Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego małego dziecka 5-8 lat. Podręcznik terapeuty

Publikacja jest przewodnikiem dla terapeutów prezentującym poznawczo-behawioralną terapię zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego u dzieci w wieku 5–8 lat. Autorki szczegółowo omawiają kolejne sesje terapeutyczne: ich cele, przebieg i stosowane techniki. Wskazują, jak zaangażować w terapię rodziców małego pacjenta oraz dostosować interwencje do poziomu jego rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego.