Dobre praktyki nauczycielskie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku zostały zobligowane w ramach Rocznego Planu Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie” w 2015 r., 2016 r. i 2017r. do budowy bazy dobrych praktyk nauczycielskich. Baza on-line utworzona jest w celu wymiany doświadczeń w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów. Zapraszamy nauczycieli do dzielenia się materiałami dydaktycznymi.

Nauki humanistyczne

Nauki przyrodnicze

Aby udostępnić materiały do bazy zapraszamy do formularza kontaktowego