multimedia-pedagogika specjalna

PEDAGOGIKA SPECJALNA

DVD

DVD 1817 Metody komunikacji alternatywnej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2011 (42’)

VHS

KASETA 114 PODSTAWY – O MIEJSCE W ŻYCIU [VHS]
1.     Moje rzeźby tańczą za mnie (14’)
2.     Sen życia (15’)
3.     Kilka opowieści o człowieku (21’)
4.     Paszczaki i Muminki (10’)
5.     Szkoła przetrwania (19’)
PAKIET 393, 394 EDUKACJA LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 18 obrazów o problemach ludzi niepełnosprawnych
   i sposobach ich rozwiązywania w różnych krajach europejskich [VHS]
1.     Niewidomi i niedowidzący. Francja – formy i środki kształcenia dzieci i dorosłych (20’)
2.     Na przykład markeaton. Anglia – nauka  dzieci  pozbawionych  wzroku i niedowidzących w normalnej      
        szkole (30’)
3.     Integracja. Belgia – współpraca placówek naukowych i szkolnych w zakresie edukacji dzieci niewidomych
        i niesłyszących (15’)
4.     Edukacja dla pomocy. Francja – rehabilitacja dorosłych po utracie wzroku (25’)
5.     Kształcenie zawodowe. Francja – zdobywanie nowych zawodów przez niewidomych (15’)
6.     Szwedzki rencista. Szwecja – aktywność zawodowa ludzi niepełnosprawnych (15’)
7.     Edukacja przeciw kalectwu. Szwecja – edukacja  dzieci i młodzieży po porażeniu mózgowym (20’)
8.     Diagnostyka – terapia – edukacja. Anglia – efekty edukacji młodzieży niepełnosprawnej ruchowo
           i z upośledzeniami sprzężonymi (25’)
9.     Zmierzch szkoły specjalnej.Niemcy–koncepcja integracyjnej szkoły podstawowej dla wszystkich dzieci (28’)
10.  Rehabilitacja zawodowa. Niemcy – kształcenie i rekwalifikacja niepełnosprawnych osób dorosłych (17’)
11.  Rehabilitacja zawdowa. Niemcy – aktywizacja zawodowa, innowacje w systemie rehabilitacji osób
       niepełnosprawnych (23’)
12.  Różne dzieci. Anglia – edukacja dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym (15’)
13.  Dzieci portowego miasta. Niemcy – realizacja koncepcji wspólnej szkoły dla dzieci zdrowych
       i niepełnosprawnych (25’)
14.  Prawo bycia razem. Anglia – integracja w szkole masowej (30’)
15.  Sprawność  zaprogramowana. Szwecja – formy, metody i środki przeciwdziałania inwalidztwu i chorobom
       zawodowym w programach szkolnych (20’)
16.  Przedszkole integracyjne. Polska – podmiotowość dziecka zdrowego i niepełnosprawnego w przedszkolu
       (20’)
17.  Szkoła integracyjna. Polska – koncepcja szkoły dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych (25’)
18.  Radykalne zmiany. Niemcy – integracja ludzi upośledzonych umysłowo w środowisku społecznym (25’)
KASETA 953 – 955 Za szklaną ścianą cz.1 – 3. Filmy poruszają problem niepełnosprawności fizycznej oraz umysłowej,
2000 [VHS]
KASETA 1022 Oświata zdrowotna: Mózgowe porażenie dziecięce, Nauka 1983-1985 (95’)[VHS]
KASETA 1209 – 1210 Inna Szkoła. Szkoły integracyjne cz.1 i 2, MEN 1998 (125’ x 2) [VHS]
KASETA 1211 – 1220 Język migowy (10 części ), DYDAKTA ok.1980 (filmy od 40 do 200 minut) [VHS]
 
 
ZBIORY WYDZIAŁU MULTIMEDIALNEGO PBW W SŁUPSKU
Ul. JARACZA 18 A, 76 - 200 SŁUPSK 
TEL. 842-35-64, e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl