos Nauczycielski”, 2009, nr 33, s. 7

6.      Obidniak-Marciniak Wiktoria: Walka aż do zwycięstwa: Strajk po norwesku [ rozmowa z Hadis Horst – kierownikiem oświaty Norwegii]. „Głos Nauczycielski”, 2008, nr 26, s.5

7.      Rasińska Agnieszka: Lepiej być Russem. „Cogito”, 2002, nr 9, s. 34-35

 

 

Nowa Zelandia  

 

 

1.  Śledzińska Maria : Szkoła po nowozelandzku. „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 45, s. 6

 

Nowa Gwinea-Papua

1. Malinowski Michał: Muzeum opowiadaczy historii „Nowa forma muzeum etnograficznego. „Wszystko dla Szkoły”, 2006, nr 6,s. 11-17

2.

 

Pakistan

 

                   1Dąbrowska Joanna M.: Dzieci ulicy w Pakistanie. „Wychowanie na co dzień”   2008 , nr 3, s. 25-29

  2.Dąbrowska Joanna Mirosława: Dzieci za kratkami w Pakistanie. „Opieka Wychowanie Terapia”, 2008,nr 3-4, s. 9-13

 

 

 

 

 Portugalia

  

                    1. System oświatowy Portugalii. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 6, s. 360-361

 

                     2. Pytel Jolanta: Lorosae, czyli wschód słońca: kilka słów o portugalskim centrum nauczania. „Biblioteka w Szkole”, 2009, nr 2 /Wkładka : Biblioteka Centrum Informacji, nr 1. s. 24-25 /

 

 

Rosja

 

 

1.      Basiaka Jan: Opieka nad dzieckiem sierocym w Rosji. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” , 2008, nr 5, s. 52-55

2.      Bybluk Marian: Meandry rozwoju Edukacji w Rosji. „Nowa Szkoła”, 2005, nr 8, s. 45-50

3.      Bybluk Marian: Sytuacja sierot w Rosji. „Problemy Opiekuńczo-Wychowcze”,2005, nr 7, s. 45-50, 64

4.      Kaczor Stanisław: Niektóre problemy Edukacji w Federacji Rosyjskiej. „Szkoła Zawodowa” ,1994, nr 4, s. 28-29

5.      Mikrut Elżbieta, Mikrut Leszek: Niezwykłe przedszkole. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2003, nr 6, s. 333-335

6.      Nowicka Renata: Co nowego u „nowych”. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 5, s. 302-304

7.      Nowicka Renata: Rosja o świeckim charakterze Edukacji w oświacie publicznej. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 4, s. 232-233

8.      Nowicka Renata: Rosyjska oświata niepaństwowa rośnie w siłę. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 10, s. 622

9.      Pietrzyk Beata: Nauczanie języków obcych w Federacji Rosyjskiej. „Języki Obce w Szkole”, 2008, nr 2, s.56-59

10.  Rzechowska Ewa: Autorskie programy wychowania i nauczania w Rosji – Moskiewskie Progimnazjum im. Cyryla i Metodego. „Edukacja”, 1995, nr 2, s. 89-95

11.  System oświatowy w Rosji. „Gazeta Szkolna”, 2002, nr 11, s. 9

12.  Theiss Wiesław: „Wielka resocjalizacja”. Bezdomne dzieci w Rosji( 1918-1939). „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2007, nr 10, s. 44-49

13.  Zarin Alicja, Kantor Witalij: 90- lecie kształcenie pedagogow specjalnych na uniwersytecie Pedagogicznym im. A.J. Hercena w Petersburgu. „Szkoła Specjalna”, 2009, nr 2, s. 144-146

14.  Żyta Agnieszka : Opieka ,wychowanie i edukacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Rosji. „Szkoła Specjalna”, 2006, nr 2, s. 116-121

 

Rumunia

         

1.      Bierza Cesar: Edukacja na poziomie szkoły średniej w Rumunii (ogólny zarys i kierunki badawcze). „Nowa Szkoła”, 1992, nr 8, s. 489-491

