Przemoc niejedno ma imię - pakiet 3 filmów

 
 
 
 
 
 
 
DVD 3064 Hejt: przemoc w Internecie, reż. Marcin Wołkowicz, Multieducatio.pl, 2018 (15’)
DVD 3065 Bullying: przemoc rówieśnicza w szkole, reż. Marcin Wołkowicz, Multieducatio.pl, 2018 (14’)
DVD 3066 Postawy wobec przemocy rówieśniczej, reż. Marcin Wołkowicz, Multieducatio.pl, 2018 (14’)
Film dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.
 
“Przemoc niejedno ma imię” to pakiet trzech filmów profilaktycznych, adresowanych do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej.
 
Seria filmów “Przemoc niejedno ma imię” dotyczy nowych form przemocy w szkole i sposobami radzenia sobie z nimi.  W filmach szczególna uwaga została poświęcona nowemu zjawisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się konstruktywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są konsekwencje hejtu? Kiedy przybiera znamiona przestępstwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpowiedzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś traktuje o zjawisku przemocy psychicznej wśród społeczności szkolnej. Trzeci film to próba pokazania sposobów radzenia sobie z w/w formami przemocy w szkole – omówiona została m.in. metoda porozumienia bez przemocy. 
 
Filmy:
  • Hejt – przemoc w Internecie
  • Bullying – przemoc rówieśnicza w szkole
  • Postawy wobec przemocy rówieśniczej
Filmy zostały zrealizowane w konwencji filmów popularnonaukowych. Filmy adresowane są do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej. 
 
Filmy zawierają:
Część popularnonaukową (trwającą ok. 15 minut), wypowiedź eksperta ( ok. 5-6 minut) oraz scenariusz lekcji.
 
Pakiet multimedialny to ok.60 minut materiału filmowego oraz 3x scenariusze.