Nagroda Specjalna Ministra Edukacji Narodowej dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Volumin" - Gdańsk, Ratusz Staromiejski, 9 grudnia 2008 r.

List Ministra Edukacji Narodowej

Pani
Mieczysława Zapletal
Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego "Volumin" w Słupsku

Szanowna Pani,

z ogromną przyjemnością przyznaję Stowarzyszeniu Edukacyjnemu "Volumin" ze Słupska Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji Narodowej za całokształt i działania edukacyjne na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
Honorując Stowarzyszenie nagrodą pragnę docenić Państwa wielkie zaangażowanie na polu rozwijania i propagowania inicjatyw i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi kultury w regionie, upowszechnienia czytelnictwa, a także wspierania osób i organizacji, które podejmują takie działania.
Ze względu na profil Waszego zaangażowania, inicjatywy realizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne "Volumin" są nieocenioną pomocą dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort edukacji dostrzega jak ogromne znaczenie dla normalnego rozwoju społeczeństwa ma wspieranie wszechstronnej edukacji na poziomie lokalnym i regionalnym.
Życzę Państwu sukcesów i wytrwałości w propagowaniu nowoczesnych, skutecznych i atrakcyjnych form edukacji służących wszechstronnemu rozwojowi obywateli. Mam nadzieję, że działalność Stowarzyszenia Edukacyjnego "Volumin" będzie kontynuowana i rozwijana w kolejnych latach z pożytkiem dla całego społeczeństwa.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Hall

Gala XIV edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka, Gdańsk, 9.12.2008 rok

    Pisali o tym:
  1. Wrota Pomorza
  2. Urząd Marszałkowski
  3. Nasze miasto