Szanowni Czytelnicy

W roku szkolnym 2021/2022 Biblioteka zaprasza w godzinach:

poniedziałek - piątek 1000- 1700
sobota NIECZYNNE

Placówki współpracujące z nami:


Katalog zbiorów bibliotecznych online

Chcąc zawęzić poszukiwania tylko do zbiorów w filii PBW w Miastku,
należy z panelu po lewej stronie "lokalizacja" wybrać "PBWS-Filia w Miastku".


Zapytaj bibliotekarza

Zaproponuj książkę

       

    


Spotkanie on-line z Piotrem Hofmańskim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Filia nr 4 w Miastku
zaprasza na wydarzenie
"Spotkanie z Piotrem Hofmańskim - prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego

Spotkanie on-line odbędzie się
10 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 13:00

Piotr Hofmański - biogram (pobierz)

Zapraszamy do zarejestrowania się:
Zarejestruj sie


5. edycja Konkursu na prezentację multimedialną
"Wiem, więc żyję bez ryzyka AIDS"

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Filia nr 4 w Miastku zaprasza
uczniów szkół podstawowych kl.VII - VIII,
ponadpodstawowych
do udziału
w Konkursie na prezentację multimedialną
"Wiem, więc żyję bez ryzyka AIDS"
organizowanego w ramach obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS

Prezentacje multimedialne należy dostarczyć do organizatora lub biblioteki szkolnej
w terminie do 30 listopada 2020r.
Informacji na temat konkursu udzielamy mailowo: filia.miastko@pbw.slupsk.pl
lub telefonicznie: 59 857 25 54

Regulamin konkursu (pobierz)
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 - zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych (pobierz)
Załącznik nr 2 - zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka/ucznia (pobierz)


OGŁOSZENIE WYNIKÓW
III Wojewódzkiego
Konkursu Czytelniczego
"Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?"

I miejsce Magdalena Cyra (Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie)
II miejsce Małgorzata Lis (Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie)
III miejsce Wiktoria Bieniek (Zespół Szkół Sportowych w Słupsku)
GRATULUJEMY!
Nagrody ze względu na pandemię zostaną przesłane poczta na adres szkół. Laureaci oraz finaliści, którzy nie zajęli żadnego miejsca otrzymają nowo wydany IV tom "Zapomnianej księgi: Wysłannik".
Wszystkim uczestnikom konkursu DZIĘKUJEMY za udział i zapraszamy do kolejnych jego edycji.
Koordynatorom, nauczycielom, opiekunom, sponsorom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób okazali pomoc w organizacji i przebiegu konkursu z całego serca DZIĘKUJEMY!WZNAWIAMY KONKURS
"Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?"

Serdecznie zapraszamy uczniów
szkół podstawowych kl.V - VIII
i ponadpodstawowych
województwa pomorskiego do udziału
w III Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym
"Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?"

Etap regionalny - 06.10.2020 r., godz.9:00
Etap wojewódzki - 12.10.2020 r., godz. 9:00

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, etap regionalny i wojewódzki (dla uczestników naszego regionu) odbędzie się w sali Centrum Informacji Turystycznej w Miastku, ul.Dworcowa 29.

Zapraszamy
Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny w bibliotece szkolnej
Informacji na temat konkursu udzielamy też mailowo: filia.miastko@pbw.slupsk.pl
lub telefonicznie: 59 857 25 54"Siostro, Bracie - zostań w chacie"
akcja konkursowa dla uczniów

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Opiekunowie,

wiemy, jak dużym wyzwaniem jest dla Was wszystkich zamknięcie szkół i przedszkoli na czas zagrożenia epidemicznego. Naukę i zabawę zaplanowaną na czas szkolny i przedszkolny realizujecie dziś razem w domu, pośród najbliższych. Pamiętajcie o odpoczynku i relaksie, tak ważnym dla wzmocnienia odporności psychicznej i fizycznej

Drodzy Uczniowie, wierzymy w Waszą nieustającą pomysłowość, aktywność i kreatywność. Proponujemy Wam dziś połączenie nauki z zabawą i zapraszamy do akcji konkursowej "Siostro, Bracie - zostań w chacie".

Podzielcie się z nami swoimi chwilami i refleksjami. Wybierzcie taką formę ekspresji, w jakiej czujecie się najlepiej i weźcie udział w dowolnym konkursie akcji "Siostro, Bracie - zostań w chacie"

Zapraszamy!
Nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych województwa pomorskiego

Więcej informacji o akcji konkursowej (szczegóły/regulaminy) na stronie Organizatora www.pbw.slupsk.pl


KOMUNIKAT
dotyczący etapu regionalnego oraz wojewódzkiego
III Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego
"Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?"

Szanowni Uczestnicy
III Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego
"Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?"

