Jolanta Nitkowska-Węglarz

Jolanta Nitkowska-Węglarz
 
Dziennikarka, publicystka, autorka   książek popularyzujących historię Pomorza  oraz baśni.
Urodziła się  8 maja 1952 r. w Słupsku. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.
Ma na swoim koncie 25 wydanych drukiem książek, w tym 6 zbiorów baśni  pomorskich (w 2016 r.)
Jej książki  zawierające pomorskie baśnie i legendy są  lekturami szkolnymi w licznych szkołach regionu słupskiego.  Były one inspiracją do kilkudziesięciu spektakli amatorskich teatrów  oraz do tworzenia audiobooków  dla osób niewidomych.
 
W latach 2012-2016 r. była sekretarzem redakcji ogólnopolskiego czasopisma społeczno- edukacyjnego „Edukacja i Dialog” popularyzującego badania  naukowe, nowatorskie formy edukacyjne  i podejmującego ważne problemy społeczne dotyczące edukacji,  zdrowia,  rozwoju intelektualnego i indywidualności twórczej dzieci. Jej zasługą było stworzenie międzynarodowego zespołu autorów publikujących na łamach tego czasopisma.
Promuje  młode talenty literackie. Wielokrotnie prowadziła warsztaty dziennikarskie i  literackie dla studentów, utalentowanej młodzieży i nauczycieli. Od 1999r. lat jest jurorem Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży oraz licznych literackich konkursów regionalnych.
Od  2011 r.  do  2015 r. była prezesem  słupskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Bardzo aktywnie wspierała i wspiera debiutantów, pomagając im w wydaniu tekstów oraz ich promocji.
W dowód uznania za  działalność na rzecz porozumienia polsko- niemieckiego była specjalnym gościem rządu Meklemburgii Vorpommern w 1985 r. oraz zdobyła dwukrotną nominację do Polsko- Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy. Współpracowała przez wiele lat z Akademią Europejską w  Kulicach w dziedzinie polsko- niemieckiego dialogu.
W 2012 r.  dostała  Nagrodę Główną  na Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej  za książkę dla dzieci „Dwanaście tańczących księżniczek”. Rok później  książka ta zdobyła wyróżnienie pn. „Książka przyjazna dziecku” przyznawane przez Muzeum Zabawek w Kielcach oraz  nominację do Pomorskiej Nagrody Artystycznej.  W 2016 r. na  Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej otrzymała nagrodę główną (w tej samej kategorii) za książkę „Wyprawa do Krany Baśni”.
 
Poza zainteresowaniami literackimi Jolanta Nitkowska-Węglarz z powodzeniem  uprawia  hobby plastyczne -  ceramikę artystyczną, malarstwo olejne i  sztukę decoupagu. Jej prace znajdowały się na wystawach zbiorowych i indywidualnych Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego.
 
W 2017 r.  pisarka obchodziła  jubileusz 40-lecia działalności publicystycznej i literackiej.