Międzyszkolny konkurs recytatorski "Z biegiem Wisły"

2017.10.17
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
zaprasza
uczniów klas I-III szkół podstawowych regionu słupskiego
do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim
 
pt.:  Z BIEGIEM WISŁY
 
Konkurs odbędzie się 23 listopada 2017 r. o godz. 11.00
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku
 
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie kandydatów do dnia 16 listopada 2017 r. na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku,  ul. Jaracza 18 a, 76-200 Słupsk, tel. 59 84 888 39, - (Załącznik nr 1),
 
Uczestnicy konkursu przygotują do recytacji wiersz zgodny z tematyką konkursu - (wiersze o rzece Wiśle).
 
Opiekun uczestników konkursu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wykorzystanie przez organizatora konkursu wizerunku ucznia - (Załącznik nr 2).
 
Dodatkowych informacji udziela:
Renata Łuczak, tel. 59 84 888 39, e-mail: r.luczak@pbw.slupsk.pl, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.
 
Regulamin konkursu [pobierz]
Formularz zgłoszenia [Załącznik nr 1]
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka [Załącznik nr 2]
 
Wiersze o rzece Wiśle - wykaz autorów i tytułów [pobierz]