Starość między tradycją a współczesnością

„Starość między tradycją a współczesnością”.
Pod red. Moniki Doroty Adamczyk
 
Publikacja stanowi pewnego rodzaju relację, będąc zbiorem artykułów i referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji, jaka odbyła się we wrześniu 2015 r. w Lublinie, wieńcząc spotkanie członków zarządu AIUTA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Association Internationale des Universités du Troisième Âge). Zbiór tekstów został podzielony na cztery bloki tematyczne:
  • Starość jako potencjał
  • Edukacja w okresie późnej dorosłości – teoria i praktyka
  • Uniwersytety trzeciego wieku na świecie
  • Uniwersytety trzeciego wieku – doświadczenia polskie.
Takie ukierunkowanie tematyczne pozwala połączyć w jednym tomie wielopłaszczyznową refleksję teoretyczną nad starością z analizą konkretnych rozwiązań praktycznych, stosowanych w różnych zakątkach świata. Także i polski czytelnik z pewnością odnajdzie tu odpowiedzi na wiele z nurtujących go pytań.