„Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii”

2019.04.29
Trwa VI edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pn.
Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii”.
 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku.
 
Konkurs ma na celu upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski,  wzrost  poczucia  przynależności  i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli
w zakresie przekazywania wiedzy historycznej.
 
Ponadto  ukierunkowanie   tematyczne  Konkursu  utrwala  w  uczniach  poczucie  przynależności  do  kraju i  regionu,
w którym działalność Solidarności doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
 
W VI edycji konkursu wzięli udział uczniowie 55 szkół z województwa pomorskiego.
 
Etap szkolny przeprowadzony został 26 listopada 2018 r., etap wojewódzki 14 marca 2019 r.
 
48 finalistów - po troje uczniów z 16 województw, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów podczas drugiego etapu konkursu w dniach 14-17 kwietnia br. - wzięło udział w wizycie studyjnej w Gdańsku, której współorganizatorem było Województwo Pomorskie. Podczas wizyty uczniowie przygotowywali się do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się w dniach 5-7 czerwca br. w Poznaniu.
 
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Konkursu, w tym listą laureatów etapu wojewódzkiego, można zapoznać się na stronie Fundacji – https://olimpiadasolidarnosci.pl/aktualnosci/.
 
 
Cele i planowane rezultaty Konkursu wpisują się w cele Strategii Rozwoju Województwa 2020, związane z rozwojem kompetencji kluczowych młodzieży oraz wzmocnieniem regionalnej wspólnoty kulturowej i obywatelskiej (Cel strategiczny 2. Aktywni mieszkańcy), a tym samym w cele Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie w obszarze kapitału społecznego oraz edukacji (Cel szczegółowy 2. Wysoki poziom kapitału społecznego i Cel szczegółowy 3. Efektywny system edukacji).