Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej. Wybrane przykłady wsparcia działań edukacyjnych i wychowawczych placówek oświatowych"

2017.11.27
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
zaprasza na cykliczne jesienne seminarium dla nauczycieli – bibliotekarzy,
polonistów oraz wszystkich zainteresowanych
 
 dnia 4 grudnia 2017 roku (poniedziałek)
do sali konferencyjnej PBW na godz. 13.00
 
Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej.
Wybrane przykłady wsparcia działań edukacyjnych i wychowawczych
placówek oświatowych
 
 
Moduł I      13.00 – 15.00
       Za zasłoną złości. Kiedy złość jest potrzebna, skąd się bierze, co skrywa i jak nad
       nią zapanować. Techniki ochrony doraźne i długofalowe, wzmacniające radość
       i poczucie własnej wartości.
       Prowadzenie dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog, autorka książek dla dzieci i dorosłych.
 
Przerwa    15.00 – 15.40
 
Moduł II    15.45 – 16.20
      Pisarze na nowo obecni w podstawie programowej z języka polskiego na przykładzie    
      twórczości Mariana Hemara
      Prowadzenie dr Magdalena Kubiak, Szkoła Podstawowa w Wicku. Biblioteka szkolna
 
      16.20 – 16.40
      Mini recital poezji Hemara w wykonaniu Jarosława Orłowskiego
 
 
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny PBW
tel. 59 84 888 39
 
Fotorelacja ze spotkania:
 
Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej"
Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej"
Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej"
Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej"
Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej"
Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej"
Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej"
Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej"
Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej"