Motywowanie uczniów do nauki i dobrego zachowania

  Kochanowska Magdalena, Marańczuk Żaneta, Kapica-                Przewoźnik Daria „Motywowanie uczniów do nauki i dobrego    zachowania czyli Pozytywne przyłapania”
 
  Pilotażowy projekt „Pozytywne przyłapania” został skierowany do        nauczycieli i wychowawców klas IV-VI szkół podstawowych powiatu    głogowskiego. Idea projektu  to motywacja uczniów oparta na            pochwałach, to szansa dla ucznia na budowanie poczucia własnej        relacji z drugim dorosłym człowiekiem – nauczycielem.
 
  Książka podzielona jest na trzy części:
  Część I – Trochę teorii
  Część II – Pochwały
  Część III – Sytuacje interwencyjne
 
  Przykłady sytuacji, interwencji i korzyści z nich dla uczniów,                nauczycieli i klasy