multimedia-edukacja medialna | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

multimedia-edukacja medialna

EDUKACJA MEDIALNA

VHS

KASETA 389-390 EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ– SZKOŁY W EUROPIE (150’ i130’) 
Jedenaście filmów ukazujących różne formy i sposoby edukacji na odległość w Belgii, Francji, Niemczech
i Wielkiej Brytanii oraz przemiany zachodzące na tym obszarze kształcenia pod wpływem technologii ery elektronicznej, a także zmiany w rzeczywistości społecznej poszczególnych krajów i ich gospodarce.
1.     200 tysięcy studentów (30’)
2.     Telekolleg – nigdy nie jest za późno (30’)
3.     Studiowanie w Hagen (25’)
4.     Jak studiować (na przykładzie szkolnictwa wyższego w Niemczech) –20’
5.     Studia ludzi niepełnosprawnych (25’)
6.     Na odległość – po francusku (30’)
7.     Telewizja edukacyjna (25’)
8.     Na koszt firmy (30’)
9.     Multimedia (30’)
10.  Europejskie perspektywy (30’)
KASETA 634-635 SZKOŁY ZA OCEANEM cz.2 – Internet na Antypodach 
(kształcenie multimedialne na odległość, po ok.25’)
1.     BBS – uniwersyteckie tablice
2.     WWW – przestrzeń technologiczna
3.     E-MAIL – globalna komunikacja
4.     Home Page – wiadomości dla wszystkich
5.     Listserwy – sieć uniwersytecka
6.     Edukacja na łączach – studenci
7.     Edukacja na łączach – profesorowie
8.     Edukacja na łączach – uczelnie
9.     Edukacja na łączach – społeczeństwo
10.  Edukacja na łączach – nowe wyzwania
KASETA 636-637 EDUKACJA NOWEGO WIEKU (PO OK. 25’) 
1.     Telewizja w edukacji
2.     Telewizja interakcyjna
3.     Studia w telewizji kablowej
4.     Telekomunikacja i tematyka
5.     Multimedia
6.     Symulacja i praktyka
7.     Wielkie systemy edukacji na odległość
8.     Uniwersytet na odległość
9.     Edukacja planetarna
KASETA 572-573 JĘZYK FILMU – dydaktyczne komunikaty audiowizualne
KASETA 565 EUROPA NA CO DZIEŃ (KASETA VIDEO, PŁYTA CD, PODRĘCZNIK) 
1.     Dzieje Europy (1’)
2.     Przestrzeń Europy (12’)
3.     Kultura europejska: cechy narodowe, wady i zalety, kultura polska, lista zabytków w katalogu UNESCO, różnorodność kulturowa – prawosławie, program „RAFAEL”, „KALEJDOSKOP”, „KRAKÓW 2000”, kuchnie narodowe. (9’)
4.     System prawa Europy (14’)
5.     Gospodarka rynkowa (12’)
6.     Instytucje demokratyczne (11’)
7.     Organizacje integracji europejskiej (11’)
8.     System bezpieczeństwa europejskiego (14’)
9.     Człowiek a środowisko naturalne (13’)
10.  Europa regionów – współpraca regionów, kultura, szkolnictwo, euroregiony (11’)
11.  Państwa Europy (11’)
12.  Europa wobec świata (14’)
W skład pakietu wchodzą również: podręcznik dla nauczyciela, podręcznik dla ucznia i program komputerowy na płycie CD, dostępne tylko w czytelni PBW (sygn.90419)
KASETA  1351 – 1352 Język filmu cz.1 i 2, MENiS 2004 (180’,180’) 
1.Kadr, 2.Ujęcie, 3.Plan filmowy, 4.Ruch, 5.Miejsce i przestrzeń, 6.Czas i przestrzeń, 7.Montaż, 8.Inscenizacja, 9.Postać, 10.Światło, 11.Kolor, 12.Kompozycja utworu filmowego.13.Scenariusz (Spotkanie z Jerzym Stefanem Stawińskim), 14.Konflikt (Spotkanie z Wojciechem Marczewskim), 15.Metamorfoza (Spotkanie ze Stanisławem Różewiczem), 16.Postać (Spotkanie z Kazimierzem Kutzem), 17.Dialog (Spotkanie z Filipem Bajonem), 18.Przestrzeń (Spotkanie z Januszem Sosnowskim), 19.Scenografia (Spotkanie z Jerzym Skarżyńskim), 20.Kostium (Spotkanie z Magdaleną Tesławską), 21.Muzyka (Spotkanie z Zygmuntem Koniecznym), 22.Dźwięk (Spotkanie z Nikodemem Wołk – Łaniewskim), 23.Obraz (Spotkanie z Witoldem Sobocińskim), 24.Utwór filmowy (Spotkanie z Wojciechem Jerzym Hasem).
 
 
 
ZBIORY WYDZIAŁU MULTIMEDIALNEGO PBW W SŁUPSKU
Ul. JARACZA 18 A, 76 - 200 SŁUPSK 
TEL. 842-35-64, e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl