Skąd i dokąd: ekologia Doliny Wisły

 
DVD 2983 Skąd i dokąd: ekologia Doliny Wisły, reż. Marcin Wołkowicz, Multieducatio.pl, [2018] (29’)
 
Film opowiadający o roli Wisły w kształtowaniu ekosystemów położonych na terenach,  przez które płynie rzeka. Filmowa podróż zaczyna się u źródeł Wisły i prowadzi widza przez kolejne krainy geograficzne współczesnej Polski. Unikatowy dziki charakter rzeki jest pretekstem do ciągłego zadawania pytania o specyfikę relacji między człowiekiem a przyrodą. Na ile mieszkańcy Ziemi mogą ingerować  w naturę, aby ułatwić sobie życie, a kiedy powinni pozostawić przyrodę w spokoju, aby zachować ją taką jaką jest?
Największa polska rzeka jest takim modelowym przykładem tego zagadnienia.
Na każdym odcinku rywalizacja człowieka i natury odcisnęła swoje piętno.
Czasem górą jest człowiek, ale częściej,  w przypadku Wisły wygrywa rzeka.
Film adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej. Może być wykorzystane na zajęciach prowadzonych w ramach edukacji ekologicznej, przyrody oraz lekcji geografii i biologii.
 
Do filmu dołączony jest scenariusz lekcji.