Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się

„Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się”.
 
Praca zbiorowa pod red. Wiesława Sikorskiego
 
W publikacji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy nowa wiedza o mózgu jest na tyle wiarygodna i wystarczająca, żeby na jej podstawie stworzyć nową strategię nauczania w szkole. Opracowanie powstało z myślą o dość szerokim gronie potencjalnych odbiorców (nauczycielach, pedagogach, socjologach, psychologach wychowawczych, etc.). Książka jest dość luźnym zbiorem 11 rozdziałów (autorstwa 12 autorów), zebranych pod wspólnym mianownikiem wykorzystania wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w edukacji, czyli “neurodydaktyki”.  Twórcy i propagatorzy tego podejścia mają nadzieję, że dzięki dostosowaniu sposobu nauczania do specyfiki układu nerwowego ucznia, możliwe będzie sprawienie, że proces dydaktyczny będzie przebiegał efektywniej.