Psychologia lęku przed przyszłością

Okładka książki
 
Zaleski Zbigniew „Psychologia lęku przed przyszłością”
 
 
Autor w publikacji naświetla naturę niepokoju w sytuacji narastających zagrożeń politycznych, ekologicznych, terroryzmu. Opisuje także o lęku osobistym, wywołanym niepokojem o własną przyszłość: o status, pracę, powodzenie, szczęście osobiste. Wyjaśnia naturę tego niepokoju, gdy człowiek uświadamia sobie niepewność przyszłości na różnych polach życia. Pokazuje, na czym on polega, co go wywołuje, jak wpływa na funkcjonowanie w życiu zawodowym i osobistym. Przedstawia sposoby radzenia sobie z tym kłopotliwym stanem emocjonalnym.