Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów

Uszyńska-Jarmoc Janina, Kunat Beata „Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów”
 
Autorki publikacji w trzech rozdziałach i pięciu aneksach zaprezentowały czytelnikom pakiet skal, który może pomóc uczniom w wyborze profilu kształcenia oraz planowaniu ich dalszej drogi kształcenia zawodowego, zgodnie z ich indywidualnymi zasobami. Odbiorcami pakietu skal mogą być także wychowawcy, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół i doradcy zawodowi.
Pakiet narzędzi, który zaprezentowano w tej książce, umożliwia ocenę i samoocena poziomu uzdolnień uczniów: matematycznych, technologiczno-informatycznych, przyrodniczych, naukowo-analitycznych, twórczych, przedsiębiorczych i innowacyjnych, przywódczych, językowych, literackich, plastycznych, muzycznych, aktorskich, sportowych. Składa się on z 13 odrębnych Skal Identyfikacji Uzdolnień - SIU oraz odpowiadających im Skal Samooceny Uzdolnień - SSU.