2.      Kaczor Stanisław: Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian. –Radom: MCNEMT, 1993.- s. 84-89

 

 

Szkocja

 

 

1.      Basińska Anna: Uczenie się metodą „STORYLINE”, Życie Szkoly”, nr 3, s. 26-30

2.      Bogukalec Małgorzata: Co sądzić o szkockim systemie nadzoru? „Dyrektor Szkoły”, 1999, nr 11, s. 31-35

3.      Falkiewicz Małgorzata: Standardy kierowania szkocką szkołą. „Dyrektor Szkoły”, 2003, nr 6, s. 30-32

 

 

Szwajcaria

1.      Kaczor Stanisław: Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie  przemian. –Radom: MCNEMT, 1993.- s. 84-89

2.      Nagle Ueli: Edukacja środowiskowa w Szwajcarii [ program „Ekologia w mieście]. „Biologia w Szkole”, 1993, nr 5, s. 247-250

3.      Stamm Margarit: Absencja szkolna w Szwajcarii- przełamane tabu. „Gazeta Szkolna”, 2007, nr 36, s. 7, 10

4.      Szybka Jolanta , Tomasik Ewa: Instytut Majeutyczny w Lozannie. .”Szkoła Specjalna”, 1993, nr ½ , s. 60-63

5.      Śliwerski Bogusław: Integralne ocenianie uczniów w Szwajcarii. „Nowa Szkoła”,1998, nr 1, s. 28-35

6.      Śliwerski Bogusław : Reformowanie procesu oceniania.[ w Szwajcarii]. „Edukacja i Dialog”, 1994, nr 6, s.50-53

7.      Śliwerski Bogusław: Szwajcarska reforma szkół publicznych. „Życie Szkoły” 1992, nr 4, s. 244-252

8.      Tchorzewski Andrzej M. : Szwajcarski system pedagogicznego kształcenia nauczycieli. ”Edukacja” , 1994, nr 4, s.86-94

9.      Timoszyk Celina : Wolność w wychowaniu: konferencja w Szwajcarii. „Edukacja i Dialog”,1998, nr 4, s. 30-32

10.  Wiśniewska- Paź Barbara: Edukacja Steinerowska – rozwój czy stagnacja? „Nowa Szkoła”, 2004, nr 5, s. 46-49

 

 

Szwecja

 

1.      Plecionek Karolina: Przygoda w Linkopling Universitet. „Cogito” , 2008, nr 16, s. 52-54

2.      Aulich Maria: Po szwedzku. „Głos Nauczycielski” 2005, nr 47, s. 11

3.      Dziewula Dobromir: System oświatowy Szwecji. „Nowa Szkoła”, 1996, nr 10, s. 40-43

4.      Dziurzyńska Teresa: Kossan – niepubliczne przedszkole w Szwecji. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2007, nr 2, s. 17-22

5.      Gańcza-Pawełczyk Joanna: Cenny grant : system szkolnictwa w Szwecji. „Dyrektor Szkoły”, 2003, nr 10, s. 48-49

6.      Gronkiewicz Monika: Nauczanie dzieci młodszych w Szwecji. „Życie Szkoły”, 2005, nr 5, s. 54-59

7.      Gronkiewicz Monika: Nauczanie Początkowe w Szwecji .„Życie Szkoły”, 2004, nr 6, s. 50-54/434-437/

8.      Janik Renata: Edukacja w Szwecji. „ Życie Szkoły”, 2003, nr 8, s. 498-502

9.       Kadej Celina: Mentorzy nie tylko w Szwecji. „Dyrektor Szkoły”, 2004, nr 7/8, s. 87-88

10.  Kłonczyński Arnold: „Kraj ludzi uciskanych” - obraz Polski w szwedzkich podręcznikach historii. „Wiadomości Historyczne”, 2009,nr 1, s. 35

11.  Kordziński Jarosław: Szwedzki model zarządzania oświatą. „Dyrektor Szkoły”,1999, nr 10, s. 30-31

12.  Kość Ilona: Edukacja po Szwedzku. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2003, nr 1, s. 50-57

13.  Kozielewska–Kałka Wanda: Jak uczą się za granicą? : Szkoła w Szwecji. „Dyrektor Szkoły”, 2003, nr 12, s. 49-52

14.  Michalkiewicz Tadeusz: System Edukacji w Szwecji. „Dyrektor Szkoły”, 1998, nr 7-8, s. 43-45

15.  Mujzel Katarzyna: Rodziny zastępcze w świetle prawa szwedzkiego. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2004, nr 8, s. 54-56

16.  Pawlak Robert: Powszechne bony oświatowe na odgórnie regulowanych zasadach. Przykład Szwecji. „Polityka Społeczna”, 2009, nr 1, s. 24-30

17.  Shayn Matylda: Matura po szwedzku. „Cogito”, 2009, nr 9, s. 18-19 

18.  Szpyrko Magda: Szwedzka szkoła komunalna. „Edukacja i Dialog”, 1992, nr 4, s. 49-50

19.  Werbińska Dorota: Folkbildning. Powszechne samokształcenie. „Informator Oświatowy”, 2008, nr 5, s. 47Załóg Jolanta: Opieka nad dziećmi w Szwecji. „Nowa Szkoła”, 2000, nr 1, s. 39-42

 

Tanzania

 1. Mucha Danuta: Szkolnictwo w Tanzanii . Rozmowa z Filipem Kitudu.  „Życie Szkoły”, 2008, nr 6, s. 54-58

 

Ukraina

 

       1. Al. Khamisy Danuta : Wspieranie rozwoju dziecka na Ukrainie. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2006, nr 6, s. 28-31

 1. Aulich Maria: Marzenie Irenki. „Głos Nauczycielski”, 2005, nr 31, s. 6
 2. Dialog przez ulicę. Jak sąsiad z sąsiadem. „Głos Nauczycielski”, 2006, nr 37, s. 10
 3. Dołyniak Uliana: Reformowanie systemu pomocy rodzinie i dziecku na Ukrainie. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2007, nr 9, s. 57-58
 4. Dołyniak Uliana: System opieki nad dzieckiem na Ukrainie. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2006, nr 8, s. 53-55
 5. Fundowicz Elżbieta: OMEP na Ukrainie. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2008, nr 11, s. 51
 6. Petrykowski Piotr: Opieka nad dzieckiem w Danii. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1992, nr 8, s. 352-354

 

USA

 1. Budejczak Marek Jak i dlaczego oświata publiczna upośledza nasze dzieci. „Gazeta Szkolna”, 2007, nr 3, s. 36, s. 18-19.
 2. Cogliano Fransis D.: Zanim doszło do Amerykańskiej Rewolucji lata 1763-1776. „Wiadomości Historyczne”, 2009, nr 2, s. 5-14.
 3. Dickinson Harry T. : Wielka Brytania i Amerykańska Rewolucja 1773-1776. „Wiadomości Historyczne”, 2009, nr 2, s. 15-23.
 4. Janczewski Paweł: Rewolucja Amerykańska na „żywo”. „Wiadomości Historyczne”, 2009, nr 2, s. 24-29.
 5. Duelholm Natalia: Co Bush proponuje Amerykanom. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 37, s. 1, 4-5.
 6. Duelholm Natalia: Edukacja po amerykańsku. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 5, s. 6-7.
 7. Boczkowska Beata: Specyfikacja szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych. „Nowa Szkoła”, 2000, nr 8, s. 44-45.
 8. Domarecka – Malinowska Elżbieta: Domy Przymierza: nowa forma resocjalizacji w USA. „Edukacja i Dialog”, 1993, nr 6, s. 55-57.
 9. Duelholm Natalia: Książek zakazywać nie warto. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 41, s. 22.
 10. Duelholm Natalia: Nauczyciele i uczniowie w Stanach Zjednoczonych. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 6 (Wyzwania oświatowe – dodatek) s. I, V.
 11. (JARZ): Edukacja, głupcze. Obama, przyjaciel publicznej szkoły. „Głos Nauczycielski”, 2008, nr 46, s. 3.
 12. Gwarancje dobrej edukacji. „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 1, s. 17.
 13. D. G. Ratman: We can change the Word… Rec. Garniewicz Józef. Edukacja dla demokracji. „Nowa Szkoła”, 1993, nr 1, s. 38-41.
 14. Dziesięć przykazań dla oświaty przyszłości. „Edukacja dialog”, 1992, nr 5, s. 58-60.
 15. Dudzińska Anna: Polonijne organizacje oświatowe w USA. „Nowa Szkoła”, 1997, nr 3, s. 37-40.
 16. Gagnon Paul: Nie opowiedziana historia demokracji: czego nie ma w podręcznikach historii (fragmenty). Wkładka – Amerykańska książka o edukacji obywatelskiej; demokracja. „Społeczeństwo Otwarte”, 1992, nr 9, s. I-VIII.
 17. Glenn Charles L. : Swobodny wybór szkoły w USA. „Edukacja i Dialog”, 1992, nr 4, s. 51-52.
 18. Holewińska – Łapińska Elżbieta: Opieka zastępcza nad dziećmi w USA. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1993, nr 9, s. 398-401.
 19. Franciszkowska Małgorzata: Rodzice – szkoła w USA. „Edukacja i Dialog”, 2006, nr 5, s. 66-72.
 20. Jakubowska Elżbieta: Przedszkole polsko – amerykańskie. „Wychowanie w Przedszkolu”, 2008, nr 6, s. 32-33.
 21. Jankiewicz Joanna, Majewska Anna: Rok szkolny w USA. „Dyrektor Szkoły”, 2004, nr 5, s. 54-55.
 22. Jeżowski Antoni: Polka na Manhattanie. „Dyrektor Szkoły”, 2002, nr 2, s. 22-23.
 23. Karwowska – Struczyk Małgorzata: Wychowanie przedszkolne w USA (wybrane problemy). „Wychowanie w Przedszkolu”, 1993, nr 4, s. 204-210.
 24. Klejnocki Jarosław: Wielkie jabłko. „Społeczeństwo Otwarte”, 1993, nr 4, s. 31-34.
 25. Melosik Zbyszko: Współczesne amerykańskie spory edukacyjne (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną). „Poznań: UAM”, 1994, s. 197.
 26. Kilian Marlena: Niepełnosprawni w komunikacji miejskiej – rozwiązania nowojorskie. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2009, nr 2, s. 112-124.
 27. Kozieradzka Maria: Matematyka w szkołach USA /cz. 1/. „Matematyka”, 2005, nr 5, s. 10-19.
 28. Kozieradzka Maria: Matematyka w szkołach USA /cz. 2/. „Matematyka”, 2005, nr 6, s. 12-22.
 29. Kozieradzka Maria: Matematyka w szkołach USA /cz. 3/. „Matematyka”, 2006, nr 1, s. 23-28.
 30. Kulisiewicz Czesław: Od Deweya do Obamy. „Głos Nauczycielski”, 2009, nr 9, s. 9.
 31. Kwiatkowski Stefan M. : Edukacja informatyczna w szkołach podstawowych: Stany Zjednoczone. „Nowa Szkoła”, 1993, nr 6, s. 351-356.
 32. Lam – Mordawska Irena: System oceny pracy nauczycieli w USA. „Dyrektor Szkoły”, 1995, nr 2, s. 35-37.
 33. Lewowicki Tadeusz: Amerykanizacja szkoły – szanse i zagrożenia. „Edukacja”, 1993, nr 3, s. 75-82.
 34. Lynch John: Polityczna ortodoksja w amerykańskim szkolnictwie wyższym. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1992, nr 1, s. 133-139.
 35. Malinowski Ludwik: Oświata publiczna w tarapatach [USA]. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 3, s. 176-178.
 36. Mączyńska – Dipis Agnieszka: Rodzic najlepszym nauczycielem. „Gazeta Szkolna”, 2009, nr 24-26, s. 10.
 37. Melosik Zbyszko: Społeczne funkcje szkolnictwa amerykańskiego. „Edukacja”, 1993, nr 3, s. 83-92.
 38. Melosik Zbyszko: Wychowanie dla „Trzeciego Tysiąclecia” w ujęciu H. G. Shane’a. „Chowanna”, 1990, nr 1, s. 18-31.
 39. Mork Gordon R.: Problemy nauczania historii powszechnej w USA. „Wiadomości Historyczne”, 2005, nr 1, s. 7-14.
 40. Nowicka Renata: O klasach dla uzdolnionych na podstawie doświadczeń amerykańskich. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 4, s. 227-228.
 41. Nowicka Renata: Wysoka jakość edukacji – dla wszystkich uczniów. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 10, s. 615-618.
 42. Obidniak – Marciniak Wiktoria: „Doktryna szoku”. „Głos Nauczycielski”, 2008, nr 23, s. 4.
 43. Oldroyd David, Ekiert – Grabowska Dorota: Edukacja w USA: plan strategiczny na lata 1998-2002. „Dyrektor Szkoły”, 1999, nr 1, s. 8-11.
 44. Pachociński Ryszard: Amerykańskie reformy szkolne. „Edukacja i Dialog”, 1994, nr 8, s. 56-58.
 45. Pachociński Ryszard: Edukacja w USA. „Edukacja i Dialog”, 1991, nr 10, s. 38-41.
 46. Paplińska Małgorzata: „Zanurzanie w brajlu” jako element holistycznej nauki języka – rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych. „Szkoła Specjalna”, 2005, nr 4, s. 247-257.
 47. Pawlak Robert: Amerykańskie reformy edukacyjne i dyskusje na temat ich skuteczności. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2007, nr 2, s. 125-164.
 48. Polkowski Tomasz: Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1998, nr 2, s. 31-36.
 49. Polkowski Tomasz: System opieki nad dziećmi w USA. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1997, nr 10, s. 33-39.
 50. Reforma edukacji w dobie kryzysu: przegląd edukacyjny „The Economist” – wkładka. „Społeczeństwo Otwarte”, 1993, nr 3, s. I-VIII.
 51. Rysińska Ewa: Jezyki obce w Stanach Zjednoczonych. „Języki Obce w Szkole”, 2008, nr 2, s. 60-61.
 52. Sapinski Feliks: Internet w amerykańskiej szkole. „Dyrektor Szkoły”, 2000, nr 1, s. 23-25.
 53. Sielatycki Mirosław: Edukacja, co proponują inni. „Gazeta Szkolna”, 2005, nr 16, s. 1, 12-13.
 54. Bińczak Jerzy: Amerykańskie centra edukacji obywatelskiej. „Społeczeństwo Otwarte”, 1993, nr 4, s. 35-36.
 55. Bińczak Jerzy: Z Konstytucją w tornistrze. „Społeczeństwo Otwarte”, 1992, nr 8, s. 40-41.
 56. Stelmaszuk Zofia Waleria: Interwencja w sytuacji kryzysu w rodzinie [model Homebuilders]. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1994, nr 6, s. 33-38.
 57. Szmyd – Korczewska Magdalena: W jaki sposób amerykańscy uczniowie szkoły podstawowej omawiają lektury? „Nauczanie Początkowe”, 2003-2004, nr 4, s. 68-75.
 58. Radzikowska Cecylia: Inna, ale nie gorsza. „Głos Nauczycielski”, 2002, nr 36, s. 7.
 59. Czekanowski Jakub i In.: Widmo prywatyzacji. Rozmowa z Manfredem Brinkmannem sekretarzem ds. międzynarodowych niemieckiego związku nauczycieli. „Głos Nauczycielski”, 2008, nr 37, s. 5.
 60. Sielatycki Mirosław: Kształcenie nauczycieli w Ameryce. „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 21, s. 5-11.
 61. Szczurowska Stefania: Skoła amerykańska wobec rynku pracy. „Szkoła Zawodowa”, 1998, nr 1, s. 52-57.
 62. Szczurowska Stefania: Zarządzanie oświatą – z doświadczeń amerykańskich. „Nowa Szkoła”, 2003, nr 5, s. 48-52.
 63. Szkoły za oceanem. Kaseta Video K45,46.
 64. Szmuglerski Jerzy: Altruizm jako system [„program merylandzki”; uczniowska służba społeczna]. „Społeczeństwo Otwarte”, 1992, nr 12, s. 35-39.
 65. Timoszyk Wacław: Nauczanie matematyki w szkole amerykańskiej. „Matematyka”, 1995, nr 2, s. 76-81.
 66. Tobiasz Henryk: Problem znęcania się nad dziećmi w Quebek. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1994, nr 1, s. 33-35.
 67. Wallwtt Steven: Edukacja domowa w USA. „Nowa Szkoła”, 2006, nr 7, s. 48-54.
 68. Wayne Shute R.: Kłopoty szkół amerykańskich. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 1, s. 32-35.
 69. Zawidniak Ewa: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w USA. „Życie Szkoły”, 2005, nr 9, s. 567-572/ 53-58.
 70. Zielicz Włodzimierz: W amerykańskiej szkole średniej. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1998, nr 9, s. 37-38.
 71. Ziółkowska – Sobecka Marta: O przedszkolach w USA i gdzie indziej. „Wychowanie w Przedszkolu”, 1999, nr 5, s. 353-356.
 72. Nakoneczny Tomasz: Czy warto uczyć języka polskiego. „Polonistyka”, 2006, nr 1, s. 49-53.

 

Walia

1.                  Drachal Halina: Po walijskim. „Głos Nauczycielski”, 2008, nr 44, s. 6.

2.                  Zawadowska Janina: Jak Walijczycy reformują swoją oświatę (cz. 1). „Gazeta Szkolna”, 2009, nr 1-2, s. 1, 10.

3.                  Zawadowska Janina: Jak Walijczycy reformują swoją oświatę (cz. 2). „Gazeta Szkolna”, 2009, nr 3-4, s. 7-8.

Węgry

 1. Boldizsar Boglarka: Zróżnicowanie nauczania języka angielskiego w szkolnictwie podstawowym na Węgrzech. „Języki Obce w Szkole”, 2008, nr 5, s. 104-111.
 2. Nemeth Andreas: Rozwój pedagogiki na Węgrzech. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1996, nr 2, s. 201-212.
 3. Kolankieiwcz Maria: Instytut Pikler w Budapeszcie. „Problemy opiekuńczo – wychowacze”, 1999, nr 10, s. 48-50.
 4. Ławecki Tomasz: W ojczyźnie „Chłopców z Placu Broni”. „Gazeta Szkolna”, 2006, nr 34-35, s. X-XI /Wkł. „Turystyka szkolna 2006-2007”/.

 

Wielka Brytania

 1. Bielecka Elżbieta: Aktualne tendencje opieki nad dzieckiem. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 6, s. 358-359.
 2. Bilewicz – Kuźnia Barbara: Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka – na przykładzie doświadczeń brytyjskich. „Wychowanie na co dzień”, 2008, nr 1-2, s. 35-36.
 3. Wiczkowski Wiesław: Z doświadczeniem szkół angielskich. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1993, nr 8, s. 352-354.
 4. Cox Caroline: Ćwiczenia w pokorze [Edukacja dla demokracji]. „Społeczeństwo Otwarte”, 1990, nr 8, s. 20-26.
 5. Daleko posunięta autonomia szkoły. Brytyjski system edukacyjny. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 23, s. 1, 8, 12.
 6. Dueholm Natalia: Guwernantki wracają. „Gazeta Szkolna”, 2005, nr 27-28, s. 16.
 7. Duffy Terence: Szkoły w podzielonym społeczeństwie [Oświata w Irlandii Północnej]. „Społeczeństwo Otwarte”, 1993, nr 5, s. 47-49.
 8. Ekiert – Grabowska Dorota, Oldroyd David: „Doskonalenie szkoły”: raport rządu Wielkiej Brytanii. „Dyrektor Szkoły”, 1998, nr 9, s. 7-11.
 9. Hornung – Halicka Magdalena: Zdarzyło się niemożliwe – byłam w Oksfordzie. „Gazeta Szkolna”, 2006, nr 12, s. 16-17.
 10. Horton Angela, Klus – Stańska Dorota: Edukacja religijna po angielsku. „Społeczeństwo Otwarte”, 1994, nr 11, s. 33-37.
 11. Horton Angela, Klus – Stańska Dorota: Kulturowe prawa dzieci z mniejszości norodowych (na przykładzie wielojęzycznej szkoły w Birmingham). „Nowa Szkoła”, 1994, nr 3, s. 169-172.
 12. Imielska Beata:, Kujawska Iza: Znad Tamizy. „Głos Nauczycielski”, 2004, nr 13, s. 6-7.
 13. Kaczor Stanisław: Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian. – „Radom: MCNEMT”, 1993, s. 16-24.
 14. Kaniewska Agnieszka: Dorastanie na Wyspach, czyli młodzi Polacy w brytyjskich szkołach. „Cogito”, 2009, nr 13, s. 24-25.
 15. Kemp Karolina: Brytyjski system oświaty – przegląd narodowego programu nauczania i egzaminów od 1980 do 1994 roku. „Edukacja”, 1995, nr 1, s. 78-88.
