Psychoterapia sprzyjająca mózgowi

 
Sikorski Wiesław „Psychoterapia sprzyjająca mózgowi”
 
Publikacja, podzielona na siedem rozdziałów,  ma na celu zbliżenie najnowszej wiedzy o mózgu z psychoterapią i w konsekwencji ustalenie dwóch faktów: czy psychoterapia zmienia mózg oraz które z metod i technik terapii najskuteczniej aktywizują mózg, i tym samym mogą być najefektywniejsze „leczniczo”.
 
Książka zainteresuje psychiatrów, praktykujących psychoterapeutów, arteterapeutów, neuroterapeutów oraz osoby zainteresowane wykorzystaniem najnowszej wiedzy o mózgu w oddziaływaniach terapeutycznych.