O kształtowaniu się człowieka

Montessori Maria „O kształtowaniu się człowieka”
 
To fundamentalna praca Marii Montessori, przedstawiająca założenia jej metod, które zmieniły współczesną pedagogikę. Autorka w publikacji przedstawia założenia metody wychowania nazwanej od jej nazwiska. Z pasją broni swojego stanowiska, zgodnie z którym małym dzieciom w okresie kształtowania się ich osobowości należy dać tak wiele swobody, jak to możliwe, bo dzięki temu metody wychowawcze współgrają z ich naturą, gdyż w dziecięcej naturze leży poszukiwanie nowych dróg do niezależności, z której później korzysta dorosły człowiek.