Satysfakcja zawodowa nauczycieli

Korczyński Stanisław „Satysfakcja zawodowa nauczycieli”
 
Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały.
  • Praca źródłem satysfakcji zawodowej.
  • Wzorce nauczycielskiej osobowości źródłem satysfakcji zawodowej pedagogów.   
  • Podstawy metodologiczne badań własnych.
  • Wyniki badań własnych.
Podjęta w książce problematyka satysfakcji zawodowej nauczycieli ma na  celu  bliższe  poznanie tego zjawiska; zarówno źródeł satysfakcji jak i przyczyn jej obniżania się lub braku, a także wypracowanie wskazań zmierzających do przekształcenia niezadowolenia w zadowolenie.