Łajba 2020 - Festiwal Piosenki Marynistycznej, ogólnopolski konkurs dziennikarski i plastyczny o tematyce marynistycznej

2020.02.03
Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku (certyfikowana placówka PPEM)
zaprasza do udziału w XXIV Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Łajba 2020”
oraz w towarzyszącym mu XIX Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim
o „Laur Słupskich Kotwic” i XXII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Łajba 2020”  o tematyce morskiej i marynistycznej.
 
Zgłoszenia do poszczególnych konkursów należy przesyłać na pobranych ze strony www.sp9.slupsk.pl kartach zgłoszeniowych w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2020 r. na adres organizatora.
Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pobraną ze strony szkoły zgodę na udział w wybranym konkursie/konkursach. Na kopercie prosimy umieścić dopisek: „Łajba 2020 – Festiwal Piosenki”, „Konkurs Plastyczny” lub „Konkurs Dziennikarski”.
Festiwal piosenki odbędzie się  28 marca 2020 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13B. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom XIX Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego i XXII Ogólnopolskiego  Konkursu  Plastycznego  odbędzie  się  26 marca 2020  w  Szkole  Podstawowej nr 9 w Słupsku,  ul. Małachowskiego 9.
 
szczegóły/dokumentacja konkursowa: ZOBACZ