 16. Kotarba Marta: U Brytyjczyków podobnie jak u nas. „Głos Nauczycielski”, 2005, nr 38, s. 10.
 17. Łaguna Mariola: Flexibele Learning – elastyczne uczenie. „Edukacja i Dialog”, nr 3, s. 54-58.
 18. Mazierska Ewa: Selekcjonować czy nie? „Nowa Szkoła”, 1997, nr 2, s. 36-38.
 19. Meighan R., Toogood P. : Education Now: Special report anathomy of choice In education 1992. Rec. Zielińska Hanna “Edukacja”, 1993, nr 2, s. 116-123.
 20. Mickiewicz Stanisław: Zajęcia praktyczno – techniczne w Wielkiej Brytaniii . „Wychowanie Techniczne w Szkole”, 2004, nr 2, s. 8-11.
 21. Mikina Agnieszka: Kształtowanie zawodowe w Wielkiej Brytanii. Część 1. „Szkoła Zawodowa”, 1996, nr 6, s. 35-36.
 22. Mikina Agnieszka: Kształtowanie zawodowe w Wielkiej Brytanii. Część 2. „Szkoła Zawodowa”, 1996, nr 8, s. 19-21.
 23. Murawska Barnara, Małgorzata Żytko: Dzień w angielskim przedszkolu. „Edukacja i Dialog”, 1992, nr 6, s. 51-56.
 24. O’Hear Anthony: Oświata i demokracja. [o pedagogice alternatywnej głos konserwatysty] „Społeczeństwo Otwarte”, 1991, nr 2, s. 29-37.
 25. Karolina Kemp: Brytyjski system oświaty – przegląd narodowego programu nauczania i egzaminów od 1980 do 1994 roku. „Edukacja”, 1995, nr 1, s. 78-88.
 26. Płowiec Kamila: Pomoc bezdomnej młodzieży w Wielkiej Brytanii. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 2004, nr 5, s. 42-48.
 27. Pospieszył Kazimierz: Kuratorski program resocjalizacyjny – Stop (doświadczenia Kanadyjsko – Walijskie). „Szkoła Specjalna”, 1992, nr 2-3, s. 108-112.
 28. Potulicka Eugenia: Nowa prawica a geneza reformy edukacji w Anglii i Walii. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1992, nr 2, s. 57-67.
 29. Potulicka Eugenia: Teoretyczne wyjaśnienia oraz polityka tworzenia szkół rozszerzonych w Wielkiej Brytanii. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1993, nr 2, s. 31-45.
 30. Potulicka Eugenia: Ustawa o reformie edukacji w Anglii i Walii z roku 1988. „Edukacja”, 1991, nr 1, s. 108-122.
 31. Putkiewicz Elżbieta: Angielskie ostrzeżenie. [reforma oświaty; National Curriculum; 1989] „Społeczeństwo Otwarte”, 1995, nr 9, s. 41-43.
 32. Sielatycki Mirosław: Edukacja, co proponują inni. „Gazeta Szkolna”, 2005, nr 16, s. 1-12-13.
 33. Skubacz Alicja, Grzegorczyk Stanisław: Oświata brytyjska – oczami polskich nauczycieli. „Nowa Szkoła”, 1993, nr 8, s. 493-497.
 34. Szczurowska Stefania: Elementy kształcenia zawodowego w Anglii i Walii. „Edukacja”, 1993, nr 2, s. 99-107.
 35. Tobera – Tunstal Bożena: Zagrożenia dzieci i młodzieży w wirtualnym świecie w świetle raportu Tanij Byron z Wielkiej Brytanii. „Gazeta Szkolna”, 2009, nr 34, s. 7-8.
 36. Wysocki Józef: Szkolnictwo zawodowe w Anglii. „Szkoła Zawodowa”, 1994, nr 4, s. 25-28.
 37. Wiśniewska Joanna: Kształcenie głuchych w Wielkiej Brytanii. „Scholasticus”, 1994, nr 1-2, s. 29-31.
 38. Kaczor Stanisław: Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian. „Radom: MCNEMT”, 1993, s. 46-55.

 

 

Włochy

 1. Berent Jolanta: Uniwersytet alliataliana. „Cogito”, 2000, nr 9, s. 22-24.
 2. Berent Jolanta: Włoch przed tablicą. „Cogito”, 2001, nr 9, s. 30-32.
 3. Duda Wioletta: Nauczanie matematyki we Włoszech. Część 1. „Matematyka”, 2008, nr 9, s. 523-528.
 4. Duda Wioletta: Nauczanie matematyki we Włoszech. Część 2. „Matematyka”, 2008, nr 10, s. 586-593.
 5. Dziewula Dobromir: System oświatowy Włoch. „Nowa Szkoła”, 1994, nr 5, s. 300-301.
 6. Jurga Laura: Państwowa szkoła podstawowa w Caronno Pertusella (Włochy – prowincja Varese). „Dyrektor Szkoły”, 2004, nr 5, s. 52-53.
 7. Lewicki Tadeusz: Fenomen animacji [o praktyce i teoriach działalności społecznej, kulturalnej i wychowawczej we Włoszech]. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, 1993, nr 3, s. 132-136.
 8. Kaczor Stanisław: Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian. „Radom: MCNEMT”, 1993, s. 46-55.
 9. (maku): Kaganek wśród palm. Polska szkoła we Włoszech. „Głos Nauczycielski”, 2008, nr 25, s. 10.
 10. Jurkiewicz Ewa: Szkoła dla aktywnych. Włoski system edukacyjny. „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 31-32, s. 12, 17.
 11. Kordos Marek: Francesko Brioshi i Włoska szkoła matematyczna. „Matematyka”, 2009, nr 3, s. 131-136.
 12. Kosiorowski Grzegorz: Nauczanie matematyki we Włoszech. „Matematyka”, 2009, nr 3, s. 137.
 13. Duda Wioletta: Nauczanie matematyki we Włoszech. „Matematyka”, 2009, nr 3, s. 148-158.
 14. Kułak Anna: Szkoła nie zapłaci za wasz kryzys! „Głos Nauczycielski”, 2008, nr 46, s. 6.
 15. Mierzawa Tadeusz: Rodzaje bezdomności i bezdomni we Włoszech. „Praca Socjalna”, 2009, nr 4, s. 107-126.
 16. Mierzawa Tadeusz: Wolontariat we Włoszech. „Praca Socjalna”, 2009, nr 2, s. 94-111.
 17. Nowak Aniela: Technika i wychowanie komunikacyjne w słonecznej Italii. „Wychowanie Techniczne w Szkole”, 2005, nr 4, s. 56-57.
 18. Sawicka – Wilgusiak Sabina: Klasy wielokulturowe we Włoszech. „Nowa Szkoła”, 2002, nr 5, s. 51-52.
 19. Sawicka – Wilgusiak Sabina: Matura we Włoszech. „Nowa Szkoła”, 1999, nr 1, s. 43-44.