KOMUNIKAT - zmiana terminu etapu regionalnego oraz finału III Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego

2020.03.10
Komunikat
dotyczący etapu regionalnego oraz wojewódzkiego
III Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego
„ Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?”
 
Szanowni Uczestnicy III Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego – „Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?”
 
Z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym oraz po analizie ryzyka, która nakazuje zastosowanie daleko posuniętych środków ostrożności, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom konkursu z przykrością zawiadamiamy, że etap regionalny oraz wojewódzki Konkursu Czytelniczego – „Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?” zaplanowane na dzień 18 i 27 marca 2020 r. zostają przełożone na późniejszy termin.
 
Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty w stanowisku z dnia 9 marca 2020 r. rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.
 
Nowy termin etapu regionalnego oraz finału III Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego – „Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?” zostanie ustalony i przekazany niezwłocznie po ustaniu zagrożenia.