Z uwagi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym oraz po analizie ryzyka, która nakazuje zastosowanie daleko posuniętych środków ostrożności, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom konkursu z przykrością zawiadamiamy, że etap regionalny oraz wojewódzki Konkursu Czytelniczego - "Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?" zaplanowane na dzień 18 i 27 marca 2020 r. zostają przełożone na późniejszy termin.

Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty w stanowisku z dnia 9 marca 2020 r. rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.

Nowy termin etapu regionalnego oraz finału III Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego - "Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?" zostanie ustalony i przekazany niezwłocznie po ustaniu zagrożenia.

Prosimy o śledzenie strony Organizatora - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Filia nr 4 w Miastku:www.pbw.slupsk.pl/miastko oraz na facebook'u.


II Wojewódzki Konkurs Czytelniczy
"Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?"

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Filia nr 4 w Miastku
Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN
zapraszają
uczniów szkół podstawowych kl.VI - VIII,
III gimn. oraz szkół ponadgimnazjalnych
do udziału
w II Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym -
"Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?"

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie mailowe przez nauczyciela bibliotekarza udziału szkoły na adres biblioteki pedagogicznej będącej koordynatorem etapu rejonowego konkursu z dopiskiem "II Wojewódzki Konkurs Czytelniczy"
w terminie do 28 lutego 2019 r.
Informacji na temat konkursu udzielamy mailowo: filia.miastko@pbw.slupsk.pl
lub telefonicznie: 59 857 25 54

W związku z terminami egzaminów: gimn. 10 - 12 kwietnia oraz klas ósmych 15-17 kwietnia II i III etap Konkursu - "Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?" ulegają zmianie.
I etap pozostaje bez zmian. II etap odbędzie się 2 kwietnia zaś III etap 5 kwietnia.
Regulamin konkursu (pobierz)
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 - koordynatorzy etapu rejonowego (pobierz)
Załącznik nr 2 - zgłoszenie do konkursu (pobierz)
Załącznik nr 3 - zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka/ucznia (pobierz)
Załącznik nr 4 - zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych (pobierz)


VI Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin
organizują
VI Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli
Termin nadsyłania prac: 30 września 2019 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
Kontakt:
Jolanta Betkowska, koordynator konkursu, e-mail: j.betkowska@pbw.slupsk.pl
tel. 59 840 26 60

Regulamin konkursu (pobierz)
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 - oświadczenia (pobierz)
Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia pracy poetyckiej/prozatorskiej (pobierz)


Spotkanie autorskie z Pauliną Hendel.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Filia nr 4 w Miastku
zaprasza
na spotkanie autorskie z Pauliną Hendel.

Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2019 r.; godz. 10.00
w siedzibie placówki (ul. Chrobrego 7)

Zapraszamy serdecznie.
(liczba miejsc ograniczona)


FERIE w PEDAGOGICZNEJ


28 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji
3. edycji Konkursu na prezentację multimedialną
"Wiem, więc żyję bez ryzyka AIDS"

w ramach obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS.

Po obradach Komisja wyłoniła jednogłośnie zwycięzcę oraz wyróżniła dwie prezentacje. Oficjalne podsumowanie 3. edycji Konkursu odbędzie się podczas Koncertu "Panorama życia" organizowanego po raz XVI przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku http://mdk.miastko.com.pl dnia 3 grudnia o godz.10.00


Czytanie książek łatwiejsze dla niepełnosprawnych dzięki nowej usłudze w naszej bibliotece.

Biblioteka nasza uczestniczy w projekcie Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017 realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.
Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu otrzymaliśmy nieodpłatnie dwa urządzenia, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące - Czytak PLUS / Czytak NPN
Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wady wzroku mogą w naszej bibliotece wypożyczyć do domu urządzenie na zasadach określonych w regulaminie: [pobierz]
Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków. Katalog książek mówionych 2018 pobierz [pdf]

Kontaktować się w sprawie czytaków można telefoniczne - nr tel. 59 857 25 54
lub na adres e-mail: filia.miastko@pbw.slupsk.pl


ACADEMICA -
ELEKTRONICZNY SYSTEM
WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH


W Polsce jest ponad 32 tysiące bibliotek. 500 korzysta z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych, wśród nich znalazła się Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Filia nr 4 w Miastku.

Academica to innowacyjny system wypożyczania elektronicznych wersji książek i czasopism, który daje możliwość dostępu do zbiorów Biblioteki Narodowej bez konieczności podróżowania. To też innowacyjny system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych, który pozwala na natychmiastowy dostęp do publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, za pośrednictwem terminala znajdującego się w naszej Bibliotece.
W swoich zasobach ACADEMICA poza książkami i czasopismami posiada również grafiki, plakaty, fotografie, rękopisy, pocztówki, mapy, nuty i inne dokumenty - obecnie ponad 2,2 miliony publikacji.

Academica - elektroniczny system wypożyczeń międzybibliotecznych
[pobierz film]


XXII Pomorska Wiosna Literacka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin
zapraszają do udziału
w XXII POMORSKIEJ WIOŚNIE LITERACKIEJ.

Pomorska Wiosna Literacka jest cyklem spotkań autorskich, kierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców Słupska i regionu.
Od ponad dwudziestu lat wpisana do kanonu imprez kulturalnych odbywających się w naszym regionie, aktywnie promuje czytelnictwo i piękną, wartościową literaturę.
W tym roku, w dniach 18-22 maja 2015 r. po raz dwudziesty drugi organizujemy spotkania autorskie ze znanymi literatami z kraju i regionu.

Zaprosiliśmy:
Ewę Chotomską, Barbarę Ciwoniuk, Barbarę Gawryluk, Michała Rusinka,
Barbarę Kosmowską, Jolantę Nitkowską-Węglarz oraz Daniela Odiję.


Szczegółowy harmonogram spotkań XXII Pomorskiej Wiosny Literackiej.

Wiecej informacji o XXII Pomorskiej Wiosnie Literackiej.


WYSTAWA LITERACKO - PLASTYCZNA
TRADYCJE WIELKANOCNE NA KASZUBACH I POMORZU


W czytelni PBW w Słupsku Filii nr 4 w Miastku warto obejrzeć prace literackie
i plastyczne: kartki wielkanocne, pisanki, zakładki do książek, przysłowia o tematyce wielkanocnej i wiosennej - napisane w języku polskim oraz w języku kaszubskim, wykonane przez uczniów szkół podstawowych z Piaszyczyny, Wałdowa, Biesowic oraz Miastka.
Zastosowano mieszane techniki plastyczne, m.in. kolaż, witraż, wyklejanki, wyszywanki, malowanki i inne.
Ponadto prezentowana jest wystawa książek i czasopism ze zbiorów własnych biblioteki.
Czas trwania wystawy od 01.04. - 21.04.2015 r.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy w klimacie świątecznym.

Galeria...


Konkurs na najpiękniejszą pisankę i kartkę wielkanocną

W CZYTELNI PREZENTOWANA JEST WYSTAWA POKONKURSOWA
prac nadesłanych na Konkurs na najpiękniejszą pisankę i kartkę wielkanocną organizowanego,jak co roku,przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku.
Nagrody zostaną rozdane 1 kwietnia 2015r. podczas wernisażu w świetlicy MGOK w Miastku
Wystawa potrwa do 22 kwietnia 2015 r.
Zapraszamy

Galeria prac konkursowych...


Spotkanie autorskie z Pauliną Hendel

13 marca 2015 r. w Czytelni naszej Biblioteki odbyło się spotkanie z pisarką Pauliną Hendel.

Ta utalentowana młoda pisarka urodziła się w 1987 roku w Miastku.
Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Miastku (co ciekawe - o profilu matematyczno-fizycznym).
Jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
Od kilku lat pisze opowiadania do prasy kobiecej. Interesuje się polską literaturą fantastyczną i przygodową a także twórczością Terry'ego Pratcheta.
W czasie wolnym zajmuje się rekonstrukcją historyczną.
Wydawnictwo Nasza Księgarnia opublikowało już dwa tomy Zapomnianej Księgi: cz. I Strażnik i cz. II Tropiciel. Część III ukaże się już w czerwcu tego roku po tytułem Łowca. Książki zaliczane są do gatunku literatury postapokaliptycznej.

Książki Pauliny Hendel zostały nominowane do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w dziedzinie fantastyki.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku wraz z opiekunem oraz zaproszeni Goście.

Pani Paulina w opowiadała o tym jak doszło do napisania książek, kto był jej pierwszym recenzentem jak przebiegała droga od rękopisu do wydania? Zainteresowani uczestnicy zadawali pytania, na które Pani Paulina ochoczo odpowiadała zachęcając przy tym uczniów do napisania własnej książki. Powiedziała: Pisanie to często ciężka praca, ale i świetna zabawa, dzięki niemu można wiele się nauczyć o sobie, innych ludziach i o otaczającym nas świecie.
Tego dnia Spotkanie z Panią Pauliną odbyło się również w Gimnazjum im. J.P. II w Miastku dla uczniów tej szkoły


więcej informacji...

Galeria zdjęć...


DZIEŃ OTWARTY BIBLIOTEKI.


Dnia 11.marca (środa) zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY BIBLIOTEKI.
Można przyjść w godz. 13.30 - 18.00 zwiedzić placówkę, poznać pracę wewnętrzną biblioteki, porozmawiać z Dyrekcją Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku (do godziny 16.00) o współpracy, planach związanych z placówką, pracy bibliotekarzy , zadać nurtujące pytania.

Serdecznie zapraszamy
Bernadeta Zwolska - kierownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Słupsku

Spotkanie autorskie z Pauliną Hendel

Już w piątek 13 marca 2015r. o godz. 08.15 w Bibliotece Pedagogicznej w Miastku odbędzie się spotkanie autorskie z Pauliną Hendel - pisarką - nominowaną do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w kategorii powieść fantastyczna.
Podczas spotkania - promującego książki Pauliny Hendel : „Strażnik” , „Tropiciel” - będzie możliwość zakupu publikacji w promocyjnej cenie.
Paulina Hendel (ur.1987) – pisarka, publicystka. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Od kilku lat pisze opowiadania do prasy kobiecej.
Interesuje się polską literaturą fantastyczną i przygodową a także twórczością Terr’ego Pratchetta.
W wolnym czasie zajmuje się rekonstrukcją historyczną…

Zapraszamy
(ilość miejsc ograniczona)Tego samego dnia o godz. 9.30 odbędzie się kolejne spotkanie z Pauliną Hendel , które będzie miało miejsce w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku (Biblioteka szkolna) dla uczniów szkoły.

MOJA MAŁA OJCZYZNA - konkurs plastyczny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

zapraszają do udziału
w wojewódzkim konkursie plastycznym
MOJA MAŁA OJCZYZNA

Adresatami konkursu są: przedszkolaki, uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
województwa pomorskiego

Informacje o Konkursie
Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszenia
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgoda dotycząca praw autorskich


Zaproszenie do Konkursu "Odkrywamy talenty na Pomorzu"


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
zaprasza na seminarium
dla nauczycieli-bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli tematyką przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole

"Doskonalenie własnych umiejętności komunikacyjnych jako wybrany aspekt przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole"

w dniu 27 października (poniedziałek) 2014 r., godz. 10.00
w PBW w Słupsku, ul. Jaracza 18 a (sala konferencyjna)

Zgłoszenia do 22.10.2014 r., /decyduje kolejność zgłoszeń/: Wydział Informacyjno-Bibliograficzny PBW
tel. 59 84 888 39 lub 59 84 227 05, wew. 39
informacja@pbw.slupsk.pl
d.czapiewska@pbw.slupsk.pl

Seminarium poprowadzi dr Lucyna Maksymowicz (Politechnika Koszalińska)
oraz Mirosław Gliniecki - Szef Artystyczny Teatru STOP Koszalin

Więcej informacji...


"BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CZYTA DZIECIOM UTWORY
GOŚCI SŁUPSKIEJ WIOSNY LITERACKIEJ"

W RAMACH TEJ AKCJI W CZYTELNI NASZEJ BIBLIOTEKI PREZENTOWANA JEST KOLEJNA WYSTAWA. TYM RAZEM GRUPY "0" SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIASTKU,
KTÓRA ODWIEDZIŁA NASZĄ BIBLIOTEKĘ WRAZ Z PANIĄ ALEKSANDRĄ DRÓŻDŻ.
WYSTAWA PRAC PREZENTUJE BOHATERÓW KSIĄŻKI PAWŁA BERĘSEWICA
- "WIELKA WYPRAWA CIUMKÓW".
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Z AUTORAMI PRAC NA CZELE.
WYSTAWA PREZENTOWANA BĘDZIE DO 17 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

Galeria zdjęć...


Znane są nazwiska laureatów:
Literackiej Nagrody Nobla 2014 oraz Nagrody Literackiej Nike 2014

  Literacką Narodę Nobla 2014 otrzymał francuski pisarz Patrick Modiano, znany w Polsce z takich powieści jak "Nawroty nocy", "Ulica ciemnych sklepików", "Zagubiona dzielnica".
  Za najlepszą książką roku 2014 uznana została autobiografia Karola Modzelewskiego "Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca”.
Więcej informacji...


Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną informacją o międzynarodowym programie stażowym z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego dla nauczycieli, a także do skorzystania z programu, oferującego Państwu różnorodne możliwości współpracy i wymiany doświadczeń.
Więcej informacji:
Międzynarodowy program stażowy z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego dla nauczycieli


"BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CZYTA DZIECIOM UTWORY
GOŚCI SŁUPSKIEJ WIOSNY LITERACKIEJ"

W RAMACH TEJ AKCJI W CZYTELNI NASZEJ BIBLIOTEKI PREZENTOWANA JEST KOLEJNA WYSTAWA. TYM RAZEM PRZEDSZKOLAKÓW GRUPY V PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 IM.PRZYJACIÓŁ STUMILOWEGO LASU W MIASTKU,
KTÓRZY ODWIEDZILI NASZĄ BIBLIOTEKE
WRAZ Z NAUCZYCIELEM PANEM MARKIEM MASZNICZEM.
WYSTAWA PRAC PREZENTUJE BOHATERÓW KSIĄŻKI "CIOCIA JADZIA" ELIZY PIOTROWSKIEJ.
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY RODZICÓW, DZIADKÓW I WSZYSTKICH CHĘTNYCH Z AUTORAMI PRAC OCZYWIŚCIE NA CZELE ;-)
WYSTAWA TRWA DO 15 WRZEŚNIA.

Galeria zdjęć...


Głośne czytanie utworów Wandy Chotomskiej w ramach akcji
"Cała Polska czyta dzieciom"

Dnia 06.06.2014 r. w czytelni biblioteki pedagogicznej odbyło się spotkanie z wychowankami Przedszkola nr 3 w Miastku w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" oraz corocznej akcji Słupskiej Wiosny Literackiej.
Dzieci z zainteresowaniem słuchały wierszy wybitnej polskiej literatki p.Wandy Chotomskiej z książki pt. "Dzieci Pana Astronoma". Oglądały również wystawę książek dla dzieci zorganizowaną w czytelni biblioteki.

Galeria zdjęć...


PODSUMOWANIE I. GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO pt. "Nasze mamy ukochane"

Organizatorem gminnego konkursu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 4 w Miastku. W konkursie udział wzięły 92 osoby z przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Miastko. Ogółem wpłynęły 93 prace.
Oceny prac konkursowych dokonało jury w składzie: Grażyna Jamniak - przewodnicząca - z-ca dyrektor PMDK Miastko, Marzanna Kowalczyk - członek, instruktor plastyki MGOK Miastko, Elżbieta Góźdź - członek, nauczyciel sztuki ZS Biesowice.

Galeria zdjęć...

Więcej informacji...


Dzień Kaszubski w Szkole Podstawowej w Piaszczynie
16.05.2014 r.

Na zaproszenie p.Barbary Ilkiewicz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie biblioteka zaprezentowała wystawę pt. "Regionalizm Kaszub".
Na wystawę składały się zbiory własne biblioteki pedagogicznej, m.in. książki, czasopisma, multimedia o tematyce regionalnej. Ponadto w holu szkoły wyeksponowano kilka tablic, na których umieszczone zostały zakładki do książek ze wzorami kaszubskimi, artykuły z ciekawymi ludźmi, a także zdjęcia z lekcji bibliotecznych i regionalnych, spotkania, warsztaty z nauczycielami i uczniami oraz inne wydarzenia związane z kaszubszczyzną.

Galeria zdjęć...

Więcej informacji...


Dnia 12 maja 2014r. o godz. 11.00 w Czytelni odbyła się
KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI
Z EMILIĄ KIEREŚ
Temat konferencji:
"Muza w kuźni, czyli : niby dla dzieci, a jednak nie tak łatwo"

Konferencja została zorganizowana w ramach XXI Słupskiej Wiosny Literackiej, której organizatorem jest PBW w Słupsku, we współpracy z ODN w Słupsku oraz Stowarzyszeniem "Volumin" działającym przy PBW w Słupsku.

Galeria zdjęć...

W ramach XXI SWL odbyły się również spotkania autorskie z Ewą Chotomską, Emilią Kiereś, Danielem Odiją i Marcinem Pałaszem w innych placówkach kulturalno-oswiatowych.

Więcej informacji...

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli pomocni
w organizacji spotkań :)

Bernadeta Zwolska


ZAPROSZENIE
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia w Miastku
serdecznie zaprasza
nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, polonistów oraz bibliotekarzy

na konferencję metodyczną z Emilią Kiereś
laureatką nagrody Guliwer w Krainie Olbrzymów,
autorką Srebrnego dzwoneczka-książka trafiła na Listę Białych Kruków Internationale Jugendbibliothek w Monachium.

Spotkanie odbędzie się 12 maja 2014 r. o godz. 11.00
w Czytelni PBW Filii w Miastku
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia nr 4 w Miastku
organizuje
I GMINNY KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI
"Nasze mamy ukochane"
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach.
Prace konkursowe należy przesłać do 19.05.2014r.

Regulamin konkursu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:)


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin
zapraszają do udziału
w XXI SŁUPSKIEJ WIOŚNIE LITERACKIEJ...
dla Pomorzan


W tym roku, w dniach 12-16 maja 2014, po raz dwudziesty pierwszy organizujemy spotkania autorskie ze znanymi literatami,
krytykami, rysownikami z kraju i regionu.

Zaprosiliśmy:
Wandę Chotomską
Ewę Chotomską
Emilię Kiereś
Barbarę Kosmowską
Jolantę Nitkowską-Węglarz
Daniela Odiję
Joannę Olech
Marcina Pałasza
Mariolę Pryzwan

Szczegółowy harmonogram spotkań XXI SWL

Więcej informacji o XXI SWL...


Dnia 17.02.2014 r.
w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Miastku
odbyło się kolejne spotkanie
Kameralnej Grupy Literackiej
Na spotkaniu omówiono działalność grupy oraz plany na przyszłość:

Sprawozdanie ze spotkania...

Kolejne spotkanie KGT odbędzie się
dnia 10 marca 2014 r., godz. 17.00

w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Miastku.


