Karnowski Jan

Karnowski Jan (1886-1939)

 

Znalezione obrazy dla zapytania karnowski jan

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Karnowski

 

http://spkosobudy.kaszuby.pl/patron/karnowski.pdf

Jan Karnowski (1886 – 1939)

 

https://borytucholskie.net/jan-karnowski/

Jan Karnowski - Poznaj Bory Tucholskie

 

http://www.najigoche.kaszuby.pl/artykul/artykul=953,jan-karnowski-krotki-zyciorys/

NAJI GOCHË - artykuł Jan Karnowski - krótki życiorys – NG

 

Dostępne w zbiorach PBW Słupsk

Wydawnictwa zwarte

· Obracht-Prondzyński Cezary. Jan Karnowski (1886-1939): pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny. - Gdańsk : Instytut Kaszubski, 1999. - 391 s.   107.063 Cz Reg. 94

· Karnowski Jan . Nowotné spiéwë i wiersze / Jan Karnowski (Wôs Budzysz) [pseud. ; wiersze zebr. i oprac. Leon Roppel], - Banino : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Banino : Wydawnictwo Rost, 2010. - 118 s.  107.063 Cz Reg. 94

· Karnowski Jan.  Nowotné spiéwë i wiersze /  (Wôs Budzysz) [pseud. ; wiersze zebr. i oprac. Leon Roppel]. - Banino : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Banino : Wydawnictwo Rost, 2010. - 118 s. ISBN 978-83-926748-9-4   114.041 Cz Reg. 884

Artykuły z czasopism

· Historycyzm i ludowość w "Żywych obrazach". O dramaturgii Jana Karnowskiego / Kalinowski Daniel // Nasze Pomorze. - 2009, nr 11, s.227-239

· Jak Kaszubi stali się Polakami... Jan Karnowski o procesie narodowym na Kaszubach / Obracht-Prondzyński Cezary // Nasze Pomorze. - 2009, nr 11, s.185-192

· Karnowskiego portret Ceynowy. O biografiach Ceynowy - istniejących, zapowiadanych, niezrealizowanych... / Obracht-Prondzyński Cezary // Nasze Pomorze. - 2004, nr 6, s.189-204

· Którego Pani Muza ucałowała. [poeta kaszubski Jan Karnowski] / Janke Stanisław // Pomerania. - 2006, nr 5, s.40-42

· Nasz człowiek Karnowski / Ostrowski Kazimierz // Pomerania. - 2016, nr 5, s.44

· Pisarz na dziś i na jutro. [Jan Karnowski] / Ostrowski Kazimierz // Pomerania. - 2010, nr 12, s.23

· Poezja zaangażowana? O liryce Jana Karnowskiego / Kuik-Kalinowska Adela // Nasze Pomorze. - 2009, nr 11, s.199-206

· Spadkobierca idei Mestwina. [70. rocznica śmierci Karnowskiego] / Ostrowski Kazimierz // Pomerania. - 2009, nr 10, s.25-29

· Z dawnych wierzeń w scenicznych utworach Jana Karnowskiego / Linkner Tadeusz // Nasze Pomorze. - 2009, nr 11, s.215-225