Szanowni Czytelnicy

W okresie wakacji (21.06 - 31.08.2019 r.)
Biblioteka zaprasza w godzinach:

poniedziałek 1000- 1700
wtorek - piątek 800- 1500
sobota NIECZYNNE

Placówki współpracujące z nami:


Katalog zbiorów bibliotecznych online

Chcąc zawęzić poszukiwania tylko do zbiorów w filii PBW w Miastku,
należy z panelu po lewej stronie "lokalizacja" wybrać "PBWS-Filia w Miastku".


Zapytaj bibliotekarza

Zaproponuj książkę

       

    


II Wojewódzki Konkurs Czytelniczy
"Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?"

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Filia nr 4 w Miastku
Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN
zapraszają
uczniów szkół podstawowych kl.VI - VIII,
III gimn. oraz szkół ponadgimnazjalnych
do udziału
w II Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym -
"Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?"

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie mailowe przez nauczyciela bibliotekarza udziału szkoły na adres biblioteki pedagogicznej będącej koordynatorem etapu rejonowego konkursu z dopiskiem "II Wojewódzki Konkurs Czytelniczy"
w terminie do 28 lutego 2019 r.
Informacji na temat konkursu udzielamy mailowo: filia.miastko@pbw.slupsk.pl
lub telefonicznie: 59 857 25 54

W związku z terminami egzaminów: gimn. 10 - 12 kwietnia oraz klas ósmych 15-17 kwietnia II i III etap Konkursu - "Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?" ulegają zmianie.
I etap pozostaje bez zmian. II etap odbędzie się 2 kwietnia zaś III etap 5 kwietnia.
Regulamin konkursu (pobierz)

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 - koordynatorzy etapu rejonowego (pobierz)
Załącznik nr 2 - zgłoszenie do konkursu (pobierz)
Załącznik nr 3 - zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka/ucznia (pobierz)
Załącznik nr 4 - zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych (pobierz)


VI Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin
organizują
VI Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli
Termin nadsyłania prac: 30 września 2019 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
Kontakt:
Jolanta Betkowska, koordynator konkursu, e-mail: j.betkowska@pbw.slupsk.pl
tel. 59 840 26 60

Regulamin konkursu (pobierz)
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 - oświadczenia (pobierz)
Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia pracy poetyckiej/prozatorskiej (pobierz)


Spotkanie autorskie z Pauliną Hendel.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Filia nr 4 w Miastku
zaprasza
na spotkanie autorskie z Pauliną Hendel.

Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2019 r.; godz. 10.00
w siedzibie placówki (ul. Chrobrego 7)

Zapraszamy serdecznie.
(liczba miejsc ograniczona)


FERIE w PEDAGOGICZNEJ


28 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji
3. edycji Konkursu na prezentację multimedialną
"Wiem, więc żyję bez ryzyka AIDS"

w ramach obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS.

Po obradach Komisja wyłoniła jednogłośnie zwycięzcę oraz wyróżniła dwie prezentacje. Oficjalne podsumowanie 3. edycji Konkursu odbędzie się podczas Koncertu "Panorama życia" organizowanego po raz XVI przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku http://mdk.miastko.com.pl dnia 3 grudnia o godz.10.00


Czytanie książek łatwiejsze dla niepełnosprawnych dzięki nowej usłudze w naszej bibliotece.

Biblioteka nasza uczestniczy w projekcie Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017 realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.
Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu otrzymaliśmy nieodpłatnie dwa urządzenia, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące - Czytak PLUS / Czytak NPN
Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wady wzroku mogą w naszej bibliotece wypożyczyć do domu urządzenie na zasadach określonych w regulaminie: [pobierz]
Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków. Katalog książek mówionych 2018 pobierz [pdf]

Kontaktować się w sprawie czytaków można telefoniczne - nr tel. 59 857 25 54
lub na adres e-mail: filia.miastko@pbw.slupsk.pl


KONKURS na prezentację multimedialną
w ramach obchodzonego 1 grudnia
Światowego Dnia Walki z AIDS.


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 4 w Miastku zaprasza uczniów szkół podstawowych (kl.VII-VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta i Gminy Miastko do udziału w konkursie na prezentację multimedialną w ramach obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS

Regulamin konkursu dostępny jest na: stronie organizatora www.pbw.slupsk.pl/miastko i w bibliotece szkolnej.

Regulamin konkursu: [pobierz]
Załącznik nr 1. Karta zgłoszeniowa z oświadczeniami: [pobierz]
Załącznik nr 2. Oświadczenie rodzica [pobierz]


I. SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY
I SAMOKSZTAŁCENIA

SPOTKAJMY SIĘ W SIECI

WSPÓLNIE WYBIERZMY TEMAT
UCZMY SIĘ OD SIEBIE
WSPÓLNIE POSZUKUJMY ROZWIĄZAŃ
WYMIEŃMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Zapraszamy serdecznie.


Serdecznie zapraszamy
NAUCZYCIELI EMERYTÓW

na edukacyjne projekcje filmowe
w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 06.08.2018 r. o godz. 15.30

Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji.


Serdecznie zapraszamy
NAUCZYCIELI EMERYTÓW

na edukacyjne projekcje filmowe
w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 16.07.2018 r. o godz. 15.30

Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji.


Serdecznie zapraszamy
NAUCZYCIELI EMERYTÓW

w ramach cyklicznych spotkań
na edukacyjne projekcje filmowe
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 18.06.2018 r. o godz. 15.30
w Czytelni Biblioteki

Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji.


Znajdź swojego bohatera Niepodległości
– Stwórz prezentację multimedialną


Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego ogłasza konkurs „Pomorskie drogi do Niepodległej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Zadaniem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej postać związanego z Pomorzem bohatera, który był zaangażowany w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz powrotu Polski na Pomorze.

Udział uczniów w konkursie zgłaszają szkoły do 25 maja 2018 r.
Zgłoszenia 3-osobowych zespołów do 25 maja 2018 r. przyjmuje Pomorska Akademia Działania, natomiast termin na wykonanie prezentacji mija 30 czerwca 2018 r. Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach: powiatowym i regionalnym.;br:
Więcej informacji o konkursie

Szczegóły dotyczące Konkursu udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
OTWÓRZ
FINAŁ KONKURSU CZYTELNICZEGO
"CZY ZNASZ TWÓRCZOŚĆ PAULINY HENDEL?"


23 kwietnia 2018 r. odbyło się podsumowanie Konkursu Czytelniczego - "Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?", objętego Patronatem Burmistrza Miastka - Romana Ramiona, połączone ze spotkaniem z Pauliną Hendel.

Udział w Konkursie wymagał od jego uczestników dużej samodyscypliny. Poradzili sobie świetnie, bo wielu z nich otrzymało bardzo wysoką - zbliżoną do maksymalnej - ilość punktów. Konkurs odbywał się dwuetapowo i przebiegał w dwóch kategoriach:
Kat. I. uczniowie klas VI-VII SP , II-III gimn. oraz Kat.II. - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Komisja w składzie: Przewodnicząca - Paulina Hendel, członkowie: Anna Kapischke - Drozdek i Bernadeta Zwolska, wyłoniła ZWYCIĘZCÓW:
Kat.I.: I MIEJSCE Oliwia Leoniuk z PMDK Miastko, II MIEJSCE Kacper Skowron SP 2 Miastko, III MIEJSCE Patryk Buza SP 3 Miastko.
W Kat. II.: I MIEJSCE Mateusz Urban z ZSOiT Miastko, II MIEJSCE Ewelina Rudnik ZSOiT Miastko, III MIEJSCE Sandra Orlikowska ZSOiT Miastko.
Serdecznie dziękujemy raz jeszcze za udział w Konkursie, nauczycielom za pomoc i zaangażowanie, sponsorom za ufundowanie nagród i słodkiego poczęstunku a ZWYCIĘZCOM konkursu GRATULUJEMY! [czytaj więcej...]

Fotorelacja z wydarzenia: [galeria zdjęć...]


Serdecznie zapraszamy
NAUCZYCIELI EMERYTÓW

w ramach cyklicznych spotkań
na edukacyjne projekcje filmowe
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 24.04.2018 r. o godz. 15.30
w Czytelni Biblioteki

Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji.


ACADEMICA -
ELEKTRONICZNY SYSTEM
WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH


W Polsce jest ponad 32 tysiące bibliotek. 500 korzysta z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych, wśród nich znalazła się Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Filia nr 4 w Miastku.

Academica to innowacyjny system wypożyczania elektronicznych wersji książek i czasopism, który daje możliwość dostępu do zbiorów Biblioteki Narodowej bez konieczności podróżowania. To też innowacyjny system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych, który pozwala na natychmiastowy dostęp do publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, za pośrednictwem terminala znajdującego się w naszej Bibliotece.
W swoich zasobach ACADEMICA poza książkami i czasopismami posiada również grafiki, plakaty, fotografie, rękopisy, pocztówki, mapy, nuty i inne dokumenty - obecnie ponad 2,2 miliony publikacji.

Academica - elektroniczny system wypożyczeń międzybibliotecznych
[pobierz film]


Ibuk Libra na Tydzień Bibliotek

Od 7 maja br. IBUK Libra uruchomi Państwu dostęp do poszerzonego zasobu platformy (7952 książki) z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, literatury dla dzieci i młodzieży, literatury faktu oraz literatury pięknej.
Dostęp potrwa do 1 czerwca 2018r..
Zapraszamy do skorzystania:)


KONKURS CZYTELNICZY
"CZY ZNASZ TWÓRCZOŚĆ PAULINY HENDEL?"

pod patronatem Pana Burmistrza Miastka.
ORGANIZATORZY
mają zaszczyt zaprosić
na uroczyste wręczenie nagród
połączone ze spotkaniem autorskim z Pauliną Hendel,
które odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. o godz. 10.30
w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku


Serdecznie zapraszamy
NAUCZYCIELI EMERYTÓW

w ramach cyklicznych spotkań
na edukacyjne projekcje filmowe
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 26.03.2018 r. o godz. 15.30
w Czytelni Biblioteki

Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji.


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Filia Nr 4 w Miastku
oraz
Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN
zapraszają do udziału
w Konkursie Czytelniczym
Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?

Warunkiem uczestnictwa szkoły/placówki w konkursie jest zgłoszenie telefoniczne - nr tel. 59 857 25 54 lub na adres e-mail: filia.miastko@pbw.slupsk.pl z dopiskiem "Konkurs Czytelniczy"

Regulamin konkursu: [pobierz]
ANEKS do Regulamin konkursu: [pobierz]
Karta zgłoszenia - załącznik do regulaminu: [pobierz]
Zgoda rodziców - załącznik do regulaminu: [pobierz]

Zapraszamy do udziału w konkursie!Serdecznie zapraszamy
NAUCZYCIELI EMERYTÓW

w ramach cyklicznych spotkań
na edukacyjne projekcje filmowe
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 26.02.2018 r. o godz. 15.30
w Czytelni Biblioteki

Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji.


JUBILEUSZOWA
XXV POMORSKA WIOSNA LITERACKA


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin
zapraszają do udziału
w JUBILEUSZOWEJ
XXV POMORSKIEJ WIOŚNIE LITERACKIEJ
.

Pomorska Wiosna Literacka jest cyklem spotkań autorskich, kierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców Słupska i regionu. Od ponad dwudziestu lat wpisana do kanonu imprez kulturalnych odbywających się w naszym regionie, aktywnie promuje czytelnictwo i piękną, wartościową literaturę.
W tym roku, w dniach 21-25 maja 2018 r. po raz dwudziesty piąty organizujemy spotkania autorskie ze znanymi literatami z kraju i regionu.
Zaprosiliśmy: Pawła Beręsewicza, Barbarę Ciwoniuk, Ewę Chotomską, Barbarę Gawryluk, Barbarę Kosmowską, Grzegorza Leszczyńskiego, Agatę Marzec, Jolantę Nitkowską-Węglarz, Daniela Odiję, Michała Ogórka, Marcina Pałasza, Wiolettę Piasecką

Więcej informacji o Jubileuszowej XXV PWLSerdecznie zapraszamy
NAUCZYCIELI EMERYTÓW

na edukacyjne projekcje filmowe
w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 24.01.2018 r. o godz. 15.30
w Czytelni Biblioteki

Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji.


Serdecznie zapraszamy
NAUCZYCIELI EMERYTÓW

na edukacyjne projekcje filmowe
w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 11.12.2017 r. o godz. 15.30
w Czytelni Biblioteki

Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji.


V POMORSKI KONKURS LITERACKI
DLA NAUCZYCIELI ROZSTRZYGNIĘTY!

Jury konkursu w składzie:
red. Jolanta Nitkowska - Węglarz,
red. Zbigniew Babiarz Zych,
prof. Sławomir Rzepczyński
i przedstawiciel organizatora Jolanta Betkowska
postanowiło przyznać następujące nagrody:

POEZJA:
Nagroda główna - nie przyznano
Wyróżnienie: Magdalena Kubiak za wiersz Słoik z poezją
PROZA:
Nagroda główna - nie przyznano
Wyróżnienie: Konrad Karpowicz za tekst Zasady zdrowego żywienia
Wyróżnienie: Barbara Pieślak za tekst Cienie
Wyróżnienie: Krzysztof Surowiec za tekst 5.50

Laureatom serdecznie gratulujemy!


Serdecznie zapraszamy
NAUCZYCIELI EMERYTÓW

na edukacyjne projekcje filmowe
w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 20.11.2017 r. o godz. 16.00
w Czytelni Biblioteki

Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji.


Serdecznie zapraszamy
NAUCZYCIELI EMERYTÓW

na edukacyjne projekcje filmowe
w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 24.10.2017 r. o godz. 16.00
w Czytelni Biblioteki

Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji.


KONKURS na prezentację multimedialną
w ramach obchodzonego 1 grudnia
Światowego Dnia Walki z AIDS.

PBW w Słupsku Filia nr 4 w Miastku zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta i Gminy Miastko do udziału w konkursie na prezentację multimedialną w ramach obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS.

Prezentacje multimedialne należy dostarczyć do 17. listopada 2017 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na: stronie organizatora www.pbw.slupsk.pl/miastko i w bibliotece szkolnej.

Regulamin konkursu: [pobierz]


Serdecznie zapraszamy

NAUCZYCIELI EMERYTÓW

na edukacyjne projekcje filmowe
w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 25.09.2017 r. o godz. 16.00
w czytelni Biblioteki


W rozpoczynającym się roku szkolnym 2017/2018
życzymy Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty pasji i mądrości w przekazywaniu wiedzy. Pracy, która daje satysfakcję, docenienia ze strony szefów i wychowanków. Roku szkolnego pełnego twórczych wyzwań.


NARODOWE CZYTANIE 2017!
2 września 2017 r.
- "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Filia nr 4 w Miastku

serdecznie zaprasza do wspólnej zabawy
pt. "READ & FUN z PEDAGOGICZNĄ",


Z okazji Narodowego Czytania 2017 przygotowaliśmy
dla Państwa quiz pt. "Ile pamiętasz z WESELA"Serdecznie zapraszamy

NAUCZYCIELI EMERYTÓW

na projekcję filmową
w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 24.07.2017 r. o godz. 16.00


Serdecznie zapraszamy

NAUCZYCIELI EMERYTÓW

na projekcję filmową
w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 29.06.2017 r. o godz. 16.00


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Filia nr 4 w Miastku


zaprasza na spotkanie w ramach
NOCY BIBLIOTEK
3 czerwca 2017 r. o godz. 20.00

Gość spotkania PAULINA HENDEL czytać będzie
przy blasku świec I tom "Żniwiarza".
Pojawią się również ... demony.


Druga edycja Konkursu "Nauczyciel Pomorza"
- przedłużenie terminu!!!


Do udziału w konkursie można zgłaszać
kandydatury pedagogów i wychowawców
wszechstronnie kształtujących osobowość
młodych obywateli naszego regionu.

Przedłużono termin naboru zgłoszeń kandydatur na II edycję Konkursu "Nauczyciel Pomorza" w 2017 roku.
Konkurs ma na celu uhonorowanie wybitnych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa pomorskiego.
Nowy termin składania wniosków: 23 czerwca 2017 r.

Szczegóły oraz regulamin i wniosek dot. konkursu [zobacz]


Święto Kawalerii 2017 w Starogardzie Gdańskim

Stowarzyszenie "Szwadron Kawalerii
im.2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich"
zaprasza do udziału w Święcie Kawalerii
w Starogardzie Gdańskim
w dniach 10 i 11 czerwca 2017 roku.

Święto Pułku organizowane jest przez władze miasta Starogardu Gdańskiego z inicjatywy Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich od 11 lat.
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest kultywowanie i kontynuowanie wielowiekowej tradycji kawalerii konnej, a w szczególności 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Stowarzyszenie, poprzez swoją działalność, przyczynia się do rozbudzania wśród mieszkańców pomorza, w tym dzieci i młodzieży, postaw patriotycznych i obywatelskich.

Szczegóły dotyczące obchodów Święta Pułku na stronie organizatora [zobacz]


XXIV POMORSKA WIOSNA LITERACKA

…i zakończyła się tegoroczna XXIV Pomorska Wiosna Literacka, w ramach której odbyło się około 60 spotkań, z czego 7 w naszym regionie (6 w Miastku oraz 1 w Słosinku).

W tym roku gościliśmy Paulinę Hendel, Wiolettę Piasecką, Grzegorza Kasdepke oraz Tomasza Samojlika
Wszystkie spotkania okazały się być bardzo udane i płyną do organizatorów same miłe słowa.
Wszystkim biorącym udział w spotkaniach wiosennych oraz samym Gościom serdecznie dziękujemy i oczywiście już dziś zapraszamy do współpracy przy organizacji jubileuszowej XXV Pomorskiej Wiosny Literackiej.

Podsumowanie XXIV PWL...


Serdecznie zapraszamy

NAUCZYCIELI EMERYTÓW

na kolejną projekcję filmową
w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 25.05.2017 r. o godz. 16.00


XXIV POMORSKA WIOSNA LITERACKA

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin
zapraszają do udziału
w XXIV POMORSKIEJ WIOŚNIE LITERACKIEJ.

Pomorska Wiosna Literacka jest cyklem spotkań autorskich, kierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców Słupska i regionu. Od ponad dwudziestu lat wpisana do kanonu imprez kulturalnych odbywających się w naszym regionie, aktywnie promuje czytelnictwo i piękną, wartościową literaturę.
W tym roku, w dniach 22-26 maja 2017 r. po raz dwudziesty czwarty organizujemy spotkania autorskie ze znanymi literatami z kraju i regionu.
Zaprosiliśmy: Barbarę Ciwoniuk, Paulinę Hendel, Jolantę Nitkowską-Węglarz, Joannę Olech, Wiolettę Piasecką, Grzegorza Kasdepke, Daniela Odiję oraz Tomasza Samojlika

Więcej informacji o XXIV Pomorskiej Wiośnie LiterackiejSerdecznie zapraszamy

NAUCZYCIELI EMERYTÓW

na kolejną projekcję filmową
w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

dnia 27 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Gdańsku
oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Słupsku
zapraszają
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
oraz gimnazjalistów woj. pomorskiego

do wzięcia udziału w konkursie na prezentację multimedialną pod tytułem
"Rzeka Wisła - bogactwo Polski".

Celem konkursu jest włączenie się dzieci i młodzieży w obchody Roku Rzeki Wisły 2017 oraz przybliżenie naturalnego i historyczno-kulturowego dziedzictwa Polski.

Termin składania prac: od 10 lutego do 31 marca 2017 r.
Miejsce składania prac: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku (sekretariat), 80-401 Gdańsk, al.Gen. J. Hallera 14

Regulamin konkursu: [pobierz]


Serdecznie zapraszamy
Nauczycieli bibliotekarzy
do Sieci współpracy i samokształcenia
na IV. SPOTKANIE, które odbędzie się
w siedzibie biblioteki w Miastku, ul. B.Chrobrego 7
dnia 28 lutego 2017 r. o godz. 16.30

Tematem spotkania m.in. zmiany w oswiacie, XXIV POMORSKA WIOSNA LITERACKA, KONKURS LITERACKI DLA NAUCZYCIELI, KONKURS RECYTATORSKI - ROK WISŁY.

Więcej informacji: [pobierz]

Bernadeta Zwolska
kierownik.miastko@pbw.slupsk.pl
tel. 59 857 25 54


21 lutego odbyło się już
VII spotkanie uczestników
Sieci współpracy i samokształcenia oligofrenopedagogów

Tym razem omawialiśmy metodę pracy Marii Montessori. Prelekcję oraz warsztaty przeprowadziła pani Agnieszka Kisielewska. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu mieli niepowtarzalną okazję wcielić się w rolę 3,5 latka i wziąć udział w zajęciach. Warsztaty trwały ponad dwie i pół godziny a zainteresowanie i zaangażowanie nauczycieli przez cały ten czas było na 100%. Serdecznie dziękujemy pani Agnieszce za bogate w wiedzę i przesympatyczne warsztaty, które zakończyły się słowami : "Twoje zakupy w "Mrówce: i "Pepco" nigdy nie będą już takie same" , co wywołało salwę pozytywnego śmiechu. Nie sądzę aby spotkania z panią Agnieszką nie miały ciągu dalszego :) na co po cichu liczymy :)  Kolejne, VIII spotkanie uczestników Sieci...oligofrenopedagogów zaplanowano na 21 marca, godz. 16.00, na którym omawiana będzie integracja sensoryczna. Szczegóły zostaną przesłane na sieciowego mail'a oraz udostępnione na facebook'u :)

Galeria zdjęć...


Serdecznie zapraszamy
Nauczycieli oligofrenopedagogów oraz wszystkich tych, którzy pracują z dziećmi niepełnosprawnymi w różnych stopniach

do Sieci współpracy i samokształcenia
na VII SPOTKANIE, które odbędzie się
w siedzibie biblioteki w Miastku, ul. B.Chrobrego 7

dnia 21 lutego 2017 r. o godz. 15.30

Temat spotkania: "Metoda Marii Montessori w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi."

Prelekcję oraz warsztaty poprowadzi Agnieszka Kisielewska

Więcej informacji: [pobierz]

Bernadeta Zwolska
kierownik.miastko@pbw.slupsk.pl
tel. 59 857 25 54


OGŁOSZENIE
Burmistrz Mastka zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców, rodziców, nauczycieli, pracowników oświaty
na spotkanie w sprawie reformy gminnej oswiaty.

Spotkanie odbędzie się dnia 8 lutego 2017 r. o godz.17.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku
przy ul. Kazimierza Wielkiego 3


Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły

W związku z obchodzonym obecnie Rokiem Rzeki Wisły na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zamieszczamy link z materiałem do wykorzystania przez nauczycieli pomorskich szkół opracowany przez dr hab. Joannę Angiel z Uniwersytetu Warszawskiego..

Materiał do wykorzystania przez nauczycieli pomorskich szkół w związku z obchodami Roku Rzeki Wisły [pobierz]


V POMORSKI KONKURS LITERACKI DLA NAUCZYCIELI
Nauczyciele do piór!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin
ogłaszają rozpoczęcie
V
edycji Pomorskiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli.
Niech po raz kolejny w Ciele Pedagogicznym obudzi się Duch Literacki!
Oczekujemy na Państwa prace do 10 września 2017 roku.
Zapraszamy, zachęcamy!

Regulamin konkursu [pobierz]


Serdecznie zapraszamy
Nauczycieli oligofrenopedagogów oraz wszystkich tych, którzy pracują z dziećmi niepełnosprawnymi w różnych stopniach

do Sieci współpracy i samokształcenia
na VI. SPOTKANIE, które odbędzie się
w siedzibie biblioteki w Miastku, ul. B.Chrobrego 7

dnia 27 stycznia 2017 r. o godz. 15.30

Temat spotkania: "Terapia misami dźwiękowymi Petera Hessa. Praktyczne wykorzystanie mis i gongów tybetańskich w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi."

Więcej informacji: [pobierz]

Bernadeta Zwolska
kierownik.miastko@pbw.slupsk.pl
tel 59 857 25 54


10 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie
Małgorzatą Gąską, autorką książki
"Pokochaj swoje ciało w 30 dni. Dziennik wdzięczności"

Autorka zabrała uczestników spotkania w podróż w stronę Piękna. Podpowiedziała jak wykorzystać swój naturalny potencjał umysłu, by odzyskać pewność siebie i czuć się piękną każdego dnia. Mówiła o tym, co dzieje się gdy postępujemy niezgodnie z naszymi autentycznymi preferencjami? Okazuje się, że ma to ścisły związek z przekonaniami w umyśle.
Jeżeli myślimy, że coś jest nieosiągalne dla nas, to oczywiście tak się stanie... Uzmysłowiła nam jak ważne jest odkrycie Siebie, to co kochamy i za czym tęsknimy. Okazuje się, że wystarczy wydeptać nowe ścieżki neuronalne w mózgu i stworzyć siebie na nowo.
"Musisz odkryć swój potencjał i na niego przenieść całą swoją uwagę"...podpowiada Małgorzata Gąska.

Galeria zdjęć...


Serdecznie zapraszamy na spotkanie
z Małgorzatą Gąską, autorką książki:
Pokochaj swoje ciało w 30 dni.
Dziennik wdzięczności
.

Spotkanie odbędzie się
dnia 10.01.2017 r. godz. 1630

w Centrum Informacji Turystycznej
(ul. Dworcowa 29)

Autorka zabierze Państwa w podróż w stronę piękna, podpowie jak wykorzystać swój naturalny potencjał umysłu by odzyskać pewność siebie i czuć się piękną każdego dnia.
Książkę "Pokochaj swoje ciało w 30 dni. Dziennik wdzięczności" wraz z osobistą dedykacją będzie można zakupić po spotkaniu.


Dnia 28 października br. nasza biblioteka zorganizowała warsztaty literackie dla dzieci …i Ty możesz zostać pisarzem…
Warsztaty prowadziła pisarka, publicystka - Paulina Hendel.

Spotkania miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku oraz w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie.
Autorka książek z cyklu "Zapomniana księga" prowadziła warsztaty wraz ze specjalnymi gośćmi. Były to trzy psy: As, Aura i Buba. Spotkanie miało na celu zachęcić dzieci do napisania własnego opowiadania o zwierzątkach, tak jak zrobiła to prowadząca warsztaty pisarka, która opisała przygodę przygarniętego przez jej rodzinę Asa.
Dzieci również rysowały portret jednego z trzech specjalnych gości, następnie autorka złożyła na nich swój autograf. Uczestnicy spotkań napisane opowiadanie będą mogli przesłać mail'em do p.Pauliny aby otrzymać opinie czy mają szansę zostać pisarzem.

Galeria zdjęć...


Czwartkowym popołudniem 27.10.2016 r. rozpoczęliśmy w naszej czytelni projekcje filmowe w ramach cyklicznych spotkań
"FILMOTEKI SENIORA".

Zaprezentowano film Kingi Dębskiej "Moje córki krowy".
Film to ciepła, pozbawiona fałszu i tanich wzruszeń opowieść o relacjach rodzinnych. Prawdziwa jak samo życie - czasem smutna, czasem wesoła. Zaproszeni nauczyciele emeryci po projekcji żywo uczestniczyli w dyskusji.
Następna projekcja została zaplanowana na 24 listopada br.

Galeria zdjęć...


Dnia 27.10.2016 r. w naszej Czytelni odbyły się zajęcia edukacyjne dla Przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Miastku.

Tematem zajęć było wskazanie różnic między bajką tradycyjną a bajką terapeutyczną w ramach projektu edukacyjnego nauczycielki przedszkola "Moja pierwsza książka".

Dzieci same szukały różnic między bajką tradycyjną a bajką pomagajką.
Czytaliśmy dla porównania oba rodzaje bajek. Dzieci chętnie rysowały buzie wyrażające uczucia: smutek, strach, zadowolenie.
Rozmawialiśmy o tym jak z bajką pomagajką pokonać można wiele różnych problemów, własne słabości wskazując przy tym sposoby radzenia sobie z nimi.
Dzięki bajce terapeutycznej można zrozumieć i nazwać trudne emocje a co najważniejsze poradzić sobie z nimi.


BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W MIASTKU FILIA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W SŁUPSKU
zaprasza

NAUCZYCIELI EMERYTÓW
na projekcje filmowe w ramach cyklicznych spotkań
pn. FILMOTEKA SENIORA

Projekcje rozpoczynamy
dnia 27.10.2016 r. (czwartek) o godz. 16.30
w Czytelni Biblioteki
Po projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji przy kawie i słodkościach.
ZAPRASZAMY.


Dnia 11 października w czytelni biblioteki odbyło się kolejne

(IV) spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia oligofrenopedagogów
Tematem przewodnim spotkania była muzykoterapia.

Wykład i warsztaty prowadziła mgr Joanna Orlik. Przedstawiła uczestnikom najważniejsze wiadomości dotyczące tej terapii wykorzystując przygotowaną prezentację multimedialną oraz przeprowadziła zajęcia warsztatowe z uczestnikami sieci.
Warsztaty okazały się być bardzo przydatne. Nauczyciele z chęcią brali udział w przygotowanych przez p. Joannę zajęciach, która również uzmysłowiła nam wszystkim jak bardzo muzyka jest potrzebna naszemu ciału i duszy. Jaki ma wpływ na wszechstronny rozwój człowieka, jak pomaga w całkowitym ukształtowaniu się postaw, zachowań, odczuć.

Kolejne spotkanie zaplanowano (jednogłośnie) na 8 listopada, na którym zostaną przeprowadzone ćwiczenia TRE (Trauma Relasing Exercises), niwelujące stres, napięcia i emocje.


Więcej informacji...

Galeria zdjęć...


Uwaga! zmiana terminu spotkania

Sieci współpracy i samokształcenia oligofrenopedagogów.

W związku z odbywającymi się Radami Pedagogicznymi i wywiadówkami następuje zmiana terminu spotkania Sieci z 6 października na 11 października (wtorek).
Pozostałe informacje bez zmian.

Więcej informacji: [pobierz]


ZAPROSZENIE
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W MIASTKU
FILIA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W SŁUPSKU

serdecznie zaprasza
NAUCZYCIELI OLIGOFRENOPEDAGOGÓW ORAZ WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY PRACUJĄ Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W RÓŻNYCH STOPNIACH
do Sieci współpracy i samokształcenia

NA IV. SPOTKANIE (I. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017),
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W MIASTKU, ul. B.CHROBREGO 7
(budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku - wejście od boiska)

DNIA 6 PAŻDZIERNIKA 2016 r. (czwartek) o godz. 16.30

Więcej informacji: [pobierz]

Bernadeta Zwolska
kierownik.miastko@pbw.slupsk.pl
tel 59 857 25 54


KONKURS na prezentację multimedialną
w ramach obchodzonego 1 grudnia
Światowego Dnia Walki z AIDS.


PBW w Słupsku Filia nr 4 w Miastku zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta i Gminy Miastko do udziału w konkursie na prezentację multimedialną w ramach obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS

Regulamin konkursu dostępny jest na: stronie organizatora www.pbw.slupsk.pl/miastko i w bibliotece szkolnej.

Regulamin konkursu: [pobierz]


KONKURS ARTYSTYCZNY
Literackie Krajobrazy Pomorza: Ludzie Pomorza


Uwaga! Termin przyjmowania zgłoszeń
przedłużono do 30 czerwca 2016 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie artystycznym Literackie Krajobrazy Pomorza: Ludzie Pomorza.

Celem konkursu jest zacieśnienie więzi uczniów z regionem, poprzez poznanie wybitnych postaci Pomorza oraz artystyczną interpretację ich życia i działalności. Konkurs nawiązuje do podstawowych założeń ogłoszonego w 2016 roku przez Sejmik Województwa Pomorskiego Roku Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej.

Więcej informacji...

Konkurs "Nauczyciel Pomorza"..

   Szanowni Państwo,

Nabór wniosków do konkursu "Nauczyciel Pomorza", ogłoszonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego, został zakończony.
Lista wyłonionych pedagogów i wychowawców zostanie ogłoszona we wrześniu.

Uroczyste nadanie tytułu "Nauczyciel Pomorza Roku 2016" oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastapi podczas V Forum Pomorskiej Edukacji.

Szczegółowe informacje - na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
http://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza


Zaproszenie na konferencję metodyczną
w ramach XXIII Pomorskiej Wiosny Literackiej


Serdecznie zapraszamy nauczycieli oligofrenopedagogów, bibliotekarzy, polonistów oraz wszystkich zainteresowanych tematem terapeutycznej roli książki na konferencję metodyczną z Pawłem Majem - autorem książki "Przygody niezwykłych bohaterów".

Termin spotkania: 16.05.2016r. godz. 16.00.
Miejsce spotkania: Biblioteka Pedagogiczna w Miastku, ul.Chrobrego 7,

Konferencja metodyczna odbywa się w ramach XXIII Pomorskiej Wiosny Literackiej.

Więcej informacji...

Stanowisko POMORSKIEJ RADY OŚWIATOWEJ

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej
w sprawie wprowadzonych i planowanych zmian
w systemie oświaty oraz harmonogramu ich wdrażania

Pełny tekst: [pobierz]


Rok 2016 – Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił rok 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej.
Z uzasadnienia do uchwały: "Ogłaszając rok 2016 - Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej" - pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę ciągłego budowania i umacniania wspólnoty regionalnej, którą łączyłoby nie tylko zamieszkiwanie terytorium tej samej jednostki administracyjnej, ale także współpraca i współodpowiedzialność za Pomorze stające "twarzą ku przyszłości".
Chcemy wzmacniać związek emocjonalny Pomorzanina (świadomego swoich moralnych praw i obowiązków obywatela) z regionem w którym żyje."

Pełny tekst uchwały: http://www.bip.pomorskie.eu/Article/get/id,54731.html

Więcej informacji: www.pbw.slupsk.pl


Szanowni czytelnicy!
Prosimy o wypełnienie
krótkiej ankiety dotyczącej biblioteki
Dziękujemy!


ZAPRASZAMY!
na otwarcie wystawy
"W świecie historycznych żaglowców
- modele Alfreda Matwijewicza".


dnia 26 listopada 2015r. (środa), godz.12.00

Wystawę można obejrzeć
w Centrum Informacji Turystycznej
w Miastku, ul. Dworcowa 29.

Zaproszenie.


ZAPROSZENIE
Biblioteka Pedagogiczna w Miastku
Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku

serdecznie zaprasza
NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

do Sieci współpracy i samokształcenia

na II. spotkanie, które odbędzie się
w bibliotece Pedagogicznej w Miastku, ul. B.Chrobrego 7
(budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku - wejście od boiska)

dnia 9 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz.16.00

Temat, termin i miejsce kolejnego spotkania ustalimy wspólnie

SPOTKAJMY SIĘ W SIECI
WSPÓLNIE WYBIERZMY TEMAT
UCZMY SIĘ OD SIEBIE
WSPÓLNIE POSZUKUJMY ROZWIĄZAŃ
WYMIEŃMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Bernadeta Zwolska

kierownik.miastko@pbw.slupsk.pl
tel 59 857 25 54


NAUCZYCIELE DO PIÓR!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
i Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin
organizują
IV KONKURS LITERACKI DLA NAUCZYCIELI.

Prosimy pisać, prosimy tworzyć!

Dajemy twórcom więcej czasu!
Nowy termin nadsyłania prac: 30 września 2015r.


Regulamin konkursu.

Kontakt: j.betkowska@pbw.slupsk.pl

ZAPROSZENIE.
Biblioteka Pedagogiczna w Miastku wraz
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
zaprasza
NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
na konferencję metodyczną: "Inna matematyka"
Konferencja metodyczna odbędzie się
dnia 21 maja 2015 r. (czwartek) o godz.14.00
w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Miastku,
ul. B. Chrobrego 7

Tematyka spotkania:
 • nowe spojrzenie na nauczanie matematyki,
 • gry matematyczne do wykorzystania na lekcjach lub zajęciach pozalekcyjnych,
 • jak można rozwiązywać zadania tekstowe,
 • wykorzystanie kalkulatora na lekcjach matematyki.

  Serdecznie zapraszamy
  Bernadeta Zwolska - kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Miastku
  Krzysztof Goliszek - konsultant w ODN w Słupsku

  XXII Pomorska Wiosna Literacka

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
  oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin
  zapraszają do udziału
  w XXII POMORSKIEJ WIOŚNIE LITERACKIEJ.

  Pomorska Wiosna Literacka jest cyklem spotkań autorskich, kierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców Słupska i regionu.
  Od ponad dwudziestu lat wpisana do kanonu imprez kulturalnych odbywających się w naszym regionie, aktywnie promuje czytelnictwo i piękną, wartościową literaturę.
  W tym roku, w dniach 18-22 maja 2015 r. po raz dwudziesty drugi organizujemy spotkania autorskie ze znanymi literatami z kraju i regionu.

  Zaprosiliśmy:
  Ewę Chotomską, Barbarę Ciwoniuk, Barbarę Gawryluk, Michała Rusinka,
  Barbarę Kosmowską, Jolantę Nitkowską-Węglarz oraz Daniela Odiję.


  Szczegółowy harmonogram spotkań XXII Pomorskiej Wiosny Literackiej.

  Wiecej informacji o XXII Pomorskiej Wiosnie Literackiej.


  WYSTAWA LITERACKO - PLASTYCZNA
  TRADYCJE WIELKANOCNE NA KASZUBACH I POMORZU


  W czytelni PBW w Słupsku Filii nr 4 w Miastku warto obejrzeć prace literackie
  i plastyczne: kartki wielkanocne, pisanki, zakładki do książek, przysłowia o tematyce wielkanocnej i wiosennej - napisane w języku polskim oraz w języku kaszubskim, wykonane przez uczniów szkół podstawowych z Piaszyczyny, Wałdowa, Biesowic oraz Miastka.
  Zastosowano mieszane techniki plastyczne, m.in. kolaż, witraż, wyklejanki, wyszywanki, malowanki i inne.
  Ponadto prezentowana jest wystawa książek i czasopism ze zbiorów własnych biblioteki.
  Czas trwania wystawy od 01.04. - 21.04.2015 r.
  Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy w klimacie świątecznym.

  Galeria...


  Konkurs na najpiękniejszą pisankę i kartkę wielkanocną

  W CZYTELNI PREZENTOWANA JEST WYSTAWA POKONKURSOWA
  prac nadesłanych na Konkurs na najpiękniejszą pisankę i kartkę wielkanocną organizowanego,jak co roku,przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku.
  Nagrody zostaną rozdane 1 kwietnia 2015r. podczas wernisażu w świetlicy MGOK w Miastku
  Wystawa potrwa do 22 kwietnia 2015 r.
  Zapraszamy

  Galeria prac konkursowych...


  Spotkanie autorskie z Pauliną Hendel

  13 marca 2015 r. w Czytelni naszej Biblioteki odbyło się spotkanie z pisarką Pauliną Hendel.

  Ta utalentowana młoda pisarka urodziła się w 1987 roku w Miastku.
  Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Miastku (co ciekawe - o profilu matematyczno-fizycznym).
  Jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
  Od kilku lat pisze opowiadania do prasy kobiecej. Interesuje się polską literaturą fantastyczną i przygodową a także twórczością Terry'ego Pratcheta.
  W czasie wolnym zajmuje się rekonstrukcją historyczną.
  Wydawnictwo Nasza Księgarnia opublikowało już dwa tomy Zapomnianej Księgi: cz. I Strażnik i cz. II Tropiciel. Część III ukaże się już w czerwcu tego roku po tytułem Łowca. Książki zaliczane są do gatunku literatury postapokaliptycznej.

  Książki Pauliny Hendel zostały nominowane do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w dziedzinie fantastyki.

  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku wraz z opiekunem oraz zaproszeni Goście.

  Pani Paulina w opowiadała o tym jak doszło do napisania książek, kto był jej pierwszym recenzentem jak przebiegała droga od rękopisu do wydania? Zainteresowani uczestnicy zadawali pytania, na które Pani Paulina ochoczo odpowiadała zachęcając przy tym uczniów do napisania własnej książki. Powiedziała: Pisanie to często ciężka praca, ale i świetna zabawa, dzięki niemu można wiele się nauczyć o sobie, innych ludziach i o otaczającym nas świecie.
  Tego dnia Spotkanie z Panią Pauliną odbyło się również w Gimnazjum im. J.P. II w Miastku dla uczniów tej szkoły


  więcej informacji...

  Galeria zdjęć...


  DZIEŃ OTWARTY BIBLIOTEKI.


  Dnia 11.marca (środa) zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY BIBLIOTEKI.
  Można przyjść w godz. 13.30 - 18.00 zwiedzić placówkę, poznać pracę wewnętrzną biblioteki, porozmawiać z Dyrekcją Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku (do godziny 16.00) o współpracy, planach związanych z placówką, pracy bibliotekarzy , zadać nurtujące pytania.

  Serdecznie zapraszamy
  Bernadeta Zwolska - kierownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
  w Słupsku

  Spotkanie autorskie z Pauliną Hendel

  Już w piątek 13 marca 2015r. o godz. 08.15 w Bibliotece Pedagogicznej w Miastku odbędzie się spotkanie autorskie z Pauliną Hendel - pisarką - nominowaną do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w kategorii powieść fantastyczna.
  Podczas spotkania - promującego książki Pauliny Hendel : „Strażnik” , „Tropiciel” - będzie możliwość zakupu publikacji w promocyjnej cenie.
  Paulina Hendel (ur.1987) – pisarka, publicystka. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Od kilku lat pisze opowiadania do prasy kobiecej.
  Interesuje się polską literaturą fantastyczną i przygodową a także twórczością Terr’ego Pratchetta.
  W wolnym czasie zajmuje się rekonstrukcją historyczną…

  Zapraszamy
  (ilość miejsc ograniczona)  Tego samego dnia o godz. 9.30 odbędzie się kolejne spotkanie z Pauliną Hendel , które będzie miało miejsce w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku (Biblioteka szkolna) dla uczniów szkoły.

  MOJA MAŁA OJCZYZNA - konkurs plastyczny

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

  zapraszają do udziału
  w wojewódzkim konkursie plastycznym
  MOJA MAŁA OJCZYZNA

  Adresatami konkursu są: przedszkolaki, uczniowie
  szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
  województwa pomorskiego

  Informacje o Konkursie
  Regulamin Konkursu
  Formularz zgłoszenia
  Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
  Zgoda dotycząca praw autorskich


  Zaproszenie do Konkursu "Odkrywamy talenty na Pomorzu"


  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
  zaprasza na seminarium
  dla nauczycieli-bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli tematyką przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole

  "Doskonalenie własnych umiejętności komunikacyjnych jako wybrany aspekt przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole"

  w dniu 27 października (poniedziałek) 2014 r., godz. 10.00
  w PBW w Słupsku, ul. Jaracza 18 a (sala konferencyjna)

  Zgłoszenia do 22.10.2014 r., /decyduje kolejność zgłoszeń/: Wydział Informacyjno-Bibliograficzny PBW
  tel. 59 84 888 39 lub 59 84 227 05, wew. 39
  informacja@pbw.slupsk.pl
  d.czapiewska@pbw.slupsk.pl

  Seminarium poprowadzi dr Lucyna Maksymowicz (Politechnika Koszalińska)
  oraz Mirosław Gliniecki - Szef Artystyczny Teatru STOP Koszalin

  Więcej informacji...


  "BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CZYTA DZIECIOM UTWORY
  GOŚCI SŁUPSKIEJ WIOSNY LITERACKIEJ"

  W RAMACH TEJ AKCJI W CZYTELNI NASZEJ BIBLIOTEKI PREZENTOWANA JEST KOLEJNA WYSTAWA. TYM RAZEM GRUPY "0" SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIASTKU,
  KTÓRA ODWIEDZIŁA NASZĄ BIBLIOTEKĘ WRAZ Z PANIĄ ALEKSANDRĄ DRÓŻDŻ.
  WYSTAWA PRAC PREZENTUJE BOHATERÓW KSIĄŻKI PAWŁA BERĘSEWICA
  - "WIELKA WYPRAWA CIUMKÓW".
  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Z AUTORAMI PRAC NA CZELE.
  WYSTAWA PREZENTOWANA BĘDZIE DO 17 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

  Galeria zdjęć...


  Znane są nazwiska laureatów:
  Literackiej Nagrody Nobla 2014 oraz Nagrody Literackiej Nike 2014

   Literacką Narodę Nobla 2014 otrzymał francuski pisarz Patrick Modiano, znany w Polsce z takich powieści jak "Nawroty nocy", "Ulica ciemnych sklepików", "Zagubiona dzielnica".
   Za najlepszą książką roku 2014 uznana została autobiografia Karola Modzelewskiego "Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca”.
  Więcej informacji...


  Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną informacją o międzynarodowym programie stażowym z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego dla nauczycieli, a także do skorzystania z programu, oferującego Państwu różnorodne możliwości współpracy i wymiany doświadczeń.
  Więcej informacji:
  Międzynarodowy program stażowy z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego dla nauczycieli


  "BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CZYTA DZIECIOM UTWORY
  GOŚCI SŁUPSKIEJ WIOSNY LITERACKIEJ"

  W RAMACH TEJ AKCJI W CZYTELNI NASZEJ BIBLIOTEKI PREZENTOWANA JEST KOLEJNA WYSTAWA. TYM RAZEM PRZEDSZKOLAKÓW GRUPY V PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 IM.PRZYJACIÓŁ STUMILOWEGO LASU W MIASTKU,
  KTÓRZY ODWIEDZILI NASZĄ BIBLIOTEKE
  WRAZ Z NAUCZYCIELEM PANEM MARKIEM MASZNICZEM.
  WYSTAWA PRAC PREZENTUJE BOHATERÓW KSIĄŻKI "CIOCIA JADZIA" ELIZY PIOTROWSKIEJ.
  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY RODZICÓW, DZIADKÓW I WSZYSTKICH CHĘTNYCH Z AUTORAMI PRAC OCZYWIŚCIE NA CZELE ;-)
  WYSTAWA TRWA DO 15 WRZEŚNIA.

  Galeria zdjęć...


  Głośne czytanie utworów Wandy Chotomskiej w ramach akcji
  "Cała Polska czyta dzieciom"

  Dnia 06.06.2014 r. w czytelni biblioteki pedagogicznej odbyło się spotkanie z wychowankami Przedszkola nr 3 w Miastku w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" oraz corocznej akcji Słupskiej Wiosny Literackiej.
  Dzieci z zainteresowaniem słuchały wierszy wybitnej polskiej literatki p.Wandy Chotomskiej z książki pt. "Dzieci Pana Astronoma". Oglądały również wystawę książek dla dzieci zorganizowaną w czytelni biblioteki.

  Galeria zdjęć...


  PODSUMOWANIE I. GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO pt. "Nasze mamy ukochane"

  Organizatorem gminnego konkursu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 4 w Miastku. W konkursie udział wzięły 92 osoby z przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Miastko. Ogółem wpłynęły 93 prace.
  Oceny prac konkursowych dokonało jury w składzie: Grażyna Jamniak - przewodnicząca - z-ca dyrektor PMDK Miastko, Marzanna Kowalczyk - członek, instruktor plastyki MGOK Miastko, Elżbieta Góźdź - członek, nauczyciel sztuki ZS Biesowice.

  Galeria zdjęć...

  Więcej informacji...


  Dzień Kaszubski w Szkole Podstawowej w Piaszczynie
  16.05.2014 r.

  Na zaproszenie p.Barbary Ilkiewicz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie biblioteka zaprezentowała wystawę pt. "Regionalizm Kaszub".
  Na wystawę składały się zbiory własne biblioteki pedagogicznej, m.in. książki, czasopisma, multimedia o tematyce regionalnej. Ponadto w holu szkoły wyeksponowano kilka tablic, na których umieszczone zostały zakładki do książek ze wzorami kaszubskimi, artykuły z ciekawymi ludźmi, a także zdjęcia z lekcji bibliotecznych i regionalnych, spotkania, warsztaty z nauczycielami i uczniami oraz inne wydarzenia związane z kaszubszczyzną.

  Galeria zdjęć...

  Więcej informacji...


  Dnia 12 maja 2014r. o godz. 11.00 w Czytelni odbyła się
  KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI
  Z EMILIĄ KIEREŚ
  Temat konferencji:
  "Muza w kuźni, czyli : niby dla dzieci, a jednak nie tak łatwo"

  Konferencja została zorganizowana w ramach XXI Słupskiej Wiosny Literackiej, której organizatorem jest PBW w Słupsku, we współpracy z ODN w Słupsku oraz Stowarzyszeniem "Volumin" działającym przy PBW w Słupsku.

  Galeria zdjęć...

  W ramach XXI SWL odbyły się również spotkania autorskie z Ewą Chotomską, Emilią Kiereś, Danielem Odiją i Marcinem Pałaszem w innych placówkach kulturalno-oswiatowych.

  Więcej informacji...

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli pomocni
  w organizacji spotkań :)

  Bernadeta Zwolska


  ZAPROSZENIE
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia w Miastku
  serdecznie zaprasza
  nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, polonistów oraz bibliotekarzy

  na konferencję metodyczną z Emilią Kiereś
  laureatką nagrody Guliwer w Krainie Olbrzymów,
  autorką Srebrnego dzwoneczka-książka trafiła na Listę Białych Kruków Internationale Jugendbibliothek w Monachium.

  Spotkanie odbędzie się 12 maja 2014 r. o godz. 11.00
  w Czytelni PBW Filii w Miastku
  Wstęp wolny. Zapraszamy!

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia nr 4 w Miastku
  organizuje
  I GMINNY KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI
  "Nasze mamy ukochane"
  Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach.
  Prace konkursowe należy przesłać do 19.05.2014r.

  Regulamin konkursu

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:)


  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
  oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin
  zapraszają do udziału
  w XXI SŁUPSKIEJ WIOŚNIE LITERACKIEJ...
  dla Pomorzan


  W tym roku, w dniach 12-16 maja 2014, po raz dwudziesty pierwszy organizujemy spotkania autorskie ze znanymi literatami,
  krytykami, rysownikami z kraju i regionu.

  Zaprosiliśmy:
  Wandę Chotomską
  Ewę Chotomską
  Emilię Kiereś
  Barbarę Kosmowską
  Jolantę Nitkowską-Węglarz
  Daniela Odiję
  Joannę Olech
  Marcina Pałasza
  Mariolę Pryzwan

  Szczegółowy harmonogram spotkań XXI SWL

  Więcej informacji o XXI SWL...


  Dnia 17.02.2014 r.
  w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Miastku
  odbyło się kolejne spotkanie
  Kameralnej Grupy Literackiej
  Na spotkaniu omówiono działalność grupy oraz plany na przyszłość:

  Sprawozdanie ze spotkania...

  Kolejne spotkanie KGT odbędzie się
  dnia 10 marca 2014 r., godz. 17.00

  w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Miastku.


  Na ostatnim spotkaniu   Kameralnej Grupy Literackiej, które odbyło się 27.01.br. nie tylko prezentowane   były utwory naszych poetów ale również odbyła się dyskusja na temat piosenek jako wyrazie  poezji, w której  wykorzystano teksty takich zespołów jak :  Stare Dobre  Małżeństwo, Tool, oraz niemieckiej grupy Rammstein.  Okazuje się, że poezja jest dobrą parą dla  muzyki, która nie zawsze wpada nam w ucho po pierwszych dźwiękach. Jednak warto zagłębić się w nią by odnaleźć coś znacznie większego .          

  Temat będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 17.02.2014r. o godzinie 17.00 w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Miastku.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu.

                                                                                                                                               Kameralna Grupa Literacka • UWAGA - Oferta pracy dla nauczycieli polonistów!
  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  prowadzi rekrutację uzupełniającą nauczycieli polonistów
  do pracy dydaktycznej za granicą w Brazylii, Rosji i Kazachstanie
  - na rok szkolny 2014/15.

  Pismo do Marszałka Województwa Pomorskiego.
  Ogłoszenie - rekrutacja uzupełniająca nauczycieli polonistów do pracy dydaktycznej w Brazylii.
  Ogłoszenie - rekrutacja uzupełniająca nauczycieli polonistów do pracy dydaktycznej w Rosji i w Kazachstanie.


  ZAPROSZENIE

  Dnia 27 stycznia 2014 r. o godz. 17.00

  w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Miastku odbędzie się kolejne spotkanie Kameralnej Grupy Literackiej.
  Po raz kolejny zapraszamy wszystkich autorów z Miastka i okolic do wzięcia udziału w spotkaniu.

  Nie pozostawajmy w cieniu!
  Grupa jest dla Was kochani!
  Dajcie się poznać!
  Więcej informacji...

  Zapraszam serdecznie
  Bernadeta Zwolska  NOWA USŁUGA! ZAPRASZAMY!
  Biblioteka oferuje dostęp do ponad 160 tytułów
  książek elektronicznych w serwisie IBUK LIBRA.

  O szczegóły zapytaj bibliotekarza;))
  Więcej informacji...


  Zapraszamy do Czytelni naszej Biblioteki
  na wystawę japońskiej sztuki
  kanzashi (hana kanzashi) - autorstwa Marty Wrycza
  oraz
  quilling’u techniki z rodzaju papieroplastyki
  - autorstwa Julii Wrycza.

  Więcej informacji....

  Zapraszamy do galerii zdjęć


  Czym jest dobro i zło?
  Czy w człowieku tkwi tylko dobro bądź tylko zło?
  Przed czym się broni? Czego się wstydzi?
  Czy w człowieku "złym" znajduje się zalążek dobra? I na odwrót.

  Na takie i podobne pytania staraliśmy się odpowiedzieć na poniedziałkowym spotkaniu "Kameralnej" Grupy Literackiej.
  Podpowiedzią był między innymi utwór Małgorzaty Hillar:
  My z drugiej połowy XX wieku.

  Ponadto odbyła się prezentacja wierszy własnych.
  Do grupy dołączył nowy twórca, co nas bardzo cieszy.

  Serdecznie zapraszamy kolejnych twórców do udziału w spotkaniach Naszej - Waszej grupy.
  Kolejne spotkanie zaplanowano na 16.12.2013r. o godz. 17.00.

  Bernadeta Zwolska z "K"GL


  ZAPROSZENIE

  Dnia 18 listopada 2013 r. o godz. 17.00

  w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Miastku odbędzie się kolejne spotkanie "Kameralnej" Grupy Literackiej, na które zapraszamy wszystkich chętnych twórców poezji, prozy, dramatu i bogowie wiedzą jakich jeszcze form literacko-bezpardonowych z Miastka i okolic.

  Tematem przewodnim, jak zwykle, będzie twórczość , zarówno własna , jak i klasyków.

  Zapraszamy serdecznie
  Bernadeta Zwolska z "K"GL


  Z okazji obchodzonego w Gimnazjum im Jana Pawła II
  w Miastku Dnia Patrona, w dniu 16. października odbyła sie
  w Czytelni prelekcja poświęcona J.P.II z wykorzystaniem wywiadu udzielonego przez J.P.II w 1988 r. Janowi Gawrońskiemu.

  Wywiad jest pierwszym na świecie autoryzowanym wywiadem z Papieżem Janem Pawłem II.
  (...)" Następnego ranka, gdy przepisywałem wywiad , Papież kazał mi przekazać, że chciałby tę rozmowę potraktować jako prywatną. Dlaczego? Nie wiem. Prawdopodobnie zdał sobie sprawę, ze mówił bardziej otwarcie, niż uważał za stosowne. I tak się stało - rozmowa została prywatna na długie lata"(...)
  Uczestnikami prelekcji byli uczniowie kl. III f wraz z wychowawczynią P. Małgorzatą Przychodniak.
  Uczestnicy obejrzeli również film dokumentalny Papież Jan Paweł II- budowniczy mostów.
  Prelekcję prowadziła Bernadeta Zwolska - nauczyciel bibliotekarz.


  "Czytajmy poezję" - poetyckie wydarzenie,

  którego partnerem jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
  oraz Stowarzyszenie Edukacyjne "Volumin"

  13 września 2013 roku

  Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

  Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie jednego wiersza

  Inicjator i organizator wydarzenia: Katarzyna Nazaruk

  W ramach wydarzenia planowane są konkursy, spotkania i wystawy:

  "Czytajmy poezję" - wystawy w PBW w Słupsku oraz Filiach


  12 września (czwartek) / godz. 13.00 / prowadzący: Tomasz Jastrun / seminarium dla nauczycieli i bibliotekarzy /
  "Tuwim na strasznie i na wesoło" / Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 1 w Bytowie / Bytów ul. Zamkowa 2/ organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

  13 września (piątek) / godz. 9.00 / prowadzący: Tomasz Jastrun / warsztaty literackie dla młodzieży /
  "Jak pisać wiersze, mejle, smsy tak, by życie stało się łatwiejsze i ładniejsze?" / Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Czytelnia PBW / Słupsk ul. Jaracza 18 a / organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

  13 września (piątek) / godz. 14.00 / prowadzący: Tomasz Jastrun / seminarium dla nauczycieli i bibliotekarzy /
  "Tuwim, czyli włosy dęba. Jak można pokonać przerażenie poezją?" / Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, sala "Na poddaszu" / Słupsk, ul. Jaracza 18 a / organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

  Zapraszamy!

  Kontakt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, tel.59 8422705, sekretariat@pbw.slupsk.pl


  60 - lecie Biblioteki Pedagogicznej w Miastku 1953 - 2013

  Zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy związanej z jubileuszem 60 - lecia istnienia Biblioteki pedagogicznej w Miastku. W Bibliotece można obejrzeć fotografie, prezentację multimedialną z piekną muzyką w tle, zajrzeć do Kronik oraz pozostawić wpis w jednej z nich.
  Zapraszamy do galerii zdjęć


  Dnia 9 maja, w ramach programu:
  "Biblioteka Pedagogiczna w Miastku czyta dzieciom utwory gości Słupskiej Wiosny Literackiej",

  odwiedziła nas kolejna Grupa "0" z Przedszkola nr 1 w Miastku, której opiekunem jest p. Edyta Karpińska. Grupa licząca 21 małych uczniów słuchała fragmentu książki Elizy Piotrowskiej - Ciocia Jadzia oraz obejrzała bajkę o niesfornym Mikołajku.
  Z niecierpliwością czekamy na prace plastyczne z wizerunkiem Cioci Jadzi - bohaterki książki by móc umieścić je na wystawie, na którą juz dziś zapraszamy.
  O terminie powiadomimy dzieci oraz umieścimy informacje na stronie internetowej biblioteki.

  22 kwietnia 2013r. w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku
  odbyło się podsumowanie
  "Konkursu Graficznego na Ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Miastku
  z okazji 60-lecia jej istnienia"

  Na konkurs wpłynęły 44 prace.

  Jury w składzie :
  1. Przewodniczący: Witold Piekarski -nauczyciel plastyk w PMDK w Miastku,
  2. Członek: Grażyna Jamniak - wicedyrektor PMDK w Miastku,
  3. Członek: Marzanna Kowalczyk - instruktor plastyki w MGOK w Miastku,
  4. Członek : Małgorzata Rola - radna miejska oraz fundatorka Nagrody Głównej
  postanowiło przyznać NAGRODĘ GŁÓWNĄ:
  Klaudii Gajkowskiej - uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
  Nagrodą Główną był czek wartości tysiąca złotych oraz zwycięski ekslibris stał się oficjalnym znakiem graficznym Biblioteki Pedagogicznej w Miastku.

  Jury przyznało również 5 równorzędnych WYRÓŻNIEŃ:
  • Agnieszce Małyszewicz - uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
  • Sarze Radtke - uczennicy Gimnazjum im.J.P.II w Miastku
  • Martynie Wiśniewskiej - uczennicy Gimnazjum im.J.P.II w Miastku
  • Justynie Stoltman - uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
  • Marcie Gliwie - uczennicy Gimnazjum im.J.P.II w Miastku.
  Nagrodą był pendrive z wygrawerowanym imieniem laureatki.
  Wręczaniu nagród towarzyszyły występy artystyczne młodzieży z PMDK w Miastku.

  Więcej...


  Z przyjemnością informujemy, że
  Konkurs na Ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Miastku
  został rozstrzygnięty!

  11 marca 2013 r. po długich i burzliwych dyskusjach Kapituła konkursu w składzie:
  1. Grażyna Jamniak - wicedyrektor PMDK w Miastku
  2. Marzanna Kowalczyk - instruktor plastyki MGOK w Miastku
  3. Małgorzata Rola - radna miejska a zarazem fundator I nagrody
  4. Witold Piekarski - instruktor sekcji plastycznej w PMDK w Miastku - przewodniczący
  dokonała wyboru zwycięskiego Ekslibrisu oraz pięciu wyróznionych.
  O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni listownie.
  Zapraszamy do galerii zdjęć z obrad Komisji


  KAMERALNA GRUPA LITERACKA
  ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie integracyjne wszystkich chętnych twórców:poezji, prozy, dramatu
  i bogowie wiedzą jakich jeszcze form literacko - bezpardonowych z Miastka i okolic.
  Tematem przewodnim spotkania będzie twórczość, zarówno nasza własna, jak i klasyków.

  Spotkanie odbędzie się w dniu 09 listopada 2012r. o godzinie 16.00 w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Bolesława Chrobrego 7 w Miastku.

  Więcej...

  Na wszelkie pytania odpowie Magda pod nr tel. 513 644 132email: magdalena.szachta@wp.pl oraz panie z Biblioteki Pedagogicznej pod nr tel. 0-59 857 25 54 email: filia.miastko@pbw.slupsk.pl


  Szanowni Odwiedzający naszą stronę!

  Biblioteka Pedagogiczna w Miastku -Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, ogłasza

  "Konkurs Graficzny na Ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Miastku z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia"

  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalych Miasta i Gminy Miastko.

  UWAGA! W związku z prośbami wpływającymi do Biblioteki
  termin zakończenia konkursu został przedłużony
  do 5 stycznia 2013 r. włącznie.

  REGULAMIN KONKURSU


  Dnia 25.10.2012r. w Bibliotece Pedagogicznej w Miastku odbyło się pierwsze spotkanie Kameralnej Grupy Literackiej
  Na spotkaniu, w niezwykle sympatycznej atmosferze lokalni poeci prezentowali swoje utwory, następnie pani Jadwiga Fedyczkowska odczytała wiersze obecnych na spotkaniu poetów oraz wyrecytowała wiersz K. K. Baczyńskiego pt: "Cień z obozu".

  Zostały również określone ogólne założenia działalności grupy:
   - promocja i rozwój kultury lokalnej
   - promocja i rozwój twórczości lokalnej
   - wsparcie i rozwój lokalnych twórców
   - pomoc w rozwoju warsztatu literackiego twórców

  Sprawozdanie ze spotkania....  XIX Słupska Wiosna Literacka, odbyła się w dniach 21-25 maja 2012r.

  Więcej...  NAUCZYCIELE DO PIÓR!
  Zakończyliśmy gromadzenie prac nadesłanych na III Konkurs Literacki dla Nauczycieli.
  Laureatów nagrodzimy w czasie XIX Słupskiej Wiosny Literackiej w maju 2012 r.!.

  Więcej...

  Jolanta Betkowska
  koordynator konkursu
  e-mail czytelnia@pbw.slupsk.pl


  W czytelni Biblioteki jest prezentowana wystawa prac uczniów Pani Ireny Bronk ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku


  Bibliotekę Pedagogiczną odwiedziła kolejna grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku z Panią Ireną Bronk.
  Dzieci wysłuchały fragmentów książki Elizy Piotrowskiej pt. "Ciocia Jadzia".


  Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza !
  We współpracy z Państową Szkołą Muzyczną I st.w Miastku Panią oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Miastku w dniu 27.10.2011r. w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie bibliotekarzy z regionu miasteckiego...

  Więcej...


  Biblioteka Pedagogiczna czyta dzieciom utwory
  gości Słupskiej Wiosny Literackiej.

     7 października zawitali do naszej biblioteki wyjątkowi goście - Grupa "O" z Przedszkola nr 1 w Miastku.
     Nasi Milusińscy Czytelnicy zapoznali się z bohaterami książki Pawła Beręsewicza - Pan Mamutko i zwierzęta. Po wysłuchaniu wszystkich historii Pana Mamutko dzieci zabiorą się do rysowania książkowych postaci, tak jak je sobie wyobrażają.
     Prace małych uczniów będą prezentowane w czytelni biblioteki. Na wystawę gorąco zapraszamy dzieci z rodzicami, babciami, dziadkami, innymi opiekunami oraz wszystkich zainteresowanych.
     Już niebawem kolejna Grupa "O" odwiedzi naszą bibliotekę by zapoznać się z innymi bohaterami książki Pawła Beręsewicza rodziną Ciumków. Kto wie? może mali Czytelnicy bedą mieli okazję poznać osobiście autora tych książek, a i sam autor oglądać będzie prace wykonane przez małych uczniów


           

  Katalog naszych zbiorów udostępniony został online!  Zachęcamy do odwiedzania stron
  Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

   

   

   

   

   


  Kolejna, XVIII Słupska Wiosna Literacka odbyła się w dniach

  6 - 20 maja 2011r.

  Gościliśmy: Martę Fox, Barbarę Kosmowską, Jolantę Nitkowską-Węglarz, Pawła Beręsewicza, Wiesława Ciesielskiego, Jarosława Kreta, Daniela Odiję, Michała Ogórka, Tomasza Trojanowskiego...


  Konferencja Metodyczna

   14 lutego 2011r. w naszej Bibliotece odbyła się konferencja metodyczna na temat korzystania z zasobów Kartoteki Zagadnieniowej. Konferencja była zainicjowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku i przeprowadzona przez: p. Jolantę Janonis oraz p. Wioletę Pająk.  Spotkanie kierowane było do nauczycieli. Wśród uczestników znaleźli się nauczyciele z ZSP, ZSO, SP nr 1, PSM oraz BPMiG. Wiadomości zostały przekazane w formie prezentacji multimedialnej, po której zorganizowano warsztaty i każdy uczestnik konferencji mógł w praktyce sprawdzić funkcjonalność Kartoteki Zagadnieniowej.
  Służymy pomocą i informacją w wykorzystaniu bazy Kartoteki Zagadnieniowej w naszej Bibliotece :-)


  Zakończyliśmy gromadzenie prac nadesłanych na II Konkurs Literacki dla nauczycieli...laureatów ogłosimy w czasie Słupskiej Wiosny Literackiej 2011!

  "Ledwie zima minęła a w Słupsku znienacka
  przebiśniegiem sypnęła Wiosna Literacka..."


  Kolejny, XVII już raz zawitała Słupska Wiosna Literacka

  21.05.2010r. w ramach Słupskiej Wiosny Literackiej nasza Biblioteka wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zorganizowała spotkanie autorskie z udziałem Marty Fox, pisarki, znanej zarówno z powieści dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Autorka niezwykle ciekawie opowiadała o swoich książkach, poszukiwaniach, pomysłach...
  Zachęcamy do zapoznania się z literaturą Marty Fox.
  Więcej  na stronie pisarki: www.martafox.pl


  Kazimierz Szymeczko naszym gościem w 2008r.  Zapraszamy do naszej biblioteki szczególnie nauczycieli, studentów i licealistów. 

  Do dyspozycji czytelnika posiadamy księgozbiór liczący ponad 31tys. książek, obszerną prenumeratę czasopism pedagogicznych i nie tylko a także zbiór kaset VHS i płyt DVD.

  Każdy czytelnik biblioteki może bezpłatnie korzystać z ICIM.

  Zachęcamy również do kontaktu z nami drogą e-mail'ową i telefoniczną.

  Wiadomości

  Copyright © 2006 - 2015 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 4 w Miastku

  stat4u