Na ostatnim spotkaniu   Kameralnej Grupy Literackiej, które odbyło się 27.01.br. nie tylko prezentowane   były utwory naszych poetów ale również odbyła się dyskusja na temat piosenek jako wyrazie  poezji, w której  wykorzystano teksty takich zespołów jak :  Stare Dobre  Małżeństwo, Tool, oraz niemieckiej grupy Rammstein.  Okazuje się, że poezja jest dobrą parą dla  muzyki, która nie zawsze wpada nam w ucho po pierwszych dźwiękach. Jednak warto zagłębić się w nią by odnaleźć coś znacznie większego .          

Temat będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 17.02.2014r. o godzinie 17.00 w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Miastku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu.

                                                                                                                                             Kameralna Grupa LiterackaUWAGA - Oferta pracy dla nauczycieli polonistów!
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
prowadzi rekrutację uzupełniającą nauczycieli polonistów
do pracy dydaktycznej za granicą w Brazylii, Rosji i Kazachstanie
- na rok szkolny 2014/15.

Pismo do Marszałka Województwa Pomorskiego.
Ogłoszenie - rekrutacja uzupełniająca nauczycieli polonistów do pracy dydaktycznej w Brazylii.
Ogłoszenie - rekrutacja uzupełniająca nauczycieli polonistów do pracy dydaktycznej w Rosji i w Kazachstanie.


ZAPROSZENIE

Dnia 27 stycznia 2014 r. o godz. 17.00

w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Miastku odbędzie się kolejne spotkanie Kameralnej Grupy Literackiej.
Po raz kolejny zapraszamy wszystkich autorów z Miastka i okolic do wzięcia udziału w spotkaniu.

Nie pozostawajmy w cieniu!
Grupa jest dla Was kochani!
Dajcie się poznać!
Więcej informacji...

Zapraszam serdecznie
Bernadeta ZwolskaNOWA USŁUGA! ZAPRASZAMY!
Biblioteka oferuje dostęp do ponad 160 tytułów
książek elektronicznych w serwisie IBUK LIBRA.

O szczegóły zapytaj bibliotekarza;))
Więcej informacji...


Zapraszamy do Czytelni naszej Biblioteki
na wystawę japońskiej sztuki
kanzashi (hana kanzashi) - autorstwa Marty Wrycza
oraz
quilling’u techniki z rodzaju papieroplastyki
- autorstwa Julii Wrycza.

Więcej informacji....

Zapraszamy do galerii zdjęć


Czym jest dobro i zło?
Czy w człowieku tkwi tylko dobro bądź tylko zło?
Przed czym się broni? Czego się wstydzi?
Czy w człowieku "złym" znajduje się zalążek dobra? I na odwrót.

Na takie i podobne pytania staraliśmy się odpowiedzieć na poniedziałkowym spotkaniu "Kameralnej" Grupy Literackiej.
Podpowiedzią był między innymi utwór Małgorzaty Hillar:
My z drugiej połowy XX wieku.

Ponadto odbyła się prezentacja wierszy własnych.
Do grupy dołączył nowy twórca, co nas bardzo cieszy.

Serdecznie zapraszamy kolejnych twórców do udziału w spotkaniach Naszej - Waszej grupy.
Kolejne spotkanie zaplanowano na 16.12.2013r. o godz. 17.00.

Bernadeta Zwolska z "K"GL


ZAPROSZENIE

Dnia 18 listopada 2013 r. o godz. 17.00

w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Miastku odbędzie się kolejne spotkanie "Kameralnej" Grupy Literackiej, na które zapraszamy wszystkich chętnych twórców poezji, prozy, dramatu i bogowie wiedzą jakich jeszcze form literacko-bezpardonowych z Miastka i okolic.

Tematem przewodnim, jak zwykle, będzie twórczość , zarówno własna , jak i klasyków.

Zapraszamy serdecznie
Bernadeta Zwolska z "K"GL


Z okazji obchodzonego w Gimnazjum im Jana Pawła II
w Miastku Dnia Patrona, w dniu 16. października odbyła sie
w Czytelni prelekcja poświęcona J.P.II z wykorzystaniem wywiadu udzielonego przez J.P.II w 1988 r. Janowi Gawrońskiemu.

Wywiad jest pierwszym na świecie autoryzowanym wywiadem z Papieżem Janem Pawłem II.
(...)" Następnego ranka, gdy przepisywałem wywiad , Papież kazał mi przekazać, że chciałby tę rozmowę potraktować jako prywatną. Dlaczego? Nie wiem. Prawdopodobnie zdał sobie sprawę, ze mówił bardziej otwarcie, niż uważał za stosowne. I tak się stało - rozmowa została prywatna na długie lata"(...)
Uczestnikami prelekcji byli uczniowie kl. III f wraz z wychowawczynią P. Małgorzatą Przychodniak.
Uczestnicy obejrzeli również film dokumentalny Papież Jan Paweł II- budowniczy mostów.
Prelekcję prowadziła Bernadeta Zwolska - nauczyciel bibliotekarz.


"Czytajmy poezję" - poetyckie wydarzenie,

którego partnerem jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
oraz Stowarzyszenie Edukacyjne "Volumin"

13 września 2013 roku

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie jednego wiersza

Inicjator i organizator wydarzenia: Katarzyna Nazaruk

W ramach wydarzenia planowane są konkursy, spotkania i wystawy:

"Czytajmy poezję" - wystawy w PBW w Słupsku oraz Filiach


12 września (czwartek) / godz. 13.00 / prowadzący: Tomasz Jastrun / seminarium dla nauczycieli i bibliotekarzy /
"Tuwim na strasznie i na wesoło" / Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 1 w Bytowie / Bytów ul. Zamkowa 2/ organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

13 września (piątek) / godz. 9.00 / prowadzący: Tomasz Jastrun / warsztaty literackie dla młodzieży /
"Jak pisać wiersze, mejle, smsy tak, by życie stało się łatwiejsze i ładniejsze?" / Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Czytelnia PBW / Słupsk ul. Jaracza 18 a / organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

13 września (piątek) / godz. 14.00 / prowadzący: Tomasz Jastrun / seminarium dla nauczycieli i bibliotekarzy /
"Tuwim, czyli włosy dęba. Jak można pokonać przerażenie poezją?" / Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, sala "Na poddaszu" / Słupsk, ul. Jaracza 18 a / organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Zapraszamy!

Kontakt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, tel.59 8422705, sekretariat@pbw.slupsk.pl


60 - lecie Biblioteki Pedagogicznej w Miastku 1953 - 2013

Zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy związanej z jubileuszem 60 - lecia istnienia Biblioteki pedagogicznej w Miastku. W Bibliotece można obejrzeć fotografie, prezentację multimedialną z piekną muzyką w tle, zajrzeć do Kronik oraz pozostawić wpis w jednej z nich.
Zapraszamy do galerii zdjęć


Dnia 9 maja, w ramach programu:
"Biblioteka Pedagogiczna w Miastku czyta dzieciom utwory gości Słupskiej Wiosny Literackiej",

odwiedziła nas kolejna Grupa "0" z Przedszkola nr 1 w Miastku, której opiekunem jest p. Edyta Karpińska. Grupa licząca 21 małych uczniów słuchała fragmentu książki Elizy Piotrowskiej - Ciocia Jadzia oraz obejrzała bajkę o niesfornym Mikołajku.
Z niecierpliwością czekamy na prace plastyczne z wizerunkiem Cioci Jadzi - bohaterki książki by móc umieścić je na wystawie, na którą juz dziś zapraszamy.
O terminie powiadomimy dzieci oraz umieścimy informacje na stronie internetowej biblioteki.

22 kwietnia 2013r. w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku
odbyło się podsumowanie
"Konkursu Graficznego na Ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Miastku
z okazji 60-lecia jej istnienia"

Na konkurs wpłynęły 44 prace.

Jury w składzie :
 1. Przewodniczący: Witold Piekarski -nauczyciel plastyk w PMDK w Miastku,
 2. Członek: Grażyna Jamniak - wicedyrektor PMDK w Miastku,
 3. Członek: Marzanna Kowalczyk - instruktor plastyki w MGOK w Miastku,
 4. Członek : Małgorzata Rola - radna miejska oraz fundatorka Nagrody Głównej
postanowiło przyznać NAGRODĘ GŁÓWNĄ:
Klaudii Gajkowskiej - uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
Nagrodą Główną był czek wartości tysiąca złotych oraz zwycięski ekslibris stał się oficjalnym znakiem graficznym Biblioteki Pedagogicznej w Miastku.

Jury przyznało również 5 równorzędnych WYRÓŻNIEŃ:
 • Agnieszce Małyszewicz - uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
 • Sarze Radtke - uczennicy Gimnazjum im.J.P.II w Miastku
 • Martynie Wiśniewskiej - uczennicy Gimnazjum im.J.P.II w Miastku
 • Justynie Stoltman - uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
 • Marcie Gliwie - uczennicy Gimnazjum im.J.P.II w Miastku.
Nagrodą był pendrive z wygrawerowanym imieniem laureatki.
Wręczaniu nagród towarzyszyły występy artystyczne młodzieży z PMDK w Miastku.

Więcej...


Z przyjemnością informujemy, że
Konkurs na Ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Miastku
został rozstrzygnięty!

11 marca 2013 r. po długich i burzliwych dyskusjach Kapituła konkursu w składzie:
 1. Grażyna Jamniak - wicedyrektor PMDK w Miastku
 2. Marzanna Kowalczyk - instruktor plastyki MGOK w Miastku
 3. Małgorzata Rola - radna miejska a zarazem fundator I nagrody
 4. Witold Piekarski - instruktor sekcji plastycznej w PMDK w Miastku - przewodniczący
dokonała wyboru zwycięskiego Ekslibrisu oraz pięciu wyróznionych.
O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni listownie.
Zapraszamy do galerii zdjęć z obrad Komisji


KAMERALNA GRUPA LITERACKA
ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie integracyjne wszystkich chętnych twórców:poezji, prozy, dramatu
i bogowie wiedzą jakich jeszcze form literacko - bezpardonowych z Miastka i okolic.
Tematem przewodnim spotkania będzie twórczość, zarówno nasza własna, jak i klasyków.

Spotkanie odbędzie się w dniu 09 listopada 2012r. o godzinie 16.00 w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Bolesława Chrobrego 7 w Miastku.

Więcej...

Na wszelkie pytania odpowie Magda pod nr tel. 513 644 132email: magdalena.szachta@wp.pl oraz panie z Biblioteki Pedagogicznej pod nr tel. 0-59 857 25 54 email: filia.miastko@pbw.slupsk.pl


Szanowni Odwiedzający naszą stronę!

Biblioteka Pedagogiczna w Miastku -Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, ogłasza

"Konkurs Graficzny na Ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Miastku z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia"

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalych Miasta i Gminy Miastko.

UWAGA! W związku z prośbami wpływającymi do Biblioteki
termin zakończenia konkursu został przedłużony
do 5 stycznia 2013 r. włącznie.

REGULAMIN KONKURSU


Dnia 25.10.2012r. w Bibliotece Pedagogicznej w Miastku odbyło się pierwsze spotkanie Kameralnej Grupy Literackiej
Na spotkaniu, w niezwykle sympatycznej atmosferze lokalni poeci prezentowali swoje utwory, następnie pani Jadwiga Fedyczkowska odczytała wiersze obecnych na spotkaniu poetów oraz wyrecytowała wiersz K. K. Baczyńskiego pt: "Cień z obozu".

Zostały również określone ogólne założenia działalności grupy:
  - promocja i rozwój kultury lokalnej
  - promocja i rozwój twórczości lokalnej
  - wsparcie i rozwój lokalnych twórców
  - pomoc w rozwoju warsztatu literackiego twórców

Sprawozdanie ze spotkania....XIX Słupska Wiosna Literacka, odbyła się w dniach 21-25 maja 2012r.

Więcej...         

Katalog naszych zbiorów udostępniony został online!Zachęcamy do odwiedzania stron
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

 

 

 

 

 


Kolejna, XVIII Słupska Wiosna Literacka odbyła się w dniach

6 - 20 maja 2011r.

Gościliśmy: Martę Fox, Barbarę Kosmowską, Jolantę Nitkowską-Węglarz, Pawła Beręsewicza, Wiesława Ciesielskiego, Jarosława Kreta, Daniela Odiję, Michała Ogórka, Tomasza Trojanowskiego...


Konferencja Metodyczna

 14 lutego 2011r. w naszej Bibliotece odbyła się konferencja metodyczna na temat korzystania z zasobów Kartoteki Zagadnieniowej. Konferencja była zainicjowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku i przeprowadzona przez: p. Jolantę Janonis oraz p. Wioletę Pająk.  Spotkanie kierowane było do nauczycieli. Wśród uczestników znaleźli się nauczyciele z ZSP, ZSO, SP nr 1, PSM oraz BPMiG. Wiadomości zostały przekazane w formie prezentacji multimedialnej, po której zorganizowano warsztaty i każdy uczestnik konferencji mógł w praktyce sprawdzić funkcjonalność Kartoteki Zagadnieniowej.
Służymy pomocą i informacją w wykorzystaniu bazy Kartoteki Zagadnieniowej w naszej Bibliotece :-)


Zakończyliśmy gromadzenie prac nadesłanych na II Konkurs Literacki dla nauczycieli...laureatów ogłosimy w czasie Słupskiej Wiosny Literackiej 2011!

"Ledwie zima minęła a w Słupsku znienacka
przebiśniegiem sypnęła Wiosna Literacka..."


Kolejny, XVII już raz zawitała Słupska Wiosna Literacka

21.05.2010r. w ramach Słupskiej Wiosny Literackiej nasza Biblioteka wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zorganizowała spotkanie autorskie z udziałem Marty Fox, pisarki, znanej zarówno z powieści dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Autorka niezwykle ciekawie opowiadała o swoich książkach, poszukiwaniach, pomysłach...
Zachęcamy do zapoznania się z literaturą Marty Fox.
Więcej  na stronie pisarki: www.martafox.pl


Kazimierz Szymeczko naszym gościem w 2008r.Zapraszamy do naszej biblioteki szczególnie nauczycieli, studentów i licealistów. 

Do dyspozycji czytelnika posiadamy księgozbiór liczący ponad 31tys. książek, obszerną prenumeratę czasopism pedagogicznych i nie tylko a także zbiór kaset VHS i płyt DVD.

Każdy czytelnik biblioteki może bezpłatnie korzystać z ICIM.

Zachęcamy również do kontaktu z nami drogą e-mail'ową i telefoniczną.

Wiadomości

Copyright © 2006 - 2015 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 4 w Miastku

stat4u