III Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa w ramach projektu ZDOLNI Z POMORZA pod hasłem „Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości”

2019.03.22
Zgłoś referat na III Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową
 
Mózg to najbardziej skomplikowany i wciąż nie do końca poznany twór natury, który wzbudza nieustannie ciekawość naukowców. Prowadzone w ciągu ostatnich dwóch dekad badania pozwoliły uzyskać wgląd w jego pracę. Nadal jednak nie potrafimy rozwiązać tajemnicy tego niespełna półtorakilogramowego organu.
 
III Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa będzie zatem doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy o budowie i funkcjonowaniu onowaniu mózgu. Wydarzenie odbędzie się 16 listopada 2019 roku na Politechnice Gdańskiej.
Organizatorami są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Politechnika Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Adresowana do uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych konferencja umożliwi spotkanie innych młodych ludzi, dla których nauka jest pasją, a ponadto wysłuchanie wykładów ekspertów, nauczycieli akademickich i przede wszystkim uczniów. Tytuł  konferencji - Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości - zostanie zaprezentowany podczas paneli dziedzinowych z biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki oraz  nauk humanistycznych. Każdy, niezależnie od poziomu wiedzy i zainteresowań, może znaleźć coś ciekawego dla siebie.

Celem konferencji jest wsparcie młodych pomorskich talentów w zakresie nauk  ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych oraz stworzenie okazji do czynnego udziału w niej samych uczniów. Mogą oni wystąpić na niej z własnymi referatami lub zaprezentować własne postery. Impreza odbywa się raz w roku i cieszy się coraz większą popularnością. Zeszłoroczna edycja zgromadziła ponad 300 miłośników nauki. Podczas 2 sesji w trakcie 6 godzin 44 prelegentów wygłosiło 38 wykładów.

Organizatorzy poszukują uczniów chcących wziąć czynny udział w konferencji. Zatem jeśli masz pomysł na temat referatu, który pragniesz wygłosić lub posteru, który chcesz zaprezentować, to omów go z nauczycielem wybranego przez Ciebie przedmiotu, a następnie zgłoś chęć czynnego uczestnictwa w wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Najlepsze i najciekawsze referaty ukażą się w publikacji pokonferencyjnej, dlatego szczególnie zachęcamy do przesyłania tekstów wystąpień w formie artykułów.

Czekamy do:
31 marca na zgłoszenia i abstrakty, czyli krótkie streszczenia tego, o czym będą referaty lub postery,
20 października na referaty w formie artykułów,
30 października na prezentacje multimedialne 15-minutowych wystąpień w programie PowerPoint lub wydrukowane postery w formacie A0 (8x format A4) w orientacji pionowej.

Więcej informacji na stronach:
 
Informacji szczegółowych udziela: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
tel. 58 344-01-68 lub 58 341-70-87 w. 106
tel. 511-776-471