Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne

okładka książki "Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne"„Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne”. Red. nauk. Zbigniew Ostrach
 
Publikacja wpisuje się w nurt rozważań nad funkcjonowaniem przedszkola. Jej rozdziały to:
  • Rozwój praktyki przedszkolnej w ujęciu historycznym
  • Organizacja środowiska przedszkolnego
  •  Organizacja przestrzeni przedszkola – aspekty teoretyczne i praktyka
  • Planowanie działań pedagogicznych w przedszkolu 
  • Poczytaj mi, mamo! O potrzebie czytania dzieciom 
  • Zabawa jako forma wspierania rozwoju dziecka
  • Prawne aspekty organizowania niepublicznych placówek przedszkolnych