Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

2018.04.03
V edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
pn. „Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii”.
 
Organizatorem konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku.
Konkurs ma na celu upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, wzrost poczucia przynależności i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej.
Ponadto ukierunkowanie tematyczne Konkursu utrwala w uczniach poczucie przynależności do kraju i regionu, w którym działalność Solidarności doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
Liczba uczestników Konkursu każdego roku wzrasta: łącznie w IV edycji w 2017 r. uczestniczyło w nim ok 3000 uczniów z 500 szkół z całej Polski, w tym 200 uczniów z 44 szkół województwa pomorskiego.
 
15 marca we wszystkich województwach przeprowadzony został etap wojewódzki Konkursu. Wszyscy laureaci etapu wojewódzkiego mają okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej organizowanej w Gdańsku w dniach 9-10 kwietnia br. W programie {C}{C} {C}{C} {C}{C} {C}{C} spotkania, poza zwiedzaniem Gdańska, organizatorzy zaplanowali intersujące warsztaty filmowe, dziennikarskie, coachingowe oraz z zakresu sztuki wystąpień. 
 
Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera działania Fundacji Centrum Solidarności w zakresie organizacji Konkursu, współfinansując koszty związane z udziałem laureatów 16 wojewódzkich etapów w wizycie studyjnej, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 9-10 kwietnia br. oraz udziałem trzech laureatów z województwa pomorskiego w etapie ogólnopolskim Konkursu w Katowicach w dniach 6-7 czerwca br.
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Konkursu, w tym listą laureatów etapu wojewódzkiego, można zapoznać się na stronie Fundacji – www.olimpiadasolidarnosci.pl.
 
Szczegóły na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego: ZOBACZ