multimedia-pedagogika zdrowia

PEDAGOGIKA ZDROWIA

DVD

DVD 387 Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,
2007 (50’)
W filmie przedstawiono zasady stosowania zabezpieczeń i środków ochrony przed szkodliwymi czynnikami
w środowisku pracy takimi jak: hałas, oświetlenie, wibracje, mikroklimat, zapylenie oraz czynniki chemiczne.
DVD 388 Instruktaż ogólny, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007 (35’)
Treść filmu odpowiada wymogom rozporządzenia MPGiP z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bhp (Dz.U.Nr 180, poz. 1860).
DVD 390 Jak prowadzić instruktaż stanowiskowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007 (31’)
Film prezentuje zasady prawidłowego przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia MPGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
(Dz.U. Nr 180, poz.1860).
DVD 391 BHP w pracy przy komputerze, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007 (35’)
W filmie omówiono następujące dziedziny: ergonomia pracy, organizacja stanowiska pracy, elementy wyposażenia, monitory ekranowe, zabezpieczenia przed promieniowaniem, środowisko pracy, czas pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika.
DVD 392 Profilaktyka i rehabilitacja osób narażonych na choroby narządu głosu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Kadr, 2007 (37’) 
DVD 438 Dziękuję nie biorę, TUTTO Arts & Media, 2005 (30’, broszura)
Realizatorzy filmu wskazują, że niebezpieczeństwo uzależnienia dotyczy nie tylko młodzieży pochodzącej  
z rodzin patologicznych. Przedstawione scenki to sytuacje, które często są początkiem końca.
Film podpowiada nauczycielom, jak zaaranżować klasową dyskusję i wykorzystać sfabularyzowany materiał  (do filmu dołączono przewodnik metodyczny). Świadectwo narkomana leczącego się w ośrodku jest dla nastolatków bardziej przekonywujące niż inne formy dydaktyczne. Alternatywne zakończenia  fabularyzowanych scenek wzmacniają postawy asertywne wobec namawiających do brania rówieśników. Kilka ważnych sentencji ukazanych na ekranie - to niewielka, ale bardzo ważna dawka morałów. Film nie jest przeładowany wywodami specjalistów, ale pobudza do refleksji i własnych przemyśleń. Realizatorami są młodzi filmowcy, co odczuwamy w argumentacji skierowanej do nastolatków. Film jest rodzimej produkcji,
a bohaterami są rówieśnicy naszych wychowanków.
            Film dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
DVD 438 Dziękuję nie piję, TUTTO Arts & Media 2005 (20’, broszura)
Materiał filmowy może być znakomitą pomocą w przeprowadzeniu lekcji dotyczącej profilaktyki uzależnień. Ukazane są sytuacje, które sprzyjają powstaniu choroby alkoholowej. Sfabularyzowane scenki przedstawiają typowe dla środowisk młodzieżowych początki picia w grupie rówieśniczej. Najsugestywniejsze jednak będzie świadectwo młodego człowieka, pochodzącego z rodziny dotkniętej alkoholizmem. Film kończą scenki zachowań asertywnych. W pakiecie zamieszczono propozycję konspektu lekcji z filmem.
            Film dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
DVD 598 Lekcje przestrogi 2 : Nikotyna-legalny narkotyk, Dom Wydawniczy Rafael 2006  (15’, broszura)
Film przedstawia historię przyjaźni dwóch chłopców Pawła i Łukasza. Przedstawiona w filmie historia stała się doskonałym tłem dla pokazania przyczyn i złożoności problemu palenia papierosów przez dzieci.
            Film dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
DVD 600 Lekcje przestrogi 2 : Piotrek, Dom Wydawniczy Rafael 2006 (15’, broszura)
Film opowiada o problemie ADHD wśród uczniów. Piotrek, bohater filmu, to w klasie typowa "czarna owca". Dzieci go nie lubią. Kiedy jednemu z kolegów cieknie krew z rozbitego nosa, to oczywiście winny  jest Piotrek. Koledzy i koleżanki odsuwają się od niego.Jak zrozumieć Piotrka? Dlaczego w jednej chwili zmienia sie jego nastrój od apatii po nadpobudliwe zachowanie? Jak polubić kogoś, kto ciągle coś psuje, przeszkadza
w  zabawie, narzuca swoje pomysły, sprawia przykrość, potrafi kopnąć i popchnąć bez powodu?
A może to nie wina Piotrka, tylko objawy choroby.
Film rekomendowany dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
DVD 602 Lekcje przestrogi 2: ADHD, Dom Wydawniczy Rafael 2006 (15’, broszura)
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, to w ostatnim czasie temat przykuwający szczególną uwagę psychologów i pedagogów. Film przedstawia historię cierpiącego na to schorzenie Filipa. W filmie bardzo dobrze ukazana została często spotykana w takich sytuacjach bezradność rodziców oraz wychowawców.
Obraz jest wyjątkową pomocą w zrozumieniu przez rodziców, dlaczego niektóre dzieci mogą zachowywać się
w tak dziwny i niezrozumiały dla nich sposób.
Film rekomendowany dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
DVD 802 Społeczne zagrożenie, Discovery 2005 (100’)
  1. Aids - prawda lub lęk (22'),
  2. Jak uchronić dziecko przed narkotykami (28'),
  3. Narkotyki i mózg (50').
DVD 803 Narkotyki i mózg, Planete 2005 (101’)
  1. Kokaina i środki stymulujące (51'),
  2. Opioidy i leki uspokajające (50').
DVD 804 Problemy odżywiania, Discovery 1999-2005 (144’)
  1. Co ci dolega - grube dzieci (49'),
  2. Zmącony umysł - zaburzenia odżywiania się (23'),
  3. Jesteś tym, co jesz - otyłość cz. I (24'),
  4. Jesteś tym, co jesz - otyłość cz. II (24'),
  5. Jesteś tym, co jesz - otyłość cz. III.
DVD 1045 Szkoła ratowników,  F.H.U. IGOM, [2009] (40’) 
  1. Pierwsza pomoc (5') ;
  2. Resuscytacja (5');
  3. Krwawienia i krwotoki (5');
  4. Złamania zamknięte (5');
  5. Złamania otwarte (5');
  6. Uszkodzenia kręgosłupa (5');
  7. Oparzenia (5');
  8. Ukąszenia (5').
DVD 1050 Pierwsza pomoc : bezpieczna dom, Dom Wydawniczy "Rafael", [2009] (30’)
  1. Oparzenia termiczne (6');
  2. Środki chemiczne i leki (6');
  3. Porażenie prądem (6');
  4. Tlenek węgla, tonięcie (6');
  5. Zakrztuszenia (6')
DVD 1051 Pierwsza pomoc : bezpieczna szkoła, Dom Wydawniczy "Rafael", [2009] (30’)
  1. Krwawienia i krwotoki (6');
  2. Astma (6');
  3. Cukrzyca (6');
  4. Złamania i zwichnięcia kończyn (6');
  5. Wypadek (6').
DVD 1052 Pierwsza pomoc : bezpieczna ulica, Dom Wydawniczy "Rafael", [2009] (30’)
  1. Zagrożenie życia, powiadomienie służb ratunkowych (6');
  2. Problemy z sercem (6");
  3. Drgawki (6');
  4. Alergie i ukąszenia (6');
  5. Zatrzymanie krążenia (szybka defibrylacja AED) (6').
DVD 1053 Przedmedyczne zabiegi ratujące życie : prezentacja multimedialna,  Dom Wydawniczy "Rafael", [2009] 
(Zawiera : Łańcuch przeżycia; zasady wzywania pogotowia; wyposażenie apteczki; bezpieczeństwo na miejscu wypadku; resuscytacja krążeniowo-oddechowa; zadławienie; pozycja bezpieczna; zakładanie kołnierza ortopedycznego; wyciąganie poszkodowannych z samochodu; wstrząs; krwotoki; oparzenia; zawał serca; złamania; padaczka).
DVD 1054 Człowiek - miłość – rodzina, Fundacja "Źródło", 1999 (214’) 
  1. Człowiek od poczęcia (20,50')';
  2. Do progu dojrzewania (18,46');
  3. Tajemnice kobiecości (18,23");
  4. Tajemnice męskości (16,57');
  5. Człowiek-istota płciowa (22,30');
  6. Etyka seksualności (23,45');
  7. Dramat aborcji (20,20');
  8. Naturalne planowanie rodziny (26,18');
  9. Czas oczekiwania (20,33');
 10. Miłość (19,35');
 11. Scenariusze zajęć do filmów z serii Człowiek-Miłość-Rodzina;
 12. Materiały edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka;
 13. Życiu zawsze TAK! (8').
DVD 1055 Płodność człowieka : podstawy biomedyczne, Rubikon, 2008
Prezentacja multimedialna dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Prezentacja multimedialna składa się z 36 ob­razów, schematów, wykresów, animacji na płycie CD - może być
z powodze­niem wykorzystana na lekcjach biologii i wychowania do życia  w rodzinie. Zestaw ciekawych zdjęć
i plansz dotyczących prokreacji człowieka (anatomia i fizjologia układu rozrodczego kobiety i mężczyzny) wraz
z objaśnieniami dają podstawę niezbędnej wiedzy do akceptacji postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
DVD 1123 Anoreksja i bulimia, reż. Bartosz Nowakowski, Marcin Wołkowicz, Rubikon, [2010] (25’)
Film składa się z dwóch części - fabularyzowanej, prezentacja zjawiska anoreksji i bulimii w środowisku młodzieżowym oraz dokumentalnej, wypowiedź specjalisty na temat tych chorób.
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 1146 Anoreksja, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2010 (15’)
     (Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
Film przedstawia prawdziwą historię kiedyś pięknej dziewczyny, która zatraciła się w pogoni za idealną sylwetką. Film pokazuje nieodwracalne skutki choroby i uświadamia nam do czego doprowadza anoreksja
i jakie spustoszenie sieje w organizmie. Po obejrzeniu filmu warto postawić sobie pytanie czy cena wyimaginowanej idealnej sylwetki nie jest zbyt wysoka?
Komentarza do filmu udzieliła Pani dr Bernadetta Izydorczyk - specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 1149 Piłem i brałem, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2010 (35’)
     (Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
W filmie przedstawiamy prawdziwą historię młodego, inteligentnego i bystrego chłopaka, który przez brawurę w wieku trzynastu lat zasmakował alkoholu i narkotyków. Tomek opowiada  o początkach i konsekwencjach uzależnienia. Komentarz do filmu udzielił Pan Michał Kurdziej - pedagog, specjalista uzależnień. Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w "Centrum Psychiatrii" w Katowicach.
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 1152 Palenie, Wydawnictwo Projekt-Kom 2010 (28’)
   (Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
Film ukazuje negatywny wpływ papierosów na ludzkie życie. Poznajemy w nim wypowiedzi nie tylko lekarzy specjalistów, ale również pacjentek, u  których wieloletnie palenie spowodowało poważne problemy ze zdrowiem.  Pozytywnym przykładem jest Rahim - polski artysta i producent hip-hopowy, któremu po 12 latach udało się rzucić palenie. Skorzystaj z ich doświadczenia życiowego. Zastanów się. Czy warto sięgać  po tego pierwszego papierosa? Czy warto palić dla towarzystwa? Czy naprawdę chcesz tak zatruwać swój organizm?
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 1257 Dopalacze, Wydawnictwo Projekt-Kom 2011 (38’)
     (Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
Film przestrzega przed sięganiem po produkty zawierające substancje psychoaktywne, jakimi są dopalacze. Przedstawia historie młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu spróbowali dopalaczy. Patrycja, Marcin, Tomek i Bartek opowiadają: jak szybko doświadczyli uzależniającej siły dopalaczy, jak łatwo zapomnieli o swoich celach w życiu i zaczęli staczać się na dno. Ich wypowiedzi powinny uświadomić innym: jak szybko dopalacze stają się nieodłącznym elementem życia, jak łatwo traci się nad tym kontrolę, oraz czy warto ryzykować własne zdrowie i życie.
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 1297 Dopalacze, Wydawnictwo Projekt-Kom 2011 (38’)
DVD 1298 Dopalacze, Wydawnictwo Projekt-Kom 2011 (38’)
DVD 1448 Witaminki, reż. Dariusz Regucki, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2012 (10’)
Film z serii: ”ASERTYWNOŚĆ”.
Film opowiada historię Piotrka i Kuby, którzy są kolegami. Kuba to „niespokojny duch”. Piotrek  jest nieśmiały
i trochę zamknięty w sobie. Piotrkowi podoba się koleżanka z klasy - Magda, jednak  nie ma odwagi zagadać do niej. Kuba wpada na pomysł jak pomóc koledze. Załatwia mu ,,witaminki”,  po zażyciu których Piotrek ma nabrać odwagi, śmiałości i pewności siebie. To co z pozoru wygląda  jak niewinna pastylka, wcale nią nie jest. To bardzo silny i niszczący chemiczny wróg.
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum.
DVD 1523 Bezpieczna miłość, reż. Jerzy Hoffman, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2012 (2X20’)
(Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
Film obala mity związane z antykoncepcją i stosunkiem przerywanym, który jest najczęściej stosowanym 
i najmniej skutecznym środkiem zabezpieczającym wśród młodych osób.
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 1568 Kolekcjonerzy mocnych wrażeń, reż. Renata Zając, Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011 (18’)
               Film edukacyjny z serii: Uwaga życie! Porusza nagłaśniany od dłuższego czasu w mediach problem sięgania
  przez młodych ludzi po środki określane potocznie mianem dopalaczy.
Film adresowany przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.
DVD 1571 Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze, reż. Marcin Wołkowicz, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon,
             2013 (20’)
Film edukacyjny z serii: „ZAGROŻENIA DOROSŁEGO ŚWIATA – jak sobie z nimi radzić”.
Film w formie fabularyzowanego dokumentu oparty na prawdziwej historii dziewczyny, która nie potrafi sobie poradzić z typowymi problemami etapu dorastania. Bohaterka filmu czuje się zagubiona  w środowisku rówieśniczym. Nie radzi sobie również ze stresem związanym z nauką, co sprawia , że mimo dużych ambicji jej oceny są jedynie na poziomie dostatecznym. Wszystko to sprawia, że samoocena bohaterki jest wyjątkowo niska. Pewnego dnia zaprzyjaźnia się z koleżanką z klasy, która stanowi  jej przeciwieństwo, jest pewna siebie, nie przejmuje się zupełnie szkołą oraz ma duże powodzenie towarzyskie. Koleżanka podsuwa jej narkotyk - dopalacz, który ma stanowić cudowne remedium  na problemy bohaterki ze stresem i niską samooceną. Początkowo niechętna dziewczyna decyduje się jednak przyjąć narkotyk. Skutki tego są tragiczne, bohaterka ląduje na oddziale toksykologicznym szpitala.
            Film ze scenariuszem lekcji dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 1934 Viki, dlaczego to zrobiłaś...?, Depresja & próba samobójcza, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2014 (55’)
     (Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
DVD 1935 Viki, dlaczego to zrobiłaś...?, Depresja & próba samobójcza, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2014 (55’)
     (Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
W filmie przedstawiamy prawdziwą historię Wiktorii, która od wielu lat borykała się z depresją. Niestety nie wiedziała gdzie szukać pomocy…….. Mówi o przyczynach depresji: o ojcu alkoholiku i o przemocy jaką doświadczała w domu. Mówi też o konsekwencjach depresji………… która popchnęła ją do próby samobójczej.
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 1936 Przemiana z grubego na zdrowego, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2014 (72’)
     (Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
DVD 1937 Przemiana z grubego na zdrowego, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2014 (72’)
     (Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
Film opowiada prawdziwą historię młodego Kamila, który od dziecka walczył z otyłością. Rozpieszczany przez rodziców i babcię był coraz bardziej otyłym nastolatkiem. Dziś wspomina schabowe, ziemniaki ociekające tłuszczem i kapustę zasmażaną a po dobrym obiedzie oczywiście deser na słodko. Kamil kiedyś nie wyobrażał sobie życia bez słodyczy!
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 1939 Dysleksja, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2010 (35’)
     (Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
Film opowiada historie dzieci w różnym wieku i z różnym rodzajem dysleksji rozwojowej pokazując  ich życie
i perypetie związane z nauką i egzystencją w społeczeństwie szkolnym. Uwzględnia również to jak duży wpływ na ich postrzeganie świata mają nauczyciele, którzy mogą bardzo dużo zrobić aby te dzieci ochronić poprzez okazanie zrozumienia i dostosowanie wymagań stawianych uczniom. Film kierowany jest do dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów i terapeutów. Do udziału w nim zaproszono pedagoga – terapeutę, który objaśnia problem dysleksji oraz podpowiada jak sobie z nim radzić.
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 2008 Alkohol a ryzykowne zachowania młodych ludzi, reż. Marcin Wokowicz, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon
Katarzyna Król, 2014 (20’)
„ALKOHOL − ZAGROŻENIA” to pierwszy z serii trzech filmów profilaktycznych, dotyczących problemu spożywania alkoholu przez młodych ludzi. Film w klarowny i atrakcyjny sposób przedstawia informacje na temat alkoholu oraz konsekwencje prawne, psychologiczne i zdrowotne, jakie wynikają ze spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
Film jest zrealizowany w konwencji filmów popularnonaukowych. Wzbogacony został wypowiedziami ekspertów: psychologa, policjanta oraz lekarza. Dodatkowo do filmu dołączony jest komentarz (materiał pomocniczy) dla nauczycieli. Jest to wypowiedź dr Ewy Tokarczyk, psychologa, kryminologa, wykładowcy Pedagogium − Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.
Film przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 2009 Wpływ alkoholu na organizm człowieka, reż. Marcin Wokowicz, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon
Katarzyna Król, 2014 (20’)
„ALKOHOL − ZAGROŻENIA” to drugi z serii trzech filmów profilaktycznych, dotyczących problemu spożywania alkoholu przez młodych ludzi. Film w klarowny i atrakcyjny sposób przedstawia informacje na temat alkoholu oraz konsekwencje prawne, psychologiczne i zdrowotne, jakie wynikają ze spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
Film jest zrealizowany w konwencji filmów popularnonaukowych. Wzbogacony został wypowiedziami ekspertów: psychologa, policjanta oraz lekarza. Dodatkowo do filmu dołączony jest komentarz (materiał pomocniczy)  dla nauczycieli. Jest to wypowiedź dr Ewy Tokarczyk, psychologa, kryminologa, wykładowcy Pedagogium − Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.
Film przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 2010 Uzależnienie od alkoholu, reż. Marcin Wokowicz, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król,
2014 (20’)
„ALKOHOL − ZAGROŻENIA” to trzeci z serii trzech filmów profilaktycznych, dotyczących problemu spożywania alkoholu przez młodych ludzi. Film w klarowny i atrakcyjny sposób przedstawia informacje na temat alkoholu oraz konsekwencje prawne, psychologiczne i zdrowotne, jakie wynikają ze spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
Film jest zrealizowany w konwencji filmów popularnonaukowych. Wzbogacony został wypowiedziami ekspertów: psychologa, policjanta oraz lekarza. Dodatkowo do filmu dołączony jest komentarz (materiał pomocniczy)  dla nauczycieli. Jest to wypowiedź dr Ewy Tokarczyk, psychologa, kryminologa, wykładowcy Pedagogium − Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.
Film przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 2014 Żyję bez ryzyka aids, reż. Barbara Golańska, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2000 (22’)
Film poświęcony problematyce i profilaktyce HIV/AIDS.
Lekarz - specjalista chorób zakaźnych - wyjaśnia: pojęcia HIV, AIDS jak dochodzi do upośledzenia odporności człowieka w zetknięciu z wirusem jak dochodzi do zakażenia drogą płciową oraz drogą dożylnego stosowania narkotyków W filmie wykorzystano: sondaż uliczny, fragmenty spektaklu teatralnego przygotowanego przez młodzież, prace plastyczne uczniów.
Film przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 2015 Żyję bez ryzyka aids, reż. Barbara Golańska, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2000 (22’)
DVD 2156 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, reż. Sam Linton, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych,
1999 (71’)
1. Świat według nastolatki (57’),
2. Blaski i cienie dojrzewania (57’),
3. Tajemnice cyklu miesiączkowego (57’).
DVD 2170 Zmącony umysł, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1999 (214’)
1. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (24’),
2. Zaburzenia odżywiania się (24’) ,
3. Depresja (24’),
4. Zespół lęku napadowego (24’),
5. Zespół stresu pourazowego (24’),
6. Majaczenie (24’),
7. Schizofrenia (24’) ,
8. Choroba Alzheimera (23’),
9. Depresja poporodowa (23’) .
DVD 2171 Problemy zdrowotne współczesnego człowieka, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2006-2010 (231’)
1. Zdrowie Europejczyków, reż. Moris Issa (51’),
2. Zaprogramowana otyłość, reż. Bruce Mohun (44’),
3. Zdrowie Europejczyków - gdy padają mury zakładu psychiatrycznego
4. Planeta człowiek, reż. Yorki Vattier (52’)
5. Ciekawość - cud narodzin (43’).
DVD 2172 Zdrowie, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2004 (103’)
1. Antybiotyki, reż. Cecylia Nilsson (50’),
2. Wojny diet,  reż. Jon Palfreman (53’).
DVD 2254 Piłem i brałem, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2010 (35’)
(Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
W filmie przedstawiamy prawdziwą historię młodego, inteligentnego i bystrego chłopaka, który przez brawurę w wieku trzynastu lat zasmakował alkoholu i narkotyków. Tomek opowiada o początkach i konsekwencjach uzależnienia. Komentarz do filmu udzielił Pan Michał Kurdziej - pedagog, specjalista uzależnień. Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w "Centrum Psychiatrii" w Katowicach.
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 2334 Przepite życie, reż. Maciej Słysz, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2015 (27’)
DVD 2418 Anoreksja, reż. Ian Carre, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2001 (49’)
DVD 2419 Anoreksja, reż. Ian Carre, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2001 (49’)
DVD 2420 Narkotyki, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2011 (135’)
1. Środki przeciwbólowe, reż. George Hugmes (45 min);
2. Środki halucynogenne, reż. Ben Reid (45 min);
3. Dopalacze, reż. Krishan Goyender (45 min).
DVD 2421 Jak działają narkotyki? Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2011 (171’)
1. Marihuana, reż. Gabriella Polletta (57 min);
2. Ekstazy, reż. Bruce Fletcher (57 min);
3. Cocaina, reż. Tom Pearson (57 min).
DVD 2556 Ja Ty My: wychowanie seksualne., reż. Robert Sadownik, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon
Katarzyna Król,  2015 (96’)
1. Edukacja seksualna, ale jaka?.
2. Po co lekcje WDŻ?.
3. Znam i akceptuję siebie.
4. Jak pokochać siebie?.
5. Seksualność człowieka.
6. Funkcje płciowości.
7. Czekać – nie czekać?, czyli o inicjacji seksualnej.
8. Wczesna inicjacja seksualna a choroby przenoszone drogą płciową.
9. Metody aborcji i jej skutki.
10. Rodzaje antykoncepcji.
11. Antykoncepcja hormonalna i pigułka „po”.
12. Ekologia i planowanie rodziny.
Film dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 2562 Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze, reż. Marcin Wołkowicz, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon,
2013 (20’)
Film edukacyjny z serii: „ZAGROŻENIA DOROSŁEGO ŚWIATA – jak sobie z nimi radzić”.
Film w formie fabularyzowanego dokumentu oparty na prawdziwej historii dziewczyny, która nie potrafi sobie poradzić z typowymi problemami etapu dorastania. Bohaterka filmu czuje się zagubiona w środowisku rówieśniczym. Nie radzi sobie również ze stresem związanym z nauką, co sprawia,  że mimo dużych ambicji jej oceny są jedynie na poziomie dostatecznym. Wszystko to sprawia,  że samoocena bohaterki jest wyjątkowo niska. Pewnego dnia zaprzyjaźnia się z koleżanką z klasy, która stanowi jej przeciwieństwo, jest pewna siebie, nie przejmuje się zupełnie szkołą oraz ma duże powodzenie towarzyskie. Koleżanka podsuwa jej narkotyk - dopalacz, który ma stanowić cudowne remedium na problemy bohaterki ze stresem i niską samooceną. Początkowo niechętna dziewczyna decyduje się jednak przyjąć narkotyk. Skutki tego są tragiczne, bohaterka ląduje na oddziale toksykologicznym szpitala.
Film ze scenariuszem lekcji dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 2566 Wpływ dopalaczy na organizm człowieka, reż. Marcin Wołkowicz, Tutto Arts & Media, 2015 (23’)
Film edukacyjny z serii: „Dopalacze – Zagrożenia”.
Jest to pierwszy z serii trzech filmów profilaktycznych, dotyczących problemu zażywania dopalaczy  przez młodych ludzi. Film zostały zrealizowany w konwencji filmu popularnonaukowego.
Film dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 2567 Dopalacze a ryzykowne zachowania młodych ludzi, reż. Marcin Wołkowicz, Tutto Arts & Media, 2016 (19’)
Film edukacyjny z serii: „Dopalacze – Zagrożenia”.
Jest to drugi z serii trzech filmów profilaktycznych, dotyczących problemu zażywania dopalaczy przez młodych ludzi. Film zostały zrealizowany w konwencji filmu popularnonaukowego.
Film dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 2568 Uzależnienie od dopalaczy, reż. Marcin Wołkowicz, Tutto Arts & Media, 2016 (20’)
Film edukacyjny z serii: „Dopalacze – Zagrożenia”.
Jest to trzeci z serii trzech filmów profilaktycznych, dotyczących problemu zażywania dopalaczy  przez młodych ludzi. Film zostały zrealizowany w konwencji filmu popularnonaukowego.
Film dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
DVD 2573 Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem, reż. Paweł Filarski, Wytwórnia Filmów Szkoleniowych
Synergia, 2013 (40’)
Film przedstawia cztery typowe, stresowe sytuacje i czterech bohaterów. Śledząc historię naszych bohaterów poznasz charakterystykę poszczególnych sytuacji stresowych. Dowiesz się, czemu niektóre okoliczności tak nas tak stresują i co zrobić, by stres nie zapanował nad Tobą, lecz byś Ty zapanował nad stresem. Analizy stresowych sytuacji. Symulacje niepożądanych skutków. Wskazania pozytywnych rozwiązań. Prezentacja technik, które są pomocne w trudnych, stresowych sytuacjach.
DVD 2646 Zdrowy kręgosłup Polaków, reż. Marcin Żółtowski, BEST FILM CO, [2016] (126’)
DVD 2620 FAS ma twarz, reż. Katarzyna Mitka, Anna Mistarz, Wydawnictwo Projekt-Kom,  [2016] (20’)
DVD 2764 ADHD: darem czy potępieniem?, reż. Alek Madej, Wydawnictwo WAM, [2017] (26’)
1. Czym jest ADHD?;
2. Jak pomagać nauczycielom?;
3. Jak pomagać rodzicom i ich dzieciom?
DVD 2776 Wszyscy piją, reż Tomasz Mucha, Wydawnictwo WAM, 2012 (21’)
Film edukacyjny z serii: Uwaga życie! adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych
i średnich.
DVD 2808 Płodność człowieka : podstawy biomedyczne, Rubikon, 2008
Prezentacja multimedialna dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Prezentacja multimedialna składa się z 36 ob­razów, schematów, wykresów, animacji na płycie CD - może 
być z powodze­niem wykorzystana na lekcjach biologii i wychowania do życia w rodzinie. Zestaw ciekawych
zdjęć i plansz dotyczących prokreacji człowieka (anatomia i fizjologia układu rozrodczego kobiety
i mężczyzny) wraz z objaśnieniami dają podstawę niezbędnej wiedzy do akceptacji postawy
odpowiedzialnego rodzicielstwa.
DVD 2980 Zdrowy styl życia, reż. Marcin Wołkowicz, Multieducatio.pl, 2017 (15’)
Film pokazujący na czym polega zdrowy tryb życia, koncentrujący się na znalezieniu właściwych proporcji między aktywnością fizyczną i psychiczną, pracą/nauką a odpoczynkiem. W wyraźny sposób została omówiona niemożliwość pogodzenia mody na „bycie fit” z korzystaniem z niebezpiecznych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki czy produkty zawierające nikotynę. W filmie pokazany został zdrowy sportowy tryb życia jako alternatywa do eksperymentowania z substancjami zmieniającymi świadomość.
Film dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
DVD 2981 Zasady zdrowego żywienia, reż. Marcin Wołkowicz, Multieducatio.pl, 2017 (15’)
Film prezentujący zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem w wieku nastoletnim. Omówione zostały w nim pojęcia, takie jak „piramida żywieniowa” czy wskaźnik „BMI”. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób skonstruować odpowiednią dietę, ile jeść i w jakich porach, aby zachować dobrą kondycję psychiczną i fizyczną. W filmie odpowiadamy na pytania – dlaczego niektórych produktów żywnościowych powinno się unikać a inne spożywać w umiarze. Film porusza też problematykę wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie.
Film dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
DVD 2982 Stres - wróg czy sprzymierzeniec?, reż. Marcin Wołkowicz, Multieducatio.pl, 2017 (15’)
Film poruszający tematykę radzenia sobie ze stresem w życiu ucznia. Omówione zostały przyczyny powodujące powstawanie stresu i sposoby na jego rozładowywanie. Szczególna uwaga została zwrócona na pokazanie samego mechanizmu stresu, jako czegoś naturalnego, na określonym poziomie – motywującego do działania. W filmie pokazane zostały również niebezpieczeństwa, związane z próbami radzenia sobie ze stresem za pomocą substancji psychoaktywnych. Film dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

CD

CD 507 Ćwiczenia wad postawy, autor Piotr Pasiński, LK Avalon, 2009
Multimedialny program prezentujący ćwiczenia na skoliozy i płaskostopie. Wszystkie ćwiczenia przedstawione w formie animacji 3D są dokładnie pokazane i omówione. Każdy zestaw wzbogacony  jest o małą lekcję anatomii. Ponadto zawiera gry, testy i porady na temat zachowania właściwej postawy.

VHS

KASETA 289-291 WYCHOWANIE FIZYCZNE cz.1-3 
Cz.1:
 1. Kształtowanie postawy ciała w okresie dojrzewania
 2. Wady postawy ciała i metody zapobiegania
 3. Zapobieganie wadom postawy
 4. Tryb życia dziecka z wadą postawy
 5. Wpływ ruchu na zdrowie
Cz.2:
 1. Szkolny zespół gimnastyki korekcyjnej
 2. Ćwiczenia dziecka z plecami wklęsło – okrągłymi
 3. Tryb życia dziecka z otyłością
 4. Kolonie zdrowotne o profilu ortopedycznym
Cz.3:
 1. Zespół gimnastyki korekcyjnej – 6/7 lat
 2. Elementy Korekcyjne w zajęciach ruchowych – 6/7 lat
 3. Elementy korekcyjne – 8/9 lat
 4. Elementy korekcyjne – 10/13 lat
KASETA 295 BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA – ćwiczenia korekcyjne dla dzieci 
KASETA 329  i 478 CZTERY I PÓŁ MINUTY – PIERWSZA POMOC W WYPADKACH DROGOWYCH 
KASETA 340 PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 1. Zasłabnięcie (3’)
 2. Zadławienie (4’)
 3. Oparzenie (5’)
 4. Ukąszenie przez żmiję (6’)
 5. Atak padaczki (7’)
 6. Utrata przytomności (8’)
 7. Oddech zastępczy (9’)
 8. Oddech zastępczy z masażem serca (12’)
 9. Opatrywanie ran (20’)
 10. Ciało obce w ranie (25’)
 11. Krwawienia (27’)
 12. Uraz głowy (30’)
 13. Uraz klatki piersiowej (31’)
 14. Uraz brzucha (32’)
 15. Złamanie (33’)
 16. Wstrząs (34’)
 17. Uważaj (kompleks hieny) (36’)
 18. Wypadki drogowe (38’)
KASETA 553-554 PIERWSZE KROKI POD KOSZEM 
 1. Rzuty pozycyjne do kosza (10’)
 2. Rzut do kosza z biegu (15’)
 3. Kozłowanie piłki (10’)
 4. Chwyty i podania piłki (10’)
 5. Zatrzymania i obroty piłką (10’)
 6. Doskonalenie poznanych elementów (10’)
 7. Nauka gry w obronie (10’)
 8. Jak utrudnić grę przeciwnikowi (10’)
 9. Zbiórka w obronie (10’)
 10. Zasady gry jeden na jednego (10’)
 11. współpraca między dwoma atakującymi (10’)
 12. Podsumowanie (10’)
PAKIET 393-394 EDUKACJA LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH-SZKOŁY W EUROPIE – elementy rehabilitacji osób
niepełnosprawnych fizycznie, umysłowo i osób z niepełnosprawnością sprzężoną w filmach: 
 
KASETA 393:
1.NIEWIDOMI I NIEDOWIDZĄCY-FRANCJA (20’)
2.NA PRZYKŁAD MARKEATON-ANGLIA (30’)
3.INTEGRACJA-BELGIA (15’)
4.EDUKACJA DLA POMOCY-FRANCJA (25’)
5.KSZTAŁCENIE ZAWODOWE-FRANCJA (15’)
6.SZWEDZKI RENCISTA-SZWECJA (15’)
7.EDUKACJA PRZECIW KALECTWU-SZWECJA (20’)
8. DIAGNOSTYKA-TERAPIA-EDUKACJA –ANGLIA (elementy ćw. gimnastycznych 3’)
9. ZMIERZCH SZKOŁY SPECJALNEJ-NIEMCY (kojec z piłkami, trampolina1’)
KASETA 394:
1.REHABILITACJA ZAWODOWA-NIEMCY (rehabilitacja usprawniająca: bicze wodne, basen, bioprądy) (17’)
2.REHABILITACJA ZAWODOWA-NIEMCY (rehabilitacja usprawniająca: siłownia, basen, ćw. indywidualne) (23’)
3.RÓŻNE DZIECI-ANGLIA (basen) (15’)
4.DZIECI PORTOWEGO MIASTA-NIEMCY (lekcja wych. fiz. dla dzieci upośledzonych ruchowo i umysłowo) (25’)
6.SPRAWNOŚĆ ZAPROGRAMOWANA-SZWECJA (zajęcia z ergonomii w ramach lekcji wych. fiz.) (20’)
7.PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE-POLSKA (lekcja wychowania fizycznego) (20’)
8.SZKOŁA INTEGRACYJNA-POLSKA (lekcja wychowania fizycznego)
KASETA 703 ANOREKSJA I BULIMIA – ŚMIERTELNA PUŁAPKA (18’) 
KASETA 858 AIDS. WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ (28’)
KASETA 859 ALKOHOL. DROGA DONIKĄD (27’)
KASETA 860 ALKOHOL I NARKOTYKI (18’) 
KASETA 863 EPITAFIUM DLA NARKOMANA (17’) 
KASETA 865 KOKAINA I AMFETAMINA A ORGANIZM CZŁOWIEKA (14’)
KASETA 866 MARIHUANA A ORGANIZM CZŁOWIEKA (22’)
KASETA 867 NARKOTYKI HALUCYNOGENNE  A ORGANIZM CZŁOWIEKA(16’)
KASETA 868 NIKOTYNA LEGALNY NARKOTYK (28’)
KASETA 1328 Zdrowo i odlotowo, MENiS 2004 (200’) 
            1.Gdzie jest centrum dowodzenia?,
            2.Wirus niekomputerowy,
            3.Biegam, więc jestem,
            4.Jak smakuje zdrowie?,
            5.Świat pełen wad,
            6.Co wynika z ryzyka?,
            7.Ludzie, którym się chce,
            8.Ćwiczenia z mózgiem,
            9.Problem z głowy,
            10.Świat dla każdego.
KASETA 1445 Szansa na życie, TVP 2003-2005 (45’)
1.NTM - normalnie żyć (15’)
2.NTM – Gdy nie pomoże leczenie (15’)
3.Choroby prostaty (15’)
KASETA 1446 Szansa na życie, TVP, 2003-2005 (60’) 
            1.Depresja czy starość (15’)
            2.Choroba Parkinsona (15’)
            3.Cukrzyca (15’)
            4.Hospicja – życie bez bólu (15’)
KASETA 1447 Szansa na życie, TVP, 2005 (47’) 
            1.Jak zapracować na dobrą starość ()14’
            2.Internet dla seniorów (14’)
            3.Zachować pamięć (9”)
            4.Być razem (9’)
KASETA 1448 Szansa na życie, TVP, 2005 (42’)
              1.Udary mózgu – profilktyka (14’)
2.Udary mózgu – rehabilitacja (14’)
3.Pomóż swojemu sercu (13’)
KASETA 1449 Szansa na życie, TVP, 2001 (171’) 
1.Przeszczepy narządów u dzieci (14’)
2.Autyzm (14’)
3.Padaczka (14’)
4.Zespół Downa (14’)
5.Uszkodzenie rdzenia kręgowego (17’)
6.Suttonowie (hipoterapia) (14’)
7.Organizacje samopomocy rodziców (14’)
8.Stres w szkole (14’)
9.Integracja (14’)
10.Mózgowe porażenie dziecięce (14’)
11.Profilaktyka wad cewy nerwowej (14’)
12.Moczenie nocne (14’)
KASETA 1450 Szansa na życie, TVP, 2001 (29’)
            1.Krok za krokiem – Zamość (14’)
            2.Akademia Podlaska (uczelnia przystosowana dla niepełnosprawnych) (14’)
KASETA 1451 Szansa na życie, TVP, 2002 (29’)
            1.Dysleksja i dysgrafia (14’)
            2.ADHD (15’)
KASETA 1454 Pierwsza pomoc przedlekarska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007 (65’)
Film prezentuje zasady skutecznej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach koniecznych. W formie szczegółowego instruktażu omówiono postępowanie w przypadku utraty przytomności, zaniku tętna  i oddechu, krwotoku, zasady reanimacji, zabezpieczenia złamanych i amputowanych kończyn, pomoc  w przypadku porażenia prądem, upadku z wysokości, zawału, oparzenia i zatrucia.

 

ZBIORY WYDZIAŁU MULTIMEDIALNEGO PBW W SŁUPSKU
Ul. JARACZA 18 A, 76 - 200 SŁUPSK 
TEL. 842-35-64, e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl