multimedia-wychowanie komunikacyjne | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

multimedia-wychowanie komunikacyjne

 

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

DVD

DVD 1045 Szkoła ratowników,  F.H.U. IGOM, [2009] (40’) [DVD]
  1. Pierwsza pomoc (5') ;
  2. Resuscytacja (5');
  3. Krwawienia i krwotoki (5');
  4. Złamania zamknięte (5');
  5. Złamania otwarte (5');
  6. Uszkodzenia kręgosłupa (5');
  7. Oparzenia (5');
  8. Ukąszenia (5').
DVD 1050 Pierwsza pomoc : bezpieczna dom, Dom Wydawniczy "Rafael", [2009] (30’) [DVD]
  1. Oparzenia termiczne (6');
  2. Środki chemiczne i leki (6');
  3. Porażenie prądem (6');
  4. Tlenek węgla, tonięcie (6');
  5. Zakrztuszenia (6')
DVD 1051 Pierwsza pomoc : bezpieczna szkoła, Dom Wydawniczy "Rafael", [2009] (30’) [DVD]
  1. Krwawienia i krwotoki (6');
  2. Astma (6');
  3. Cukrzyca (6');
  4. Złamania i zwichnięcia kończyn (6');
  5. Wypadek (6').
DVD 1052 Pierwsza pomoc : bezpieczna ulica, Dom Wydawniczy "Rafael", [2009] (30’) [DVD]
  1. Zagrożenie życia, powiadomienie służb ratunkowych (6');
  2. Problemy z sercem (6");
  3. Drgawki (6');
  4. Alergie i ukąszenia (6');
  5. Zatrzymanie krążenia (szybka defibrylacja AED) (6').
DVD 1053 Przedmedyczne zabiegi ratujące życie : prezentacja multimedialna,  Dom Wydawniczy "Rafael", [2009] [DVD]
(Zawiera : Łańcuch przeżycia; zasady wzywania pogotowia; wyposażenie apteczki; bezpieczeństwo na miejscu wypadku; resuscytacja krążeniowo-oddechowa; zadławienie; pozycja bezpieczna; zakładanie kołnierza ortopedycznego; wyciąganie poszkodowannych z samochodu; wstrząs; krwotoki; oparzenia; zawał serca; złamania; padaczka).
DVD 2305 Przemoc rówieśnicza, reż. Adam Ciborski, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, [2015] (31’).
1. Przemoc rówieśnicza (18’),
2. Ruch drogowy (13’).
Film edukacyjny dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

VHS

KASETA 329  i 478 CZTERY I PÓŁ MINUTY – PIERWSZA POMOC W WYPADKACH DROGOWYCH [VHS]
KASETA 340 PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA [VHS]
 1. Zasłabnięcie (3’)
 2. Zadławienie (4’)
 3. Oparzenie (5’)
 4. Ukąszenie przez żmiję (6’)
 5. Atak padaczki (7’)
 6. Utrata przytomności (8’)
 7. Oddech zastępczy (9’)
 8. Oddech zastępczy z masażem serca (12’)
 9. Opatrywanie ran (20’)
 10. Ciało obce w ranie (25’)
 11. Krwawienia (27’)
 12. Uraz głowy (30’)
 13. Uraz klatki piersiowej (31’)
 14. Uraz brzucha (32’)
 15. Złamanie (33’)
 16. Wstrząs (34’)
 17. Uważaj (kompleks hieny) (36’)
 18. Wypadki drogowe (38’)
KASETA 1408-1409 DROGĄ, DRÓŻKĄ, ŚCIEŻYNKĄ (2 x 75’) [VHS]
1.     Idziemy do szkoły
2.      Idą ... Jadą
3.     Spacer przez miasto
4.     Drogą przez las
5.     Stoi znak na jednej nodze
6.     Jestem pasażerem
7.     Uwaga! Niebezpieczeństwo!
8.     Kiedy świeci i kiedy leje
9.     Na wycieczkę
10.  Na rowerze
KASETA 1410-1411 RAP NA DRODZE (2 x 75’) [VHS]
1.     Powtórzenie
2.     Planujemy i idziemy
3.     Stop! Jest groźnie!
4.     Znaki i sygnały
5.     Jak być pasażerem ...
6.     Rower, motorowej ... i przepisy
7.     Zasady, liczby, kilometry
8.     Wędrujemy
9.     Pomóż!
10.  Raz jeszcze, czyli zasady i powtórzenia
 
KASETA 1295 Filmy w szkole: Bezpieczeństwo na drodze. Klasy 1 – 3, WSiP 1998 (76’) [VHS]
 
 
 
ZBIORY WYDZIAŁU MULTIMEDIALNEGO PBW W SŁUPSKU
Ul. JARACZA 18 A, 76 - 200 SŁUPSK 
TEL. 842-35-64, e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl