multimedia-edukacja europejska

EDUKACJA EUROPEJSKA

CD

CD 9  Europe into the New Millennium – hymny Państw Unii Europejskiej[CD]
CD 10  Atlas Świata 2002 [CD]
CD 11 Historia Polski i Świata [CD]
CD 22 Encyklopedia multimedialna PWN cz.9: POLSKA 2000 [CD]
CD 25 Encyklopedia multimedialna PWN cz.17: XX WIEK [CD]
CD 26 Encyklopedia multimedialna PWN cz.18: KONTYNENTY[CD]
CD 59 – 60 Unia bez tajemnic cz.1,2 - filmy informujące o Unii Europejskiej przygotowane przez Pełnomocnika
Rządu ds. Informacji Europejskiej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów [CD]
CD 61 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej  [CD]
1.     Negocjacje  o członkowstwo
2.     Analizy i opracowania
3.     Traktaty i konwencje
4.     Informatory o UE
5.     Dane statystyczne
6.     Dokumenty i raporty
7.     Programy pomocowe
8.     Przewodnik internetowy
9.     Biblioteczka przedsiębiorcy
10.  Serwis informacyjny CIE UKIE
CD 62, 225, 226 Moja Polska [CD]
            1. Hymn Polski: Mazurek Dąbrowskiego (wersja pełna 2’36”, wersja orkiestrowa z jedną  zwrotką  0’42”,
   jedna zwrotka z tekstem 0’41”)
            2. Hymn Unii Europejskiej: Oda do radości (wersja pełna 2’11”, wersja orkiestrowa 2’11”)
CD 63 Tak! Łączymy Polskę z Europą [CD]
1.     Wystąpienie Prazydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
2.     Hymny Polski i Unii Europejskiej
3.     Traktat akcesyjny
4.     Polska w Unii Europejskiej – nasze warunki członkostwa
5.     Unia Europejska – struktury i zasady działania
6.     Polska Fundacja im. Roberta Schumana
CD 64, 65 Tak dla Polski (Aleksander Kwaśniewski) [CD]
1.     Wystąpienie Prezydenta RP
2.     Traktat Akcesyjny
3.     Polska w Unii Europejskiej
4.     Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej
5.     Pytania i odpowiedzi
6.     Struktura Unii Europejskiej
7.     „Tak dla Polski” (materiały informacyjne Kancelarii Prezydenta RP)

VHS

KASETA 565 EUROPA NA CO DZIEŃ (KASETA VIDEO, PŁYTA CD, PODRĘCZNIK ) [VHS]
1.     Dzieje Europy (1’)
2.     Przestrzeń Europy (12’)
3.     Kultura europejska: cechy narodowe, wady i zalety, kultura polska, lista zabytków w katalogu UNESCO, różnorodność kulturowa – prawosławie, program „RAFAEL”, „KALEJDOSKOP”, „KRAKÓW 2000”, kuchnie narodowe. (9’)
4.     System prawa Europy (14’)
5.     Gospodarka rynkowa (12’)
6.     Instytucje demokratyczne (11’)
7.     Organizacje integracji europejskiej (11’)
8.     System bezpieczeństwa europejskiego (14’)
9.     Człowiek a środowisko naturalne (13’)
10.  Europa regionów – współpraca regionów, kultura, szkolnictwo, euroregiony (11’)
11.  Państwa Europy (11’)
12.  Europa wobec świata (14’)
W skład pakietu wchodzą również: podręcznik dla nauczyciela, podręcznik dla ucznia i program komputerowy na płycie CD, dostępne tylko w czytelni PBW (sygn.90419)
KASETA 389 – 390) EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ – SZKOŁY W EUROPIE : (BROSZURA ) (150’ i 130’) [VHS]
Jedenaście filmów ukazujących różne formy i sposoby edukacji na odległość w Belgii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz przemiany zachodzące na tym obszarze kształcenia pod wpływem technologii ery elektronicznej, a także zmiany w rzeczywistości społecznej poszczególnych krajów i ich gospodarce.
1.     200 tysięcy studentów (30’)
2.     Telekolleg – nigdy nie jest za późno (30’)
3.     Studiowanie w Hagen (25’)
4.     Jak studiować (na przykładzie szkolnictwa wyższego w Niemczech) –20’
5.     Studia ludzi niepełnosprawnych (25’)
6.     Na odległość – po francusku (30’)
7.     Telewizja edukacyjna (25’)
8.     Na koszt firmy (30’)
9.     Multimedia (30’)
10.  Europejskie perspektywy (30’)
KASETA  636 – 637 EDUKACJA NOWEGO WIEKU : (BROSZURA) (2x120’) [VHS]
10 filmów stanowiących przegląd nowych technologii kształcenia stosowanych w edukacji na odległość w krajach europejskich i USA. Ukazuje perspektywy zmian w procesach uczenia się i zdobywania wiedzy i wykształcenia , zwłaszcza na odległość.
  1. Telewizje w edukacji
  2. Telewizja interakcyjna
  3. Studia w telewizji kablowej
  4. Studiowanie z kaset
  5. Telekomunikacja i telematyka
  6. Multimedia
  7. Kształcenie praktyczne dla praktyk
  8. Wielkie systemy edukacji na odległość
  9. Uniwersytet na odległość
  10.  Edukacja międzynarodowa
KASETA 684 – 685 SPOTKANIA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ  : (BROSZURA )(2x120’) [VHS]
12 filmów przekazuje podstawowe informacje o Unii Europejskiej. Przez pokazanie historii jednoczenia Europy po II wojnie światowej i dnia współczesnego Unii Europejskiej – jej instytucji, organów i programów, autorzy przekazują informacje o rzeczywistych prawach i obowiązkach państw i społeczeństw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Wyjaśnione zostały pojęcia, z którymi spotykamy się na co dzień, ale nie zawsze wiemy co się pod nimi kryje.
1.     Historia integracji europejskiej
2.     Instytucje Unii Europejskiej
3.     Proces decyzyjny i legislacyjny
4.     Piętnastka
5.     Bez granic
6.     Konstytucja
7.     Polityki, czyli cele i zadania Unii Europejskiej
8.     Euro
9.     Unia Europejska a świat
10.  Uczyć się Europy
11.  Mamy szansę (PHARE)
12.  Co dalej (propozycje reform w Unii Europejskiej)
KASETA 963 EUROPA - film  stanowi kompendium wiedzy na temat Europy – kontynentu (26’) [VHS]
KASETA 299 – 304 WSPANIAŁOŚCI PRZYRODNICZE EUROPY [VHS]
KASETA 299 NIEZWYKŁE ZJAWISKA PRZYRODNICZE (105’) [VHS]
KASETA 300 WULKANY EUROPY, WYSPY MARZEŃ (105’) [VHS]
KASETA 301 NAJWIĘKSZE W EUROPIE, GŁÓWNE PARKI PRZYRODNICZE(105’) [VHS]
KASETA 302 EUROPA PODZIEMNA, NAJPIĘKNIEJSZE PEJZAŻE EUROPEJSKIE  (105’) [VHS]                                        
KASETA 303 FAUNA I FLORA EUROPY, EXTREMALNE KRAJOBRAZY (105’) [VHS]
KASETA 304 GEOGRAFIA MITÓW I LEGEND, WYBRZEŻA EUROPY (105’) [VHS]
KASETA 975 Nasz Dom Europa – 69 filmów (każdy po ok.2-5 min) dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej oraz
miejscu Polski w strukturach Unii, prowadzący:  Bogusław Wołoszański, Wydawca: Pełnomocnik Rządu ds.Informacji Europejskiej,  2002 [VHS]
KASETA 1346, 1350 Europa na wynos, MENiS 2004 (190’) [VHS]
1. Młodzież – wymiana młodzieży,
2. Młodzież – wolontariat europejski,
3. Młodzież – inicjatywy młodzieżowe,
4. Leonardo da Vinci – projekty językowe,
5. Leonardo da Vinci – międzynarodowe sieci instytucji,
6. Leonardo da Vinci – projekt pilotażowy. Projekt wymiany i staży,
7. Sokrates – Erasmus,
8. Sokrates – Lingua, Arion, Eurydice,
9. Sokrates – Grundtvig, Minerva,
10. Sokrates – Comenius.
KASETA 1444 Europejski Fundusz Społeczny: najlepsze praktyki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2006 (49’) [VHS]
 
 
ZBIORY WYDZIAŁU MULTIMEDIALNEGO PBW W SŁUPSKU
Ul. JARACZA 18 A, 76 - 200 SŁUPSK 
TEL. 842-35-64, e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl