List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

2017.05.22
 
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
 
zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.
 
Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, rodzicami, opiekunami, a przede wszystkim – uczniami – w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia.
 
W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców,
w którym informuję o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.
 
Proszę, aby wspomniany list został odczytany i przekazany na najbliższych zebraniach z rodzicami.
 
Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:
·         tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
·         tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
·         tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.
 
Zachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl
 
Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej