multimedia-filozofia | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

multimedia-filozofia

FILOZOFIA

DVD

DVD 793 Mini wykłady o maxi sprawach, EUROMEDIA TV, 1998 (136') 
DVD 794 Mini wykłady o maxi sprawach, EUROMEDIA TV, 1998 (58') 
DVD 795 Mini wykłady o maxi sprawach, EUROMEDIA TV, 2000 (30') 
DVD 796 O co pytają nas wielcy filozofowie, EUROMEDIA TV, 2004 (110')
DVD 797 O co pytają nas wielcy filozofowie, EUROMEDIA TV, 2004 (109') 
DVD 798 O co pytają nas wielcy filozofowie, EUROMEDIA TV, 1992 (49') 
DVD 799 O co pytają nas wielcy filozofowie, EUROMEDIA TV, 2004 (93')
DVD 800 O co pytają nas wielcy filozofowie, EUROMEDIA TV, 2004 (89')
DVD 850 Historia filozofii po góralsku według księdza Tischnera, Telewizja Polska , 1999-2005 
DVD 2187 Rasizm tolerancja, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1997 (131’)
  1. Segregacja rasowa (52’),
  2. Tulsa Blues - akty przemocy na tle rasowym w 1921 r. (27’),
  3. Kobiety Ku-Klux-Klanu (26’),
  4. Dzieci Ku-Kluks-Klanu (26’).
DVD 2459 Co ty wiesz o filozofii, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2012 (110’)
  1. Szczęście (12’);
  2. Człowiek wolny (10’);
  3. Przemoc (10’);
  4. Prawda i fałsz (10’);
  5. Wspólnota (8’);
  6. O dowodach na istnienie Boga (10’);
  7. Rozmowa (8’);
  8. Prawdomówność (10’);
  9. Zło (10’);
10. Ciało (11’);
11. Dziecko (11’).
DVD 2460 Co ty wiesz o filozofii, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2010 (120’)
  1. Matka (11’);
  2. Kobieta i mężczyzna (9’);
  3. Utopia  (11’);
  4. Odpowiedzialność (9’);
  5. Iluzja (10’); 
  6. Dobro i zło (10’);
  7. Prawo (10’);
  8. Cnota (10’);
  9. Zabawa (9’);
10. Choroba i zdrowie (10’);
11. Idea (10’);
12. Demokracja (10’).
DVD 2461 Co ty wiesz o filozofii, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2012 (110’)
  1. Mądrość (10’);
  2. Głupota (8’);
  3. Świętość (8’);
  4. Piękno (12’);
  6. Śmierć (12’);
  7. Kultura (12’);
  8. Tradycja (10’);
  9. Sen (12’);
10. Miłość ((10’);
11. Los (13’).
DVD 2462 Bóg kontra nauka, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2013 (156’)
1. Kosmos, reż. Iain Morris (52’);
2. Życie i ewolucja, reż. Caren Rollins (52’);
3. Umysł i świadomość, prod. Karon Haron (52’).
DVD 2463 Bajki z królestwa Lailonii, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1999 (126’)
1. Piękna twarz (14’);
2. Jak Gyom został starszym panem (14’);
3. Oburzające dropsy (14’);
4. O największej kłótni (14’);
5. O sławnym człowieku (14’);
6. Wojna z rzeczami (14’);
7. Garby (14’);
8. O zabawkach dla dzieci (14’);
9. Jak bóg Maior utracił tron (14’).
DVD 2464 Konfucjanizm, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2006 (173’)
1. Edukacja - rozwój w służbie świata (58’);
2. Człowieczeństwo - podróż miłości (57’);
3. Prawość - szybka lecz wąska droga (58’).
DVD 2465 O poglądach filozofów, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1995-1998 (131’)
1. Bolesław Miciński, real. Maciej Nowicki (41’);
2. Henri Bergson, real. Joanna Cichowska-Gula (29’);
3. Michel Montaigne (30’);
4. Myślenie ma przyszłość - Kartezjusz / reż. Arkadiusz Pacholski (16’);
5. Mądrość tragiczna -  Fr. Nietzsche / real. Wojciech Ziębicki (15’).
DVD 2466 Wszystko co ludzkie: Martin Heidegger, reż. Anke Hilt, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1999 (49’)
DVD 2467 Wszystko co ludzkie: Jean Paul Sartre, reż. Louise Wardle, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1999 (49’)
DVD 2468 Wszystko co ludzkie: Friedrich Nietzsche, reż. Simon Chu, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1999 (49’)
DVD 2469 Filozofia, reż. Simon Chu, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1996-1998 (114’)
1. Michael Montaigne, - francuski myśliciel i jego "Próby" (29’);
2. Monsieur de Voltaire - żywot Woltera opowiadany przez pana B, sprzedawcę rycin (27’);
3. Książki, które wstrząsnęły światem - Jan Jakub Rousseau "Umowa społeczna" (15’);
4. Książki, które wstrząsnęły światem - "Dialogi konfucjańskie" (20’);
5. Teoria poznania, reż. Dariusz Małek (23’).
DVD 2470 Skandal metawizyjny czyli filozofia dla każdego, reż. Dariusz Małecki, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych,
     1997 (189’)
1. Co to jest filozofia (17’);
2. O tym co jest - antologia (25’);
3. Chory, zdrowy rozsądek (24’);
4. Teoria poznania (24’);
5. O życiu szczęśliwym (24’);
6. O życiu dobrym - etyka (25’);
7. Wola ludu (25’);
8. Choroba na śmierć (25’).
DVD 2471 Skandal metawizyjny czyli filozofia dla każdego, reż. Dariusz Małecki, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych,
      1999 (100’)
1. O życiu szczęśliwym - B. Russell, E. Fromm, Arystoteles, M. T. Cicero, S. Freud (25’);
2. O życiu dobrym - M. Aureliusz, Arystoteles, J. Kant (25’);
3. Wola ludu (25’);
4. Kariery szczęśliwych filozofów (25’).
DVD 2472 Antysemityzm dwudziestego pierwszego wieku, reż. Dariusz Małecki, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych,
     2007 (54’)
DVD 2473 O wierzeniach, reż. Dariusz Małecki, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2004-2006 (200’)
1. Buddyzm na zachodzie, reż. John Halpern (57’);
2. Kłopoty z ateizmem, reż. Dymitr Colingringe (47’);
3. Wiara - źródło wszelkiego zła, reż. Russell Barnes (96’).
DVD 2474 Teologia ikon: malarstwo bizantyjskie ze Szkoły Kreteńskiej, reż. Alekos Aragonas, Wytwórnia Pomocy
      Dydaktycznych, 1990 (55’)
 

VHS

KASETA 171, 443
1. Sztuka starożytnego Egiptu (9')
2. Sztuka Mezopotamii (10')
3. Grecja archaiczna (19')
4. Sztuka starożytnej Grecji (24')
5. Obrzędy starożytnej Grecji (17')
6. Architektura starożytnej Grecji (11')
7. Sztuka starożytnego Rzymu (15')
KASETA 296 Religie świata (6 filmów po ok. 30') 
1. Współczesne religie rodzime
2. Buddyzm i jego odmiany
3. Polscy Buddyści
4. Chrześcijaństwo: Narodziny i ekspansja
5. Chrześcijaństwo: Wyznania
6. Chrześcijaństwo: Katolicyzm
KASETA 297 Religie świata
1. Narodziny i rozwój islamu
KASETA 316, 317 KULTURA ŁACIŃSKA. NASZE KORZENIE? (po 54')
KASETA 349, 350 CO KRAJ TO OBYCZAJ
14 filmów prezentujących wiedzę o życiu, wierzeniach i zwyczajach ludzi w różnych regionach świata :
1.     Czy Eskimosi lubią tran? (20’)
2.     Gdzie jesteś Winnetou? (Indianie amerykańscy - 12’)
3.     Kto mieszka nad rzeką Św.Wawrzyńca? (Indianie kanadyjscy – 20’)
4.     W cieniu sombrera (Majowie i Aztekowie – 12’)
5.     Jak karnawał to karnawał (Brazylia – 13’)
6.     Pod okiem proroka (mahometanie – 23’)
7.     Czy kobieta mogła być faraonem? (starożytny Egipt – 15’)
8.     Tam, gdzie żyją kangury (Australia – Aborygeni – 10’)
9.     Wyspy skarbów (zagadka Wyspy Wielkanocnej – 15’)
10.  Wachlarz i kimono (japoński rytuał herbaciany – 20’)
11.  Obmyć się w świętej rzece (Indie – Ganges – 20’)
12.  Wśród  bogów Olimpu (starożytna Grecja – 15’)
13.   Już  starożytni Rzymianie.. (starożytny Rzym – 15’)
14.  Czy Napoleonowi podobałaby się wieża Eiffla? (zabytki Paryża i Francji – 11’)
KASETA 421 EGIPT KLUCZ DO CYWILIZACJI (60')
KASETA 423 GRECJA KRAINA IGRZYSK I BOSKICH IGRASZEK (60')
KASETA 424 STARY I NOWY TESTAMENT. JAK POWSTAŁA BIBLIA? (2 po 30') 
KASETA 425 ODKRYCIE NAD MORZEM MARTWYM PAPIRUSY Z QUMRAN (60')
KASETA 505, 506 SEKRETY BIBLII (po 100')
KASETA 523, 524 KSIĄŻKI, KTÓRE WSTRZĄSNĘŁY ŚWIATEM
1. Nowy Testament (10')
2. Koran (20')
3. Bhagavad-Gita (Kryszna 20')
4. Sutry (Budda 20')
5. Dialogi Konfucjańskie (20')
6. Tao-Te-Cing (Lao-cy 20')
7. Mały katechizm (M.Luter 15')
8. Książę (M.Machiavelli 20')
9. Umowa społeczna (J.J.Rouseau 10')
10. O powstaniu gatunków (K.Darwin 20')
11. Mądrość tragiczna (F.Nietzsche 15')
12. Kapitał (K.Marks 20')
13. Mein Kampf (A.Hitler 20')
KASETA 586 STAROŻYTNA GRECJA (28')
KASETA 601, 611 ŚREDNIOWIECZE (28')
KASETA 682, 683 ROZUMIEĆ SZTUKĘ (po 25')
1. Rozumieć sztukę 
2. Sztuka logiki
3. Sztuka emocji
KASETA 1337 Spisane na kamiennych tablicach, MENiS 2004 (150')
1. Potrzeba wiary,
2. W co wierzymy?,
3. Sacrum, 
4. Godność i szacunek,
5. Nie zabijaj!
6. Świętość i ciało,
7. Być, mieć, dać,
8. Prawda,
9. Pożądanie,
10. Miłość.
 
 
ZBIORY WYDZIAŁU MULTIMEDIALNEGO PBW W SŁUPSKU
Ul. JARACZA 18 A, 76 - 200 SŁUPSK 
TEL. 842-35-64, e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl