II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa "Zdolni z Pomorza"

2018.04.24
Szanowni Pomorscy Nauczyciele,
zapraszamy uczniów i nauczycieli chętnych do udziału oraz współpracy
w organizacji II edycji Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej
w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, która odbędzie się 22 września 2018 roku na Politechnice Gdańskiej.
 
Podczas jednodniowej interdyscyplinarnej konferencji najzdolniejsi uczniowie ze szkół województwa pomorskiego zaprezentują referaty z zakresu takich dziedzin jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, a także pod kątem nauk humanistycznych, czyli z zakresu literatury, filozofii, filmoznawstwa czy sztuki.
 
Wydarzenie skierowane jest do uczniów klasy 7 szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, którzy są zainteresowani aktywnym uczestnictwem w konferencji
i pragną wygłosić referat. Poszukujemy także nauczycieli i uczniów, chętnych do włączenia się w organizację tego wydarzenia.
 
Ważne terminy:
30 kwietnia - zgłoszenia i abstrakty, które będą podlegały ocenie merytorycznej (o zakwalifikowaniu na konferencję zainteresowani zostaną poinformowani w terminie do 20 czerwca),
7 września - prezentacje multimedialne wystąpień,
14 września - teksty wystąpień w formie artykułów (co najmniej 3 strony tekstu).
 
Szczegółowych informacji  udziela:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Arleta Kundera: uczniowska.konferencja@pbw.it.pl, tel. 58 344-01-68 w. 106

Więcej informacji o wydarzeniu: www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu
http://pbw.gda.pl/