Literatura „na receptę”. Współczesna edukacja i terapia w bibliotece szkolnej

2019.03.04
Literatura „na receptę”. Współczesna edukacja i terapia
w bibliotece szkolnej
 
XVI sesja metodyczna odbędzie się 25 marca 2019 r. w PBW Gdańsk i poświęcona będzie terapeutycznej roli literatury oraz znaczeniu czytania książek w prawidłowym rozwoju dziecka.
Tegoroczna konferencja ma na celu dostarczenie nauczycielom wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania odpowiednich tekstów stosowanych w edukacji, terapii dzieci i młodzieży.
Szczególnie zachęcamy do udziału nauczycieli bibliotekarzy, a także innych nauczycieli zainteresowanych tematem.
 
 
W sesji udział wezmą dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, a także Ewelina Kujawska-Sak, polonistka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Kmiecina, wyróżniona w konkursie „Nauczyciel Pomorza 2018” oraz „Nauczyciel na Medal 2018”.
Naszą prelegentką będzie również Joanna Chromik-Kovačs, specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, założycielka i prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost” oraz Izabela Banaszczyk, psycholog dziecięcy, terapeutka w Stowarzyszeniu, liderka projektu Kreatywna Pedagogika, prowadząca blog.
Sesja metodyczna odbywa się pod patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 
 
Program [pobierz]