Czwarta edycja Konkursu „Nauczyciel Pomorza”

2019.06.26
W konkursie można zgłaszać kandydatury pedagogów i wychowawców, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów naszego regionu. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Konkursu, tak jak poprzednie, umożliwi poznanie niezwykłych osobowości wybitnych nauczycieli. Organizatorom zależy również na udziale osób, które brały już udział w Konkursie.
 
Komisja Konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 kandydatów, spośród których wyłonionych zostanie 5 laureatów Konkursu.
Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza" i statuetkę, pozostali – wyróżnienia.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, Komisja Konkursowa może rekomendować Marszałkowi kandydatów do otrzymania wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w jednym z pięciu kryteriów wskazanych w Regulaminie. Zarówno laureaci, jak i wyróżnieni otrzymują nagrody pieniężne.
 
Wnioski można składać do 30 czerwca 2019 r. Uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród przez Marszałka Województwa Pomorskiego będzie miało miejsce podczas VIII Forum Pomorskiej Edukacji.
 
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku):
tel.: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106;         
 
Więcej informacji na:   
oraz stronie internetowej  PBW w Gdańsku