multimedia-język polski

JĘZYK POLSKI

DVD

DVD 1128 Patriotyzm, reż. Dariusz Regucki, Dom Wydawniczy "Rafael", [2010] (26’)
Film przedstawia zagadnienie patriotyzmu, odpowiada na pytania: Czym jest patriotyzm?
Co to znaczy być patriotą? W czym przejawia się postawa patriotyczna? Czy każdy z nas może o sobie powiedzieć, że jest patriotą?
DVD 2444 Twórcy literatury, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1999 (60’)
1. Stanisław Barańczak, reż. Marek Drążewski (32’);
2. Tadeusz Peiper bo w życiu jak w tańcu, reż. Robert Gliński (28’).
DVD 2445 Literatura od A do Z, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1999 (115’)
1. J. Andrzejewski, M. Baran, S. Barański, M. Białoszewski (15’);                                                            
2. J. Błoński, T. Borkowski, A. Bursa (14’);
3. J. Chmielewska, J. Czechowicz, M. Dąbrowska (13’);
4. K. Dedecius, K. I. Gałczyński, J. Harasymowicz (14’);
5. J. Kornhauser, J. Kott, J. Lechoń (14’);
6. S. Lem, E. Lipska, L. Lipski (15’);
7. R. Matuszewski, C. Miłosz, Z. Nałkowska (15’);
8. S. Piasecki, J. Pilch, K. Pruszyński (15’).
DVD 2446 Twórcy naszej tradycji, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1997-2000 (146’)
1. Norwid - światło i mrok, real. Krzysztof Rudowski (48’);
2. Życie moje skrętami bieży, reż. Lucyna Smolińska (58’);                                                                 
3. Juliusz Słowacki, reż. Leszek Wejemam (40’).
DVD 2447 Mickiewicz, reż. Jan Sosiński, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1996 (206’)
1. Młodość (55’);
2. Rosja (52’);
3. Emigracja (49’);
4. Ostatnie lata (50’).
DVD 2448 Twórczość doby romantyzmu, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1997 179’)
1. Józef Wybicki, scen. Iwona Schymalla (20’);
2. Romans z ojczyzną, real. Jacek Kubiak (48’);
3. Hrabia Henryk, reż. Mariusz Malinowski (51’);
4. Antoni Malczewski (60’).
DVD 2449 Pisarze świadkowie epoki, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1995 (41’)
1. Molier 1622-1673, real. Jean-Louis Cros (14’);
2. Goethe 1749-1832, real. Christophe Barraud (14’);
3. Gustave Flaubert 1821-1880, real. Jaquline Margueritte (13’).
DVD 2450 Pisarze świadkowie epoki, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1994-1996 (75’)
1. Michel de Montaigne, real. Jacqueline Bredin (10’);
2. Gargantua w Rablaise, real. Jacqueline Bredin (23’);
3. Charles Dickens 1812-1870, real. Jacqueline Marquentte (14’);
4. Simone de Beauvoir / real. Jacqueline Marquentte (14’);
5. Goethe 1749-1832, reż. Christophe Barraud (14’).
DVD 2451 Wielkie powieści, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1998-2000 (184’)
1. Nędznicy (46’);
2. Władcy much (46’);
3. Rzeczpospolita Platona (45’);
4. Biblia - Księga Rodzaju (47’).
DVD 2452 Wielkie powieści, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1999-2001 (53’)
1. Zbrodnia i kara, reż. Marijo Dowd (47’);
2. Paragraf 22, reż. Ray Farkas (6’).
DVD 2453 Wielkie powieści, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2000-2001 (53’)
1. Don Kichot, reż. Denise Schrier Cett (46’);                                                                                         
2. 20 000 mil podmorskiej żeglugi, reż. Shaun Trevisien (46’).
DVD 2454 Wielkie powieści, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2000-2001 (53’)
1. "Bilbo i spółka" "Władca pierścieni" J. R. R. Tolkien ( 46’);                                                                    
2. Prawdziwy świat Harry'ego Pottera, reż. Shaun Trevisicko (44’).
DVD 2455 Ernest Hemingway, reż. Stephen Crisman, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2003 (90’)
 

VHS

KASETA 1 JĘZYK POLSKI – NAUCZANIE POCZĄTKOWE
1.     Krakowskie legendy (9’)
2.     Poznańskie legendy (10’)
3.     Gdańskie opowieści (19’)
4.     Maria Kownacka (20’)
5.     Przez różową szybkę Ewy Szelburg – Zarębiny (12’)
6.     Janina Porazińska – pisarka (19’)
7.     Z przyjacielem jest weselej (15’)
8.     Poznajemy teatr (15’)
KASETA 6 JĘZYK POLSKI – SZKOŁA PODSTAWOWA
1.     K. Makuszyński (12’)
2.     I.Jurgielewiczowa (14’)
3.     Oblęgorek H.Sienkiewicza (18’)
4.     „Papkin” – sztuka aktorska (18’)
5.     Dzieje sceniczne „Ślubów panieńskich” (14’)
6.     Refren – z dziejów książki (16’)
7.     Tworzywo filmowe (13’)
8.     Elementarz filmu – rodzaje i gatunki (11’)
KASETA 17 JĘZYK POLSKI – SZKOŁA ŚREDNIA
1.     Drzwi gnieźnieńskie (11’)
2.     Kazania gnieźnieńskie (3’)
3.     Bulla gnieźnieńska (5’)
4.     Średniowieczne tonacje muzyczne (6’)
5.     Jak dawniej książki oprawiano (14’)
6.     J.Kochanowski (19’)
7.     Konterfekt Jana z Czarnolasu (18’)
8.     Dzieje bibliotek (19’)
KASETA 18 JĘZYK POLSKI – SZKOŁA ŚREDNIA
1.     Ślady wileńskie – pamiątki po A.Mickiewiczu (16’)
2.     Dzieje sceniczne „Dziadów” (17’)
3.     M.Prus – zrozumieć „Dziady”: obserwacje reżysera (22’)
4.     J.Słowacki w Szwajcarii (10’)
5.     Dzieje sceniczne „Nie – Boskiej Komedii” (14’)
6.     „Kiedy Polska mi na myśli staje” – dramat życia Z.Krasińskiego (17’)
7.     B.Prus – młodość (13’)
8.     B.Prus – sława (13’)
KASETA 19 JĘZYK POLSKI – SZKOŁA ŚREDNIA
1.     Wiatr Przedwiośnia – S.Żeromski na tle początków II Rzeczypospolitej (17’)
2.     Wspomnienie o „Skamandrze” (20’)
3.     Brzegiem szału w niepewność zieloności – o B.Leśmianie
4.     Wołanie Marii – o T.Borowskim (14’)
5.     Nie było lata – o S.Grochowiaku (23’)
6.     Przodem przodu – o S.Mrożku (16’)
7.     Teatr – reżyser i aktor: praca A.Hanuszkiewicza z aktorką nad rolą w „Śnie srebrnym Salomei” J.Słowackiego
KASETA  112 SZKOLNA OJCZYZNA POLSZCZYZNA – WYKŁADY JANA MIODKA (6 filmów po 20’) 
1.     W świecie znaków
2.     Wyszłem czy wyszedłem?
3.     Gdzie przecinek, a gdzie kropka?
4.     Najważniejszy – czasownik!
5.     Od Annasza do Kajfasza
6.     Do Siego Roku
KASETA 183 TAJEMNICE TEATRU
KASETA 184 RÓŻNE FORMY TEATRU
KASETA 214 JESZCZE POLSKA NIE UMARŁA – film przedstawia historię polskiego  hymnu narodowego i państwowego,
powstanie Pieśni Legionów, generałów – Józefa Wybickiego i Henryka Dąbrowskiego, inspirującą rolę Mazurka Dąbrowskiego w latach rozbiorów i w czasie powstań narodowych. (23’) 
KASETA 325 JĘZYK POLSKI – SZKOŁA  PONADPODSTAWOWA
1.     Teatr grecki (11’)
2.     Teatr Szekspira (7’)
3.     Dzieje sceniczne „Dziadów” (18’)
4.     Dzieje sceniczne „Nie – boskiej komedii” (14’)
5.     Dzieje sceniczne „Ślubów Panieńskich” (16’)
 
PAKIET 355-356 SKAMANDRYCI
 1. Młodość winna być nagła i ostra jak klinga” (25’)  – okoliczności powstania kawiarni literackiej  „Pod Pikadorem” 
  w listopadzie 1918r. i narodziny pisma „Skamander” w roku 1920 jako trybuny grupy poetów: J.Tuwima, J.Iwaszkiewicza, J.Lechonia, A.Słonimskiego i K.Wierzyńskiego. Fragmenty wspomnień Iwaszkiewicza i Tuwima
  o działalności grupy i jej członkach, wiersze programowe poetów J.Iwaszkiewicza „Idzie Lilith”, J.Lechonia „Mochnacki”, A.Słonimskiego „Credo”, J.Tuwima „Teofonia” i K.Wierzyńskiego „Pod Pikadorem”.
