Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas

2020.06.17
Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas
 
„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.
 
Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.
 
Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.
 
Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:
- pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,
- znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
- dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),
- mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,
- otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.
 
Rekrutacja trwa tylko do 30 czerwca 2020 roku.
 
Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: [zobacz]
Ulotka: [pobierz]
Prezentacja: [pobierz]