Seminarium "Kompetentny nauczyciel i bibliotekarz gwarantem bezpiecznego i odpowiedzialnego funkcjonowania w środowisku szkolnym. Przeciw współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym"

2018.11.21
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku zaprasza na
seminarium dla nauczycieli – bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli
 
Kompetentny nauczyciel i bibliotekarz gwarantem bezpiecznego i odpowiedzialnego funkcjonowania w środowisku szkolnym. Przeciw współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym
 
Dnia 05.12.2018r. (środa)  godz. 11.00 – sala konferencyjna PBW
/wejście od ul. Lutosławskiego/
 
PROGRAM:
 
11.00 – 11.10  Otwarcie seminarium
Agata Szklarkowska – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
 
11.10 – 11.40  Profilaktyka HIV/AIDS – prawda i mity
Małgorzata Parol – kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku
 
11.40 – 12.40  Odpowiedzialność karna osób nieletnich; Handel ludźmi
sierż. szt. Edyta Żuk – Komenda Miejska Policji w Słupsku. Zespół Profilaktyki Społecznej
 
12.40 – 12.55 Przerwa
 
12.55 – 14.30 Wpływ smartfonów i portali społecznościowych na psychikę dzieci i młodzieży
Maciej Maraszkiewicz – socjolog, magistrant psychologii: specjalność patologie społeczne i psychologia sądowo - penitencjarna, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
 
 
 
lub ponizej: