Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach trudnych

Borecka-Biernat Danuta , Kurtek Paweł, Woźniak-Krakowian Agata „Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach trudnych”
 
Książka stanowi głos w dyskusji nad uwarunkowaniami, specyfiką, sposobami przezwyciężania i skutkami sytuacji trudnych, które są udziałem młodzieży. Podzielona jest na trzy części.
  1.  Strategie destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego w relacji do rodzinnych uwarunkowań.
  2. Radzenie sobie młodzieży z niepełnosprawnością w sytuacjach trudnych.
  3. Autodestruktywne zachowania młodzieży w sytuacjach trudnych.