 2. „Chmury nad nami rozpal w łunę” J.Tuwim (1894-1953) (33’) – poeta skandalizujący przedwojenną opinię publiczną: wiersz „Wiosna” z 1918r. Demonstracyjne akcentowanie żydowskiego pochodzenia, a obok tego – poczucie polskości. Cykl wierszy o państwie i „Bal w operze”. Fragmenty wspomnień Słonimskiego i Tuwima
  o wybuchu II Wojny Światowej. Emigracyjna tułaczka i powstanie „Kwiatów polskich”. Przyczyny milczenia poety
  po powrocie do kraju.
 3. Chodźmy kraść nw górach ogień – Kazimierz Wierzyński (1894-1969) (23’) – wspomnienia poety: młodość
  w Legionach, skamandryci i lata emigracji. Fragmenty wierszy, korespondencja z Marią Dąbrowską.
  Debiut w roku 1918 porównywalny z debiutem Mickiewicza. Witalizm, radość życia, tonacja optymistyczna młodzieńczych wierszy Wierzyńskiego. Natura jako dominujący temat późniejszej twórczości. Motywy polityczne 
  w zbiorze „Czarny Polonez” – ataki cenzury PRL-owskiej.
 4. Szaleńcy, wzrośniem kiedyś kłosami mądrości” Jan Lechoń (1899-1956) (45’) – samobójcza śmierć poety. Motywy samobójstwa i jego symboliczne znaczenie. Wspomnienia J.Iwaszkiewicza o oddziaływaniu twórczości Lechonia na rówieśników. Wskrzesiciel i niszczyciel mitów polskich („Karmazynowy Poemat”). Postawa polskiego Herostratesa. Wpływ katastrofy II Wojny  na jego stan psychiczny. Poetycki powrót do dawnych mitów narodowych. Pogrzeb poety w Nowym Jorku, mowa Kazimierza Wierzyńskiego.
 5. Alarm” Antoni Słonimski (1895-1976) (40’) – wydarzenia polityczne 1968r. o sytuacji kultury. Lider nieformalnej opozycji po 1968r. Wspomnienia z okresu przedwojennego o antysemickich atakach bojówek ONR-owskich. Wiersz „Dwie ojczyzny”. Wybuch wojny („Alarm”), lata emigracyjnej tęsknoty. Rygoryzm moralny i jasne kryteria estetyczne – charakterystyczne cechy twórczości poety.
 6. „Mapa pogody” Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980) (30’) – człowiek kompromisu. Kontrowersje wokół postawy prezesa ZLP. Opinie M.Dąbrowskiej, W.Machejka i R.Jasińskiego. Wspomnienia Bohdana Pocieja. Ewolucja twórczości poetyckiej od parnasizmu poprzez ekspresjonizm do klasycyzmu. Ważne miejsce, jakie w jego twórczości zajmują motywy kultury europejskiej.
KASETA 357-358 SPOTKANIA Z LITERATURĄ cz.1 
 1. „Ale iż są różne czasy w roku”, czyli wieś polska w utworach Reja, Szymonowica i Kochanowskiego – Utwory: M.Reja: Żywot człowieka poczciwego; Sz.Szymonowica: Żeńcy; J.Kochanowskiego: Pieśń Świętojańska o Sobótce. (45’)
 2. „Do miłości”, czyli staropolska liryka miłosna – Wiersze: J.Kochanowskiego: O miłości, Do miłości, Do Magdaleny, Sen, O Hannie, Do dziewki, Do gospodniej, Trudna rada;  M.Sępa Szarzyńskiego: O nietrwałej miłości; J.A.Morsztyna: Do tejże, Przyjaciółka, Niegłupia, Do trupa, Irresoluto, Do Panny, Pieszczoty; W.Potockiego: Miłość, miłość rodzi; F.D.Kniaźnina: Jesień, Ofiara miłości, Praktyka, O Ama-ryli. (30’)
 3. Adam Mickiewicz – ballady i romanse – inscenizacja Romantyczności, Lilii, Świtezianki i Pani Twardowskiej Mickiewicza (30’)
 4. „ ... Jedźmy, nikt nie woła – Adama Mickiewicza sonety krymskie – inscenizacja Stepów Akermańskich, Żeglugi, Burzy, Bachczysaraju, Pielgrzyma, Ajudahu, Ciszy morskiej, Grobu Potockiej, Mogił Haremu, Ałuszty w dzień, Ałuszty w nocy, Góry Kikineis (30’)
 5. „ ... Żyłem z Wami, cierpiałem ... – Juliusz Słowacki – sylwetka poety, jego droga twórcza; Rozłączenie, Godzina Myśli (fragm.), Kordian (fragm.), Beniowski (fragm.)-Kłębami dymu ... , W sztambuchu M.Wodzińskiej , Hymn-Bogarodzico Dziewico, W pamiętniku Z.Bobrówny, Beniowski (fragm.)-Gdzież więc ten człowiek, Chodzi mi o to,
  Do matki, Testament mój, To jest  wieszcza najjaśniejsza chwała, fragmenty listów do matki (30’)
 6. Juliusz Słowacki – Kordian – fragmenty wielkiego dramatu romantycznego – prolog, Kordian na Mont Blanc, Spiskowcy w podziemiach kościoła św.Jana, Kordian przed sypialnią cara (39’)
 7. Liryki Juliusza Słowackiego – Rozłączenie, Smutno mi Boże, Grób Agamemnona, Testament mój, fragmenty listów do matki (35’)
 8. Cyprian Kamil Norwid – droga twórcza poety, fragmenty jego utworów: Moja piosnka II, Pióro, W Weronie,
  Daj mi wstążkę błękitną, Laur dojrzały, Moja piosnka, Coś Ty Atenom zrobił Sokratesie, Do obywatela Johna Browna, Bema pamięci rapsod żałobny, Fortepian Chopina, Promethidion (fragm.), Klaskaniem mając obrzękłe prawice (35’)
 9. Romantyczna liryka miłosna – liryki miłosne; A.Mickiewicza – Do M, Sonety (wybór); J.Słowackiego – Stokrotki, Kłębami dymu ... – Do trzydziestoletniej; C.K.Norwida –Daj mi wstążkę błękitną, W Weronie (30’)
 10. ... miłości mojej nie przeklinaj ... – Adam Asnyk – wiersze: Legenda pierwszej miłości, Nie mów, Przestroga, Fiołki, Karnawałowy lament poety, Oświadczyny, Abdykacja, Posyłam kwiaty, Gdybym był młodszy, Ta łza, Karmelkowy wiersz (30’)
 11. ... Tyś jest  życiem życia ... – młodopolska liryka miłosna – Wiersze miłosne: M.Wolskiej – Na dnie zwierciadeł (fragm.); L.Staffa – Oczy me pełne, Trwoga miłości; K.Przerwy-Tetmajera – Ja, kiedy usta..., Hymn do miłości; J.Kasorowicza – Czym jesteś dla mnie; B.Leśmiana – Pieszczota, Usta i oczy; K.Zawistowskiej – Wieczorem,
  Jesienną nocą (25’)
KASETA 359-360 SPOTKANIA Z LITERATURĄ  cz.2 
 1. ... bo na cóż życie bez miłości – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – Utwory miłosne: Zakochana, Ogród, Mgły i żurawie, Miłość, Fotografia, Zakochani, Zapomniane pocałunki, Milczący kochanek, Tancerka, Starość, Słowiki, Spóźniony list (30’)
 2. ...bo w życiu jak w tańcu ... – Tadeusz Peiper – erotyki: Bezokoliczniki, Dancing, Jaty, To nie jest życie, Dzieło wina, Naszyjnik, Naga, Ręce w tramwaju, Ujmij twoje oczy, Na plaży, Że (25’)
 3. Polska poezja współczesna cz.1 – Utwory: J.Tuwima – Chmury nad nami rozpal w łunę, W wierszu rodzona moja mowa, Cz.Miłosza – Campo Di Fiori, W Warszawie, Ars Poetica; Z.Herberta – Przesłanie Pana Cogito, Dlaczego klasycy; W.Szymborska – Obóz głodowy pod Jasłem, Radość pisania (30’)
 4. Polska poezja współczesna cz.2 – Utwory: T.Różewicza – Żart patetyczny, Ocalony; S.Grochowiaka – Rozmowa
  o poezji, Ars Poetica; E.Brylla – Wciąż o Ikarach głoszą, Lekcja polskiego – Słowacki; U.Kozioł – Próba wyjaśnienia; J.Harasymowicza – Prawdziwy portret autora, Sztuka Makowskiego; M.Białoszewskiego – Autoportret odczuwany, Karuzela z Madonnami (30’)
 5. Każdy w bunkrze na swoim cukrze ... – Miron Białoszewski – Wiersze: Leżenie, Niecierpliwość, Blok, Ja w nim, Tłumaczenie się z twórczości, W pokoju, O mojej pustelni z nawoływaniem, Wypadek prawdziwy, O obrotach rzeczy, Szare pytania, Mój krzyk z okna, Mylne wzruszenia, Autoportret odczuwany, Mironczarnia (30’)
 6. ... My – Ewa Lipska – Wiersze: Pełnia, My, Pewność, Obywatel małego kraju, Widzę je wszędzie, Już niedaleko,
  Takie czasy, Odezwa, Dyktando, Jestem, Wybaczcie mi to, Niepewność, Ostatnie słowa, Trochę włóczki (30’)
 7. Obmyślam świat – Wisława Szymborska – Utwory poetyckie: Sto pociech, Wszelki wypadek, Rozmowa
  z kamieniem, Dzieci epoki, Głos w sprawie pornografii, Miłość szczęśliwa, Ludzie na moście, Pogrzeb,
  Fotografia tłumu, Życie na poczekaniu, Schyłek wieku, Obmyślam świat, Tortury (30’)
 8. ... prawda, nieprawda i innej prawdy nie ma ... – Stanisław Barańczak – wiersze: Określona epoka, Całe życie,
  Śnieg III, Śnieg IV, Śnieg VI, A tak niewiele brakowało, Pan tu nie stał, Smaal talk, Bo tylko ten świat bólu,
  Nowy świat, Na pustym parkingu za miastem (30’)
 9. Moja słodka ojczyzno – Jan Polkowski – poezja patriotyczna: Moja słodka ojczyzno, Nie pamiętam, nie znam,
  nie rozumiem, Przesłanie pana X, Oddychaj głęboko, Umiera naród, Rzadko na moich wargach (30’)
 10. Obcy człowiek – Tadeusz Różewicz – Wyobcowanie człowieka we współczesnym świecie w wierszach:
  Zasłony (fragm.), Możliwe, Poemat otwarty, List do ludożerców, Za przewodnikiem, Rozebrany, Larwa,
  Zielona róża, Dopełnienie, Ostrzeżenie, Obcy człowiek, Non-stop shows (25’)
 11. Smutno żyć bez utopii – Adam Zagajewski – miejsce człowieka w świecie w utworach: Owoce, Rogi obfitości, Lawa, Przyszłość, Dawniej, Klęska, Bez końca, Zdrada, Wiemy wszystko, Prawda, Język, Jak wygląda człowiek, który ma rację, Filozofowie, Pamięć (30’)
 12. Wolę brzydotę ...? – Stanisław Grochowiak – sens życia, bunt przeciwko ocenie „piękne-brzydkie” w wierszach: płonąca żyrafa, Malarstwo II, Czyści, Ikar (fragm.), Upojenie, Didaskalia, Spojrzałem w twarz, Od pleców, Tęsknota za świeżością, Bajeczka (30’)
 13. Odejść w tło ... – Kazimiera Iłłakowiczówna – związek człowieka z naturą w wierszach: Czuję przemijanie, Przestroga, Odejście w tło, Niedojrzałość, Wątpliwość, Bądźcie wy ze mną, Powrót, Pejzaż, Złudzenie  
  i rzeczywistość, Szeptem, Szept, Czarownica, Obłęd i inne (30’)
KASETA 521-522 SPOTKANIA Z LITERATURĄ  cz.3
 1. Ryszard Krynicki – Nasze życie chce żyć (25’)
 2. Jarosław Marek Rymkiewicz – Przeszłość jest nieśmiertelna (35’)
 3. Czesław Miłosz – Wiara, nadzieja, miłość (20’)
 4. Jean Arthur Rimbaud – Statek pijany (25’)
 5. Guillaume Apolinaire – Dni ulatują, Ja pozostaję (25’)
 6. Rainer Maria Rilke – Podwójna przestrzeń (20’)
 7. Jacques Prevert – Paryż w nocy (25’)
 8. Paul Verlaine – Serce i duszę gorączka pali (25’)
KASETA 363-364 PORTRETY WSPÓŁCZESNEJ PROZY POLSKIEJ
 1. Oficer i dezerter, T.Siejka (25’)
 2. Kfazimodo, D.Bitner (25’)
 3. Kobieta Demon cz.1 i 2, A.Lenartowski (po 25’)
 4. Że me ne me nu, A.Tuziak (30’)
 5. Niech żyją agenci, M.Bukowski (20’)
 6. Sceny miłosne, sceny miłosne, K.Sakowicz (45’)
 7. Odnaleźć siebie, J.Łukosz (25’)
 8. Stan Płynny, G.Musiał (30’)
 9. Nie ma czarów, nie ma aniołów, K.Bielecki (30’)
 10. Książę i wilk, A.Łuczeńczyk (30’)
KASETA 367-368 PORTRETY WSPÓŁCZESNEJ PROZY POLSKIEJ
PROZA HISTORYCZNA
1.  „Ludzie i rzeczy” S.Chwin (30’)
2.  „Obraz napowietrzny”  P.Wojciechowski (30’)
3.  „Rien na va plus” A.Bart (30’)
PROZA PSYCHOLOGICZNA
4.  „Numery” O.Tokarczuk (28’)
5.  „Pobożne życzenia” K.Myszkowski (25’)
PROZA GROTESKOWA
6.  „Podróż” J.Andermam (20’)
7.  „Rozpacz z powodu utraty furmanki” J.Pilch (20’)
PAKIET 369, 370 (cz.1) i 371, 372 (cz.2) OPOWIEŚCI DZIWNOLUDA – 28 barwnych widowisk, w których prezentowana
jest twórczość  klasyków literatury dziecięcej (J.Brzechwy, M.Buczkówny, A.Fredry, S.Jachowicza, Cz.Janczarskiego, M.Konopnickiej, L.Krzemienieckiej, J.Kulmowej, E.Szelburg – Zarębiny, J.Tuwima, D.Wawiłłow), wzbogacających  wiedzę uczniów (każda inscenizacja trwa 10 do 18’) 
PAKIET 377-378 PODRÓŻE ZA HORYZONT – 5 filmów o możliwościach ludzkiej wyobraźni, mityczne i literackie podróże 
jako symboliczny obraz poszukiwań ludzkiej tożsamości. Prezentacja pięciu archetypów mitycznych na podstawie fragmentów pism filozofów i literaturoznawców, urywków tekstów literackich, wątków wybranych mitów oraz literatury przedmiotu 
1.     Śmierć Jasia i Małgosi (35’)
2.     Po drugiej stronie lustra (38’)
3.     Wyprawa po złote runo (30’)
4.     Zburzenie wieży Babel (25’)
5.     Wyprawa do źródeł czasu (25’)
KASETA 506-507  SEKRETY BIBLII cz.1 i 2  ( po 100’)
PAKIET 523-524 KSIĄŻKI, KTÓRE WSTRZĄSNĘŁY ŚWIATEM 
1.     Nowy Testament (10’)
2.     Koran (20’)
3.     Bhagavag – Gita (20’)
4.     Sutry (20’)
5.     Dialogi Konfucjańskie (20’)
6.     Tao – Te – Cing (20’)
7.     Mały Katechizm (15’)
8.     Książę (20’)
9.     Umowa społeczna (10’)
10.  O powstaniu gatunków (20’)
11.  Mądrość tragiczna (15’)
12.  Kapitał (20’)
13.  Mein Kampf (20’)
PAKIET 525-526 BAJKI NIE TYLKO DLA DZIECI GŁUCHYCH
1.     Kopciuszek  (25’)
2.     Król jest nagi (25’)
3.     Słowik (20’)
4.     Kot w butach (20’)
5.     Czerwony Kapturek (25’)
6.     Królewna Śnieżka (25’)
7.     Księżniczka na ziarnku grochu (25’)
8.     Kuma śmierć (25’)
KASETA  531-532 HISTORIA OBYCZAJU
1.     Jam dwór polski:
-          świt, poranek i przedpołudnie (20’)
-          południe (20’)
-          popołudnie i wieczór (20’)
2.     Mój dom – moja twierdza:
-          zaproszenie (20’)
-          wizyta (20’)
-          gry, zabawy i życie towarzyskie (20’)
3.     Chata – cztery pory roku:
-          wiosna (20’)
-          lato (20’)
-          jesień, zima (20’)
PAKIET 533-534 POTĘGA SMAKU – ZBIGNIEW HERBERT-3 filmy prezentujące sylwetkę poety analizując dzieje życia
(50’, 45’, 35’)
PAKIET 539-540 SARMACJA CZYLI POLSKA
1.     Dom (40’)
2.     Wiara (45’)
3.     Państwo (40’)
PAKIET 547-548 POLSKIE PISMA LITERACKIE – 6 filmów przybliżających sześć pism literackich, które po drugiej wojnie
światowej pełniły ważną rolę kulturotwórczą
1.     Twórczość (35’)
2.     Odra (35’)
3.     Znak (35’)
4.     Czas Kultury (35’)
5.     Res Publica (40’)
6.     Planeta bruLion (35’)
PAKIET 557-558 WSPÓŁCZESNA PROZA POLSKA
1.     Wierność i zdrada (Władysław Lech Terlecki) (40’)
2.     Sposób na istnienie (Andrzej Stasiuk) (40’)
3.     Opowiadania na czas przeprowadzki (Paweł Huelle) (40’)
4.     Wszyscy jesteśmy obcy (Krzysztof M.Załuski) (40’)
5.     Zaklinacz ciszy (Jacek Baczak) (40’)
6.     Leć do nieba (Anna Bolecka) (40’)
7.     Piewca zagłady społecznej utopii (Jakub Bulanda) (30’)
8.     Sny i kamienie (Magdalena Tulli) (30’)
9.     Fraktale Nataszy Goerke (30’)
10.  Terminal Marka Bieńczyka (30’)
11.  I Bóg o nas zapomniał (Andrzej Kalinin) (30’)
12.  Absolutna amnezja (Izabele Filipiak) (30’)
PAKIET 559-560 KONWENCJE TEATRALNE -  8 filmów (po ok.30’) prezentujących: powstanie i rozwój instytucjonalnego
teatru antycznego (Starożytna Grecja I Rzym), teatr średniowieczny, trzy odmienne konwencje teatru nowożytnego (scena elżbietańska, commedia dell’arte, teatr barokowy), inscenizację romantyczną i kierunki rozwoju teatru w XX w.
PAKIET 568-569 POEZJA WSPÓŁCZESNA-INDYWIDUALIŚCI I SAMOTNICY – 12 filmów ukazujących wybrane sylwetki 
poetów reprezentujących różne zjawiska polskiej poezji współczesnej-twórczość indywidualistów i samotników: Bogdana Zadury, Mieczysława Jastruna, Hanny Poświatowskiej, Anny Świerczyńskiej, Rafała Wojaczka, Aleksandra Wata, Edwarda  Stachury, Jana Twardowskiego, Kazimierza Brakowieckiego, Krystyny Miłobędzkiej, Julii Hartwig, Ryszarda Milczewskiego-Bruno 
 
PAKIET 572-573 JĘZYK FILMU
1.     Kadr (15’)
2.     Ujęcie (13’)
3.     Plan filmowy (14’)
4.     Ruch (14’)
5.     Miejsce i przestrzeń (15’)
6.     Czas i przestrzeń (14’)
7.     Montaż (15’)
8.     Inscenizacja (17’)
9.     Postać (13’)
10.  Światło (15’)
11.  Kolor (14’)
12.  Kompozycje utworu filmowego (15’)
13.  Scenariusz-spotkanie z Jerzym S.Stawińskim (12’)
14.  Konflikt-spotkanie z Wojciechem Marczewskim (30’)
15.  Metamorfoza (30’)
16.  Postać-spotkanie z Kazimierzem Kutzem (30’)
17.  Dialog-spotkanie z Filipem Bajonem (15’)
18.  Przestrzeń-spotkanie z Januszem Sosnowskim (12’)
19.  Scenografia-spotkanie z Jerzym Skarżyńskim (15’)
20.  Kostium-spotkanie z Magdaleną Tesławską (15’)
21.  Muzyka-spotkanie z Jerzym Koniecznym (15’)
22.  Dźwięk-spotkanie z Januszem Wołk-Kaniewskim (15’)
23.  Obraz-spotkanie z Witoldem Sobocińskim (12’)
24.  Utwór filmowy-spotkanie z Wojciechem Hasem (15’)
KASETA 612 ADAM HANUSZKIEWICZ „PAN TADEUSZ” (FRAGM.) – inscenizacja i wybór tekstów (45’) 
KASETA 656 FRANZ KAFKA  (58’)
KASETA 657 FIODOR DOSTOJEWSKI (58’) 
KASETA 658 GUSTAW HERLING GRUDZIŃSKI (58’) 
KASETA 1232 – 1233 Cny język Polaków, MEN 1999 (120’, 120’) 
1.     Polszczyzna w łacińskiej Europie
2.     Cebulowy kolor cegły (od średniowiecza do współczesności)
3.     Grecko – rzymskie kanony i motywy w polskiej kulturze
4.     Biblia jako źródło
5.     Jan z Renesansu (spadek po Czarnolesie)
6.     Starożytności literackie XX wieku (od Sienkiewicza do Kubiaka)
7.     Polszczyzna i mit śródziemnomorski
8.     Europejskie obcowanie
KASETA 1234 Romantyczne podróże do Polski, MEN 1998 (180’) 
1.     Tuż za rogatkami
2.     Na Podlasie
3.     Zamki polskie
4.     Do Wilna
5.     W góry Świętokszyskie
6.     „Finis Poloniae”
7.     Po drodze do Śląska
8.     Wielkopolska, Kujawy
9.     Moje miejsce na Ziemi
KASETA 1235 Futuryści. Formiści. Nowa sztuka, MEN 1999 (175’) 
1.     Poezokoncerty
2.     Yankowski. Wat. Stern
3.     Młodożeniec. Jasieński – Lewą dokąd?!
4.     Tytus Czyżewski – Skryty szaman
5.     Leon Chwistek – Wielkość dla przyjemności
6.     Adam Ważyk – Pulsowanie rzeczy
KASETA 1240 – 1241 Twórcy naszej tradycji, MEN 1997 – 1998 (165’, 105’) 
1.     Antoni Malczewski 1793 – 1826
2.     Kronikarz. Rzecz o Bolesławie Prusie 1847 – 1912
3.     Artysta i niepokój wieku. Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916
4.     Cyprian Kamil Norwid 1821 – 1883. Światło i mrok
5.     To ja, Antoni. Szkic do portretu Antoniego Słonimskiego 1895 – 1976
KASETA 1242 – 1243 Dzieje kultury polskiej, MEN 1998 (160’, 105’) 
1.     Sny o potędze (wiek XV)
2.     Złoty wiek (wiek XVI)
3.     Sarmacja, czyli Polska (wiek XVII)
4.     Edukacja i upadek (wiek XVIII)
5.     Blaski i cienie (wiek XIX)

 

ZBIORY WYDZIAŁU MULTIMEDIALNEGO PBW W SŁUPSKU
Ul. JARACZA 18 A, 76 - 200 SŁUPSK 
TEL. 842-35-64, e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl