multimedia-wychowanie fizyczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE

DVD

DVD 544 Real Madryt, reż. Borja Manso, Kino Świat. 2006 (90’)

VHS

KASETA 210  GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI (60’) 
 
PAKIET 393-394 EDUKACJA LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH-SZKOŁY W EUROPIE – elementy rehabilitacji
osób niepełnosprawnych fizycznie, umysłowo i osób z niepełnosprawnością sprzężoną w filmach: 
 
KASETA 393:
1.NIEWIDOMI I NIEDOWIDZĄCY-FRANCJA (20’)
2.NA PRZYKŁAD MARKEATON-ANGLIA (30’)
3.INTEGRACJA-BELGIA (15’)
4.EDUKACJA DLA POMOCY-FRANCJA (25’)
5.KSZTAŁCENIE ZAWODOWE-FRANCJA (15’)
6.SZWEDZKI RENCISTA-SZWECJA (15’)
7.EDUKACJA PRZECIW KALECTWU-SZWECJA (20’)
8. DIAGNOSTYKA-TERAPIA-EDUKACJA –ANGLIA (elementy ćw. gimnastycznych 3’)
9. ZMIERZCH SZKOŁY SPECJALNEJ-NIEMCY (kojec z piłkami, trampolina1’)
KASETA 394:
1.REHABILITACJA ZAWODOWA-NIEMCY (rehabilitacja usprawniająca: bicze wodne, basen, bioprądy)
2.REHABILITACJA ZAWODOWA-NIEMCY (rehabilitacja usprawniająca: siłownia, basen, ćw. indywidualne)
3.RÓŻNE DZIECI-ANGLIA (basen)
4.DZIECI PORTOWEGO MIASTA-NIEMCY (lekcja wych. fiz. dla dzieci upośledzonych ruchowo i umysłowo)
6.SPRAWNOŚĆ ZAPROGRAMOWANA-SZWECJA (zajęcia z ergonomii w ramach lekcji wych. fiz.)
7.PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE-POLSKA (lekcja wychowania fizycznego)
8.SZKOŁA INTEGRACYJNA-POLSKA (lekcja wychowania fizycznego)
 
NAUKA TAŃCA
KASETA 841-842 POLSKIE TAŃCE NARODOWE cz.1 i 2 (35’ i 53’) – w filmach przedstawiono najbardziej
charakterystyczne kroki i figury dla: poloneza, mazura, krakowiaka, kujawiaka i oberka 
KASETA 1021 Wychowanie w zdrowiu, Nauka 1988 (31’) 

 

ZBIORY WYDZIAŁU MULTIMEDIALNEGO PBW W SŁUPSKU
Ul. JARACZA 18 A, 76 - 200 SŁUPSK 
TEL. 842-35-64, e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl