multimedia-religia | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

multimedia-religia

RELIGIA

DVD

DVD 170 Papież Jan Paweł II. Budowniczy mostów, Paromount Pict. 2005 (55’) [DVD]
DVD 793 Mini wykłady o maxi sprawach, EUROMEDIA TV, 1998 (136’) [DVD]
DVD 794 Mini wykłady o maxi sprawach, EUROMEDIA TV, 1998 (58’) [DVD]
DVD 795 Mini wykłady o maxi sprawach, EUROMEDIA TV, 2000 (30’) [DVD]
DVD 796 O co pytają nas wielcy filozofowie, EUROMEDIA TV, 2004 (110’) [DVD]
DVD 797 O co pytają nas wielcy filozofowie, EUROMEDIA TV, 2004 (109’) [DVD]
DVD 798 O co pytają nas wielcy filozofowie, EUROMEDIA TV, 1992 (49’) [DVD]
DVD 799 O co pytają nas wielcy filozofowie, EUROMEDIA TV, 2004 (93’) [DVD]
DVD 800 O co pytają nas wielcy filozofowie, EUROMEDIA TV, 2004 (89’) [DVD]
DVD 805 Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, APAT 2004 (30’) [DVD]
DVD 833 Dekalog cz. 1, Dom Wyd. Rafael, 2008 (100’) [DVD]
DVD 834 Dekalog cz. 2, Dom Wyd. Rafael, 2008 (95’) [DVD]
DVD 849 Niech zstąpi Duch Twój: I pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny, Telewizja Polska S.A., 2006 (180’) [DVD]
DVD 850 Historia filozofii po góralsku według księdza Tischnera, Telewizja Polska , 1999-2005 (223’) [2xDVD]
DVD 919 Klasztor. Pan Vig i zakonnica, Against Gravity : Mayfly, 2006, (84’) [DVD]
DVD  840 Aborcja, Wydawnictwo WAM, [2008] (16’) [DVD]
DVD  844 Lepsze rozwiązanie, TOR, [2008] (50’) [DVD]
DVD  845 Zranione serce, TOR, [2008] (17’) [DVD]
DVD 1054 Człowiek - miłość – rodzina, Fundacja "Źródło", 1999 (214’) [DVD]
  1. Człowiek od poczęcia (20,50')';
  2. Do progu dojrzewania (18,46');
  3. Tajemnice kobiecości (18,23");
  4. Tajemnice męskości (16,57');
  5. Człowiek-istota płciowa (22,30');
  6. Etyka seksualności (23,45');
  7. Dramat aborcji (20,20');
  8. Naturalne planowanie rodziny (26,18');
  9. Czas oczekiwania (20,33');
 10. Miłość (19,35');
 11. Scenariusze zajęć do filmów z serii Człowiek-Miłość-Rodzina;
 12. Materiały edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka;
 13. Życiu zawsze TAK! (8').
DVD 1124 Dziewczyna z przedmieścia, Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, [1990] (30’)[DVD]  
DVD 1196 Keepers of the Flame. Cz. 1, [Strażnicy płomienia], reż. Gabriel Reynaud, Adventist Media Centre
Production, 2011 (131’) [DVD]
DVD 1197 Keepers of the Flame. Cz. 2, [Strażnicy płomienia], reż. Gabriel Reynaud, Adventist Media Centre
Production, 2011 (154’) [DVD]
DVD 2672 Tajemnice Biblii. Odc. 1-4: miejsca, osoby, tajemnice - cała prawda o Biblii., BEST FILM CO, 1996 (200’) 2xDVD
Dysk 1:
1.Ukrzyżowanie;
2. Maria Magdalena.
Dysk 2:
3. Uczniowie;
4. Piotr i Pierwszy Kościół.
DVD 2673 Tajemnice Biblii. Odc. 5-9: miejsca, osoby, tajemnice - cała prawda o Biblii., BEST FILM CO,
             1996 (250’) 2xDVD
Dysk 1:
5. Józef i jego wielobarwny płaszcz;
6. Jozue i Mury Jerycha.
Dysk 2:
7. Narodzenie Chrystusa, Herod i rzeź niewiniątek;
8. Dawid i Goliat;
9. Objawienia.
DVD 2725 Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, reż. Michał Zielewicz,
Wydawnictwo Amos, [2017] (42’)
 
 

VHS

KASETA 505 ODKRYCIE ARKI NOEGO? (100’) [VHS]
KASETA 506, 507 SEKRETY BIBLII (po 100’) [VHS]
KASETA 505 ODKRYCIE ARKI NOEGO? (100’) [VHS]
KASETA 523, 524 KSIĄŻKI, KTÓRE WSTRZĄSNĘŁY ŚWIATEM [VHS]
KASETA 539, 540 SARMACJA, CZYLI POLSKA [VHS]
1.   Dom (40’)
2.   Wiara (45’)
3.   Państwo (40’)
KASETA 991 Świadkowie odchodzą (50’) 1995 [VHS]
KASETA 992 Świadkowie u Twoich drzwi (50’), 1995 [VHS]
KASETA 1164 Planowanie rodziny, Synergia 2004  (27’) [VHS]
KASETA 1244 – 1245 Dzieci różnych bogów, MEN 2000 (130’, 135’) [VHS]
1.     Islam
2.     Staroobrzędowcy
3.     Prawosławie
4.     Grekokatolicy
5.     Judaizm
6.     Buddyzm
7.     Protestantyzm
8.     Katolicy
9.     Katolicyzm
10.  Mniejszości religijne
KASETA 1337 Spisane na kamiennych tablicach, MENiS 2004 (150’) [VHS]
            1.   Potrzeba wiary,
            2.   W co wierzymy?,
            3.   Sacrum,
            4.   Godność i szacunek,
            5.   Nie zabijaj!
            6.  Świętość i ciało,
            7.  Być, mieć, dać,
            8.  Prawda,
            9.  Pożądanie,
            10. Miłość.
 
 
 
ZBIORY WYDZIAŁU MULTIMEDIALNEGO PBW W SŁUPSKU
Ul. JARACZA 18 A, 76 - 200 SŁUPSK 
TEL. 842-35-64, e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl